היועצת המשפטית על דוכן עדי התביעהלמשפטו של ראש העיר לשעבר, איתמר שמעוני, נותרו כחמישה עדי תביעה. היום הגיעה למתן עדות, הילה רווח ״תומר גלאם חתם על הסכם השכירות עם יואל דוידי״

אשקלונט

עדותה של היועצת המשפטית של עיריית אשקלון, הילה רווח, תשמע היום בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני השופטת, לימור מרגולין - יחידי. עדותה של רווח תהיה מהאחרונות שהתביעה תעלה  על הדוכן. החל מחודש ינואר צפויים להערך שלושה דיונים בשבוע כדי לסיים את המשפט לקראת המחצית השניה של שנת  2019.  עדי ההגנה אינם רבים  ואחד מהם, ככל הנראה, הוא מנכ״ל העירייה לשעבר, חיים סופר, ששמו מוזכר במהלך העדויות אצל לא מעט עדי תביעה וגם ראש העיר, תומר גלאם הזכיר אותו לא פעם בעדותו בשבוע שעבר. 

אנו נעביר כאן את מהלך הדיון.

השופטת מרגולין -יחידי פותחת בבקשה של עו״ד רפפורט למחוק מאתר ״אשקלונט״ את העדות שפרסמנו של תומר גלאם, שמסר בעדותו במשטרה.

הפרקליטות: יש הסכמה לגבי דורון נקשרי, התביעה תגיש הודעה מפוצלת. ההודעה מוגשת ועדותו תחשב כאילו נעשתה חקירה ראשית וההגנה תגיש סעיפים אחרים בהסכמה. 

השופטת: בכפוף לכל ההודעות שנמסרו הם הוגשו לבית המשפט.

עכשיו עוברים לעדה, הילה רווח, הפרקליטות: מגישים הודאות של העדה לשופטת.

מוגשים מחקרי תקשורת עם יואל דוידי, חיים סופר ואיתמר שמעוני.

מוגש לבית המשפט, ניגוד עניינים על עופר שמעוני ואלי אלעזרא.

מוגש מסמך של עו״ד  רזניק לגבי אלי אלעזרא.

מוגש מסמך של חשש לניגוד עניינים של איתמר שמעוני.

מוגש מסמך של ניגוד עניינים בין ראש העיר לבין אחיו עופר.

מוגש מסמך בדבר חברות בועדה מקומית ניגוד עניינים של איתמר שמעוני.

חוזה שכירות שנתפס אצל יואל דוידי ב- 2014. זה נעדר מהעדה. השופטת: פונה להילה רווח: חקירתה תהיה מצומצמת בגלל שהוגשו בהסכמה.

הפרקליטות משלימה חקירה ראשית על העדות שלא הייתה הסכמה עליה.

ש. מה ידעת על לקוחות נוספים של עופר שמעוני ועל כספים שהועברו לעופר שמעוני?

ת. לא ידעתי 

ש. האם היית מודעת לכספים שהעביר עופר שמעוני לאחיו איתמר?

הסנגורים מתנגדים לשאלה והשופטת מבקשת שתחזור על השאלה. 

ש. תתייחסי  לכך שאחיו של ראש העיר  מקבל כספים?

השופטת: מה ידעת על פעילות כספית?

ת. ידעתי שעופר שמעוני עובד כמתווך אצל יואל דוידי כנגד שכר.  

ש. מה עמדתך המשפטית לגבי מציאות שבה מתברר שעופר עבד עבוד דוידי כנגד קבלת שכר

ת. כאשר הכנתי חוות דעת כללית והסדר ניגוד עניינים ואיתמר מבקש להודיע על כל פעילות של אחיו עם כל יזם בעיר. איתמר ידע לפני שיידעו אותי שעופר עבד אצל דוידי בניגוד לעמדה שלי. כל חבר ועדה התבקשו למלא שאלון על ניגוד עניינים. איתמר ענה שאחיו הוא מתווך, כדי לאפשר לו להיות חבר בועדת לתכנון ובניה.

ש.  אמרת שהוא היה צריך להגיד לך, הוא אמר לך? 

ת. הוא ידע לא זוכרת באיזו סיטואציה הוא אמר לי שאח שלו מתווך. הוא יכול להיות חבר בועדה כי יש פסיקות בעד זה.

ש. מתי מוטלת על חברי הועדה וחברי המועצה למלא את השאלון.

ת. יש חברים שאסור להם להיות במצב של ניגוד עניינים. זו חובה למלא את השאלון, על מנת שמי שלא ממלא את השאלון, לא יוכל להיות חבר בועדה.

ש. יש כללים על איתמר שמעוני?

ת. הוא מחוייב לעדכן אותי ובמקרה שאחיו מתווך אז חלה עליו חובת דיווח.

ש. בחקירה שלך הוצגו לך השיחות שהן  שתי האזנות סתר בין יואל דוידי לעופר שמעוני. אנו נגיש אותה לבית המשפט, היא תביע  את דעתה לגבי תוכן השיחה.

הסנגוריה מתנגדת.

ש. תתייחסי לפניות של עופר שמעוני לגורמים בעירייה?

ת. לא ידוע לי על כך

ש. מה היה ידוע לך איזו שהיא פעילות למשהו שקשור לעירייה?

ת. לא היה ידוע לי. מי שפעל עבור דוידי היה רוני מהצרי. 

ש. כיועצת משפטית, מה דעתך על הגעה  של אחיו של ראש העיר למשרדי העירייה?

ת. זה לא תקין כי מסתכלים עליו אחרת כי הוא אח של ראש העיר ואסור לו להסתובב במסדרונות העירייה ובמחלקת ההנדסה. יש לו אימפקט  כלפי העובדים.

ש. תתיייסי לפניות של עופר שמעוני לאנשים בעירייה. מה דעתך על מעורבות אח של ראש העיר מול גורמים בעירייה?

ת. אם זה פקיד בעירייה אז זה לא תקין, אבל אם זה מנכל העירייה אז זה אפשרי. יש פניות שיכולות להיות לגיטימיות. בעניין של מה הייתה הפניה, איפה זה היה, בעירייה, בבית שלו, אם הוא פנה לאחיו בקשר לבניה, אז זה לגיטימי, אבל אם הוא פנה לגבי היתר בניה למנכל העירייה.

השופטת: למה הוא צריך לפנות למנכל העירייה?

ת. יש קשר בין מנכל העירייה להיתרי בניה וזו יכולה להיות בגדר הסבירות. 

ש. וזאת משום שמנכל העירייה, מה יש לך לומר עת מידת ההשפעה שלו כשאח של ראש עיר פונה אליו.

ת. הוא מנכל העירייה והוא הפקיד הבכיר ביותר. לטעמי אי אפשר להעניש אדם בגלל שהוא אח של ראש העיר.

ש. אז בתור מה הוא מגיע למנכל העירייה?  התשובה הקודמת שלך הבנתי שהנושא בתוך שטח אפור.

ת. אם הוא הסתובב במסדרונות העירייה אז זה לא תקין.

ש. בנוגע לפניות של אח של ראש עיר למנכל העירייה איך את מתייחסת לזה? 

ת. זה לא תקין ואם הייתי יודעת את זה בזמן אמת זה לא תקין. ככל שידוע לי והשאלה הייתה מה קורה עם היתר בניה, אז זה נראה לי תקין, על יותר מזה לא הייתי חושבת שזה תקין.

ש. הציגו לך בחקירה מספר הודעות sms על שיחות בינך לבין יואל דוידי, מציגה שיש עוד שתי הודעות  מ- 2014 ומאפריל 2015, בענייני דוידי, 

ש. איזה מידע קיבלת לגבי הקשר באותו הזמן, בין דוידי לעופר ואיתמר? 

העדה מוצאת מהאולם להבהרת הדברים. 

ש. יש התכתבות בינך לבין חיים סופר, את שואלת אותו על דוידי. מה ידעת לגבי הקשר של עופר עם דוידי עד ההתכתבות הזו. מה אמרת 

ת. אמרתי שאם אח של ראש העיר פונה בתדירות עם דרישות והנחיות, אז אני חושבת שזה היה מובא לידיעתי כי זה בהקפים גדולים. ידעתי שאיתמר לא יוכל לעבוד בעניינים של דוידי. 

ש. מה עשית מאותו מועד?

ת. לא זוכרת מה עשיתי ומה שאלתי עד שיצא ההסדר של ניגוד עניינים

ש. בחקירה ידעת יותר פרטים על כך אני ארענן את זכרונך. ממי ביקשת פרטים. 

ת. ביקשתי ולא זוכרת ממי. כדי להכין צריכה פרטים. 

ש. אז החוקרים כתבו משהו אחר. כתוב שכן ביקשת לדעת פרטים על הפניות שהיו, את זוכרת ממי ביקשת ספציפית פרטים?

ת. לא זוכרת ממי ביקשתי 

ש. זה מסתדר עם מה שאמרת קודם?

ת. אני משערת שביקשתי פרטים מחיים ואיתמר

ש. לפי סעיף 10א׳ יש סתירה  מהותית בין מה שאמרה העדה כאן לבין מה שאמרה בחקירתה במשטרה. 

השופטת: המשפט הזה יוקרא זו סיטואציה שיורדת לשורש עניין.

ש. תשובת העדה מוקראת מתוך פרוטוקול החקירה ״לכן ביקשתי יותר פרטים מחיים ואיתמר לא ממש קיבלתי מידע מפורט ואיתמר הציג כל הזמן שאח שלו משווק פרוייקטים של דוידי״ השאלה: מדוע חלף זמן מאפריל עד ספטמבר.

ת. לא זוכרת לא זוכרת

הפרקליטות סיימה את שאלותיה. 

עו״ד רפפורט חוקר את העדה.

ש. לגבי אלי אלעזרא, אמרת בהודאה שלך שהתפרסמה כתבת

תחקיר על אלי אלעזרא בעיתון הארץ. נטען שאלעזרא תמך באיתמר בבחירות. בכתבה עלה הנושא של התמיכה של אלעזרא בשמעוני.

ת. כן 

ש. השארת להחלטתו ושיקול דעתו אם להשתתף בנושאים של אלי  אלעזרא לעניין השולחן העגול

ת.  היו ביני לבין איתמר שיחות שהוא יכול להשתתף בישיבות כשעולים נושאים אלי אלעזרא. יש לאלעזרא המון שטחים בעיר שהם כ -70% מהשטחים הפרטיים בעיר. הסיכום ביני לבין איתמר  שהוא ישקול.

ש. במצב כזה כשיש לראש העיר פוטנציאל של מצב של ניגוד עניינים, אז הוא מעמיד את מנכל משרדו כאיש אמונו של ראש העיר, הוא יודע היטב את תפקידו. אפשר לתת למנכל המשרד לטפל בנושאים שראש העיר לא יכול להתעסק בהם. העובדה שיש ליזם בעיר קשר עם מנכל העירייה אז הוא יכול לעסוק בכך.

ש. חוות הדעת שלך היא פועל יוצא של עופר שמעוני 

ת. לא, של אלי אלעזרא

ש. מבין שגם את וגם עו״ד רזניק הייתם תמימי דעים על ההסכמות. מובא שם מקרה שישיבת מועצת העיר אשקלון שעל פי הפרוטוקול, שהיה הסכם חילופי מקרקעין בין עיריית אשקלון לאלעזרא

ת. כן. מועצת עיר נדרשת לאשר את העסקה ואז איתמר אמר שיכול להיות שיש לו ניגוד עניינים והוא יצא מהישיבה.

ש.היית בישיבה המדוברת?

ת. לא זוכרת

ש. בזמן כתיבת חוות הדעת היית יועצת משפטית?

ת. לא

ש. השופטת שואלת: הגדרת את עצמך כיועצת המשפטית של העירייה.

ת. כן אבל עדיין לא מונתי

ש. מה הייתה עמדתו של איתן צוריאל היועץ שפרש?

התנגגות של הפרקליטות: איתן צוריאל יהיה כאן תשאל אותו.

ש. לסיכום, הכל עוסק בנושא של אלי אלעזרא

ת. כן

ש. בסיומה של כל ישיבה של שולחן ירוק, ראש העיר אומר את דברו ומדבר על חזונו 

ת. הוא רצה לראות את התכניות בגדול כדי לדעת אם מבוצע לפי חזונו. אני נחמתי דברים לאור ההתנהלות שלו אם חלילה הייתה ישיבה שבה הוא אומר שאלי אלעזרא רוצה שיהיה כאן, אז זה לא.

ש. אם יש אור אדום ולא אור ירוק ליזם מה קורה?

ת. הגורמים המקצועיים יכולים לדון בתכנית אם זה לפי חזון ראש העיר.

ש. בשאלון, איתמר ציין שיש לו קשר עם פרוספר אזגי, אלי אלעזרא ועופר אחיו. את מופתעת מזה ואז קיימת שיחה עם איתמר ואמרת לו איך לנהוג לגבי פרוייקטים של דוידי?

ת. לא זוכרת ספציפית לא זוכרת מתי ישבתי איתו ומה דיברתי איתו. 

השופטת: ביקשת מחיים סופר לבדוק איתו

ת. איתמר מנוע מדוידי לכן לא זוכרת וכנראה ישבתי עם מישהו כדי להבין על מה מדברים.

ש. השופטת: אמרת שניהלת שיחות בנפרד גם סופר וגם עם איתמר בעניין דוידי  מה היה בשיחות?

ת. לא זוכרת מה אמרתי. אני מתבססת על מה שאומרים לי. זוכרת שישבתי. הנחתי את איתמר שאח שלו חייב ליידע אותו. כאשר יש לאח שלו פרוייקט אצל דוידי.

ש. סמוך  לתאריך איתמר הודיע שאחיו משווק פרוייקט אצל דוידי.

ת. כן, מאשרת את הדברים

ש. לגבי בניין פאר היו לחצים מצד דוידי?

ת. לא יודעת על לחצים

ש. מי חותם על הסכם השכירות של העירייה?

ת. ראש העיר, מנכל העירייה וגזבר העירייה

ש. בואי תאשרי מי חתום על ההסכם?

ת. החתימות של תומר ואיתמר מאוד דומות. הגזבר הקודם פיני בוסקילה ותומר גלאם 

ש. ראש העיר עסק בעניין?

ת. לא זכורה לי פנייה של איתמר להסכם השכירות הוא לא עוסק בזה. 

ש. היית נוכחת בשעת החתימה של גלאם על הסכם השכירות?

ת. לא זוכרת שהייתי במעמד שתומר חתם

ש.  בנושאי שכירות והארכת איתמר חתם?

ת. לא

ש. גלאם אמר שבלשכה של איתמר בנוכחותך הוא ביקש לחתום על הסכם שכירות.

ת. זה פורסם בעיתונות ואני לא זוכרת דבר כזה

ש. האם חיים סופר החתים את תומר גחאם על החוזה הזה.

ת. לא זוכרת כזה דבר

ש. השופטת. האם מכאן ובכלל זה הפנת את הבקשה שלך?

רפפורט: כן

ש. מה עמדתו של ראש העיר שמעוני לגבי שוויצריה הקטנה, חיים סופר רצה לדעת את דעתך 

ת. כן

ש. יודעת מי זה משה פונטה?

ת. לא ידעתי עכשיו כן

ש. איתמר הפנה את רועי שוורץ לפונטה לשאול אח מישהו תרם לקמפיין הבחירות כדי למנוע חשש לניגוד עניינים.

ת. נכון, התרשמתי מאיתמר שהוא בודק אם המבקש תרם לי

ש. מה קשור פונטה

ת. הוא היה איש הכספים של איתמר בבחירות 

ש. שחר בן עמי, למה היה שם?

ת. היה צורך לחזק אותי בענייני תכנון ובניה 

ש. מי הביא את שחר בן עמי?

ת. איתמר נתן לי את החופש לבחור ובחרתי בו.

ש. גם הפרוייקטים של דוידי

ת. נכון

ש. נחקרת שעות ארוכות במשטרה

ת. שמונה שעות ועוד פעם עשר שעות

ש. כמה חוקרים היו?

ת. שניים

ש. הרגשת או שנתנו לך הרגשה שאת לא בסדר?

ת. לא

ש. האם החתימו אותך על התרים בשעות הלילה המאוחרות 

ת.  כן חתמתי שהיה הסכם של חברת אפרידר, עד עשר בלילה

ש. מה מוביל אותך שאת עובדת עד עשר בלילה?

ת. בתקופה  של איתמר היו לנו ימים כאלה עם הנחיה של מנכל העירייה לסיים עד סוף היום

ש. היה לך שיח עם סופר על כך,

ת.  כן, 

ש. את אומרת, שבסוף מה שמשנה זה המעשים בנוגע לניגוד עניינים, תנסי לשחזר מאז ידעת שעופר מתווך, זוכרת התערבות של איתמר בנוגע לדוידי

ת. לא זוכרת שהוא נתן לי הנחיות, רק לבדוק את חוקיות ההסכם.

הסתיימה חקירתו של רפפורט. יוצאים להפסקה. בהמשך תשאל הילה רווח על ידי עורכת הדין של דוידי, נוית נגב. 

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה