התלמידים ביוזמתם אספו את המעות הקטנות שהיה ביכולתם, ואפילו דמי הפורים נתרמו בנוסף לרווחים מדוכני מכירות בבתי הספר, התלמידים מספרים כי היה מרגש מאוד לראות את הילדים שמחים ונרגשים מעצם המעשה והתרומה למען ילדים מאושפזים.

סה"כ נתרמו כ- 25,000 ₪ שישמשו לשיפור רחבת המשחקים של מחלקת הילדים בבית החולים.

מבית החולים ברזילי נמסר "משם הנהלת וצוות בית החולים אנו מודים לבתי הספר ולמורים ואין ספק שהתרומה של בתי הספר  מחזק את הקשר בין בית החולים לקהילה אותה הוא משרת".