העדות הבוקר: גלית כהן ואושרה סגללמשפטו של ראש העיר איתמר שמעוני׳, זומנו שתיים מעובדות העיריייה בתקופת כהונת שמעוני

אשקלונט

העדה הראשונה שתיכנס היא גלית כהן, מי שהייתה מנהלת לישכת

המנכ״ל.

עו״ד הילה גבאי ועו״ד קרן צבי רן מהפרקליטות.  

עו״ד רפופורט פרקליטו של איתמר שמעוני

צבירן: יש חזרה ברמה  של הסנגורים ליצור רושם שעושים משהו לא בסדר, כאשר עושים ריענון לעדות והם מפריחים ססמאות.

חיים סופר יהיה נושא מרכזי בעדותה של גלית כהן על פי דבריה של צבי רן.

קיבלתי את העדות שלך נעבור ישר לעדות ראשית.

עוד רפופורט: מתי התחלת לעבוד עם חיים סופר?

כהן: מהרגע שנכנס לתפקידו. בשנת 2016 את זומנת לחקירה למשטרה פעמיים. בין לבין התבקשת להמציא מסמכים.

כהן: נדרשתי להמציא את המחברות שלי.

רפופורט: את זוכרת את זה?

ת. לא זוכרת

ש. אנסה להזכיר לך. חיים ביקש להביא פרוטוקולים.

כהן: לא זוכרת.

ש. במשטרה לא נתנו לך לעיין במחברות. זה היה בידי המשטרה כבר ונחקרת לגבי זה. בכל מקרה לא נשאלת לגבי תוכן היומנים. יותר מזה, תכתובות ווטצאפ בינך לבין סופר, לא נשאלת לגבי זה במשטרה. אבקש להניח בפני העדה את הראיון.

ש. מסתכלת?

ת. כן

ש. את היית ביום ראשון שעבר בפרקליטות ובמהלך המפגש נתנו לך לעיין בהודעות שלך ונתנו לך לעיין בתכתובות ווטצאפ לגבי חיים סופר. יודעת כמה זמן היית בפרקליטות?

ת. כ-3 שעות

ש. עברת עמוד עמוד בעיון?

ת. כן. עברנו על תכתובות מסויימות ועניתי תשובה.

ש. אחד מהתכתובות שנשאלת עליהם,  נשאלת ישירות

ת. תכתובת עם חיים סופר

ש. נשאלת על ארסיות הדברים שנכתבו באשקלון 10. יש אתר באשקלון שנקרא 433 ויש אשקלון  10 שקנה דוידי והוא נסגר. לגבי תוקף תפקידו של איתמר. בפסקה השלישית אישור היומנים הוצג לך במהלך הרענון. מה נשאלת?  

ת. לגבי דוד ירון

העדה  מוצאת מהאולם.

קרן צבי רן: רצו להיפטר מדוד ירון

העדה חוזרת לאולם.

ש. את יודעת להגיד היום שהייתה החלטה של גורם כל שהוא שהייתה החלטה להתפטר ממנו בדצמבר 2016.

ת. כן

ש. לגבי אושרה סגל, הגעתם וחזרתם יחד 

ת. כן

ש. מה ההכתבות לגבי פיטוריה של אושרה סגל. מה היו חילוקי הדעות בין סגל לשמעוני?

ת. לא

ש. איתמר הגיע לחדר של חיים והסתודדו. את יודעת מה היה הפנים?

ת. ממש לא

ש. איתמר היה מגיע כל יום לחדרו של חיים כך אמרת,

ת. כן

ש. את זוכרת כניסה של איתמר 

ת. לגבי ה 13 לחודש אחרי שאיתמר יוצא אני מקבלת הנחיות מסופר לגבי מה צריך לעשות.

ש. יש דברים שנשאלת לגביהם ולא מופיעים ברענון.

ת. לא זוכרת. ההתייחסות לתאריך זה היא גדולה יותר.

רפופורט; אני סיימתי 

רוית נגב, עורכת הדין של יואל דוידי

השופטת: סופר מעיד ש - 8 חודשים הוא מנסה לקדם בדיקת טבעות והם, בר ששת ודוד ירון לא מקדמים אותה

ת. כן

ש. העסתם  משרדי אדריכלות חיצוניים לקידום הקמת הטבעות. זוכרת?

ת. כשחיים סופר אומר דבר כזה זה עובר לביצוע.

רוית נגב סיימה את שאלותיה.

הפרקליטות מבקשת, בהמשך ביקש חיים לכנס את כל העובדים. אלה המילים שלך?

ת. נכון

ש. (השופטת). האם זה מהזיכרון או שאיתמר שמעוני היה בחדר.

ת. אני יודעת שקיבלתי הנחיה שהעניין הזה מטופל.

הפרקליטות:

ש. מה קדם לזה כשחיים סופר נתן להם את ההנחיה.

ת. אני לא יודעת להגיד במאה אחוזים שזה היה כך. אמרתי שאני לא זוכרת  

ש. הקראתי לך את הניסוח הזה ואת אישרת אותו. האם נפגשת עם אנשים שקשורים למשפט?

ת. לא

ש. את אמרת במהלך הרענון שהייתה פגישה 

ת. אמרתי שזה היה בעקבות בקשות ראש העיר. שאלתם איך קורה. בעקבות הבקשה של חיים הסבירות היא גבוהה שראש העיר ביקש. שאלתם אם ליזמים יש דלת פתוחה ואמרתי שכן.

גלית כהן סיימה את עדותה.

השופטת: העדה  הבאה אחרי ההפסקה 

העדה אושרה סגל, דוברת העירייה לשעבר על הדוכן.

עו״ד רפופורט יחקור חקירה חוזרת את סגל.

ש. את היית דוברת העירייה ממרץ 2014 עד 2015. עזבת בגלל חילוקי דעות מקצועיים עם ראש העיר.

ת. נכון

ש. הוצגו לך חומרים נוספים שלהם נחשפת פעם ראשונה בפרקליטות. מה הוצג לך.

ת. תכתובות מייל והודעות

ש. מציג תכתובת בינך לבין חיים סופר ( מציג כמות עצומה של דפים). כמה זמן היית שם?

ת. 3 שעות

ש. עברת על כל 125 העמודים, עברת על הכל?

ת. כן

ש. אנחנו קיבלנו מכתב ובו תיאור מה קרה ברענון ונשאלת שאלות לגבי תכתובות מסויימות, למשל 30/11/2014, יש עוד תכתובות, נשאלת לגבי התכתובת הזו?

ת. כן

ש. הצגתי לך 4 תכתובות היו עוד?

ת. לא זוכרת בדיוק

ש. מציג התכתובת מעמוד 82 כדי שתביני את הסיטואציה. את ענית ברענון שמדובר בהוראה של חיים סופר לא לתת פרסום לאובייקטיבי.

ת. כן. 

ש. התשובה שלך הייתה "זו הוראה של חיים סופר" 

ת. אמרתי כן בהקשר אחר. אמרתי שהפרסום חולק שווה בשווה.

השופטת: מבחינתך האמירה שאת אמרת לא לתת פרסום לאובייקטיבי?

ת. כן

ש. היו עוד חומרים כמי מיילים שהוצגו לך? חומר חדש?

ת. לא חומר חדש. חושבת שנשאלתי על כך

ש. איזה מיילים הוצגו לעדה?

הפרקליטות: חושבת שכן

השופטת: אני בספק לגבי הפרשנות שלכם  את הדין הראוי. תגידו לסנגור אם היו דברים נוספים .

ש. התכתובת עם סופר הוצגה לך בפעם הראשונה בפרקליטות 

ת. כן

ש. מציג 3 מיילים. זה מה שהוצג לך?

ת. לא חושבת שנשאלתי 

רפופורט סיים.

נוית נגב: מאז נכנסת לתפקיד היית חלוקה ברורה לעשות חלוקה שווה הין עיתונים מקומיים ואמרת שזה גם לפי התפוצה של העיתון. את מחליטה איפה לפרסם 

ת. אני החלטתי גם איפה לפרסם

ש. ביקשת לקבל את ריכוז הפרסומים מכל הגורמים שעברו דרכנו, כדי ליצור שיוויון

ת. נכון

ש. חיים סופר אומר לא להעביר פרסום

ת. היה אמור לצאת מכרז על הפרסומים 

ש. מחיר היה גורם איפה מפרסמים?

ת. נכון,  המכרז היה אמור ליישר קו לא יודעת מי נתן את ההוראה.

ש. חבר מועצה העביר פרסומים על דעתו בלבד 

ת. כן ואמרתי שהוא ישלם מכיסו

ש. תכתובת עם חיים סופר, ג אתם פוגעים בפרנסה שלי (אבשלום חדד - סטאר) אמר סופר שידאג לו.

ת. הוצג לי שכנראה החכ"ל היה מסוכסך עם עיתון סטאר.

ש. היו לא מעט תלונות על קיפוח מבעלי עיתונים.

ת. נכון

ש. נשאלת אם אבשלום דיבר איתך

ת. כן זה היה בציניות והוא היה סגור על זה שאנחנו עובדים אצלו.

ש, הייתה תחושה שהעיתונים התרגלו לזה שהעירייה מפרנסת אותם.

ת. כן

ש. חיים העביר לך הודעה. על יפה סלומון שהיא לא מקבלת מספיק פרסומים

ת. זה משחק בין עיתונות לדוברות בנושא הקומוניקטים שהעירייה מכניסה לשם. 

בגלל סכסוכים בין עיתונות התבקשת על ידי שמעוני לא לפרסם שם במשך חודש ימים

ת. כן

ש. איתמר ביקש לא לענות לשאילתות של האתר אשקלונט,  האם הסכסוך עסקי או בגלל כתבות שליליות 

ת. לא עסקי

ש. למה המנכל פונה לדוברת ולא ההיפך. למה סופר פונה אלייך בעניין של העיתונים

ת. רק בגלל שהיה לו קשר ישיר עם בעלי העיתונים כמעט עם כולם ולכן פנה. 

ש. העברת גם הודעת דוברות סופר אמר לך: סקופ לא מכניס לנו קומוניקטים, דיווחת לראש העיר ולחיים סופר

ת. מניחה שכן דיווחתי גם לראש העיר ולמנכ״ל.

הסתיימו העדויות להיום

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה