חוזקות ,עמותה הדוגלת בהעברת מידע ותכנים עשירים תוך התייחסות ובהתאמה לגילם הצעיר של הילדים , נערך בכרמים שבוע פעילות שמטרתו הייתה להעביר את עיקרון הדמוקרטיה והבחירה האישית והחופשית.

הילדים נחשפו למושגים בתחום הבחירות כגון: דמוקרטיה, הנהגה, מנהיגות, מצע, קלפי, תהליך הבחירה החופשית, זכויות וחובות, תוך הימנעות מוחלטת משימוש במושגים פוליטיים ומפלגות קיימות והחלפתן של אלה בתכנים הקרובים לעולמם של הילדים.

במהלך הפעילות הילדים הכינו תעודות זהות, הקימו ארבע מפלגות:

די לאלימות, נפש בריאה בגוף בריא, זהירות בדרכים, חיות או לא להיות.

הילדים הריצו קמפיין השתתפו בתעמולת בחירות ובסוף הפעילות נכנסו כל אחד בתורו עם תעודת הזהות לקלפי ומימשו את זכות הבחירה.

המפלגה שניצחה במרכז חוזקות ברמת כרמים היא מפלגת "חיות או לא להיות" ברכות לזוכים.