התביעה נגד נאשם מספר 1שלב השאלות הקשות לראש העיר לשעבר בחקירה הנגדית, תתחיל בעוד כשעה. בינתיים עו״ד נגב תחקור אותו במשך כשעה

אשקלונט

עורכת הדין נוית נגב, חוקרת את איתמר שמעוני במשך כשעה ולאחר מכן התביעה תחל את חקירתו של איתמר שמעוני.

ש. היה משא ומתן בין משה פונטה לדורון נקשרי, גם אתה היית בה?

ת. לא הייתי נוכח משה ניהל את זה. 

setImageBanner('e583a0d7-8f07-4dcc-9b0d-0ff909e728db','/dyncontent/2019/3/25/03928e1d-f19b-4a82-899c-5d6b53cadad0.jpg',7742,'',510,80,false,27130);

עו״ד נגב, מקריאה לשמעוני את מה שאמר בחקירה ובין היתר: האם ידעת על המכירה של אשקלון 10 מנקשרי? 

ת. לא ידעתי כלום מכך  ולא כמה שולם. 

ש. מה אמרת  לפונטה בקשר לקנייה של אשקלון 10?

ת. שיתקדם

ש. אמרת בחקירה ששאלת את פונטה “הוא רציני או קשקשן”?

ת. “הוא רציני” אמר לי פונטה

ש. בוגדים למי התכוונת?

ת. הם קראו להם זבובים על הקיר. זה היה על אנשים שהדליפו להם מה קורה בעירייה

ש. אמרת (על נקשרי)  שהוא עשה רושם טוב על פונטה.

ת. עשו רושם מצויין ושהם הרימו עדיין וכנראה התייאשו והרגשתי שיכול לטפוח לעצמי על השכם. כל הקבוצה, אביב , אטדגי, סויסה. שאלתי אם הדממה תישאר מצד כולם?  אמרו לי שכן. הם הפיצו את התלונות שהיו נגדי ובתמורה לשקט שלהם אבטל את תביעות הדיבה. אנשים מתוך הלשכה שלי הדליפו להם וזה הכי הפריע לי.

ש. כתבת בהודעות : נראה לי שהאופוזיציה יודעת הכל ומהר. רואים באשקלון 10 להבטחות שלו אין כיסוי. דורון התנצל ואמר שלא יקרה יותר. כתבת לפונטה ״אחי מצפצפים עליך״.

ת. הייתה תקופה של שקט בגזרה וישבתי עם ריקי שי והיא קיבלה הודעה מרביב ואמרתי למשה פונטה שמצפצפים עליו ופעלו מאחורי גבי, מצד אחד מדברים לשלום ומצד שני כותבים נגדי. בנקודה הזו רציתי להפסיק את הדיבורים איתם. 

ש.  נקשרי רצה לעשות שלום בית, ורועי רביב? 

ת. החבורה הזו חיפשה דרך להפיל אותי ועד שבאו ויש להם הצעה, לכן הסכמתי וכשאהיה כמר שהספינה הולכת לשקוע, אמרתי הנה ההוכחה שהם לא רוצים שלום.

ש. שולח לך פונטה הודעה עם תמונה ואתה כותב לך ממתין לדורון״. תסביר את התכתובת הזו.

ת. התמונה הזו רצה בכל הרשתות. ברגע שהתמונה הזו שכתוב עליה ״יצאנו להתרעננות״.

השופטת: מתי ראית אותה לראשונה בזמן אמת?

ת. אולי בחקירה. בזמן אמת ראיתי את זה.  

ש. בפעם ראשונה שפונטה שלח לך?

ת. זה רץ ברשת כבר ופונטה לא חידש לי.

ש. האם אתה זוכר שהגבת לדורון

ת. מזכיר לי כשיצאה התמונה , עכשיו מחכה לראות שהם הולכים לשלום.

ש. מה המשמעות של העלאת השקופית הזו

ת. נמאס להם כנראה זה מה שחשבתי ואני עמוד לבטל את התביעות. סביב התמונה הזו היה  המון רעש.

ש. היה משהו בהמשך עם דורון?

ת. לא היה כלום. 

ש. ביקשת באיזה שלב לבטל את תביעות הדיבה. 

השופטת: אם הייתם סוגרים אז היית מבטל את התביעות 

ת. אם היו מביאים את רשימת הבוגדים שהבטיחו להביא לי. רציתי לדעת מי הם אותם בוגדים. זה הכי עניין אותי

ש. דורון מביע התנצלות ואומר שלא יקרה יותר ואמרתי לפונטה ״אחי מצפצפים עליך״. 

כתבת: שבוע טוב, קבעתי איתו (נקשרי) בשעה 9 ביד מרדכי. למה התכוונת.  אולי נפגשו עם סופר? נפגשת עם מישהו מהם.

ת. ממש לא

ש. פונטה ליווה במלל אן באמירה על התמונה ששלך לך. מה הקשר שלה למשא ומתן שלכם איתם?

ת. משה שלח לי ואמרתי לו שאני רוצה את רשימת הבוגדים. מבחינתי זה היה מסתיים. 

ש להבנה שלך ממשה פונטה לגבי המשמעות של השיקופית והקשר שלה למשא ומתן 

ת. ממתין לבוגדים ולהתנצלות זה מה שאמרתי למשה. 

ש.  היה עוד משהו סביב המשא ומתן הזה? מאיפה נודע לך שיואל דוידי רכש את האתר.

ת. מהתקשורת נודע לי. שרון עטיה פנה אליי ואמר לי שמדברים על זה שהנחתי את הבסיס שיוכל לרכוש את האתר.

ש. טענה של רביב: רכשת יחד עם דוידי וכולם הלכו איתו שולל. לא התערבתי ולא ביקשתי מיואל לקנות את אשקלון 10. יש גבול ואין קשר למציאות. 

ש. תתייחס ספציפית שאתה ופונטה אמורים לשלם 300 אלף שח

ת. הכל המצאה של רביב שעמד כאן ושיקר במצח נחושה. אני רציתי לדעת מי הבוגדים אצלי, לא עניין אותי כלום. 

ש. מבקשת להציג לך מתוך חומר החקירה תכתובת  שלך עם חיים תורג׳מן. הוא היה מעורב בשותפות המרינה. הוא אומר לך ״עבודות המרינה הסתבכו: ״חיים ביקשתי לקיים דיון בנושא ולקבל החלטה מידית״.

ת. ביקשתי לקיים פגישה בגלל סכסוך

ש. פנית לכתבים להוריד כתבות או לא לכתוב על משהו נגדך?

ת. לא זוכר. לפני שהתפרסמו  כתבות שולחים שאילתא ואז יודעים לפני מה הם רוצים. הכתבות הביקורתיות ידעתי מראש ואז הייתי מתקשר לעורכים או לכתבים כדי למזער נזקים. דילגתי על הדוברות ושוחחתי ישירות.

ש. היו עיתונים נגדך ובעדך

ת. באשקלון 10 היו. סקופ פירגן וידיעות אשקלון היו כתבות ענייניות וגם כך דיברתי עם העורך. גם כאן דרום היה בסדר,  כל העיתונות הדתית הייתה בעד. קול אשקלון היה אוהד. 

ש. גם הודעות לעיתונות של העירייה היה חשוב שיכנס

ת. היה מעקב אחרי ההודעות שאנחנו שולחים ומה נכנס. הנחתי את חיים סופר שיהיה שיוויון בין כל העיתונים

ש. אושרה (דוברת העירייה)  אמרה שיש משחק לא רשמי בין דוברות לעיתונאות, אבל זה נמצא שם. היא עוד אמרה שהיה סכסוך בינך לבין כתב מסויים, שמוליק חדד וביקשת שלא יפרסמו שם. היו דברים כאלה 

ת. היא אמרה 

ש. גם שרון עטיה אמר שלפרגן זה לתת פרסומים של העירייה.

ת. כן

ש. השופטת: הייתה שיוויוניות בין עיתונים? 

ת. לא הייתה שיטה אבל זה קרה

ש. תכתובת בינך לחיים סופר: אתה כותב לו שקיבלו  שניים וחצי עמודים ואתה ביקשת  ואמרת רק חצי עמוד. בשיחה בין סופר לדנה גרינבלט הוא הורה לה להעביר לעיתון סטאר חצי עמוד, הוא היחיד שקיבל חצי עמוד. למה הוא קיבל רק חצי עמוד. אולי היה כעס כלפיו בעתון ואז אמרת לסופר, למה נתנו לו יותר עמודים שמאמרו לך. 

ת. הוא התלונן כל הזמן על כמויות הפרסומים שלו ולא משנה הכמות. יכול להיות שזו הסיבה שאמרתי למה נותנים לו יותר?

השופטת: באלו מקרים היית בקשר משולש עם חיים סופר ושמעון בן חיים. גם עם פונטה היה בקשר?

ת. במהלך הבחירות היינו בקשר. בן חיים עשה הכל שאני אבחר ואמרתי לו למה לא מתייחס אליו.

ש. שמעון מכר את העיתון קול אשקלון ליואל דוידי ואחר כך פתח את עיתון אובייקטיבי.

כתבת לפונטה, מתנהלת נגדך חקירה ואנחנו טוב נותנים לסויסה ואנחנו נותנים לו במה  אצל שמעון

ת. גברת הגישה תלונה נגדי ושלחתי את ההודעה למשה ששלמה סויסה מקבל במה  ועושה הכל לפגוע בי. 

ש. יש האזנת סתר בינך לבין פונטה ״דיברתי עם בן חיים והוא הבטיח שלא יעלה אותו יותר בעיתון״

ת. הוא לא יתן במה לסויסה אצלו בעיתון

ש. מוצגת לך כתבה על קניית אשקלון 10

ת. סויסה כתב טור על הון שלטון. 

ש. הייתה השפעה על הפרסום לבן חיים?

ת. לא נתתי הנחיה בנוגע לפרסום 

ש. הגיע אליך משהו?

ת. בפגישה איתי בן חיים אמר לי שעצרו לו את הפרסום בעיתון.

ש. תכתובת שלך עם חיים סופר. האם קבעת פגישה עם שמעון. האם יש קשר בין הכתבה לבין כמות הפרסום.

ת. העברתי את זה לטיפול של המנכ״ל.

ש. שיחה שלך בתכתובת עם בן שבת: אמרת לו: אני לא שומר דברים ואתה חשוב לעיר ומאוכזב מהתנהגות של אטדגי והרב אביטן . מבין שהכל כרטיס בכיוון אחד וזה לא יפגע בך בקידום של העיר

ת, עושה הפרדה ואמרתי לו שהוא לא יפגע

ש. מי זה בן שבת?

ת. בן שבת יזם ומעורב פוליטית 

יוצאים להפסקה קצרה לאחריה תחל חקירת התביעה את נאשם מספר 1. 

מתחילה החקירה הנגדית של התביעה נגד שמעוני, נאשם מספר 1. 

עורכת הדין מהפרקליטות, הילה גבאי תחקור אותו.

ש. יש משהו ששכחת ויושב  לך על הלב ורוצה להגיד?

ת. לא

ש. ב -2014 פורסמה בניוז 1 על התנהלות חקירה נגדך

ת. כן

ש. מה הנסיבות 

ת. מכיר ולא זוכר מה ואיך

ש. כתוב שמתנהלת נגדך חקירה מספר חודשים, על טובות הנאה 

ת. כל הזמו אמרו לי שיש חקירה וראיתי את הכתבה

ש. הייתה כתבה גם על ההסכמים עם הנשים (הסכמי השתיקה). מראה לך שיחה בינך לבין שרון עטיה: הגישו תלונות שאתם צריכים לבדוק.  

ת. הסברתי הכל

ש. על הסכמי השתיקה דיברת על זה שאולי יעצרו אותך ועל כך שמס ההכנסה יתערב.

ת. יכול להיות

ש. שיחה בינך אשתך רויטל על כך שאולי פנו לאחת המתלוננות מהמשטרה? זוכר?

ת. אשתי פחדה מהכבוד שלה. היא ידעה על ההסכמים שהיו. היה בתקופת היותי מנכל חברת אתרים והמשיכה כשהייתי ראש העיר. אשתי שאלה למה אני לא מכחיש שהיו לי קשרים עם הנשים (הסכם השתיקה).

ש. עובדים בעירייה ידעו שאתה עומד להיעצר? לדוגמא גלית כהן

ת. לא זוכר ספציפית. יכול לומר לך שכולם ידעו זאת ושלמה כהן אמר יומיים לפני כן המועצה שאני אעצר. 

ש. איך אתה יודע שלאשקלון 10 היה מיילים של עובדי העירייה?

ת. ראיתי שרועי רביב העלה וראיתי מייל כזה

ש. איך אתה יודע שאשקלון 10 שלח

ת. ראיתי מייל כזה ויכול להיות שהעוזרים שלי ראו מייל כזה. אשקלון 10 כל שני וחמישי העלה שעוצרים אנשים. 

ש. האם אחרי הכתבה היה שקט

ת. כל הזמן זה היה על השולחן

ש. ביולי 2015 נפגשת עם שרון מילר ואתה אומר לו שעומדים לפתוח בחקירה נגדך. אומר מילר: ייעצתי לו משפטית הנושא היה על חשד שלו שעומדים לחקור אותו. 

ת. יכול להיות שכח הייתה התייעצות איתו

ש. ישבת עם מילר וחיים סופר 

ת. יכול להיות שכן

ש. התייעצת על חקירה משטרתית שעומדים לפתוח נגדך בנושאים פליליים. תמליל של מילר: קבעו לי פגישה עם איתמר היה שם  גם חיים סופר לא הבנתי מה הוא עשה שם. 

ת. יכול להיות

שחיים נכח בפגישה

ש. דיברת על אפשרות של חקירה נגדך, מה אתה זוכר על שיח בינך לבין מילר?

ת. לא זוכר מה ועל מה דיברנו 

ש. לפי היומן אתה סימנת את הפגישה הזו

ת. לא זוכר

ש. אירוע כזה ונפגש עם עו״ד פלילי כתה לא זוכר 

ת. עם מילר לא התייעצתי בנושאים פלילים. עלה כל הזמן ואין קשר ואין סיכוי שהייתי מתייעץ איתי על נושאים פליליים.

ש. היו נושכים כמו הפרת אמונים וקבלת שוחד

ת. התייעצתי אולי עם רזניק ופישר

ש. הסביבה הקרובה שלך ידעה? פונטה ואחיך

ת. לא ישבתי איתם

ש. אחיך אמר באופן רשמי שפתחו בחקירה וטתה עומד להיעצר 

ת. לשבת עם עופר לא הייתה סיטואציה כזו

ש. עופר אמר בחקירה שאמרת לו הכל, אז על מה הוא דיבר?

ת. תנו לי לקרוא

ש. התשובות שלך זו האמת שלך. אל תתיישר לפי חומר החקירה

ת. שיחה ספציפית שעופר אמר תעשה כך וכך, אני לא זוכר שיחה כזו. אם לא זוכר אז זה לא היה.

ש. הוא שואל את החוקר ״זה נקרא לשבש אחי״ החוקר אומר לו כן. 

ת. אני זוכר ברמה כזו של הודעות

ש. השופטת: שמעת על חקירה עתידית בכל החודשים

ת. הייתה רגיעה בפרסומים עד שערוץ 10 פרסם שוב. זוכר ששלמה כהן אמר את זה יומיים קודם.

ש. חודשים ארוכים אתה שומע ולא דיברת ים עופר על זה

ת. לא ניהלתי איתו שיחות. אם דיברנו אז זה היה אבל לא בהרחבה. 

ש. השופטת: אמרת לעופר אייל שאתה מעריך שיתפתחו בחקירה? 

ת. לא זוכר שאמרתי לעופר שיזהר וכי עומדת להיפתח חקירה. 

ש. אתה נדבר על הודעת ס מ ס מדודי לוי

ת. אמר שעומדת להיפתח פרשייה גדולה באשקלון

ש. עם פונטה שעומדת להיפתח חקירה, שוחחת?

ת. אולי ברמת הידיעה

ש. מה כמר לך

ת. לא זוכר ברמת ידיעה ואינפורמציה. הוא ענה לי, שיחפשו את החברים שלהם.

ש. היו לכם שיחות נפש?

ת. בודאי שכן

ש. מה אמרת לפונטה?

ת. זה לא נועד לשיחות. לא ממש האמנתי שתיפתח חקירה. אני יצאתי נגד השחיתות וכמי שנלחם בפשיעה.

 ש. לא חשבת שיעצרו אותך?

ת. פורסם עצם העניין שיש הסכמי שתיקה וחשדתי שידעו שזה קשור אליי. 

ש. היייה מחרידות גדולה בעירייה יומיים קודם למעצר

ת. שלמה כהן אמר לי במועצה שאני אעצר תוך יומיים. דודי לוי כתב שעומדת להתפוצץ פרשה גדולה. 

ש. אחרי ישיבת המועצה היה לך חשד יותר גדול שיעצרו אותך

ת. אני חושש רק מדבר אחד מהפרסום על הסכמי השתיקה, לא חששי ממעצר או על משהו אחר. 

ש. שלמה כהן אמר שהולכים לעצור אותך 

ת. הוא אמר שזו פעם אחרונה שתהיה בישיבות מועצה 

ש. ואתה ורויטל התכוונתם למעצר שלך ₪על הנשים שביטי אותו)

ת. רויטל אמרה שצריך ללכת להתלונן במשטרה

ש. המעצר שלך לא צפיות

ת. זה היה רעם ביום בהיר 

ש. אתה אומר בחקירה: דודי לוי ידע על זה 

ת. דפקו  בדלת  ואז עושה את הדבר עליו דיבר שלמה כהן ודודי לוי

ש. חששת שיש לך האזנות לטלפון?

ת. לא חששתי מהאזנות 

ש. חששת מאחרים שהאזינו לך?

ת. היו זבובים על הקיר וחשדתי שמכניסות לטלפון שלי. פעמיים אמרתי ליועצת המשפטית ועשו בדיקה ולא היה כלום. וזה לא הרגיע אותי

ש. האם דיברת עם פונטה בקודים? דיברתם בקודים של עבריינים. שמות של אנשים בקודים, זוכר?

ת. לא זוכר

ש. יש לך בעיות זכרון

ת. לא חושב לא עשיתי בדיקה של בעיות זכרון. אם אבדק יכול להיות שיכלו שיש לי בעיות בזה בגלל הטראומה שעברתי.

ש. אחזור על הקודים בינך לבין עופר ובינך לבין פונטה. השופטת: נוהג לדבר עם אנשים אחרים בקודים?

ת. אני לא נוהג לעדות את זה

ש. בשיחות שלך איתם אתם רוצים להיפגש 

ת. היו פעמים שלא היו לטלפון וביקשתי להיפגש. 

ת. כמו שהחזרת אותו מאשדוד לאשקלון. 

ש. (מראה כמה שיחות) אתה אומר לפונטה שצריך לראות אותך לפני שאני נוסע ונפגשים למחרת ליד הגשר בכניסה. על איזה נושאים לא דיברת עם פונטה בטלפון 

ת. דיברנו על הכל רק תמיד חששתי שגורמים עבריינים מאזינים לי ואלה שכונו ״זבובים על הקיר״ עברתי הדרכה מפורטת איך להתנהג. 

תכננו להיפגש בערב פונטה. 

ש. לא סיפרת לו על מה שקרה במועצה?

ת. יכול להיות שכן אבל לא זוכר.

ש. בשיחה בינכם אמרת רוצה פיצה משולשת למחר בלילה , בקודים זה עופר, סופר ופונטה

ת. לא יודע מה זה

ש. שיחה בין עופר לסופר, אתה יודע למה?

ת. לא יודע. הם נפגשים כן

ש. אתם הרבה פעמים לא נפגשים בבית שלך, נפגשים בחניון או בצומת עד הלום

ת. עד הלום הוא מרכז חנויות. אצלי בבית לא היה אפשר. גם בלשכה אני עובד מקצועית לא לפגישות עם חברים. 

ש. האם הייתה הוראה משוורץ להשתמש בטלפון הקוי ולא בניידים שלהם?

ת. שוורץ היה יושב על הרשת החברתית והיה הסטרי מכל מה שכתבו שם. 

ש. למה קראתם לחיים סופר השמן?

ת. ידעתי שהתכוונו לחיים סופר (צוחק). 

ש. לשמעון בן חיים קראתם המשוגע,  הגמד זה דוד ירון. מי זה חתיכי?

ת. לא יודע

ש. אולי דיברו על יואל דוידי שקראו לו חתיכי

ת. לא יודע 

ש. היית מודע לכינוי על שמעון בן חיים ״המשוגע״ 

ת. אם אמרו לי שזה הוא אז זה הוא

ש. אומר לך שחשבתם שהמשטרה מאזינה לכן לטלפון ולכן גם דיברתם בקודים

ת. אננ שולל את זה

ש. נתפסו אליך חמישה מכשירים ניידים ברכב שלך כולל טוקמן. 

ת. לא זוכר אולי הנהג שלי או משה הביאו לי לאוטו. היו כמה פעמים שרועי שוורץ הביא לי כמה פעמים עם טוקמן. היה לי טלפון אייפון 4 וביקשתי שיקחו אותו (שמעוני מתעצבן על השאלה) 

ש. של מי הטוקמן הזה. בדוח התפיסה ביקשת הכל חזרה 

ת. לא זוכר אם דיברתי איתו. אמרת בחקירה שאולי הייתה שיחה אחת. 

ש. אמרת בחקירה שמחקת הרבה הודעת באייפון 6?

ת. יכול להיות שמחקתי לא זוכר משהו ספציפי. 

ש. המחיקות שלך היו על שיחות עם חיים סופר, עופר שמעוני, עם דוידי

ת. אולי אם זה קשור לענייני נשים. לא זוכר מחיקות שלי עם חיים סופר. 

 ש. איזה אייפון זה היה?

ת. לא מומחה בניידים אני גם לא יודע לשלוח פקס.

ש. אתה מוחק הודעות. אם חושב שעומדת להיפתח חקירה 

ת. תמונות של נשים ועניינים אישיים שקשורים בנשים, המחיקות שלי לא היו בעניין משטרתי ולא חששתי. 

ש. התנהלות בחקירה, קיבלת הכל תיקנת דברים

ת. כן אבל עשו לי עוול שם

ש. אתה תיקנת אפילו טעויות סופר והייתי סופר מרוכז

ת. נתתי בפרוט רב את כל שביקשו ממני לענות, הבנתי שלא מחפשים את חקר האמת.

ש. אמרת בחקירה הראשית שביקשת אוכל ולא נתנו לך

ת. היה קטע ספציפי על הויכוח על האוכל 

ש. מה הרגשת

ת. אני חושש,  אני מבוהל ואני  מסתובב עם אזיקים בידיים,  פחדתי 

ש. ידעת שפונטה שותק בחקירות?

ת. אמרתי שהוא יכול לדבר 

ש. לאור הגרסה שלך העדות שלו שטחית

ת. מה יעלה ויגיד את האמת

ש. הוא צריך לבוא לספר על הדברים מההיבט שלו? לא הסכמת לעשות איתו עימות

ת. אתה מוכן לכנס ולספר הוא  כן יספר. העורך דין שלי אמר  לי שלא להסכים לעימות.

ש. אמרת בחקירה: העורך דין שלי אמר לי שלא לעימות מול  פונטה.

ת. מבחינתי שידבר

תם הדיון להיום. ביום רביעי הבא ההמשך

. 

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה