השבת על פי הרבהאדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א אומר: שבת קודש הוא המודד אם האדם הוא בן עולם הבא, כי שבת מעין עולם הבא

 מתי שאדם מרגיש שמחה והתרוממות והתעלות בשבת סימן ש‏הוא מרגיש את העולם הבא בחייו אבל אדם שמרגיש עצבות ויאוש בשבת סימן שהוא מנותק מהעולם הבא . ולכן אם עבר על האדם שבת בעצבות יכנס בכל כוחו לטהר מעשיו להכנס לשבת הבאה להיות מעין עולם הבא.
דבר תורה יומי מפי כבוד קדושת האדמו״ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט״א - שושן פורים 

מחיל אל חיל, משושן פורים לערב שבת קודש.
תיכף בתפילה נאמר "שיר השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות פיהו" (שיר השירים א', א').
הנה, מובא במשנה (ידיים ג'-ה') וברש"י: מביא כאן כל הכתובים קדש שיר השירים אשר לשלמה הוא קודש קודשים.
והנה, כאשר נתבונן במצוות אשר מחוייבים בפורים, כל המצוות מרומזות באותיות שלמה: מ.שלוח מ.נות מ.קרא מ.גילה מ.תנות ל.אביונים מ.שתה ש.שמחה, כולם מרומזים באותיות שלמה בלי ה', ואות ה' מורה על חמש מצוות שיש בפורים משלוח מנות, מתנות לאביונים, מקרא מגילה, משתה, ושמחה.
וזהו כל השירים שהיהודים אומרים לפני הקב"ה הם קודש, כאשר יהודי בא בבוקר לבית המדרש ואומר שירה, הרי זה קודש, אבל שיר השירים אשר לשלמה, היינו, כאשר בא יום טוב של פורים ומקיימים המצוות המרומזות באותיות שלמה, שיהודי שמח את השמחה האמיתית ושר תשבחות לפני הקב"ה, זה קודש קודשים וזה הקדושה הקדושה בקדושה המעולה ביותר.
והנה נבאר, מה זה קודש קודשים? קודש הקודשים זה המקום המוצנע ביותר והקדוש ביותר בתוך בית המקדש וכמו שמובא בויקרא (ט"ז-י"ז) על אוהל מועד: שום אדם לא היה נמצא שם. ויש שירה שיהודי אומר שהוא קודש קודשים, שבכל יהודי יש בתוך הלב שלו את הקודש הקודשים המוסתר ביותר בנפשו ובפורים זו השירה שהקודש הקודשים המיוחדת של פורים. 
והנה צריכים להבין, מה המיוחדות המיוחדת שיש בפורים משאר הזמנים ומשאר העניינים של השנה והכח של פורים חתום וסתום אצלנו לדורי דורות? וכך מובא במגילה, "הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, עיר ועיר, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, ‏וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם".
מה המיוחדות של חג הפורים? וכשננסה לבאר הדברים, נראה שיש לנו שלושה זכרונות שעם ישראל צריך לזכור:
א׳. זכור את אשר עשה לך עמלק, זיכרון אחד.
ב'. זכירת יציאת מצרים וכן זיכרון שלישי, שהתורה אומרת לנו לזכור, זה זיכרון של בלעם ובלק כמו, שמובא בנביא מיכה (ו'-ה'): "עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות ה'". 
צריכים להבין, עם ישראל עבר הרבה מלחמות והרבה אויבים, אבל שלוש זכירות האלה, יציאת מצרים, עמלק ומעשה בלעם ובלק, הם זכירות נצחיות שחייבים לזכור אותם רגע רגע. מה המיוחדות בשלוש הזכירות האלו? אפשר לבאר ולומר, כל המלחמות שהיו מלחמות גשמיות, שרצו להשמיד ולאבד את הגוף שלנו, אנו זוכרים אותם במשתה ושמחה שניצלנו, כמו שאדם נעשה לו נס, כל פעם שעובר במקום שנעשה לו נס, צריך לברך ׳ברוך שעשני נס במקום הזה׳. אבל היו שלושה זמנים, שכמעט הכניעו את הנפש היהודית ואת הכח הרוחני של עם ישראל וכאשר ניצלנו מפגיעה נפשית ברוחניות שלנו, הזיכרון הוא זיכרון ניצחי לדורי דורות. זיכרון הראשון, יציאת מצרים, בני ישראל הגיעו למ"ט שערי טומאה, כמעט נכנסו ל- נ', אם היו נכנסים ל-נ' לא היה תקנה לעם ישראל. מה עשה הקב"ה? הוציא אותנו לפני הזמן. וכאשר הוציא אותנו לפני הזמן, נשאר לנו עוד רע בתוך הנפש שעדיין לא תוקן במצרים, אם כך כל יום שזוכרים את יציאת מצרים, מזככים ומנקים את הלב שלנו מהרע שנשאר אצלנו ביציאת בני ישראל ממצרים, כי לא תיקנו את עצמנו בשלמות, ביציאת בני ישראל ממצרים ולכן, כל שבת בקידוש, זכר ליציאת מצרים, מתקנים מה שנשאר לנו שלא הצלחנו לתקן ביציאת מצרים, כל יום שזוכרים יציאת מצרים, צריך לכוון לתקן את מה שלא הוצאנו וניקנו ביציאת מצרים.
בעניין עמלק, עמלק אשר קרך, הכניס לנו קירור, הקירור הזה נשאר עדיין איתנו לדורי דורות, ‏זכור את אשר עשה "לך" עמלק, לנו, לך, לכל אדם ואדם, עדין נשאר המלחמה עם עמלק וכל פעם שזוכרים את מחיית עמלק מנקים את מה שהשאיר בתוכנו. 
זכרון שלישי, בלעם ובלק, מה הייתה העצה של בלעם לבלק, להחטיא את בני ישראל בשיטים, להכניס בתוך עם ישראל ענייני פריצות, ענייני יצר הרע של עריות וכל פעם שזוכרים את מעשה בלעם ובלק, מזככים מהנפש שלנו ומורידים את הכח של התאווה של העריות. 
לכן, השלושה זכרונות האלה הם זכרונות נצחיים לדורי דורות וכל פעם שזוכרים, מנקים את הנפש שלנו משלושה הנגעים האלה, נגע מצרים, נגע עמלק ונגע בלעם, שעדיין נמצאים איתנו בכל דור ודור, אבל הזכרונות האחרים על הנצחונות הגשמיים של מלחמות, הם לא זכרונות רוחניים ונצחיים לדורי דורות.
ולכן, כשמגיע שבת קודש, שהשבת הזו היא שבת מיוחדת, שיוצאים אנו משושן פורים ונכנסים לשבת מלכתא, ששבת היא מקור הברכה, זהו הזמן המיוחד לשיר השירים אשר לשלמה, שכל השירות הם קודש ושיר השירים הוא קודש קודשים, ‏מה הוא שיר השירים הוא קודש קודשים? לזכור את המצוות שסיימנו בפורים ובשושן פורים לקיים, שהם סמל להכנעה של הרע וחיזוק של הטוב והתגברות על הקירור שעמלק ניסה לקרר את עם ישראל בלב, שזה נמצא איתנו לדורי דורות והזכרון הזה, להזכיר בשבת קודש, הוא המעלה הגבוהה ביותר. 
וצריך יהודי לדעת, שבכל שבת יש לו מודד למדוד מה המצב שלו בעולם הבא, כי שבת מעין עולם הבא ומתי שאדם מרגיש את השבת וחי את השבת ומרגיש שמחה בשבת וסיפוק בשבת והתרוממות והתעלות בשבת, סימן שהוא בן עולם הבא, כי הוא מרגיש את עולם הבא בחייו, עולמך תראה בחייך, אבל מתי שאדם מרגיש בשבת עצבות ויאוש וצער ‏ולא מרגיש חיבור לשבת, סימן שהוא מנותק מעולם הבא ועולם הבא שלו הוא לא עולם שלו, אלא עולם אחר הוא עולם שלו, כי אין לו חיבור ושייכות לעולם הבא בשבת. 
ולכן יהודי שמרגיש רע בשבת ועצלות בשבת ולא שמחה בשבת, צריך לחשוש מאוד שאין לו חיי עולם נטע בתוכנו ועולם הבא הוא לא חלק ממנו והוא רחוק מאוד להגיע לשלמות ולמקום הנרצה.
ולכן כל שבת שמרגיש האדם שמחה, ילך מחיל אל חיל לחזק את עצמו בימות השבוע, אם עבר עליו שבת בעצבות ובניתוק ובחוסר חיבור, מיד יכנס בכל כוחו לטהר את מעשיו ולזכך את דרכיו, להכנס לשבת הבאה להיות מעין עולם הבא, שידע שהוא בן עולם הבא.
 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה