בחירות-למי ולמה אנחנו מעבירים את העוצמה שלנו?החיים שלנו מורכבים מאוסף בחירות שבאמצעותן אנו משרטטים ומעצבים את המציאות שלנו. מערכת הבחירות בה אנו מצויים, מדגישה ביתר שאת את השאלות המהותיות במי ובמה אנו בוחרים? למי ולמה אנו מעבירים את העוצמה שלנו?

מתוך כך ארצה להביא אליכם מבט על הבחירות ועל הבחירה שכל אחד ואחת מאיתנו נדרשים ליצור בתקופה נוכחית, על מנת לשקם את החברה הישראלית ולהצעידה אל מסלול הרמוני.

ההתרחקות של עם ישראל מן היעוד שלו

רבות אני מתבוננת על החברה הישראלית, יחסי הכוחות בתוכה והתודעה הקולקטיבית שהיא מייצרת.

חלקים ניכרים בחברה הישראלית שרויים בנפילה תודעתית וערכית ונסוגים אל תוך שמרנות ולאומנות, פירוד ומאבקים, תנועה במעגל סגור והיצמדות לתפישת עולם מיושנת שאבד עליה הקלח ואינה תואמת כלל את המדרגה האבולוציונית החדשה עליה האנושות אמורה להתייצב בתקופה בה אנו חיים.

בכך, עם ישראל, רחוק עד מאוד מיעודו להוות מודל להשראה המחזיק בתודעה מפותחת, בתפישת עולם חדשנית ובערכים אוניברסאליים המבטאים קידמה, פתיחות, סובלנות, מאור פנים ואחדותיות.

במקורו, נועד עם ישראל לקבץ תמהיל רחב ומגוון של בני אנוש, מכל הזרמים והאסכולות, אשר החיבור ביניהם הינו על בסיס ערכי יסוד מזוקקים, שאיפה מתמדת להתפתחות תודעתית ורוחנית, חיבור לידע רחב, חדשנות ומעוף.

אמור היה זה להיות תמהיל הממזג ״מזרח״ ו״מערב״, מחבר הגות ופילוסופיה עשירות ומגוונות לכדי תפישת עולם חדשנית, משלב ידע קדום במידע עדכני ופורץ דרך, יוצר מחקר ופיתוח, מבטא רוחב יריעה רעיוני שיש בו פתיחות לחדש, היעדר קפיאה על השמרים, חלוציות ווירטואוזיות ופריצה של תקרות זכוכית.

בכך נועד עם ישראל להוות זרקור רב עוצמה המאיר באורו למרחוק ומייצג על בסיס קבוע את שלבי ההתפתחות הבאים של החברה האנושית.

הדבר היה אמור לבוא לכדי ביטוי בחברה שבה השונות והמגוונות יוצרת הפריה הדדית.

חברה השמה בראש סדרי העדיפויות שלה, מעל הכל, את שימור הערכים האוניברסליים, המהווים נר לרגליה ופועלת מתוך ערבות הדדית, קבלת האחר, אחדותיות, סובלנות, מאור פנים ופתיחות.

חברה המתמידה להתחדש ולהתפתח, מתוך אומץ להותיר מאחור נורמות אשר אינן רלוונטיות ואופייני פעולה מיושנים ושמרניים.

חברה הלומדת מן העבר שלה, לוקחת אחריות על בחירות שגויות, מעצימה בחירות ראויות ומקדמות, מפיקה לקחים ומיישמת אותם הלכה למעשה כתפישת עולם תבונית ובהירה.

חברה המביאה חידושים טכנולוגיים לצד התחדשות תודעתית הממירה מסורות עבר בתפישת עולם רוחנית רעננה וחדשה.

חברה המטפחת את אלו בתוכה המהווים מצפן ערכי ומוסרי, הפועמים את דופק החיים של החברה ומבטאים השראה רחבה.

בפועל, אין הדבר כך ועם ישראל שרוי במציאות מפולגת ומקוטבת המסיגה אותו שנים רבות לאחור ומבטלת הרבה מן ההישגים שנוצרו לאורך שנות קיומו העצמאי במדינה משלו.

המציאות החברתית והפוליטית בישראל
----------------------------------------------

התהליך המתואר משתקף ובולט עד מאוד במציאות הפוליטית, שבה אחוז ניכר מן החברה הישראלית ממשיך לתמוך באופן אוטומטי בראש ממשלה מושחת, נטול ערכים, האוסף סביבו פוליטיקאים שפלי רוח, אינטרסנטיים ואופורטוניסטיים אשר אין להם ולו דבר עם מנהיגות. ראש ממשלה, העסוק אך ורק בהישרדותו האישית והפוליטית, רוקח עיסקאות שפלות ונטולות כל אחריות המערערות את החברה בה אנו חיים ומדרדרות אותה.

מנהיג אמור לבטא גדלות נפש, חזון, ראיה רחבה וכוללת אשר אין בה אינטרס אישי ולהוות מגדלור המאיר באורו ומהווה דוגמא ומופת לאחרים.

במציאות הנוכחית, שחיתות הפכה לנורמה.

המשחק הפוליטי המעוות, האלים, הכוחני והמסולף, הרווי בעסקנות, בורות ואנוכיות, הפך לליגיטימי.

שפלות רוח, גסות, שקרים ומניפולציות, מתקבלים בשוויון נפש ואף זוכים לאהדה.

פסילה והדרה של ציבורים שלמים בשם הדת והלאום הפכו לרווחים ומקובלים בקרב רבים והזיקה הפוליטית (ימין, שמאל) הפכה חזקה יותר מערכי יסוד המהווים את הבסיס לקיומה של החברה.

אנחנו חיים במציאות שבה רבים מקרב הציבור הישראלי מונעים מפחד. מציאות שבה פוליטיקאים ובראשם ראש הממשלה, מעצימים את חווית הפחד ובכך יוצרים שליטה ותמרון של הציבור.

הפחד נובע משטיפת מוח שיטתית, לאורך שנים, המייצרת תפישת עולם שבבסיסה חרדת קיום והישרדות, מאבק על משאבים, נפרדות, יהירות ותחושת עליונות, ומיצירת דה-לגיטימציה של כאלה אשר אינם משתפים פעולה עם הנרטיב הזה.

אנו רואים סביבנו שטחיות, אופורטוניזם, הדוניזם, אנוכיות וקלות דעת. אנו חיים בחברה המטפחת מיליטנטיות ותפישת עולם זכרית, פטריארכלית וכוחנית.

אלו נטיות המועצמות על ידי כלי התקשורת המונעים על ידי דחף דורסני והרסני לייצר רייטינג, ועל ידי מובילי דעת קהל המהווים פעמים רבות ״בובות״ נטולות מהות ומשמעות שכל תכליתן האדרה עצמית ופרסום.

רבים מגיבורי התרבות, המוסיקה הפופולרית, הטלוויזיה, ואמצעי התקשורת השונים, פונים אל המכנה המשותף הרחב כאל קהל צרכנים אשר נדרש לספק לו את התמהיל אליו הוא מכור. זהו תמהיל ממסך חושים של ערוצי מידע ובידור, אשר אין בו מהות ומשמעות והוא נועד לגרות את החושים וליצור חוויה אשלייתית של עניין, ריגוש וחיות.

 חשיבות קיומה של ״אליטה״ רוחנית, תודעתית וערכית
----------------------------------------------------------

טיבה של חברה אנושית, שהיא מרובדת משכבות רבות היוצרות תמהיל הטרוגני, אשר נועד לבטא מרקם אנושי/חברתי בריא והרמוני. זהו מרקם חברתי מרובה תיפקודים שניתן לראותו כגוף אחד, שלו חלקים שונים ומגוונים, ״גבוהים ורוחנייים״ לצד ״נמוכים ומעשיים״.

בתוך התמהיל הזה, קיים תפקיד חשוב לשכבה המהווה ״אליטה״ רוחנית, תודעתית, רעיונית וערכית, שחבריה מהווים את המצפן של החברה ומזינים את כלל חבריה בחזון, מהות, משמעות וערכים, ומבטאים חדשנות, יצירתיות, פריצת תקרת זכוכית ואבולוציה מתמדת של התודעה, תפישת העולם ושל אורחות החיים.

אליטה אינה מילה גסה. אין משמעותה ניתוק או הסתגרות במגדל השן, אלא שימור של טוהר ותפישת עולם מרחיקת ראות, המתבוננת על המציאות מתוך פרספקטיבה רחבה ועומק תבוני ורגשי.

זוהי שכבה המורכבת מהוגי דעות, סופרים, מדענים, אמנים, מנהיגים רוחניים וחברתיים ועוד, המזרימים אל החברה את ה״חמצן״ החיוני לקיומה – ו״חמצן״ זה, הינו רעיונות וערכים, המשפיעים על תפישת העולם הקולקטיבית ומעצבים את המציאות.

בתקופה בה אנו חיים, השכבה המובילה אותה תיארתי, כמעט ואינה נוכחת וקולה כמעט ואינו נשמע, עקב דה-לגיטימציה מתמשכת, הוקעה, זלזול והכפשה.

בכך, בהיעדר אליטה מובילה, היוצרת מראה מקום גבוה אליו ניתן לציבור לשאוף, החברה הישראלית מתנהלת במסלול של אובדן דרך וכילוי עצמי.

– תרבות הרייטינג וההאדרה העצמית
------------------------------------------

לאורך תקופה ארוכה הולכת וצוברת כוח והשפעה שכבה של בעלי הון, פוליטיקאים, אנשי דת, אנשי תקשורת, מובילי דעת קהל, ידוענים וכוכבנים, המקבלים במה באמצעי התקשורת ומובילים את החברה במעגל סגור של חידלון, נביבות והיעדר משמעות.

גיבורי התרבות, הפוליטיקאים ואמצעי התקשורת אינם מייצגים את תועלת הציבור, אלא עסוקים, כאמור, בלקדם את עצמם ואת האינטרסים המידיים שלהם. במקום לתרום לחברה בה הם חיים ולהוות מראה מקום ליושרה, חיבור לעצמי אותנטי לערכים, חזון ועומק, הם עסוקים בלרצות, להנמיך את עצמם ולזגזג בהתאם לדרישות העולות מן הציבור.

בכך החברה הישראלית נתונה להשפעה של גורמים הרסניים המכלים אותה מבפנים, ואינם נותנים במה ומקום לכאלה היכולים לשנות את המציאות המעוותת אותה הם מזינים וממנה הם ניזונים.

 האחריות המוטלת על מובילי דעת קהל
---------------------------------------------

הוגי דעות, אנשי רוח, מדענים, פוליטיקאים, מובילי דעת קהל, אמנים, אנשי תקשורת, פונים לקהל רחב ומשפיעים עליו. בהשפעה שכזו טמונה אחריות. זוהי אחריות לעשות שימוש בהשפעה על מנת לתרום לחברה, לפתח, להעצים, לקדם, ולהציע נתיבים חדשים של צמיחה וגדילה.

כל אלה הנוגעים בציבור רחב, נדרשים לקיים מחוייבות כלפי ההשפעה שלהם על עיצוב פני החברה והמציאות ולבטא יושרה, ונאמנות למאור פנים ופעולה על-אישית וערכית.

אמצעי התקשורת ואנשי התקשורת, נדרשים להשתחרר מ ״מכונת הכסף״ שהפכו להיות, ולהתחייב להציע תוכן אשר מעצים ומקדם את הציבור, ללא שיקולי רייטינג היוצרים הנחתה כלפי מכנה משותף נמוך ומתוך הבנה שגיבורי התרבות שהם מייצרים, יוצרים פעמים רבות אמות מידה מסולפות ומעוותות אשר השפעתם על פני החברה הרסנית.

אמנים נדרשים להשאר נאמנים לקול האותנטי הנובע מתוכם ולבטא יצירה הנוגעת באנשים, מעוררת אותם ומחברת אותם למהות ומשמעות.

הוגי דעות ואנשי רוח, נדרשים להתמיד להתחדש ולהביא תודעה פתוחה וחלוצית, תפישת עולם רעננה הקוראת תיגר על מסורות מסולפות או נורמות מעוותות, ופריצה של תקרת זכוכית, גם אם הדבר אינו פופולארי.

פוליטיקאים, נדרשים לייצג את הציבור, ממקום ישר, טהור, ערכי ומוסרי, אשר מנותק מאינטרס אישי ומחובר לראייה של טובת הכלל, חזון רחב וארוך טווח ונאמנות ללא סייג לערכי היסוד של החברה המושתתים בחוקה.

הם נדרשים לעבור מבחני התאמה וכשירות לתפקידים השונים שהם נושאים, הן ברמה המקצועית והן ברמה הנפשית, אישיותית.

אנחנו מעצבים את פני החברה בה אנו חיים – בשלה העת להתעורר!
---------------------------------------------------

ואנחנו כחברה – נדרשים לנער מעלינו את כל הנורמות המעוותות המגדירות את המציאות הסובבת אותנו, להשתחרר מן הנרטיב המסולף המשודר אלינו מכל עבר, ולקחת אחריות על העוצמה שאנו מעבירים לאלו המייצגים אותנו.

אנחנו הם אלו המשפיעים על הרייטינג ומעצבים אותו. בכך ניתן לנו ליצור מגמות חברתיות ברורות אשר ישפיעו על בעלי האינטרסים.

אנו נדרשים להגן על האליטה המהווה מצפן והשראה.

אנו מחוייבים לבחור בקפידה איזה תוכן אנו צורכים בערוצי התקשורת השונים ולטפח ערוצי תקשורת הבונים את החברה, מעצימים אותה ומחברים אותה לידע מזוקק ואובייקטיבי, להשראה ומעוף למהות ולמשמעות ולבידור איכותי תומך ומעצים.

אנו אמורים לבחון את האמנות שאנו סופגים אל תוכנו ולטפח אמנים אותנטיים הרואים באמנותם שליחות להעצמת הפרט והכלל.

אנו מחוייבים להוקיע מתוכנו פוליטיקאים שאיבדו את דרכם, להעצים דור חדש של מנהיגים ולהוביל לשיטת בחירות המנקה את המערכת הפוליטית מכל חולייה.

אנחנו נדרשים להתעורר ולשנות אופייני מחשבה, תפישת עולם ולעבור מקבלת הדין ליצירת מציאות.

הדבר מתחיל בהרגלים יומיומיים ובהכרה כי העוצמה בידינו וכי בכוחנו לשנות.

הציבור הוא זה המעניק עוצמה לגורמים המעצבים את פני התרבות שלנו, כאשר הוא צורך את ה״מוצרים״ שהם מספקים.

כאשר נכיר בכך כי כל רגע הוא רגע של בחירה, וכי תקופת הבחירות היא תוצר של בחירות מצטברות שאנו יוצרים כציבור, נוכל להתחיל ולבחור ברמה מודעת מה אנו צורכים.

האם אנו צורכים תכנים מתלהמים, מפחידים, קיצוניים, רדודים, סטיגמתיים המעודדים חשיבה מצומצמת, דעות קדומות וסטראוטיפים ובכך מעבירים את העוצמה שלנו אל התכנים הללו, או האם אנו בוחרים לצרוך תכנים המעודדים חשיבה תבונית ובהירה, פתיחות, חדשנות, סובלנות, ביטחון קיומי, איכות ומהות ומשמעות.

זכרו כי העוצמה בידנו וכי מה שניצור הוא שיהיה.

שלכם באהבה 💗 לוהאריה

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה