עדכונים חיים: תומר גלאם מעיד במשפט שמעוניבעוד זמן קצר תחל עדותו של ראש העיר כעד תביעה. אנו נעדכן כאן את מהלך העדות. ״מידרו אותי מכל הועדות שהיו קשורות לבניין עיר״ אומר גלאם בעדותו

תומר גלאם

תומא גלאם יעמוד היום על דוכן הכדים וימסור את גרסתו כפי שכבר נמסרה במשטרה לפני כ 3 שנים. אשקלונט יעביר כאן דיווחים חיים מתוך אולמה של השופטת לימור מרגולין - יחידי.

חקירה ראשית פרקליטות - הילה גבאי:

ש.איזה תפקידים עשית בתקופת איתמר?

ת. תאונות דרכים ונוער

ש. מתי מונת לאגף שפע

ת. אחרי

ש. איך הייתה מערכת היחסים עם שמעוני

ת. בהתחלה היה ביננו שיתוף פעולה מלא, היו שיתופים פוליטיים והיו גם אי שיתופי פעולה איתו, פחות ישיבות משותפות. 

ש. תפרט מה שאמרת במשטרה?

ת. הייתי מ״מ  ראש העיר ויו״ר ועדת בניין  עיר. הייתי מוזמן פחות ואחר כך בכלל לא זומנתי. כיהנתי כיור הועדה לתכנון ובניה יחד עם המקצועיים ואחר כך ביקשתי שגם היועצת המשפטית תצטרף. אחר כך לא זומנתי לישיבות.

ש. מתי פנית לשמעוני שהיועצת המשפטית תהיה נוכחת בישיבות?.

ת. כחצי שנה אחרי הבחירות.

ש. כמה זמן עבר מאז ביקשת לצרף את הילה רווח לישיבות?

ת. בפגישה לא פורמלית אמרתי לראש העיר, להזמין את היועצת המשפטית. מאז לא זומנתי לישיבות. שאלתי את היועצת המשפטית אם זה בסדר שמקיימים ישיבות בנושא הזה, היא אמרה לי שזה בסדר.

ש. אתה עודכנת על מה שנעשה בישיבות? 

ת. לא ידעתי מה היה שם

ש. עם מי דיברת על כך שאתה לא מוזמן

ת. שאלתי את הלשכה המשפטית אם זה בסדר אמרו לי שזה בסדר. גם למנכל אמרתי את זה

ש. מה אמר המנכל?

ת. לא זוכר עברו כמה שנים. היו ביני לבינו מתיחויות  ואז התפטרתי מתפקיד מ״מ ראש העיר ונשארתי רק חבר מועצה.

ש. למה התפטרת?

ת. בגלל חוסר שיתוף פעולה והוא אמר שהוא לא מאמין במ״מ שלו. הוא ניסה לפטר אותי אבל זה צריך להיות בישיבות מועצת עיר. היינו בפגישה בחוף הים עם אבי גבאי, היה ויכוח תוך כדי הסיור ושמעוני כעס עלי. אז הוא אמר לפטר אותי ואז התחיל תהליך לחפש ממ במקומי וזה רק במועצה וברוב. התחיל משא ומתן והחלטתי לא להתפטר. התחיל משא ומתן להשאיר אותי אבל ויתרתי על העיסוק בתכנון והבניה. בשלב השני המשכתי לכהן כממ וגם כיור הועדה כי לא נלקחו ממני הסמכויות. ראש העיר ניסה לפטר אותי ומדצמבר 2015 אני לא מכהן כיור הועדה. בשלב מסויים הוא ביקש שאפגש איתו באופן פרטי. אחר כך מונתי כסגן ראש העיר לפני המעצר שלו. 

ש. מה היה עוד בישיבות?

ת. היו חוסר תאומים לישיבות שלא זומנתי גם אצל המנכל. קיבלתי החלטה כאשר יזם ביקש ממני להיפגש איתי דחוף. התקיימה ישיבה, הוא אמר שביקשו ממנו כסף 150 אלף שח לי ולכמה חברי מועצה כדי לזרז את ההליך. אמרתי לו שיפנה למשטרה וליועצת המשפטית אמרתי כדי שתדע. 

שאלה מהשופטת: אתה תסתכל במסמכים ואם יש דברים שלא סיפרת לי אז תתייחס.

ת. היו התערבויות ולא רק מצד ראש העיר, גם עוזר ראש העיר, גם חיים סופר מנכל העירייה. לישיבות בהם היו חילוקי דעות לא זומנתי.

ש. מה אתה חושב על המהלך

ת. הבעיה העיקרית שלי שצריך להיות מעורב ולהתערב ויש פונים. יש בעיות.

ראש העיר שאל אותי איפה הדברים עומדים. אמרתי שצריך להסתכל על החזון ולא על מה שראש העיר רוצה

ש. מה חשבת על המעורבות של רועי שוורץ ומנכל העירייה חיים סופר? 

ת. פניות אליי היו גם מה מהמנכל.

ש. הפניות האלה גרמו לך להפסיק את התפקיד. 

ת. קיימו ישיבות שלא הייתי נוכח בהם. לא זומנתי וזה סוג של התערבות. גם כשקיבלו החלטות בניגוד לדעתי, אמרתי להוריד מסדר היום עד לבחינת הדברים משפטית.

ש. מדוע לא רצית לחזור לועדת התכנון אחרי ההתפטרות?

ת. אחת זו הפניה לשלם כסף. השניה, חוסר אמון משמעוני. 

ש. באיזו מידה השפיעה ההתערבות גורמים על החלטתך להתפטרות?

ת. חוסר מעורבות בהחלטות אז קיבלתי את ההחלטה להתפטר.

גלאם יוצא מהאולם.

הפרקליטות: עצם העובדה שהייתה התערבות של אנשים בהחלטות הועדה ולא נאמרו עד עכשיו. 

השופטת: שהעד יסביר לגבי כל אחד מהאנשים, חיים סופר ורועי שוורץ.

שאלה מהשופטת: מר גלאם שלא יהיו אי בהירויות. כשנאמר התערבות פעם רועי ופעם חיים סופר.

ת. היו אומרים לי מה דעתם וזו הייתה מעורבות

ש. מי מזמין את הועדה? 

ת. המנכל

ש. כשחזרת לעבודה באיזה תנאים?

ת. לא רציתי לחזור לועדה ואפילו לא חבר הועדה וביקשתי לוותר על מינהל התפעול

ש. מי החליף אותך?

ת. יורם שפר

ש. מי רצה למלא את מקום ממ ראש העיר? עם מי הייתה הפגישה. 

ת. היתה אוירה לא נעימה יחד עם ראש העיר , המנכל. 

ש. עלה בפגישה מי יהיה ממ ראש העיר? מי רצה את התפקיד?

ת. איתמר ביקש לקבל את ממ בחזרה לאפי מור, בניגוד להסכם הקואליציוני ואני ויתרתי על זה. 

ש. מי היו חברי ועדת המשנה?

ת. זכריה, שפר, אלטיט ודוד ירון מהדרג המקצועי יחד עם איתן צוריאל, משה פוקס. יש גורמים מקצועיים שיכולים להשפיע על החלטות הועדה.

ש. איך היה תפקודם של דוד ירון ואיתן צוריאל?

ת. היו אקטיביים ומקצועיים

ש. מתי עולים פרוייקטים לועדת המליאה?

  1. ת. ועדת מליאה ראש העיר, איתמר שמעוני עמד בראשה. 

ש.בנושא של סילו אמרת שהוא היה מעודכן. 

ת. אז הוא יודע כי זה היה בסדר היום. ראש העיר מעורה בכל דבר ואם היה דיון בנושא הסילו אז הוא ידע.

ש. אז זכרת יותר טוב? 

ת. עד כמה שזכור נלי כן. 

ש.  אם אז היית משוכנע אז זה היה?

ת. סבירות הגיונית שזה כן

ש. מה הייתה ענדה של שפר?

ת. הוא לא קיבל את ההסתייגות של האדריכל. הייתה ישיבה אחת בנושא הסילו. ההחלטה בועדה הועברה ליורם שפר אם זה נכון אי לא נכון. זה אושר בניגוד לדעתו של האדריכל.

ש. מה קרה באותו ערב שאושר לסילו 

ת. היו באותו רגע בילי עיניים בסילו, גם דוידי, לא היה רק דוד ירון כל השאר היו.  

ש. מי חיפש את דוד ירון

ת. המנכל חיפש אותו ושאל אותי לגבי הסילו, למה מתעכב הנושא? אמרתי שאני לא יודע יש כמה חתימות אצל מהנדס העיר. אז הוא ביקש להשיג את מהנדס העיר עכשיו, מתנהלת שיחה בין סופר לירון, ניסיתי להשיג אותו ולא הצלחתי, עדכנתי את סופר שלא השגתי אותו.  

ש. מה היה בשיחה שלך עם סופר?

ת. שאלו אותי מי יכול לחתום במקום ירון, היו סביבי איתמר, רועי וסופר. בר -ששת התקשר לירון וזה אמר לו לא לחתום במקומו. מה שאמרתי בחקירה זה מה שהיה.

שאלה מהשופטת: איך ידעת מה היה בשיחה בין בר ששת לירון

ת. דיברתי עם בר ששת והוא אמר לי על השיחה עם ירון

ש. מה נאמר לך על הדחיפות לחתום על ההיתר?

ת. זו הבירוקרטיה ואמרתי את זה בעדות.

ש. עם מי שוחח דוידי באותו ערב?

ת. בכנס דוידי משוחח עם איתמר אולי, למיטב זכרוני הוא דיבר עם שוורץ. קשה לי לזכור אם כן או לא.

ש. מה קרה אחרי הכינוס?

ת. הערב הסתיים  ואני הלכתי לעירייה. ירון לא הסכים שאף אחד אחר במקומו יחתום עד שהוא יבדוק את התכניות. אני הלכתי הביתה והתקשרתי לסופר, לשמעוני ולדוידי שיבוא לקחת את ההיתר.

ש. איזה שיחות היו לך אם בכלל בנוגע לסילו?

ת. לא זוכר מה הייתה עמדתו. הייתה שיחה עם דוידי בנוגע לפרוייקט. 

ש. ועל חיים סופר בכנס

ת. הוא היה מעורב הכל הפרוייקטיםגם בסילו. 

השופטת ש. האם סופר היה על פי התרשמותך יוצא לפרוייקטים אחרים 

ת. בדומה לפרוייקטים אחרים.

ש. הפניה שלו הייתה חריגה?

ת. לא חושב. לא תמיד הדרג המקצועי צודק. התייחסתי  אליו כמו לכל אירוע

ש. מה היה רגע אחרי סיום הכנס 

ת. הוא פונה אליי כמעורב בדברים

ש. מתי ראש העיר פונה אליך בנוגע להיתר בערב?

ת. באירוע מסויים דיברנו על בניין פאר. במקרים גדולים אני כן מתקשר. 

ש. האם שמעוני התקשר אליך בלילה לחתום על היתר.

ת. אני מיידע את ראש העיר.

ש. בפרוייקט סילו איתמר פנה אליך ושאל מה עם החתימה על ההיתר.

ת. רועי, איתמר וסופר פני אליי לדעת למה  אין חתימה על ההיתר.

ש. מקרים של פרוייקטים מסחריים הייתה בהילות לחתימה

ת, היה במגרש 17 וגני ילדים. לא זוכר מקרים נוספים

ש. ספר על תוספות הבניה בבניין הפאר.

ת. אמרת בחקירה ״היזם דוידי התחיל לבנות ללא היתר, אני מודרתי ולא זומנתי לישיבות האלה. מינהל הנדסה הוציאו צווי הפסקת עבודה.

ש. מה הייתה עמדת הלשכה המשפטית על החניות של פאר.

ת. זה היה הפרוייקט הראשון של תמא 38 יהי בבעלות בחור בשם חג׳ג׳. השלטון התחלף ואז הוא נמכר לדוידי, הייתה אפשרות להגדיל קומות. הייתה מחלוקת על החנייה וקידמו את זה למרות שלא היה להם היתר. איתן צוריאל היועץ המשפטי הקודם לא קיבל את עמדתו של ראש העיר. 

ש. מה הייתה עמדתך

ת. נצמד להחלטות של הדרג המקצועי.

ש. זומנת לישיבות אם נערכו ישיבות בנושא פאר.

ת. לא זוכר. הפרקליטות מזכירה לגלאם מה אמר בחקירה: החלו דיונים אצל סופר בנושא הזה.

ש. איזה מעורבות נוספות הייתה לך בנושא של דוידי?

ת. אין לי מעורבות 

ש. כתבה באשקלונט על עמותת ידיד

ת. התקשר אליי הכתב ואמר לי איך יכול להיות שראש העיר לא ידע מהמפגש שהיה לכם ואצפה לזימון לראש העיר , שמעוני. הגעתי לפגישה איתו ודיברנו על חבר המועצה שלמה כהן הוא דיבר  אם יש ניגוד העניינים לעירייה. שמעוני קרא ליועצת המשפטית ומנהלים שם שיח. הייתה ועדה ימים קודם שרציתי לשמוע שיגיע ששלמה כהן לא קיבל תשובות ברורות.

ש. השמיעו לך הקלטה זיהית את הקולות.

ת. כן 

הפרקליטות מגישה לשופטת דיסק שיחה. גלאם מבקש דלתיים סגורות.

ש. חוזה השכירות בה חיים סופר מבקש שתחתום. 

ת. תבהירי לי את השאלה

ש. לאחר שחתמת על החוזה שכירות כי איתמר לא חותם בגלל ניגוד עניינים. היו עוד מקרים?

ת. היו שיחות מסדרון עם איתמר וגם הם עוסקות בענייני עבודה. גם במקרה של דוידי על איפה הפרוייקט של פאר עומד. 

ש. בנושא של דוידי היו עוד שיחות

ת. לא זוכר. היו שיחות 

ש. בחקירה הוא כן זכר. נשאלת בחקירה: האם עדיין הוא הביע את דעתו על דוידי, ענית שכן.

ת. אני מאשר את הדברים.

ש. שרון עטיה איזה שיחות היו לך שמעוני? מה שאלת אותו בנוגע ליעוץ שנתן לשמעוני

ת. רציתי שיתן לי שרותי יעוץ. הפיצו שמועות שהוא עובד עם איתמר. הייתה שיחה עם עטיה והוא אמר לי שהוא לא עובד איתו,

דיון על דלתיים סגורות לתקשורת על הדיסק ומי השתתף בשיחה. 

השופטת: לא הוצגה כל עילה לסגירת דלתות ובהתאם לעיקרון הפומביות  ולא יהיו דלתות סגורות. 

ההקלטה: שיחה בין תומר לשמעוני על ניגוד העניינים עם שלמה כהן. 

מה הבעיה

עש פה בעיה

יש ניגוד עניינים עם אחיך

תומר תשמע משהו. אני סומך עליך אני מעיף את כולם. חוזה שכירות (כאן נשמע קולו של חיים סופר)

(השיחה על חוזה השכירות)

 הדיון יוצא להפסקה.

חקירה נגדית עו״ד אשר אוחיון

ש. היה הינך לבין איתמר קרע כחמישה חודשים אחרי שנכנסת לתפקידך, במרץ 2014 לא היו יחסים סבירים 

ת. כן

ש. דיברת איתו כמעט רק על הדרך, היו שיחות חלקם מיוזמתך למרות הקרע

ת. כן, ציינתי את השיחות שזכורות לי ולהם אני מתייחס

ש. אמרת כאן היום שמכוון שלא היו יחסי עבודה. היו שיחות מסדרון, מיוזמתך?

ת. חלק כן וחלק לא

ש. לא חשת שמצפים ממך למסור דבריים נגד איתמןר?

ת. הייתה חקירה, רד פעם אחת

צעד עלי חוקר

ש. אתה לא יכול להצביע על פעולה לא תקינה של איתמר?

ת. מבחינתי שלא זומנתי לפגישות זה לא תקין.

ש. החוקרים ניסו לשכנע אותך שההתפטרות שלך הייתה בגלל איתמר?

ת. לא זוכר

ש.  אתה מאשר שלא אמרת מעולם משהו נגד איתמר

ת. שישאלו אותו אם יש לו ניגוד עניינים.

ש. הרבה פעמים אתה יוזם שיחות עדכון לאיתמר 

ת. לא זוכר כמה פעמים 

ש. תן לי מקרים שאיתמר התעניין בפרוייקטים של דוידי

ת. זה היה על הפרק בחקירה. 

ש. עברתם ליד בניין פאר אז הוא שאל על בניין פאר, היה משהו לא תקין בשאלה הזו?

ת. ראש העיר שואל על הכל.

ש. בסילו שהוא פרוייקט גדול, הייתה שאלה מרכזית איפה יהיה מקום הפריקה?

ת. כן זה עמד בפני חברי הועדה

ש. מתי מחליט לכנס את המליאה כולה?

ת. כשראש העיר מחליט הוא היושב ראש

ש. אני חושב שדוד ירון אמר עליך ״ישנו הרב ברדא שהריץ את תומר גלאם, הוא המליץ לתמוך באיתמר לראשות ובך למועצה. ידוע לדוידי הוא מהתומכים של הרב ברדא, ידוע לך?

ת. לא יודע על קשר כזה

ש. עוד אומר ירון ״כאשר יש הצבעה בועדה הם היו מתלחשים בינהם ומבשלים את ההחלטה לפני״. נכון או לא?

ת. לא נכון

ש. נשאלת במשטרה על הדברים של רועי שוורץ והגבת עליהם. אישרת את הדברים שאמר דוד ירון. אומר רועי שאמרת לו ״אל תדאג בקשר לירון והוא יטופל במשמעתי״ 

ת. לא זכור לי

ש. אמרת לדוד ירון למה ההיתר מתעכב

ת. כן אמרתי. רציתי להבין למה ההיתר לא יצא עדיין

ש. למה בר ששת אמר לך שירון לא מסכים לחתימה שלו.

ת. הוא לא אמר, הסקנתי מסקנות שאם לא חתם אז ירון מסרב. 

ש. מה אמר לך דוד ירון 

ת. בר ששת אמר שירון אמר לו שהוא יבוא לחתום בעירייה

ש. אתה יכול להגיד אם סופר היה בכינוס?

ת. לא זוכר. גם אם סופר לא היה אז היו שיחות טלפון.

ש.  אז מי דיבר איתך בכנס?

ת. רועי שוורץ

ש. אני אזכיר לך, יש לך שיחה שאתה עושה לאיתמר והשיחה נכנסת

למענה קולי ואז חוזרים אליך.    

ת. נכון

ש. רוצה שתאשר לי כמה וכמה דברים. מי שמעדכן את איתמר בסדר היום של ועדת המשנה זה פוקס מזכיר הועדה.

ת, בדרך כלל כן

ש. פרוייקטים גדולים עולים למליאה 

ת. כן 

ש. מחלקה המשפטית קבעה שזה חוקי שיעשו ישיבות בלעדיך

ת. לדעתי לא

ש. ההתפטרות שלך, חודש לפני החקירה במשטרה,  כשאתה חוזר לתפקיד ויתרת על התפקיד של מ״מ אתה אומר שהחלטתם בסיעה מאחר ואין אמון עם ראש העיר, אז נקבל תפקידים אחרים.

ת. כן, החלטנו בסיעה 

ש. הציגו הסכם לגבי ״פאר״ נראה לך משהו חריג שתחתום על משהו כזה. אין מצב שחיים סופר יגיד לך תחתום אתה ולא איתמר בגלל שיש לו ניגוד עניינים.

ת. שאלתי את חיים לגבי השאלה הזו 

ש. אז איתמר לא חותם

ת. ההסכם הזה בא אחרי הישיבה ואז שאלתי את איתמר למה אני צריך לחתום על זה, אלא בגלל שהגישו לך לחתימה את זה בלשכה של ראש העיר. 

ש. קרה שחתמת על חוזים בלשכת ראש העיר?

ת. לא. למה לא הביאו לי את החוזה לחתימה אצלי בלשכה.

ש. הילה וחיים סופר היו בחדר בזמן שהגישו לך את החוזה לחתום. הילה שמעה את הדברים. איתמר?

ת. הילה שמעה בחדר וגם איתמר היה בחדר.

ש. הילה טוענת שלא ידעה על זה. אתה רוצה לשנה את גרסתך.

ת. עומד מאחורי מה שאמרתי 

ש.כנתון איתמר לא לא חתם על חוזה שכירות. האם תשנה את גרסתך לאור זאת.

ת. לא

ש. שלמה כהן מעלה טענות רצינות שהעירייה גם שוכרת וגם משלמת על משהו שלא נבנה, לא היה הנושא של ניגוד עניינים. 

ת.,השופטת: שזה מר שמעוני יעלה בעצמו 

ש. ננסה להבין למה טעית, אמרת שלא מאחל לאף אחד להיות במצב שהיית אז. 

יש טענות של שלמה כהן, שיכולות לסבך את העירייה. 

ת. הייתה הסדרה בין הגורמים המקצועיים שטענו שאין ניגוד עניינים 

ש. למה עשיתם כינוס שנועד להחליף אותי? 

ת. הם כותבים מה שהם רוצים אני לא אחראי על זה, לא ניה ניסיון להדיח אותו.

ש. איתמר שמעוני הגיש תלונה מסודרת מפי רועי שוורץ, שאמר לו שמוליק לוי, על כסף שהייתה הועדה אמורה לקבל. 

ת. אני דיברתי עם הילה רווח ואיתמר על הנושא הזה.

אוחיון סיים את חקירתו.

נוית נגב,  עורכת הדין של יואל דוידי.

ש. מה הקשר שלך עם דוידי? 

ת. יש קשר טוב עם דוידי

ש. נשאלת שבתפקיד שלך אתה מטפל בבעיות של תושבים. דוידי היה פונה גם אליך לפתור בעיות. ניסית לסייע ולא בגלל איתמר או סופר אמרו לך לעזור לו. כל זה בגלל סילו, קיבלתם את דעת הועדה של שפר. דוד ירון, אמר על הישיבה הזו הנושא השנוי במחלוקת היה מקום הפריקה והטעינה. הועדה אישרה וצריך להוציא היתר. הועדה בדרך כלל לא מאשרת אם הדרג המקצועי לא מאשר. פה אישרו בגלל קשרים

ת. יכול להיות שהטענות של הדרג המקצועי היו  קנטרניות.

ש. סו הייתה התעקשות מצד הדרג המקצועי

ת. יכול להיות שכן

ש. לגבי ״פאר״, סופר דחף מאחורי הקלעים לאובת דוידי שירצה אותו.

ש. חיים סופר דחף לכיוון דוידי?

ת. חיים סופר דחף לכל הכיוונים

ש. יש שכבה מיוחדת בינך לבין דוידי?

ת. לא וזה לא בסמכותינו

ש. ירון אומר על פוקס שהוא השליח דל האנדים למעלה והוא השטינקר

ת. לא ולא אוהב שטינקרים

ש. יש טענה שזה היה אירוע חריג נותני לו תמורה לשוחד. ירון התחיל להתעסק עם זה היה בערב. פה כאילו אצה עושה אובה ליואל דוידי

ת. לא עושה טובה לדוידי, היה צריך לבוא ולחתום ובאנו. 

ש. האם פנית לתת היתר למרות שיש ערער על כופר החניה

ת. יכול להיות שכן אבל רק למצוא פיתרון ולא כדי להוציא היתר.

הסתימה עדותו של ראש העיר, תומר גלאם  אחרי שבע שעות מתישות. משה פוקס ישלים את עדותו הערב.

ס: 

 

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה