בשבוע שעבר התקיים  ב"גני בראשית" בתל שבע טקס להסמכת בתי ספר ירוקים במחוז דרום בשיתוף משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה. הטקס התקיים במעמד המפקחת למדעים במחוז הדרום, עדנה כהן, רכזת חינוך וקהילה במשרד להגנת הסביבה, ד"ר רננה אילן, מפקחים ונציגי רשויות במחוז דרום. מטעם עיריית אשקלון השתתפו מנהל אגף החינוך, איציק בריגה, מנהלת המחלקה לאיכות הסביבה, נופר שואט אוזנה, מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים, דניאלה כהן, מנהלי בתי ספר, מורים ותלמידים.

 בתחילת היום התקיים סיור בגן הלאומי בתל באר שבע ולאחריו החל הטקס שבו זכו להסמכה כבתי ספר ירוקים 'בית יחזקאל', 'דקל', מקיף עירוני ד', מקיף עירוני ה' ובית הספר ממ"ד ניסויי אקולוגי רמב"ם. בית הספר רמב"ם אף זכה, לראשונה באשקלון, בתעודה כ'בית ספר ירוק מתמיד' על עשייתו בתחום השמירה על הסביבה. בנוסף, ניתנה תעודת חידוש הסמכה לבתי הספר 'מדעים', 'ארלוזרוב' ו'אילנות'.

 עיריית אשקלון נמצאת בין הרשויות המובילות בתחום החינוך הסביבתי בשל העשייה הרבה להטמעת ערכים סביבתיים בקרב תושביה. המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה מקיימת פעילויות וביניהם קורס פעילים סביבתיים שנפתח לאחרונה, תחרויות מחזור בין מוסדות החינוך, אכיפה נגד משליכי פסולת והטמעת המודעות לחשיבות המחזור בקרב התושבים.