גלעד אורן על דוכן העדיםמנכ״ל החברה הכלכלית לשעבר, הוא אחד האנשים המרכזיים של הפרקליטות במשפטו של איתמר שמעוני שממשיך היום

גלעד אורן ואיתמר שמועני

בשעה 10:00 הבוקר יעלה על דוכן העדים בבית המשפט המחוזי בתל אביב, גלעד אורן,  מנכ״ל החברה הכלכלית לשעבר באשקלון, ששימש בתפקיד בתקופתו של איתמר שמעוני. עדותו חשובה שכן נלקחה ממנו לפני כשנתיים וחצי והיום היא תשמע בפעם הראשונה.

אנו נעביר את מהלך הדיון באתר ״אשקלונט״ החל מהשעה 10:00.

השופטת: לימור מרגולין - יחידי
גלעד אורן כבר באולם וקורא את עדותו שנלקחה לפני שנתיים ביחידה 433

חקירה ראשית
הפרקליטות: תפקידך בתקופה ההיא

ת. מנכל החברה הכלכלית 
ש. למה עזבת?
ת. מיצוי
ש מתי ביקשת לעזוב?
ת. לפני שנתיים
ש. מי ביקש שלא תעזוב
ת. סופר ואפי מור
ש. ספר על עבודתך
ת. הייתי בתקופה של בני וקנין נשארתי לעבוד בתקופה שאיתמר נבחר.
ש. מתי פנה אליך איתמר שמעוני
התנגדות של הסנגורים
השופטת: מתי פנה אליך שמעוני?
ת. באחד הערבים
ש. מתי נפגשתם בפעם האחרונה? האם יש לך קשר איתו?
ת. לפני כמה ימים בקשר לבחירות
ש. יש לך קשר לעניינך המקצועיים

ת. 

ש. אם הליקויים זעומים משחררים את העיכבון?
ת. כן
ש. כמה פעמים שיחררת עיכבונו
ת. לא זוכר מקרים כאלה
ש. מה מהווה העיכבון?
ת. מחזיק כסף לקבלן. העיכבון הוא הכי מוחשי כמה זה כסף חשוב אצלי.
ש. מה הדבר האחרון שאתם משחררים לקבלן?

מ. התשלום האחרון
ת. עושים חשבון סופי שם משוחרר גם העיכבון.
ש. שחרור העיכבון באסף מממון
ת. בדקתי עם אורן חדד, האם ערבות מספיקה.
ש. מי פנה אליך מתוך העירייה לשחרר את העיכבון?

השופטת: באיזה מידה אתה מעורב בשחרור של העיכבון?
ת. אני מחליט. לדעתי היו מקרים שאני מעורב.
ש. מה הביא אותך לפנות לאורן חדד לשחרר את העיכבון?
ת. גם חיים סופר התערב בנושא הזה עם עוד אנשים קרובים לקבלן
ש. זוכר חודש?
ת. בחודש מאי 2015
ש. מה היה בשיחה עם חיים סופר, כמה פעמים פנה אליך לשחרר עיכבונות?
ת. לא זוכר שהוא פנה אליי
ש. ספר על השיחה איתו
ת. מה לגבי העיכוב עם מגנזי ולמה לא משלמים לו את זה. לבדוק אם הערבות ביצוע מספיקה, אח זה מספיק אז לשחרר את העיכבון
ש. כמה שיחות היו בינכם?
ת. זה לא היה דבר חריג. היו שיחה אחת או שתיים.
ש. בהודאה אתה אומר, היו שיחות באחת השיחות, איך את מגדיר את השיחה שלך עם חיים סופר
ת. לא משהו מיוחד
ש. היה משקל לפניה של חיים סופר לשחרר את העיכבון
השופטת: ביקשת מאורן חדד אחרי השיחה עם סופר?
ת: לא זוכר
ש. מזכירה לך מה אמרת בהודאה
ת. רשום שאמרתי שפניתי לחדד שאחרי הפניה של סופר
ש. מה אמרת לסופר?
ת. לבדוק אם הטענות שלו מכוסות על ידי הערבות.
השופטת: מה קורה בעקבות השיחות עם סופר?
ת. ביקשתי מחדד לשחרר

ש. איך הקשר שלך ומערכת היחסים עם חיים סופר?
ת. לא בילינו יחד.
ש, גבי מגנזי שהציעה הצעות בתקופה שהיית מנכ״ל?
ת. היה פרוייקט של התחדשות מגדל בשנת 2012 וחולק לשלושה מכרזים, אחד הוא זכה וגם בית ספר וגנים.
ש. בקשר למכרזים? באיזה מכרזים הוא זכה ולא קיבל ואיזה הוא זכה וקיבל.
ת. במכרז של שיפוץ החזיתות לא זוכר אם היה זוכה והתקופה של שמעוני כשנכנסזכה.
ש. למה המכרז עם מגנזי לא יצא לביצוע?
ת. היו בעיות עם הסוחרים עצמם וזה היה סוג של השתתפות שלהם וזה לא יצא לפועל.
גלעד מוצא מהאולם.
פרקליטות: היתה התערבות של איתמר שמעוני לשיפוץ חזיתות. השופטת מאשרת שהשאלות ישאלו.
גלעד חוזר לאולם.
ש. תתייחס בבקשה למעורבות של איתמר שמעוני בשיפוץ
ת. היה חשוב לו לשפץ את מגדל, נעשה מפגש עם הסוחרים לרתום אותם לשיפוץ. עשו שם עבודה והחליפו את כל התשתיות, ריצופים ותאורה לאורך רחוב הרצל.
השופטת: עשו את זה בשלבים?
ת. לא, עשו רק את המדרחוב. הכל היה משיקולי תקציב.
ז. כנס הסוחרים, מה היה בכנס
ת. היו הרבה אנשים והוא אמר להם שהוא איתם.
ש. רוצה לרענן את זכרונו, בשורה 87 עד שורה 90: (גלעד קורא)
ת.הוא אמר לבוחרים שאם יהיה מצב אז יש חוק עזר לחייב אותם לעשות שיפוץ
ש. כמה עלה הפרוייקט במגדל של החזיתות?
ת. כמה עשרות מיליונים
ש. מוסדות חינוך מה היקף הכספי
ת. 20-30 מיליון
השופטת: ש. תתייחס למודעות ראש העיר לזוכים במכרזים. האם בפרוייקטים של זוכה יודע ראש העיר?
ת. לא
ש. יש מכרזים של מגנזי שזכה שאיתמר יודע?
ת. לא זוכר אם אמרתי לו
 ש. מרעננת את זכרונו של גלעד.
בקשר לבית הספר אסף מימון, חדד אחראי על החלק הזה שהיה איכלוס בספטמבר 2015.
ת. עובדים בלחץ של לימודים בזמן והמבנה שיהיה כשיר לאיכלוס.
השופטת: . מסירה של פרוייקט שהיה, מה היחסים שלכם מול הקבלן?
ת. לא הייתי מעורב בבדיקות בשטח.
השופטת: מהם הליכי המסירה
ת. בגדול הליך מסירה נעשה עם מנהל הפרוייקט והמהנדס עוברים על כל הדברים אם עש ליקויים. דנת ההדק נספרת ממועד המסירה.
-. באסף מימון מתי זה היה?
ת. במסירה הסופית איזה תנאים נדרשים?
ת, מה שבוצע שאכן תואם את כתב הכמויות.
ש. מה קרה אחרי ה 1לספטמבר?
ת. היו מרוצים בבית הספר. נעשה שם מהפכה גדולה. אחרי הגשמים שמעתי שיש נזילות.
ש. הנזילות אמרו לך שהיו רק בנובמבר 2014. נמי שמעת?
ת. אורן חדד
ש. איזה עוד ליקויים אתה עודכנת בנוגע למגנזי? רוצה לרענן את זכרונו: נזילות ושרותים לא גמורים. למי פנית לצורך הליקויים.
ת. לא זוכר
ש. מרעננת את זכרונו של העד, אמרת שאורן פנה מספר פעמים למגנזי שלא ענו
ת. כן אורן פנה למגנזי ועידכן אותי
ש. מה עשה מגנזי?
ת. לא שיתף פעולה ולא הלך לתקן.
ש. חברת מגנזי התנערה מהליקויים?
ת. בתקופה הסמוכה לא בוצעו תיקונים. מי שמתעסק עם זה היה סמנכל החברה.
ש. מה זה עיכבון ועד מתי הוא הוחזק על ידי הקבלן?
ת. העיכבון נועד שהקבלן יסיים את העבודה ומשוחרר במסירה הסופית.
ש. מה מידת המעורבות של איתמר שמעוני במכרזים של מגנזי וידיעתו של שמעוני מי הזוכה במכרז.
ת. באופן כללי בשיחת מסדרון שלי איתו הוא ידע.
ש. אמרת שעיכבון עד מסערה סופית.
ת. השלבים של המסירה יחסית סמוכים. הייתה אוירה בחכל שלא עושים מסירו . היו שם דברים כמי וילונות, גניבת מחשבים. בשרותים הקבלנים אומרים שילדים זורקים לשם ניירות סופגים. אחרי 9 חודשים לא עושים כלום ואז נוצרים לחצים לשחרר ערבויות.
ש. חלק מהדברים לא עולים בקנה אחד עם ההודאות שלו.

ש. מה אמרת לתובעות אחרי הרענון.
ת. פרוייקט שלוקח לו הרבה חודשים זה דבר חריג
ש. זוכר מקרה שבו בדקת אם הערבות מספיק. כדי לשחרר עיכבון?
ת. הדברים האלה צצים כל הזמן. זו במסגרת פעילות החכל.
ש. היה מקרה שנתת הוראות לחדד לשחרר ערבויות?
ת. כן
ש. אלו שיחות היו לך עם איתמר שמעוני בקשר לשיחרור עיכבון? רוצה להגיש לבית המשפט שיחות צ׳ט בין העד לחייים סופר?
הפרקליטות מגישה את המסמכים.
פונה לגלעד. ״יש כאן הודאות של השיחות בינך לבין סופר״.
מוגשים גם שיחות עם איתמר שמעוני ועם יואל דוידי ועופר שמעוני ועם גבי מגנזי.
ש. הודעות שנשאל העד: מה רוצה ממני מגנזי,
ת.עניתי הוא מחכה לתשובות מלמעלה אולי מסופר או מאיתמר.
ש. במאי יש 3 שיחות בינך לבין סופר ו6 הודעות טקסט. וגם מאיתמר שמעוני באותם זמנים. מה דיברת איתם בנושא שחרור העיכבון. על מה דיברת עם איתמר שמעוני בטלפון
ת. גם על נזילות בגן
ש. חתמת על הצ’ק למגנזי בסכום של 217 אלף שח.
ת. לא מזהה את החתימה אבל 99% שזה אני, אבל גם איתמר שמעוני וחיים סופר יכולים לחתום.
ש. מראה לעד חתימות שלו על צקים אחרים.
ת. הם שלי בצקים האלה בראשון לא מזהה
ש. אז מי חתם במקומך?
ת. אולי סופר שתמיד חותם אבל הוא חותם עם סולטונוביץ׳ ואני עם שמעוני.
ש. אתה ואיתמר חותמים לו על הצ’ק למגנזי. האם זה קשור לשיחות עם איתמר? אני אזכיר לך דרך השיחות עם שמעוני וסופר.
השופטת: יש תקלה והעדות של שמעון בן חיים לא הוקלטה, פיתרון דרך המקומונים. איתמר שמעוני: ״אין עיתונאים באשקלון״. השופטת: זה לא נאמר בצחוק. תבדקו מהתקשורת להעביר לכם את העדות ותגיעי להסכמות.

ש. בהודאה שמסר העד במשטרה הוא אמר על השיחות עם שמעוני. מרענן את זכרונו
ת. חיים אמר שדיבר איתי על השחרור. מתאר לעצמי שזו בזהירות גבוהה
ש. אמרת שלא אמר לך בעוד מקרים לחתום על צקים לספקים וזה חריג.
ת. דיבר איתי באופן כללי על צקים.
ש. יש קשר של מגנזי שמנסה ליצור איתך קשר כנראה שלא ענית. יום אחרי שאלת את סופר בצ’ט ״ער״? זוכר מה רצית לדבר איתו?
ת. לא
ש. במסגרת הלחצים של מגנזי ביקשת לדבר עם סופר.
ת. במסגרת ומהזכרון אמרתי שבעקבות הלחצים של מגנזי
ש. איזה לחצים הפעיל עליך מגנזי
ת. לא זוכר
רענון לגלעד מהפרקליטות.
בהודעה: ״אתה לא עונה והוא אומר לך שאתם חייבים לו כסף והצק חשוב לי אמר מגנזי. אנחנו לא מקבצי נדבות הוא אמר לך
ת. לא יודע להגיד ספציפית על איזה צק הוא מדבר
ש. מתי ידעת על ליקויים נוספים באסף מימון
ת. אחרי כמה חודשים, לא זוכר
ש. להזכיר לך?
ת . כן

ש. זוכר שנגמרה ההתחשבנות. ת. לא יודע
ש. בחקירה ענית בנושא של אסף מימון ״הוא נושא רגיש כותב לך חיים סופר״.
ת. מגנזי לא היה בתקופה הזו.
השופטת: מעורבות שלך בשחרור ערבות הבדק?
ת, זה המהנדס שרוצה לחלט ערבות והוא שיתף אותי.
ש. למי יש סמכות לחלט ערבויות.
ת. יודע שביקשו לחלט את הערבות. אני יודע ומחליט
ש. למה רצית לחלט ערבויות
ת. אורן אמר לי שהם לא רוצים לתקן את הליקויים. אורן אמר שהם מתעלמים ממנו.
מה הבנת כשחיים סופר אמר לך שהנושא רגיש?
ת. שמדובר בבית ספר ילדים, ליקויים.
ש. מה הבנת
ת. הבנתי שזה היה בקשר לחילוט של הערבות
אחרי שקראת את ההודאה מה אתה מבין מזה
ת. מה יש בזה רגיש שאני מחלט ערבויות
השופטת: מה זה רגיש לערבויות
ת. לא משהו שהשתנה מהתשובה שלי אז
ש. באוגוסט, כתבת לחייים סופר שסוגיית אסף מימון לא נסגרה
ת, מחר יש בית ספר ויש עדיין ליקויים
השופטת: למה אתה מעדכן אותו?
ת, חיים סופר הוא מנכל העירייה והילדים שלו לומדים שם
השופטת: אתה מצפה שהוא יעשה משהו?
ת. לא זוכר את הדבר הזה. אין לי מושג.
ש. עדכנת אותו על עוד דברים כאלה?
ת. כן,
ש. אתה אומר, כתבת לסופר שסוגיית מגנזי לא נפתרה שזה קשור לליקויים.
ת. העירייה רצתה לקזז לנו על הוילונות והמחשבים שנגנבו, מהתחשבנות עם העירייה

ש. זה המקרה היחיד
ת. אולי החוקר הכתיב לי את התשובה. הגרסה שאמרתי לך שאני בטוח שהיו עוד מקרים ולא זוכר אותם.
ש. חתמת על ההודאה? שאלנו אחרי הרענון אם יש משהו שאתה רוצה לתקן, ענית שלא היה מקרה נוסף.
ת. לא זוכר
הפרקליטות מבקשת להגיש את הודאתו לבית המשפט כי יש סתירה מהותית בין מה שענה כאן לבין מה שאמר במשטרה.
גלעד אורן מוצא מהאולם
עו״ד ג׳ורג׳י מתנגד להקריא לפני העד את ההודאה .
השופטת: יש סתירה בין ההודאות לחקירה. ולכן השאלה תשאל.
הפרקליטות מעלה את הסוגיה שבה אומר גלעד שאכן סופר השפיע על ההחלטה להחזיר את הערבויות.
ש. תומר מחברת ״רמט הבטיח שהוא יתקן באמצעות חברת רמט. מה קרה אחרי החילוט?
ת. הערבות יורדת מחשבון הבנק של חמט. זה מה שאמר תומר,
ש. עיתון אובייקטיבי, מכיר? מה נשאלת על ידי סופר על פרסום של אובייקטיבי. היה נראה שעשינו איתם על פי בקשת סופר.אמרת שסופר אמר לך לתת פרסום לשמעון  בן חיים כמה  עשרות אלפי שקלים מדובר על 60-70 אלף שח. קיבלת הוראה מסופר לא לפרסם באובייקטיבי וענית שאולי היה סכסוך בינהם. חיים סופר אמר לי לקחת את שמעון בן חיים כי הוא זול. היו מקרים שחיים אמר לא לפרסם.
אם היה חשוב לו שלא אפרסם שם אז לא פרסמתי.
הפסקה. של 25 דקות.

[ השופטת: השלמת חקירה ראשית מוגשים מסמכים ולא בהסכמה
ש. מאשר שהיית נוכח בישיבות, אימיילים שנשלחו
ת. כן
ש. מכרזים של גבי מגנזי, מאשר בעקבות ההודאה שלך. רחוב הרצל
ת. מכיר
יש הצעות של המכרזים ולחוות דעת של המכרזים. הוגשו לבית המשפט
חקירה נגדית עו״ד גבי רפופורטפרקליטו של שמעוני:

ש. נחקרת 4 פעמים במשטרה
ת פעם אחת באו למשרד ולקחו חומרים.
ש, כמה זמן נמשכו החקירות
ת. חקירות ארוכות
ש. נחקרת במקביל על ידי מספר חוקרים או רק אחד
ת. בדרך כלל אחד
ש. קראת את החקירות וחתמת?
ת. קראתי וחתמתי
ש. כל פרטי
ת. קראתי ולא התעמקתי
ש. הייתה לך הרגשה שמחפשים אותך? 
ת. בדרך כלל לא. לרוב החקירות היו בסדר היו בקטנה גם צעקות.
ש. החוקרים היו נעולים לגבי קו ספציפי?
ת. לא התעמקתי עניתי לשאלות
ש. הרגשת שמחפשים משהו על איתמר? משהו פלילי?
ת. ברור. הוא היה במעצר בכלל. ידעתי שהוא עצור ומהשאלות הבנתי מה הם חושבים ולא התעמקתי מה התזה מסביב.
ש. לגבי מכרז ״מגדל״ ומגנזי זכה בו, הוא עשה את המדרחוב ולא המשכנו אותו. למה לא המשכתם עם מגנזי?
ת. למיטב זכרוני זה היה  מסיבות בגלל שהייתה  התנגדות של הסוחרים להמשך המדרחוב. התקציב ירד ועבר למוסדות חינוך כך אני משער
ש. בישיבה אצל איתמר התברר לו שחסרים גני ילדים. ואז פנו אליי ויצא מכרז של הגנים. למה לא רצו בעירייה לבצע את העבודה?
ת. איתמר בא עם אג’נדה שצריך 27 ילדים בגן ואז שאל את החברה ממינהל ההנדסה אם יכולים לעמוד בזה בבניית הגנים.
ש. נשאלת מדוע דוד ירון לא יכול לבצע את העבודה?
ת. אמרתי שבעירייה עובדים בצורה אחרת ואצלנו אחרת.
ש. בישיבה אצל איתמר דוד ירון, אמר שהוא לא יכול לבצע ואתה אמרת שתבדוק
ת. בתחושה  שקיבלתי שלא רצו להתאבד בעירייה על העבודה הזו.
ש. היו עוד פרוייקטים שבעירייה לא רצו להתאבד עליהם?
ת. עירייה היא גוף יותר מורכב וזה עניין של מנטליות אחרת. לחכל באו מסקטור עם פרטי. התקופה של איתמר היו פרוייקטים בהקפים של כ 200 מיליון שקלים
השופטת: בתקופת איתמר שמעוני כראש עיר היו עוד מכרזים שמגנזי זכה בהם?.
ת. כן אבל לא בוצע
ש. ספר על שיחות  שלך עם שמעוני לגבי מגנזי
ת. לא היו
ש. בישיבות עם חיים סופר היו עניינים של תשלומים לקבלנים
ת. לא זוכר
השופטת: במגדל,  לא החזיתות, עוצרים את המשך הפרוייקט.
ת. זה היה בשלב של התכניות לשנה הבא, אז הוא הכין תכנית עבודה בהתאם לאג’נדה שלו
ש. כמה כסף נוייד למוסדות חינוך
ת. כ160 מיליון שקלים
ש, חלק של מגנזי במגדל ומה הוא זכה וקיבל במוסדות החינוך, בהערכה גסה
ת. אם זוכר נכון זה משהו כמו 40 מיליון ומוסדות החינוך היו כ 15-20 מיליון.
ש. נשאלת האם היית בקשר ישיר עם מגנזי
ת. הוא היה בעיקר מתלונן על תשלומים
ש. מכרז החזיתות, לא יצא לפועל הסיבה היא שהיה חוסר נכונות של הסוחרים להשתתף בעלויות
ש. ציינת בחקירה שמצב העסקים במגדל בכי רע. היה לחץ מצד הציבור לשפץ שם?
ת. היה רצון עז שהעירייה תעשה שם משהו.
ש. מהיכן אתה יודע את זה?
ת. מהתושבים שמדברים איתי
ש. בחקירה נשאלת כמה פעמים עם האחים לבית מססה(יוסף).
ת. כן
ש. לאחים היו מבחר פרוייקטים בחכל בסך של כ 30 מיליון
ת. היו גם במוסדות קטנים
ש. אתה אומר בהודאה, אני זוכר שיחיאל צעק במשרד והלכו לחיים סופר
ת. סופר ביקש לבדוק עם גלית מנהלת הלשכה שלו, בודק מול הגורמים איפה הבעיה ולמה לא שולם. לא זוכר למה הוא התפרץ
ש. האם הליקויים תוקנו באסף מימון, ענית שלא יודע , בדקת את זה
ת. לא

ש. תואם סיור מסירה
ת. הייתה מסירה רשמית בחודש דצמבר
ש. הייתה בעיה עם נזילה ואתה לא היית שדיברו על הנזילות, עדים קודמים בינהם חדד,בוא נשאל על הנזילות שעליהם השטח מגנזי
ת. אני זוכר שהיה טיפול אבל נשאר עוד כסף בעיכבון.
ש. מראה לו מסמכים כמו האימייל של אורן חדד ליובל זוזט.
ת. מכיר
ש. ידעת שאורן חדד, הורה על שחרור העיכבון.
ת. לא זוכר
ש. מוצג לגלעד מסמך על העירייה שרוצים לקזז לחכל
ת. זה הדברים שעליהם דיברתי, וילונות ומחשבים
ש. חיים סופר, נתן לך הוראה להחזיר את העיכבון,
ת. היו הודעות, טלפונים לא עשיתי כלום אם זה פוגע באינטרס של החכל.
ש. מי מעלה את שחרור העיכבון
ת. לא זוכר אם זה סופר או אני 

הפרקליטות מדברת אל השופטת: העד היה במטה הבחירות של שמעוני מהבוקר עד הערב אז שלא תהיה שום אינטראקציה בין העד לנאשמים.
ש. האם יתכן שבמועד ששוחרר העיכבון למגנזי, יתגלו ליקויים נוספים
ת. לא זוכר.
ש. מי זכה בפרוייקט השוק העירוני
ת. חושב שזה ״רמט״
השופטת: בשום שלבים עד שתסיים את עדותך,אתה לא יכול להיות בשום תקשורת עם מישהו מהמעורבים בפרשה.

הסתיימה עדותו של גלעד אורן להיום והיא תמשיך להישמע ב- 28/11

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה