העד המרכזי היום: אורן חדדהדיון במשפטו של איתמר שמעוני יחל מיד, כאשר העד המרכזי והיחיד להיום הוא, סמנכ״ל ההנדסה בחברה הכלכלית

אורן חדד

מיד יחל משפטו של ראש העיר לשעבר, איתמר שמעוני והעד היחיד הוא, אורן חדד, סמנכ״ל ההנדסה בחברה הכלכלית.

השופטת: לימור מרגולין -יחידי.

הפרקליטות מגישה לשופטת מסמכים ועדותו של חדד תוגש ללא חקירתו על ידי הפרקליטות אלא רק על ידי הסנגורים: רפופורט. וג׳ורג׳י.

השופטת: הוגשו בהסכמה העדויות מהפרקליטות. 

רפופורט: אתה למעשה היית סמנכל בחכ״ל , אתה מהנדס. מכרזים שקשורים לתחום שלך, אתה מכיר את פרטי המכרז הזה? 

חדד: חומר עובר אליי  אחרי היעוץ המשפטי.

ש. אז באים קבלנים ומציעים הצעות אתה נוכח במכרזים.

חדד: אני נוכח בועדת מכרזים אם יהיו שאלות של חברי הועדה. יש קריטוריונים של המלצה הנדסאית. 80% זה מחיר ו- 20% איכות. ואם הוא עומד בקריטריונים.

ש. אח קיבלתם מידע על קבלן שניגש ויש עליו טענות, אז הוא נפסל. בי״ס אסף מימון בפרוייקט, שופץ אגף הבנים.... 

ת. לא נסתכל אח זה בנים או בנות, אנחנו עושים שיפוץ של פרוייקט.

ש, בין הקבלנים שעשו שם היו טבקול ומגנזי, מכרזים שנעשו בשנת 2014. באחד המכרזים של מגנזי ועוד אחד של זיו. עם זמנים לחוצים עד שיהיו מוכן לשנת הלימודים.

ת. נכנסו בזמן בכל מוסדות חינוך שטיפלתי בהם.

ש. יוסי סבג אמר בעדותו כאן; הבניה הסתיימה ב 1/9 חובה טופס 4 וכל שאד הנושאים טופלו, יש רשימת בדק מסודרת אבל זה לא. יש נספיק זמן לטפל בליקויים ולא נפתח בית ספר ללא התיקונים ואישורי בטיחות.  גם אתה לא תיקח אחריות עם ליקויים. בוא נדבר על תפקיד מנהל הפרוייקט, לפי מה שהבנתי שיש חשיבות משמעותית למה שעושה יוסי סבג. הוא בקיא בפרטי הפרוייקט.

ת. אני עובד ברמה פרטנית במה שיוסי סבג עושה הוא יותר פרטני. ש. הוא בודק את החשבונות כדי לדעת על התשלומים. על פיו ישק דבר על חתימת המסירה.

ת. מי שקובע בסוף הם פקידי העירייה השונים.

ש. היו כמה דברים שלא נסגרו בבית הספר. על מגנזי הוטל לסיים דברים שלא סיים. נשאלת בעדותו: אתה יודע על ליקויים ואתה עונה ידעתי על נזילות שהיו בהית הספר. האם מגנזי טיפל בנזילות.

ת. כן הוא טיפל כמו שציינתי בעדות. 

ש. באימייל שאתה כותב ויש פה הודעה לגלעד אורן מנכ״ל החכ״ל וליובל זוזט, אתה מעדכן שיש מסירה סופית של שני בתי ספר. היה דוח של רשימת הליקויים שהועבר לקבלנים שטופלו אי לא טופלו.

ת. בגלל זה יש סיורים.

ש. הקבלנים התבקשו לסיים, היית בסיורים

ת, לא מצטרף לכל סיור

ש. פרוטוקול מסירה הועבר ב 20/5/15 

ת. חתימה שלי מופיעה על המסמך.

ש. אתה מדבר על שני סוגי הליקויים יש כאלה שאתה דוחה גם לחופש של התלמידים.

ת. כן

ש. כתוב שהתיקונים יבוצעו בחופש, אז ניתן לדחות אותם לחופש.

ת. אלה ליקויים שיכולים לתקן לאחר המסירה כי אי אפשר ללמוד כשיש רטיבויות. מתקשרים לקבלנים לבוא ולתקן.

ש. יובל זוזט, המציא לחוקרים מסמך ויש בה הודעת אימייל ששלח אליך, שבה כתוב, מיקומים בית חינוך אסף מימון. מפנה אליך פניה של מאיר אברגל מנהל בית הספר, על הליקויים שיש. ״הכיתות מלאות המים כי השיקועיםף לא נכונים״ 

ת. זה לא קשור למגנזי אגף הבנות זה החדש, זה מגנזי. האגף הישן הסעיף 1, סעיף 2 בישן, סעיף 3 מבנה חדש, את זה אני יודע.

ש. זו הודעה  שלך ששולח את זה ליוסי סבג, שאומר לך שדיבר איתו ויפגשו היום

ת. סבג שולח שדיבר עם מאיר על המייל והוא פוגש אותו.

ש. או שהליקויים תוקנו אי שהגורמים הרלוונטיים הגעתם למסקנה שהליקויים אםשר לתקן בחופשת הקיץ

ת. אח יש טענה של המנהל על דברים שאין אז מראש לא היו במכרז.  הגגונים לא היו האחריות גבי מגנזי.

השופטת: תסביר לי שוב

ת. אי ביצוע הגג נבע מחוסר תקציב וזה גרם לחדירת מים ברצפה.

השופטת: האם לאור התשובה אני יכולה להבין שנושא רטיבות לא שייך למגנזי.

ת. כן

ש. הייתה מחלוקת שהנזילות והרטיבות לא שייכות למגנזי.

ת. בסעיף אחד כן

ש. אחרי תקופה מתלונן מנהל בית הספר על ליקויים שונים. כאשר מסמך דומה לזו. יובל העביר לחיים סופר והוא העביר להתייחסותו של גלעד אורן,

ת. לא זוכר דבר כזה

ש. מי זאת אביטל

ת. מנהלת לשכת המנכ״ל

ש. יוסי סבג כותב, שיש תגובה למכתבו של אברגל, הוא מקטין את דבריו של מנהל בית הספר. קודם אמרת שליקויים 2-7 קשורים למגנזי, דברים שקשורים לשרותכם. סבג אומר, מערכת הכיבוי תקינה  צריך להקצות קו טלפון להתראות הספר.

ת. אם יש משהו שהיה על הקו טלפון, אז הייתי אומר שזה לא קשור למגנזי והוא באחריות עיריית אשקלון.

ש. בנמל שהכל נכון במסמכים אז ברור שזה לא קשור למגנזי. אתה הוראת על חילוט הערבויות של מגנזי

ת. אם לא באים בסוף שנת הבדק להגיש את המבנה אז מחלטים.

ש. אתה כותב מייל : נא לחלט ערבות של הקבלן מגנזי. למה מחלטת 

ת. הוא נדרש לתקן ליקויים של שמת הבדק ווהוא לא בא.

ש. איזה ליקויים?

ת. הוא לא בא למסירה בשנת הבדק לכן חילטנו. היו ליקויים  בסוף תומר יוסף בא לתקן.

השופטת: קיבלת הוראה מגלעד אורן לשחרר את העיכבון.

ת, שיחררתי את העיכבון כמי שמקובל. התשובה שלי היא על תאריך אחר לגמרי. 

השופטת: ההחלטה לשחרר את העיכבון למגנזי האם זו הייתה החיטה שגרתית כמו לכל קבלו אי שזו שזו מיוחדת

ת. השחרור היה רכיל

השופטת: מה הקשר של גלעד אורן לפניה שלו אליך לבין הוראה לשחרר את העיכבון

ת. אני אציג לפנייך השופטת שלא  נשלח על ידי ולא נשלח בכלל. לאיש. על 

השופטת: תענה רק על הנושא של גלעד אורן 

ת. אין קשר לפניה של גלעד 

השופטת: מה עשית בעקבות הפניה של גלעד אורן?

ת. לא זוכר

השופטת: האם גלעד אורן פונה אליך לגבי כל הקבלנים או רק לגבי מגנזי.

ת. לא זוכר אם היו קבלנים אחרים. 

ש. לפי מה שאתה אומר שמגנזי לא ניגש ב 2015. 

ת. לא זוכר

ש. מכרז סי פארק. בהיקף של עשרות מיליונים שנערך ביוני 2015. 

ת. ערכנו את המכרז ב 2015 והייתי מעורב בו עד קביעת הזוכה בו.

-ש. ועדת מכרזים התכנסו לפתיחת מעטפות וההצעה העי זולה הייתה של הולידר,  אחריה היה מגנזי ואחריה עשוש. המבנה של המרכז יש לו מדדים ונותנים ניקוד של איכות ומחיר. מי שזכה במכרז היה עשוש והיה יקר יותר ממגנזי בה מיליון שקלים. זה אומר שמגנזי קיבל ניקוד נמוך. בחקירה שלך שארכה כמה שעות טובות. בחקירה שניה היית כ 4 שעות. נחקרת בעבר?

לא

ש. נחקרת על ידי מספר חוקרים וזה לא היית סימפטי. חיפשו אותך באופן אישי?

ת. המעמד לא נעים 

ש.היית ברענון בפרקליטות בשבוע שעבר והוצגו לך שלל מסמכים

ת. לא זוכר אם זה חדש

ש. שאלו משהו קונקרטי?

ת. לא משהו ונשאלתי מספר שאלות 

ש. התחשבנויות בין העירייה לחכל. 

ת. יש מישהו בעירייה שמאשר לנו את החשבון שמועבר לחכל

ד. בהיבט הפיננסי אני פחות רלוונטי 

ש. חיים סופר ניהל נתישבנות ודרש דיווחים לגבי כל הפרוייקטים ולגבי כל הקבלנים. 

ת. הוא היה מעודכן ולא יודע אם זה רצון ממנו.

ש. מנכל העירייה רצה לדעת לגבי התקדמות הפרוייקטים!

ת. ברור שהוא רצה לדעת כי הוא מנכל העירייה.

ש. מה קרה שפתאום הייתה תנופת בניית גנים ומוסדות חינוך.

ת. ביצענו פרוייקטים של מוסדות חינוך אנחנו הגנים והעירייה עשתה מספר פרוייקטים של מוסדות חינוך.

ש. הייתה בעירייה שפורעי קטין הופנו לחכל ולא בוצעו על ידי העירייה? היו לסמים בעירייה?

ת. אני עובד בחברה הכלכלית ושמח לקבל את הפרוייקטים.

ש. מה הסיבה לתנופה בבנייה של מוסדות חינוך בגל שמעוני?

ת. לא רוצה לשער.

השופטת: לא צריך תשובה

ש. פרוייקט מגדל. הפרוייקט נעצר 

ת. שלב ראשון נעשה

ש. האם הייתה הנחייה של ראש העיר להפנות תקציב במקום למידרחוב 

ת. לא זוכר

עורך הדין ג׳ורג׳י: בעדות של יוסי סבג הוא אומר, מה קשור למגנזי מתוך 17 סעיפים וכך הוא אומר: מערכות כיבוי אש היה קבלן דן זיו, היו דרישות שלא שייכים למגנזי. 

ת.  היו פניות למגנזי לתקן גם נזילות ויוסי סבג ענה לנזילות בגגונים ולא במקומות אחרים,

חקירה חוזרת של הפרקליטות.

ש. פרוייקט נוסף שביקשתם לחלט ערבויות, היה משהו נוסף כזה? עיכבון היה כזה?

ת. יש לנו עשרות פרוייקטים ואני לא זוכר אם היו עיכבון של שמונה חודשים.

-ש. מה זה מסירה סופית? 

ת. צריכה להיות מסירה לפני תחילת הלימודים ואז אם יש השלמות של תיקונים הם יעשו בחופש. משחררים ערבויות 

ש. העיכבון בפרוייקטים מתי הם משוחררים?

ת. חודש או חודשיים סמוך למסירה הסופית.

ש, דוגמא לפרוייקט שהיה איחור במסירה ועיכבון?

ת. לא זוכר

ש. נתת הוראה לחלט ערבויות של מגנזי איזה ליקויים היו שבגינם ביקשת לחלט ערבויות?

ת. לא זוכר סוג  של ליקויים. יכול למצוא כאלה?

איתמר שמעוני פונה  לפרקליטו שלא להסכים לכך. יש משמעות לזה. הפרקליטים מסכימים ושמעוני שוב מבקש לא להסכים. 

השופטת: אין הסכמות להביא מסמכים שיוכיחו.

ש. לפני שגלעד פנה אליך היה על הפרק שחרור העיכבון?

ת. לא

ש. מתי גלעד פנה אליך? 

ת. לא זוכר

ש, איזה קשר היה לגלעד אורן ולשחרור העיכבון?

ת. כל מה שקרה היה בעקבות הפניה של גלעד אורן.

ש. הכל היה בגלל שגלעד אורן ביקש ממך? 

ת. לפני שחתמתי על המסמך הייתה השפעה של גלעד אורן.

ש. רוצה לחקור בחקירה נגדית, העד במהותו

השופטת: איזה מעורבות הייתה לגלעד אורן בשחרור  של העיכבון?

ת. אני מניח שכל שחרור העיכבון 

ש. רוצה להראות לך בהודאה שלך, ב -18/5 והוא -19/5 כתבת מאשר שחרור ערבויות לדן זיו לא למגנזי 

ת. נכון

ש. אולי רצית כי היה לך ספק לגבי מגנזי כי לא היית שלם איתו?

ת. כן

ש. מה הפשר של הפניה של גלעד אורן לזה שלא עיכלת את

ת. בדקתי מול סבג מה הליקויים ועטמרתי לגלעד מה הממצאים שלי.

ש. ואז גלעד אמר לך לשחרר לו את הערבויות

ת. כן

השופטת: מה היה הקשר אם היה קשר, בין  גלעד אורן ולשחרור של העיכבון לדן זיו

ת. לא זוכר . לא הייתי משחרר עיכבון אם ישנם ליקויים.

ש.  האם יש חלד לגלעד אורן השחרור הערבויות של מגנזי.

ת. על פניו נראה שכן הייתה הנחיה 

ש. זוכר מה היו הליקויים

ת. לא זוכר

ש. המכרז עשוש שכה במכרז אתה יודע מי היה נבעלים

ת. דוד עשוש

הסתיים הדיון השעה 10 בהוקר ביום רביעי המשך שמיעת העדים. עכשיו מגיע גלעד אורן.

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה