איתמר שמעוני תתפטר מהמועצה וקח עוד כמהזה נראה כבר כזלזול לא להופיע 3 ישיבות ברציפות לישיבות מועצת העיר.אבל זה לא רק ראש העיר לשעבר. אז מי אתם בכלל חברי מועצת העיר אשקלון, שרק נבחרתם ואתם שמים קצוץ על תפקידכם ועל תושבי העיר ששלחו אתכם להיות נציגיו

אשקלונט

חמישה חברי מועצת העיר אשקלון הירשו לעצמם לא להופיע לישיבת המועצה אמש שעסקה התקציב 2019. לחלקם זו פעם שלישית שאינם מגיעים וזה אומר: כרטיס אדום ממשרד הפנים.

החמישה הם: איתמר שמעוני (פעם שלישית), אפי מור (פעם שניה), אברהם עשור (פעם שלישית), רמי סופר (פעם שלישית)  ויוליה גיטין (פעם ראשונה). 

בואו נזכיר לכם כמה מיליונים מכספי ציבור בזבזתם, כדי להיבחר למועצה. כמו שזה נראה באתם לעשות סיבוב על הציבור ולשחק באגו. אז מי משחק באגו? אברהם עשור שלא קיבל את תפקיד סגן ראש העיר ורמי סופר, שגם חשב להיות סגן בשכר ״עד שאמרנו ברוך שפטרנו מעונשו״. לאפי מור, יש סיבות מקלות ואם חברותו במועצה תפגע, עדיף לו להיתפטר. הוא איש עשיה וכל עוד איתמר שמעוני לא יצטרף לקואליציה (נשמע הזוי), אז אין לו מה לחפש במועצת העיר, יש לו דברים חשובים יותר לעסוק בהם. 

על חברת המועצה, יוליה גיטין לא אתעקב, אבל שמעוני ועשור ואפילו רמי סופר, אני בטוח שלא יזדעזעו מהכתבה ואולי יגחכו, מבטיח לכם שאנחנו לא ניתן לחבר מועצה שיחשוב שהוא סגנו של אלוהים, לנוח דקה ואם ראש העיר לא יפנה לממונה על המחוז במשרד הפנים ויעדכן אותו על חסרונם של חברי המועצה ממספר ישיבות המצדיק הרחקתם מהמועצה, נעשה זאת אנחנו בלי בושה.

מה אומרות פקודות העירייה: סעיף  123. העדר מישיבות המועצה (תיקון: תשל"ט)
(א) חבר-מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חדשים רצופים, או שנעדר משלוש ישיבות רצופות אם היו בשלשה חדשים פחות משלוש ישיבות יחדל להיות חבר המועצה, מלבד אם נעדר בגלל מחלה או בגלל שירות בצבא-הגנה לישראל או ברשות המועצה שניתנה מראש, ובתנאי שראש העיריה או הממונה שלח לו הודעה לפי סעיף קטן (ב).
(ב) בתום החודש השני להעדרו של חבר המועצה מישיבות המועצה, או מיד אחרי הישיבה השניה שממנה נעדר, הכל לפי המאוחר, ישלח לו ראש העיריה הודעה בכתב שתציין את ישיבות המועצה שמהן נעדר ואת נוסחו המלא של סעיף זה; ההודעה תישלח לחבר במועצה במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לממונה.
(ג) לא שלח ראש העיריה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (ב), תוך שבעה ימים מיום שדרש ממנו הממונה לעשות כן, ישלח הממונה לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח במכתב רשום לראש העיריה.
123א. הודעה על התפנות מקומו של חבר המועצה (תיקון: תשל"ט, תשס"א, תשס"ח, מס' 126 תשע"ב) 27
(א) נראה לראש העיריה כי חבר המועצה פסול לכהן או שחדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 123, ישלח לו ראש העיריה הודעה בדבר התפנות מקומו במועצה ויפרט בה את הסיבות לכך; ההודעה תישלח לחבר המועצה במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה ישלח במכתב רשום לממונה.
(ב) נראה לממונה שחבר המועצה פסול לכהן או שחדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 123, ולא שלח ראש העיריה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תוך ארבעה עשר יום מיום שדרש ממנו הממונה לעשות כן, ישלח הממונה לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח במכתב רשום לראש העיריה.
(ג) כתום שלושים יום מיום שנשלחה ההודעה לפי סעיף קטן (א) או (ב) תיפסק כהונתו של חבר המועצה זולת אם תוך הזמן האמור - (1) עתר לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 (בפקודה זו בית משפט לעניינים מינהליים); מוסמך לביטול ההודעה; במקרה זה לא יחדל לכהן אלא אם בית המשפט החליט על כך;
(2) התברר לשולח ההודעה שלא נתקיימו הנסיבות המחייבות את שליחתה, והוא ביטל אותה בהודעה מנומקת בכתב על כך לחבר המועצה; העתק מהודעת הביטול יימסר לידי הממונה או לידי ראש העיריה, הכל לפי הענין.

פנינו למשרד הפנים לקבלת תגובתם וכשזו תגיע נפרסם אותה. 

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה