מהצרי נגד שמעוני ופוקס נגד המערכתבשעה 10:30 יחל רוני מהצרי, למסור את עדותו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, במשפטו של איתמר שמעוני. עדותו תוגש בהסכמת הפרקליטות. הסנגוריה תבצע חקירה נגדית שלו. עד נוסף: משה פוקס ממחלקת ההנדסה. רועי רביב יגיע למסור עדות ביום שני הבא. לגבי משה פוקס תהיה חקירה ראשית של הפרקליטות.

אשקלוני

מצעד העדים במשפטו של ראש העיר לשעבר, איתמר שמעוני, יחל בשעה 10:30 עם שמיעת עדותו של ראש העיר לשעבר רוני מהצרי. בהסכמת בית המשפט הפרקליטות לא תבצע חקירה ראשית, הסנגוריה תשאל שאלות את העד. בהמשך יעלה להעיד משה פוקס, כאשר הפרקליטות תבצע חקירה ראשית של השניים.

רועי רביב יגיע ביום שני הבא עם עוד שלושה חוקרים מלהב 433.

אנו נעביר כאן את עדותו של רוני מהצרי ושאר העדים בעת מסירתם בבית המשפט.

הפרקליטות מוסרת לסנגורים שיש עוד שלושה או ארבעה עדים. בינהם דוד ירון ואיתן צוריאל. 

השופטת לימור מרכולין יחידי נכנסת לאולם: קיבלתי את עדותך בהסכמת בית המשפט.

הפרקליטות מגישה מסמכים לשופטת.

חקירת הסנגוריה תתחיל עם עו״ד  גבי רפפורט, פרקליטו של איתמר שמעוני.

ש. כמה זמן היית בחקירה?

ת. עד 3-4 אחר הצהרים

ש. כמה חוקרים חקרו אותך?

ת. רק אחד חקר אותי

ש. אמרו לך שאתה חשוד במשהו?

ת. לא

ש. למי ממשפחת שמעוני שהתייחסת אליו.

ת. לא יודע מי מהם, לא נשאלתי ספציפית לגבי מי מהם?

ש. זכור לך דחיפות לחתום על מקרה שרצו להביא משהו לקבלת היתר בשעות מאוחרות לקבלה בדעות מאוחרות

ת. לא זוכר, היו ימים שסיימתי לחתום גם בשעות מאוחרות על התרים עקב לחץ של יזמים.

ש. האם נחתמו בשעות מאוחרות?

ת. היו לחצים על יור הועדה לחתום על התרים.

ז. מי היה יור הועדה בתקופתו של איתמר? 

ת. לא זוכר היה חלק מהזמן תומר גלאם.

עורכת הדין נוית נגב.

ש. נשאלת לגבי פרוייקט שיוצריה הקונה וליווית אותה במהלך הפרוייקט

. ת. היתי פגישה עם בן דהן אחד המוכרים.

ש. נחתם הסכם עם המוכרים בשנת 2014. המשא ומתן החל הרבה קודם. 

ת. הפגישה הייתה לפני התאריך שאת מזכירה.

ש. בנובמבר 2013, יש מסמך זכרון דברים בין יואל דוידי לבן דהן.

ת. ראיתי את ההסכם והכרתי אותו.

ש. 

אמרת ליואל אל תמהר תבקש לחשוב עד שאחזור. יואל השיב לך.

ת. הייתי אז בחו״ל

ש. על מה דיבר יואל לגבי סקופ ושיש לו פגישה עם תומר.

ת. לא מצליח לשחזר

ש. אתה שלחת ליואל את המסמך המצורף זוכר אותו?

ת. לא זוכר את המסמך. לא בטוח שזה כתב היד שלי

ש. אתה זוכר בקשר ״לשווצריה הקטנה״ הקטנה שאם תתקבל הסכמה התמורה תהיה 7.1מיליון שח. 

ת, לא זוכר

ש. התקיימה ישיבה אצל איתמר שמעוני שאתה השתתפת בה. 

הישיבה ביוזמתכם?

ת. היה כבר סיכום לגבי הפרוייקט 

ש. לא קיבלת את גבאי אדריכל העיר בר ששת

ת. אדריכל העיר הקודם התיר מגורים באיזור הזה. כל השאר היה פרשנות.

ש. מה הייתה העבודה שלך מול גורמי העירייה?

ת. כל חומר שהייתי אמור להביא לפני הועדה. אני עוסק ביום יום ולא רק עם דוידי. אני נציג משרד האוצר בערים יבנה ובבאר שבע. 

אני מכיר את כל הנושאים הקשורים לועדות השונות ואני לא מאכר אלא עובד הצורה מסודרת ויש לי היגע לכל דבר הקשור בזה.

ש. לגבי משה פוקס היה לך קשר טוב איתו והערכת אותו בתקופת כהונתך כראש עיר?

ת. בהתחלה לא כל כך אחר כך הכל הסתדר. 

ש. יואל דוידי מכיר את פוקס ומכיר אותו שנים ארוכות.

ת. פוקס מטפל בדברים מאוד משמעותיים בעירייה.

ש. מתי התחיל הקשר בין פוקס ודוידי 

ת. מאז שאני מכיר אותו

ש. שמעוני, אתה לא בקשר איתו. אתם לא חברים

ת, לא

ש. וגם עם חיים סופר

ת. ממש לא

ש. היו שמועות ורכילויות לגבי יואל. דיברתם על זה, גם על השמועות שלו עם איתמר שמעוני. זה העסיק את יואל?

ת. ברור שהוא היה מוטרד והוא דיבר איתי

ש.  אתה שולחים פוסטים של מייק אטדגי וחן דנינו. גם הקשרים שלו עם שמעעני כל על בניין פאר.

ת. כל מה שכתבו על יואל העברתי אליו. היי ביננו התכתבויות 

ש. כתבת ליואל: נראה לי משעמם וצבא את דעות המאכרים. הביטוח מאגרים נמצא גם בהודעות אחרות. למי קראת מאכרים?

ת. כל מיני אנשים שבאו להציע מגרשים ליואל הצעתי לו לא לבזבז עליהם זמן.

ש. תכתובות ווטצאפ בינך לבין יואל מוגשות לבית המשפט, יחד עם צרופה. עינב דוד מעבירה לך על בניית קראוונים 

ת. מניח שהעברתי 

ש. יואל כותב לך שמחפשים ורוצים להקשות אז מצליחים. זה אומר לזרוק אותי לחצי שנה. זה נכון שיואל היה בתחושה שלא ממהרים לעזור לו.

ת. זו הייתה התחושה שלו.

חקירה חוזרת של הפרקליטות.

ש. אתה מעיד מתוך זכרון או מה שקראת

ת. אכן כן משניהם

ש. דוידי אמר לך שמתנכלים לו 

ת. לגבי המהנדס

ש. ההתנכלות קשורה רק לעינב דוד

ת. לא

ש. היה מקרה ספציפי שהביאו לחתימה בשעות הלילה מעשהו?

ת. לא זוכר מקרה כזה

העד הבא משה פוקס, ממחלקת ההנדסה. חקירה ראשית של הפרקליטות.

ש. מי שהיה מתעניין היה עופר שמעוני שאמר לי, אני אח של איתמר. ספר במה אתה עובק

ת. מזכיר הועדה המקומית לתכנון ובניה משנת 1981.

ש, כמה שנים עובד בעירייה?

ת. 45 שנים

ש, ממי אתה מקבל הנחיות

ת. מהנדס העיר ויו״ר ועדת המשנה והועדה המקומית. 

ש. מי היה מהנדס העיר  בתקופת שמעוני?

ת. דוד ירון. בתקופה של איתמר שמעוני הוא הנהיג שולחן עגול גדול. צווץ

הנסה, אדריכל העיר וכל הגורמים הרלוונטיים מצד הגורמים המקצועיים

ש. מתי התקיים לגבי יואל דוידי

ת. 2014-2015 לא זוכר בדיוק

ש. איזה ישיבה הייתה מתקיימת אצל ראש העער. היה גלאם, היועצת המשפטית, מנכל העירייה אפי מור.

ת. לשכת ראש העיר ביקשה לכנס את הישיבה אצל ראש העיר.

ש. הפורום המצומצם, אפי מור וחיים סופר בתור מה זומנו לשם?

ת. בתור בעלי תפקידים 

ש. תומר גלאם לא הוזמן

ת. לא יודע למה

ש. בהודאה אתה אומר דברים אחרים על גלאם ושמעוני

ת. הייתה תקופה של נתק בין שמעוני לגלאם.

ש. במה התעניין שמעוני

ת. בפרוייקטים גדולים ולא בדברים הקטנים

ש.הייתה גם אצל ראשי העיר האחרים הפרומו לישיבות אצלו? 

ת. היה מתעניין בתוכי הבקשות

ש. איך אתה מגדיר את המעורבות של איתמר בישיבות

ת. הוא ביקש להוריד  דברים מסויימים מסדר היום

ש. הודאה של העד. שמעוני ביקש לשנות את הוראות הבניה לגובה. יכול להיות שהוא הנחה את יורם שפר וכנראה בהוראתו של איתמר שמעוני. 

ש, איך הייתה מערכת היחסים שלך עם שמעוני?

ת. נחשפתי אליו רק כשהיה ראש העיר. הוא סבר שאני ראוי לקידום כמו גם ראש העיר הקודם במי וקנין. אותו דבר רק עם הגדרות אחרות.

ש. אמרת שהוא רצה למנות אותך כסגן מנהל אגף

ת. גם אחרי הקידום אני משמש כמזכיר הועדה. איתמר חשב שאני ראוי לקדם אותי רק בסטטוס. 

ש. איך מערכת היחסים שלך על דוידי?

ת. הערכתי אותו הוא איש סימפטי  ונינוח.

ש. כמה פעמים נפגשת איתו

ת, עשרים פעם. איתו היו לי מפגשים בתדירות גבוהה יותר.

ש. יש לך התקשרויות עם שמעוני ודוידי. על מה דיברת עם שמעוני בנוגע לדוידי 

ת.לא זוכר מה

הפרקליטות מרעננת את זכרונו בהודאות שמסר

ש. זוכר את השיחה לגבי דוידי?

ת. לא זוכר על מה דיברנו לגבי דוידי. לגבי דוידי אמרתי אולי פעם אחת אולי בכלל לא

ש. מה ידוע לך על מעורבות של שמעוני בפרוייקט של יואל דוידי?

ת. לא זוכר

העד מרענן את זכרונו

ת. אמרתי יכול להיות שאמר לחיים סופר וביקש ממנו לטפל.

ש.מה אמרת בחקירה

ת. החוקר זרק אזיקים על השולחן ואתר לי שאולי נבלה כאן לילה שלם. הסיטואציה הייתה לא נעימה 

ש. אמרת בהודאה: בחקירה הראשונה. ממי ביקש יואל דוידי לטפל הפרוייקטים. חיים סופר אומר ביקש לבדוק למה הפרוייקטים של דוידי חא מתקדמים

ש. על סמך מה אמרת שאיתמר נתן לסופר  הוראות לגבי דוידי

ת. אמרתי שאני חושב שאיתמר אמר לו. 

ש. אתה אומר שזו הסקות מסקנות שלך שאיתמר אמר לסופר.

ת. כן. 

ש.טופס 4 של בניין פאר מה האיטרציה שלך בעיניים הזה?

ת. דוידי בא אליי ואמר לי שיש מחברת חשמל הוראה לנתק לו את החשמל. בדקתי לבדוק טופס 4 ואמרתי לדוידי שלא הוגשה בקשה לטופס 4. 

ש. מה אמר לך דוידי?

ת. שלדעתו דוד ירון אמר לא לחבר לו את החשמל. ואז חיים סופר פנה אליי ואמר לי לבדוק אח יש פרוייקטים בעיר שאוכלסו ללא טופס 4.

ש. במצב דומה של דוידי.?

ת. בדקתי והיו שמונה כאלה ועדכנתי את חיים סופר

ש. בהוראת מי עשית את כל הברורים האלה?

ת חיים סופר

ש. היו עוד אירועים שמנכל פונה לך בנושאים דומים

ת. לא אמרתי כלום. הוא מנכל והוא אחראי על כל העירייה.

ש. היו עוד נושאים שסופר פנה אליך?

ת. לא זוכר

מה אתה יודע בשלב הזה על בעל הזכויות באותו זמן

ת. חגג׳ הגיש בקשה ואז דוידי רכש את הזכויות מחג׳ג׳.

ש. חגג׳ פנה אליך?

ת. חג׳ג׳ פנה אליי ואמרתי לו מה צריך לעשות

ש. מי פנה אליך מהעירייה בקשר לזה

ת. חיים סופר ששאל למה לא ניתן להוציא היתר

ש. מתי הוצג הפרוייקט 

ת. הוצג על ידי דוידי 

ש. מה הייתה העמדה של מהנדס העיר ואדריכל העיר?

ת. הם היו נגד. 

ש. עמדתך בקשר לה?

ת. היה יזם קודם בשם שמוליק לוי. הופעתי עם אילנה מרכוס לגבי הערעור. ואז שמוליק לוי נעלם ואז דוידי רכש את הפרוייקט. 

ש. מה עמדתו של שמעוני

ת. היה בעד 

ש, הוא היה נוכח בישיבות? 

ת, ראש העיר  הורה לבחון את הפרוייקט 

ש. שמעוני מודע להתנגדות העזה 

ת. ביקש להביא חוות דעת של המשפטנים של דוידי.אז הלשכה המשפטית מטפלת בזה.

ש. קיבלו את חוות הדעת?

ת. לא זוכר

ש. היה מצב שאיתמר שמעוני התערב וביקש חוות דעת משפטית של היזם?

ת. לא זוכר

ש. איזה גורם ביקש ממך לבדוק בנוגע לפרוייקט 

ת. חיים סופר 

ש. כשאתה פונה לאיתן צוריאל  על הקמת בית המרקחת. מה הוא אמר לך

ת. צוריאל אמר שניתן לעשות

ש.מה הייתה עמדתו של שמעוני בפרוייקט רולדין? מה הייתה מעורבותו? למי שייך הפרוייקט?

ת. ליואל דוידי. איתמר שמעוני כינס ישיבה אצלו במשרד וביקש למצוא פיתרון לסוגיה הזו.

ש. מסרתי דיסק  של הישיבות וגם אאודיו מחקרי תקשורת של איתמר ועופר שמעוני וחיים סופר 

ת. הם מכילים  הקלטות על ישיבות של ועדת המשנה.  

ש,עד כמה אתה נמצא מול איתמר שלך בפגישות?

ת. לא בתדירות גבוהה על נושאים עקרוניים.

ש. מתי דיבר איתך על יזם באופן אעשי

ת. לא זוכר דבר כזה

חקירה נגדית

עו״ד רפפורט: מציג לך חוברת של העירייה. מה שכתוב בה זה נכון?

ת. הוכן לצורכי הציבור ולעצמנו על נוהלי בקשות.

ש. השולחן לא מופיע

ת. לא מוגדר בחוק.

ש. ישיבת פרומו במינהל  הייתה מתכנסת שבוע לפני הישיבה של  הועדה ובין לבין איתמר ביקש לקיים אצלו את הישיבה המצומצמת אצל ראש העיר

ת. כן

ש. מידי פעם היו גם עוזרי ראש העיר בישיבה 

ת. נכון

ש. הוא התעניין בעיקר בפרוייקטים גדולים

ת. בעיקר. תומר גלאם כעס בגלל שלא הזמינו אותו לישיבות וזה אני יודע. 

ש. אפרידר והמיני גולף למה לא התקדם   

ת. בעיות משפטיות

ש. אפרידר מה קרה?

ת. זה נעצר בגלל אי הסכמה של אדריכל העיר

ש׳ התחדשות עירונית?

ת. הייתה והדעה של ההנדסה על הפרוייקט הייתה שהוא מגלומני. 

ש, אבל ראש העיר נתן אור ירוק.

ת. יכול להיות

ש. מה קרה בפרוייקט רפאלי?

ת. יש הסכם בין העירייה ליזם שבקרקע יבנה קאנטרי. היזם לא הקים ויש התחייבויות לתושבי המקום להקים קאנטרי. לא התקדם. 

ש. מה זה הפרוייקט שוויצריה הקטנה?

ת. כן, יש פרוייקט כזה

ש. יואל דוידי ביקש להציג בפני ראש העיר את הפרוייקט 

ת. זה הפרוייקט של יואל דוידי 

ש. זה לא קיבל אור ירוק 

ת. יש פה משימות שהוצגו לפני עוזר ראש העיר

ש, שכונת שמשון לא התקדם

ת. בלי תכנית אב שמשרד השיכון יאשר לנו אי אפשר להתקדם 

ש. ראש העיר התערב בהחלטות הועדה המשנה?

ת. לא הייתה מעורבות

ש. היה לחץ להשפיע על הצבעתם של חברי הועדה מצד ראש העיר?

ת. לא יודע

ש. זה נכון להגיד ששמעוני לא פנה אליך לפתור בעיה לא חוקית?

ת. לא חוקי לא מתעסק עם זה

ש. בפרוייקט קניון גירון שהוצגו הדוחיח העגול להקים שטחי מסחר נוספים ולראש העיר זה נוגע ואז ביקש להביא את זה בשולחן העגול להציג בפניו את זה

ת. כן

ש. לגבי ארגוני פשעיה ראש העיר נתן צפוי הריסה

ת. אולי

ש. אילון מכלוף אומר לך משהו העל אתר פסולת

ת. ניסה להקים אתר לפסולת בניה. לא התקדם בגלל הרבה גורמים. היו מעורבים גם גורמי איכות הסביבה וסם ועדת ערג לא אישרו את הפרוייקט.

ש. לשמעוני יש מעורבות בפרוייקט הזה?

ת. לא זוכר אולי לאפי מור היה

ש. זוכר תלונה של אותו אילון מכלוף למשרד מבקר המדינה התלונה?

ת. ראיתי את התלונה.

ד.  הוא כותב שראש העיר מוציא את התכנית כי הם שייכים לארגוני פשיעה

ת. לא מכיר

ש. בישיבות המצומצמות היו בקשות להסיר הצעות מסדר היום

ת. סדר היום לא נקבע בלשכת ראש העיר

ש.  אתה לא בקשר טוב עם המהנדס והאדריכל

 ת. ביקשתי לפרוש ולא עמדו בהבטחות ואז אמרו לי אי אפשר ולא אתי שאחזור למחלקת הנכסים. לקחו לי את המפתח לחדר שהיה לי והעבירו אותי לחדר צדדי. הייתי סוג של אופוזיציה למחלקה כדי להציף מה שלא תקין כלפי מעלה.

ש. זכור לך מקרה הביאו גורמים מקצועיים כדי לחתום על היתרים,

ת. עבדו בללילה וזה לא היה חריג. הייתה רוח של עזרה ליזמים ואצל שמעוני הוא קידם את זה יותר. זה מנוע כלכלי של העיר.

ש. סופר התערב לגבי טופס 4 של פאר. 

ת. לא זכור לי שהוא התערב בכאלה.

הסתיימה חקירה על ידי עו״ד רפפורט. שמבקש להיות בהמשך חקירת העד והיום בוטל עד אחד (רועי רביב) בגלל לוחות זמנים צפופים. השופטת אומרת שהעד פוקס יוזמן שובל המשך העדות. 

בשבוע הבא ביום שני, יופיעו בפני בית המשפט: רועי רביב ועוד שלושה חוקרי  433

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה