אדריכל העיר "רצו לפטר אותי אחרי הישיבה על דוידי"אריק בר ששת פותח בפני בית המשפט את המקלות שניסו לשים להם בעבודתם. רע מאוד לקומה הרביעית שהייתה שם. במהלך הדיון העלה טענות חמורות מאוד נגד מנכ״ל העירייה בעיקר. השופטת: ״אולי פעם אני אזכה לראות כאן את חיים סופר״

אשקלונט

תחילת המשפט. 

בר ששת: רוב העבודות הגיעו לשולחנו של ראש העיר. אנחנו עובדים היה מול יואל דוידי בנושא פרוייקט של שיוצריה הקטנה, היה מול חברה של. אפרים הניג, זה מה שאני זוכר דוד עשוש, זה מה שאני זוכר.

ש. אני רוצה לדבר על ״סילו״ מה אתה יודע?

ת. זה מגרש גדול יחסית עם זכויות רבות, 

הנאשם יוצא מהאולם.

הפרקליטות: הנאשם איתמר פועל בפרוייקט הזה וזה נכנס לסעיף 15 בכתב האישום , היה לנאשם 3 אינטרסים גדולים בעיר ואחיו של ראש העיר עובד אצל דוידי. 

ש. נחזור לסילו...

ת. הסילו יושב במקום חשוב מאוד והייתה בעיה עם התנועה שלו של פריקה וטעינה. זה פרוייקט רציני ואת התכנון ליוויתי את זה באופן אישי. הנושא הבעייתי הוא תכנוני. קיבל קומה נוספת וקיבל. בשלב מסויים ישבו איתי אנשי היזם וקיבלו הנחיות מה לעשות. אנשיי הלכו ובוקר אחד מודיעים לי שהכל בסדר, יום אחד אמרו לי שמכניסים את זה לועדה על ידי מזכיר הועדה. אני רושם את הערותיי על גבי הפרוטוקול והתפתח דיון הזוי בנושא הזה. אמרתי שאני מנסה לשמור על חסות העיר ויורם שפר היה המצליף באותה ישיבה ואז הוא אמר טענות שלא מחזיקות מים. אפשר להבין שהנושא נסגר. בסופו של גבר זה נבנה לפי דרישות היזם.

ש. היזם ישב שם בישיבה. 

ת. לא זוכר אם זה דוידי או מהצרי שישהו בישיבה. הבעיה של הפרוייקט שהוא לא היה כלכלי נו אליי הרבה יזמים על המקום הזה. דוידי ומהצרי באו אליי להתייעץ ואמרו לי שהם רוצים להקים חניה על המבנה המסחרי ואם אני מאשר הם רוכשים את המגרש. בדקתי וניתן לבנות חניה שם. 

השופטת: לרצון של היזם בקשר לחצר..

ת. תכנוניים 

ש. מה זה אומר כשאתה מתנגד ומהנדס העער מתנגד?

ת. בדרך כלל זה לא עובר 

ש. למה זה קרה לדעתך?

ת. תתייחס לאישור למרות ההתנגדות

ומה שמעת בעקבות כך?

השופטת: למה התעלמו מההתנגדות שלכם? השופטת לא מתירה את השאלה של הפרקליטות.

ש. מה שמעת אם שמעת שקשור לדיון בועדה

ת. לא שמעתי

ש. ספר על שוויצריה הקטנה על הרקע התכנוני של המגרש

ת. המגרש גדול במקום די מרכזי בעיר בין קדש לשד ירושלים, הוא בנוי בצורת אליפסה , היה רוברט הרוש ובן דהן , נרכש מדיור בנק הפועלים ואז נוצר סכסוך בין השותפים והם התפרקו, כאשר היו שני בניינים והם התחלקו בינהם וכל אחד לקח בניין. היה תב״א שמתוכנן מרכז מסחרי על ידי קבוצת בנייני מגורים גבוהים. המגרש הזה היה שטח ציבורי. שהשטח הזה עבר מקום ושם יבנה מבנה מסחרי נמוך של שתי קומות. השוויצרים לא ידעו וניסו דרך שמוליק לוי המתווך, אמרו להם לצאת מהעניין כדי לא להגיע לערער. השוויצרים לא יודעים על התב״א הזו. הם חזרו לשוויץ ואז חלק ממנו נרכש על ידי שמולביץ׳. אמרתי לשווצרים שאין להם הרבה זכויות במקום אבל אמרתי להם שאלך איתם. הם נכנסו למשא ומתן וכנראה דוידי נכנס באמצע ורכש את המגרש.

ש. המחיר ששילמו?

 השופטת לא מתירה את תשובתו. הפרקליטות משנה את ניסוח השאלה.

ת. שמולביץ שילם בין 7-8 מיליון שקלים.הגיעו אנשי בן דהן וליווה אותם עוד חיים כהן.

ש. שמעת שדוידי רכש

ת. כן . זימנו אותי ואת מהנדס העער לישיבה שם ישבו דוידי עם הצוות המשפטי שלו, עוד האקר והשני היה אלי דינצ׳י, מוכר והוא בעשירייה הפותחת בארץ. מתחילים להציג פרוייקט שזה שוויצריה הקטנה ואז דוידי מודיע שהוא רכש את המגרש, הרמתי גבה כי ידעתי על משא ומתן אחר ולא ידעתי שדוידי רכש. שאלתי אם יש מסמכים על הרכישה ולא היה להם. הראו לנו מסמכים לי ולירון המהנדס והודעתי להם  שזו לא התכנית ואנחנו לא מאשרים אותה.

ש. מה עושים כדי לשנות את התכנית?

ת. צריך לשנות תב״א וזה נעשה רק במחוזי. במקרה הזה נראו לנו תכנית שאינה עומדת בנה שצריך להיות. החזית הייתה שונה כלפי החזית המסחרית. ועדה מקומית לא יכולה לאשר שינוי כזה רק מחוזית. אמרתי יש סעיף בתב״ע שאוסר דברים כמי שהציגו לנו. החלטה יש לקבוע ישיבה עם היזם

ש. איך הגיב ראש העיר

ת. הוא היה דיי מופתע שהוא לא ידע שיש מוגבלות בתב״ע. 

ש. באילו מקרים קרה שנכנסת לישיבה והוא לא ידע על תוכן הפגישה 

ת. רק אם זה מקרה דחוף אבל אנחנו שולטים בחומר אני ומהנדס העיר

ש. מתי הוחלט שתשבו עם ראש העיר

ת. פעם בחודש שנשב עם ראש העיר על הנושאים. הבקשות הם בקשה להיתר בניה

ש. ספר על האווירה בישיבה הזו

ת. צוות היזם נכנסו עם חיוכים והתלהבות, אנחנו היינו משביתי השמחה

ש. מה אמר חלקו איתמר שמעוני בישיבה, איך הם אומרים שהם יכולים לבנות עשר קומות הוא היה מופתע. הם כי בו ישיבה כדי להזיז את הפרוייקט הזה

ש. מה קרה אחרי הישיבה 

ת. קראו לי לפיטורין על ידי מנהל משאבי אנוש יוסי לוי. הוא דיבר סחור סחור ואז שאלתי אותו אם הם רוצים לפטר אותי? הוא אמר כן. שמעתי שעופר שמעוני, הסתובב בעיר שאוטוטו מפטרים את

אדריכל העיר כי הוא לא מתיישר עם ראש העיר. גם מזכירתי שמעה על כל ואמרה לי. 

ש. מה העמדה שאינה מתיישרת עם ראש העיר

ת. רק הנושא הזה. שאלתי את יוסי לוי אם הוא יודע למה רוצים לפטר אותי וביקשתי לכנס פורום עם ראש העיר והמנכל וזה לא התקיים, למחרת זומנתי למנכל העירייה והוא אמר לי אפשר לגמור את זה בטוב ואפשר ברע ותן לי תשובה. אמרתי לו כשתהיה לי תשובה.

למחרת היו פוסטים בכל המקומות שמנכל העירייה פיטר את אדריכל העיר. הייתי צריך לבוא אחרי כמה ימים למנכל. הייתה ישיבה על קניון גירון, אחרי הישיבה איתמר שמעוני אמר לי בוא כנס אליי, יש שיחה ביננו ואז הוא אומר לי שאין פיטורין ואמרתי לו שהמטרה שלי היא לשמור על העיר ועליו. לא ידעתי מה הייתה הסיבה לפיטורין ואז עלו פוסטים שלא הייתה כוונה לפטר אותו.

השופטת: חיים סופר זומן?

הפרקליטות: חיים סופר נחקר והתיק נגדו נסגר.

השופטת: אפשר לזמן אותו?

ת. אנחנו סיימנו איתו

ש. מה שמעת לגבי העמדה של דוידי בעניין הפיטורין שלך? וממי?

ת. מיד אחרי הפגישה אצל יוסי לוי לא זוכר ממי שמעתי. 

ש. חוות דעת של וילצ׳ק

ת. מכיר וקראתי והיא לא מקובלת עלי

ש. האם השתנת עמדתך אחרי שקראת את חוות הדעת?

ת, לא, כי היא לא רלוונטית. הכינו נספחים לכל מה שביקשנו והגישו לי. יומיים לפני הפרומו מגיע מהצרי ואומר שרוצים להוריד את זה מסדר היום, אמרתי לעוזר שלי שילך למשה פוקס שיתקן את סדר היום לפי הבנתו. 

ש. מה קרה עם זה עד היום

ת. כלום אחרי שבוע הייתה הסאגה של המעצרים  וזה ירד כבר לפני שלוש שנים.

ש. מה נעלם?

ת. המייל הנעלם של סדר היום. לא הצלחנו להפיק אותו אני ומזכירתי. 

ש. מדוע פוטרת להבנתך?

ת. כי עמדתי בדרך של הפרוייקט שוויצריה הקטנה חד משמעית

ש. ספר על בקשות של דוידי ולבניין פאר של זכויות בנייה

ת. דוידי רכש את זה עם היתר בניה שהיה לחג׳ג׳. אחרי ההיתר הוא רצה להוסיף קומות ולשנות את התב׳א. דודי מיצה את על זכויות הבניה כולל תמא 38. הוא ביקש להסב תכניות אבל זה לא חל עליו, בסופו של יום אי אפשר לעשות

תב״א. דוידי זכה במכרז בשטח של העירייה והוא העביר זכויות. היינו בדיון עם המחוזי להתיר לו את הקומה האחרונה.

ש. מי הפעיל לחצים לגבי פאר

ת. חיים סופר עם טלפונים על בסיס יומי ואין ספור טלפונים גם עם המזכירות 

השופטת: למה אמרת לקרוא לזה לחצים 

ת. הוא אמר שוב ושוב נו תעבירו את זה לועדה וזה היה על בסיס של זמנים קצרים. הגענו למסקנה שרק עיריית אשקלון יכולה להגיש את התכנית לחילופי מגרשים.

ש. השופטת: כמה זמן עד שזה עבר  שזה יהיה מהעירייה?

ת. כשמונה חודשים ואז הועבר למחוזי.

ש.  כמה סופר היה מעורב ביחס לפרוייקטים נוספים 

ת. היו לחצים בפרוייקט של עשוש והיו עוד פרוייקטים. היו פרוייקטים סלקטיביים. 

הסתיימה חקירת הפרקליטות:

עוד רפפורט חוקר:

ש. התיייסת ״לשווצריה הקטנה״ ושם אתה אומר שהיתה ישיבה של שולחן עגול היו היום יזמים

ת. לא המון

ש. תזכיר את השמות שהיו בישיבות הגדולות 

ת. קורא ממסמך: רפאלי, חברת אפרידר, קניון גירון הבעלים , אבי ראופמן, עשוש,  דוידי, אלעזרא, רוברט הרוש, מאי השקעות שזה פינוי בינוי וגבאי בסיטי, דידי ימין, צביקה הן שבת, יורם בנישתי 

ש. מרענן את זכרונך 

ת. כן

ש. האם היו עשרות רבות של פגישות 

ת. 20-25

ש. ישבת בישיבות האלה, אלה ישיבות שחשובות לאיתמר כראש העיר

ת. היו ישיבות קטנות והיו כאלה בעלי משמעות רחבה 

ש. יש השלכה על העיר והציבור ברמה המערכתית.

ת. למשל: פרוייקט החלקה על הקרח לא מעשי 

ש. כמה תמ״א 38 בוצעו בעירייה עד מועד זה

ת. עד היום כלום

ש. הייתה כוונה של איתמר להביא את תמ״א 38 לעיר. טבעי שהוא יכנס ישיבות כאלה

ת. זה לא מערכתי. לא זוכר שראש העיר אמר את זה בישיבות.

ש. אתה יודע שהקימו חטיבה בחכל להתחדשות עירונית

ת. הפשוט ביותר זה תמ״א 38 וזה הכי בסיסי וזה לצערי עדיין לא כלכלי באשקלון. 

ש. התחדשות עירונית מבחינת מיגון מעזה

ת. יש את זה התמ״א 38

ש. ישיבות שולחן עגול תואמים את חזונו של ראש העיר. 

ת. מקבל

ש. העיר הייתה מתוכננת ל 300 אלף תושבים, איתמר רצה 400 אלף

ת. זה לגיטימי אבל לא ריאלי 

ש. אתה אומר שהיו לחצים על הדרג המקצועי?

ת. כאילו אמרו לנו תדליקו וינקר. לא התייחסו אלינו ונסעו הלאה

ש. איתמר לא דיבר איתך על שום פרוייקט של דוידי 

ת. לא דיבר איתי אולי בעניינים טכניים רגילים. לא הרגשתי מעורבות של איתמר בפרוייקטים של דוידית 

ש. לגבי יזמים אחרים הוא התערב?

ת. אתן לך דוגמא ויש פרוייקט של עשוש, מותר לבנות 10 קומות. מתארגן בעור בשטח עם המנכל וראש העיר, מתפתח דיון בשטח. בעור בשטח הוא אמצעי הפעלת לחץ וחוץ מזה מה י״ז למנכל לחפש דם בכלל

ש. מה המשמעות של  דברי הסיכום של איתמר?

ת. אוהב או אוהב את הפרוייקט. לוקח אותם בחשבון ואם אני חושב שזה לא נכון אז אומר את דעתי. יש פרוייקטים 

שראש העיר רוצה וחושב אחרת ואני מתנגד על אך דעתו של ראש העיר.

ש. מי יושב בועדה לתכנון ובניה?

ת. חלק מהזמן ישבתי וחלק מידרו אותי זה היה מאפי מור. יושבים מהנדסת העיר, יועצת משפטית, אני רק אופציה ולא חייב לשבת שם.

ש. נכון שכאשר איתמר נכנס לעירייה הוא נתן הנחיה להסרת חסמים

ת. הסרת חסמים זו מילה ללא משמעות והוא השתמש בה

ש. למה לא אהבת את הסלוגן הזה

ת. זה אומר שאנחנו מייצרים חסמים, זו המצאה של אנשים. זה נשמע אינסטלציה ומי אומר את זה? המנכל שאין לו שום כישורים לגבי זה.

ש. בנושא הפיטורין אתה מציין: שיוסי לוי אמר לך שהוא לא יודע למה.  

ת. נכון

ש. ביקשת לזמן פגישה עם המנכל וראש העיר ויוסי לוי. למחרת ישבת עם סופר. בסוף השבוע פורסמה ידיעה באשקלון 10 שראש העיר פיטר את המנכל. מוצגת לבא ששת הכתבה

ת. זה אחד מהם. אני תיעדתי את ההתנהלות ואספתי כל חומר שנכתב כולל פוסטים

ש. היה לך קשר עם נקשרי? נפגשת איתו

ת. שלום שלום ולא נפגשתי איתו

ש. הפגישה לפיטורין שלך עם חיים סופר נדחת

ת. אחרי שהסתיימה ישיבה איתמר אמר לי שאני נשאר בתפקיד 

ש. מי אמר לך  שבפרוייקט דוידי זו הסיבה

ת. שמעתי מאנשים שעופר שמעוני אמר להם ואף כתב פוסט 

 ש. סופר אמר לך שסיבות הפיטורין שיכולות הניהול שלך לוקים בחסר

ת. אמר את זה

ש. ישיבה עם אלעזרא, לגבי החניות בחוף דלילה.

ת. התנגדתי והם לא נרשמו בפרוטוקול. איתמר התקשר אליי למחרת בבוקר

ש. איתמר ביקש לשמוע את דעתך

ת. לא הסכמתי

ש. לא שמעת מאיתמר לגבי מגרש 6

ת. לא שמעתי

ש. הנימוק של סופר מגובה על ידי יועץ ארגוני בשם לוגסי (המסמך מוצג לבר ששת)

ת. לא מכיר את המסמך לא קשור אליי בכלל. למחרת מתקשר אליי יוסי לוי ואומר זה הכל אמר לי ראיינתי עליו.

ש. חיפשת עבודה.

ת. פניתי למכרז על תפקיד מהנדס הוד השרון מהנדס עיריית רמת השרון

השופטת: אולי פעם אני אזכה לראות כאן את חיים סופר

ש. היו תקנים ולא היה כח אדם

ת.  עד היום חסר כח אדם

ש.  היו טענות מגורמים אחרים על העניין הניהולי?

ת. לא

ש. מה המשמעות אם אגף תכנון לא יעיל מבחינה כלכלית 

ת. האגף עוסק בהרבה נושאים ובעיקר בתב״אות שהם העיקר.

 ש. הפסיקו לך חברות בועדת בניין ערים.

ת. זו הועדה הכי חשובה. ראש העיר הוא היו״ר. השתמשו במילה ״הדרה״ ואני לא מייצג את עיריית אשקלון בשום גוף חיצוני

ש. מהנדסת העירייה פנתה אליך ולא ענית לה

ת. היא לא פנתה אליי לפגישה 

ש. ושל חיים סופר?

ת. אני מניח שראיתי את זה. עניתי גם לסופר וגם למהנדסתא אמרתי לה שהיא לא פנתה אליי. סופר אסר עלי להשתתף בפגישות. לשאלת פנינה מזכירתה של המהנדסת אמרתי שאני נוסע לדיון.

ש. לא מצאת לנכון להגיד

ת. המנכל הודיע לי שאני לא מממש את הוראתו שלא להשתתף ביצוג העיר בשום מקום. 

ש. אמרת שדוידי רצה לבנות לא על פי התבא, אפשר לשנות צבא?

ת. לא על קרקע שחייבת להיות מתוכננות ובגלל זה היו לי חילוקי דעות עם המנכל. אין השלכה על העיר חוץ מכספית.

ש. איתמר בישיבות היה מאשר דברים

ת. צריך לקרוא כל תכנית שהוצגה ואז לראות מה איתמר אמר

ש. היכולות של איתמר היא יכולתו לקדם 

ת. הוא יכול להכתיב שהפרוייקט הזה יעשה

ש. כמה סיורים השתתפת

ת. הרבה, אטיאס עצרתי לו את התכנית כבר פעמיים. דידי ימין אולי. 

ש. הצביעו בועדה בניגוד לדעתך ולדעת דוד ירון

ת. תזכיר לי, ירון התנגד 

ש. ביקשו להקים מסעדה

ת. עניין ירוק שם לא כל בקשה להיתר אני מתייחס, לא זוכר שירון  וצוריאל התנגדו לכך.

הסתיימה חקירתו של בר ששת על ידי עו״ד רפפורט. אחרי ההפסקה תחקור את העד עוד נוית נגב, הסנגורית של יואל דוידי. 

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה