מטרת התכנית היא לייצר מרחב עבור תלמידי החינוך הממלכתי-דתי בכדי שיוכלו להוביל בעתיד תהליכים חברתיים וערכיים. השתתפו בכנס מנהלת המחלקה לבתי ספר יסודיים, דניאלה כהן, מנהלת בית הספר 'אור החיים המתחדש', מירי אסולין, מפקחת בית הספר, סילבי בן הרוש, תלמידים ונציגים מבתי הספר הממלכתיים דתיים מרחבי העיר.

 כנס מנהיגות

הכנס, בהנחייתה של המנחה המחוזית לחינוך חברתי, לאה חג'בי, נפתח בהופעה של מקהלת בית הספר 'אור החיים המתחדש'. לאחר-מכן, התלמידים קיימו דיון במעגלי שיח ובסיומו בחרו מספר נושאים חשובים שאותם יובילו לאחר-מכן בבית ספרם. בין הנושאים שעליהם החליטו התלמידים, תרבות הדיבור, ההתנדבות ותחום איכות הסביבה.

 במהלך שנת הלימודים תשע"ה אגף החינוך, בשיתוף משרד החינוך, יקיים מפגשים עירוניים נוספים בתחום החינוך החברתי להובלת התלמידים למעורבות חברתית ומצויינות ערכית.