עדכונים: משפט שמעוניהדיון היום יעסוק בעיקר בענייניו של עופר שמעוני, אחיו של ראש העירייה המושעה ועדותם של אדיתה מונטהון, עורך הדין של, יואל דוידי, יפתח בן יעקב וחברם הקרוב אליהו שמעוני

  המשפט המכונה ״פרשת שמעוני״ נכנס להילוך כאשר בישיבה השניה עלו עוד עדי התביעה. השופטת היא לימור מרגולין. 

אדיתה מונטהון עדת תביעה:

עובדת בעיריית אשקלון כמנהלת הלשכה של סופה ביילין.
תביעה: מה עבודתך הקודמת בעירייה?
אדיתה, מספרת על המחלקות בהם עבדה בעירייה. עבדתי בתיווך אצל עופר שמעוני.
ש: איך הכרת את עופר?
ת: מהבחירות לעירייה דרך חברת פרסום ואסטרטגיה.
ש: ההכרות שלך עם עופר שמעוני.
ת: הכרתי אותו במטה בחירות בשנת 2014. הייתי פקידה שם. עד אוגוסט 2015.
ש: למה עבדת בהתנדבות?
ת: רציתי להכנס לזה
ש: האם ראית שנסגרו עסקאות אחרות?
ת: לא השתתפתי בעסקאות רשמתי אותם בספר. הייתי מנהלת משרד ותאום פגישות.
ש: היו לקוחות אחרים חוץ מאחה שדיברת עליהם?
ת: היו עסקאות עם יואל דוידי.

(המשך עדות אדיתה)
ת: דוידי היה לקוח עסקי. לא זוכרת שהיו עוד לקוחות עסקיים.
(המשך עדות אדיתה)
הפרקליטות מבקשת להראות לעדה את מה שאמרה בעדותה במשטרה.
ת: את יואל דוידי ראיתי בתור חבר שבא למשרד.

ש: מה אמר לך עופר שמעוני על דוידי.
ת: לא זוכרת.
ש: הייתה פגישה שהיית עם יואל דוידי?
למה עזבת באוגוסט 2015?
ת: בעלי עבר תאונת דרכים וחיפשתי עבודה. הוא לא עבד 6 חודשים.
ש: איך עופר שמעוני היה?
ת: עופר היה בא למשרד יש לי רישיון תיווך.

ש: איך ההנהלות שלו מול לקוחות?
ת: הוא לא בא הרבה פעמים למשרד. הלכתי איתו לעסקאות.
ש: כל התקופה שעבדת עם עופר לא עשית אף עסקה?
ת: לא היו פגישות עם לקוחות, אם עופר לא היה בפגישה. הוא השתתף בכל העסקאות. נפלו הרבה עסקאות אם עופר לא היה מגיע למשרד.
השופטת: איך הגעת לעופר?
ת: הכרתי אותו ממערכת הבחירות לעירייה.
ש: מתי עברת את מבחני ההסמכה?
ת: יולי 2015 עופר לא עבר מבחני הסמכה
ש: מתי נתת לעופר להשתמש ברישיון התיווך שלך?
ת: לא נתתי לו

הפרקליטות מציגה לעדה את ספר העסקאות של משרד התיווך.

ש: מכירה את הספר מי כתב אותו?
ת: עופר
ש: את מכירה את כל העסקאות?
ת: מכירה רק חלק.
התובעת שואלת את הכדה על עסקאות שמופיעות בספר. קניון ונווה הדרים.
ת: היינו שם עם דוידי ועופר והם דיברו על חריגה בבנייה במטרים. רשמתי את העסקה בספר לקוחות.

השופטת: נתת הסכמה להשתמש הרישיון שלך. האם העסקה בנווה הדרים הייתה על הרישיון שלך?

ת: לא. שמעתי מעופר שהעסקה נסגרה. לא ידעתי בזמן אמת שהעסקה נסגרה.
 אם לא נותנים לי להשתתף בפגיות כאלה אז אני לכ שותפה בהם
 ש: עופר אמר לך בזמן אמת על סגירת העסקה?
ת: כן
ש: בעדותך אמרת תאריכים אחרים.
העדה קוראת את הודאתה בחקירה.
ש: מתי ידעת מעופר שהפגישה נסגרה?
ת: הפגישה ב 14 לנובמבר שנת 2014.
ש: האם העסקה נסגרה באחד התאריכים שרשומים בספר העסקאות?
ת: לא זוכרת אני מתבלבלת בתאריכים.
ש: מציגה לך דף מתוך ספר העסקאות.
ת: זה הכתב שלי בכל הדפים

ת: רשמתי הכל מהמילים של עופר . לא הייתי בפגישות ומה שכתוב בספר מהמילים של עופר ובזמן שעופר אמר לי לרשום. שמעתי מעופר שהיא נסגרה. לא זוכרת אם זה היה באותו יום. עסקת נווה הדרים זה המילים של עופר. נרשמה בדיעבד.

ש: האם העסקאות נסגרו אחרי התאריכים הרשומים?
ת: שמעתי שהעסקה נסגרה .
ש: כשכתבת את הדברים, ידעת שעסק נווה הדרים נסגרה?
ת: לא זוכרת

 ש: מבקשת להודיע שההודאה של העדה אינה תואמת את

מה שהיא אומרת כאן.
העדה יוצאת מהאולם.

התובעת: הפרטים מולאו לאחר חודש נובמבר 2014. העדה אומרת בהודאתה שזה היה אחרי חודש נובמבר. העדה אומרת שהיא זוכרת את הסיטואציה בניגוד למה שהיא אומרת כאן שהיא לא זוכרת. אני מבקשת להגיש את הודאתה שהיא ראתה את זה בזמן אמת.
מבקשים להכריז על העדה עדה עויינת.
עו״ד אשר אוחיון פרקליטו של עופר שמעוני: העדה הזו לא עויינת ואין סתירה בדבריה לבין הודאתה בחקירה.

 השופטת מקריאה את החלטתה לגבי העדה שמבקשים להכריז עליה כעדה עויינת. ״לאחר שעיינתי בהודאה שוכנעתי כי קיימת סתירה מהותית בעדות של העדה לפיכך אני נעתרת לבקשת התביעה לאפשר הגשת ההודאות שמסרה בחקירתה״.

העדה עכשיו נשאלת על ידי התובעת.
ש: מכירה את העסקאות.
ת: רצה מישהו למכור ליואל דוידי ולהשכיר ממנו את המקום,
ש: מה קיבלת תמורת עסקה ברחוב הטייסים.
ת: דירה להשכרה ועופר השכיר אותה.
ש: עסקה ברחוב הפורצים. ת: הייתי בדירה הזו לא זוכרת מה היה שם.
ש: קיבלת מעופר תגמול על איזו שהיא עסקה?
ת: לא
ש: חוץ מהעסקה הזו מה היה בעוד עסקאות. מרינה קניון, מישל בוסקילה ואחרים?
ת: לא ידעתי על העסקאות האלה
ש: בהודאה שלך עם החוקרת שדיברה איתך ברוסית אמרת שקראת את כל החקירה ומה שכתוב שם חתום על ידיך.
ש: הייתי חמש שעות בחקירה, קראתי את זה ואני אומרת שחלק מהם לא נכונים. אמרתי שאיך שאני רואה את הכתוב זה לא מה שאמרתי,

עו״ד אשר אוחיון יחקור עכשיו את העדה

ש: התחושה שלי ברורה שלא חזרת רגועה מהחקירה במשטרה.
ת: לא הייתי רגועה ולא ישנתי הרבה. דאגתי לעופר ורציתי שהכל יהיה כשר.
ש: המשטרה נתנו לך להבין שלך יש בעיה והפחידו אותך.
ת: לא ידעתי בכלל מה עושים שם. ואז החוקר אמר לי שיש מצב שהוא יכול לעצור אותי ולהפוך אותי כחשודה.
ש: את מה שאמרת עכשיו שהמסר חזר על עצמו שאמרו לך את יכולה להעצר אמרת לתובעות.
ת: לא אחרי שראיתי מה כתוב

ש: אמרת את הדברים אחרי הקראת ההודאה על ידי התובעות אמרת שמנוסחים לא בצורה מדוייקת.
ש: שאלו אותי שאלות שלא קשורות לעדות.
ש: אמרת לחוקרים שאת לא זוכרת?
ת: ניסיתי להזכר ולא זכרתי ויצאתי עם תחושה רעה כשכתבו תשובות שהובילו אותי אליהם.
 ש: אמרת לתובעות שיש דברים שלא אמרת בחקירה ומופיעים בהודאה?
ת: כן

אחרי הפסקה חוזרים לאולם הדיונים. שני עדי תביעה יעלו עכשיו, יפתח בן יעקב ואליהו שמעוני.


התביעה לא תשאל שאלות ומסתפקת בעדותו של בן יעקב במשטרה. חקירה של אשר אוחיון עורך דינו של עופר שמעוני.

ש: יהיה נכון לומר שדיברת עם עופר פעמים רבות בקשר לעסקאות ועופר פעל בהם כמתווך.
ת: כן ונכח כשהיו לקוחות.
ש: הלקוחות היו אמיתיים?
ת: לא הבנתי את השאלה.
ש: תצביע על עסקאות שעשה עופר שמעוני?
ת: הייתה עסקה הראשונה של שתי חנויות צמודות בנווה הדרים עם מנטיני. עוד עסקה גדולה של הסטוק. המוכר נשאר בנכס. היי כמה פגישות לפתרון בעיות שהעוררו בעסקה.
הייתה עוד עסקת שכירות של קרקע בנאות אשקלון ויואל חכר אותה. יואל רצה לבנות מבנה על הקרקע ולהכיר אותו לטווח ארוך.
עופר היה דומיננטי בכל ההסכם הזה.

 ת: הערות להסכם הרכישה מיעדים, הסכם השיווק של עופר ודרור, עריכת כל הסכמי המכר של הפרוייקט.
ירון יטיב ביקש ממני לעזור לו עם ההסכם. אמרתי לדוידי שאני רוצה כסף עבור העבודה. יטיב שלח אותי ליואל.
ש: תסביר
ת: הנוהל הוא שיואל מבקש אני עושה והרבה בקשות ובשנה יש לי ממנו אלפי בקשות. הנוהג הוא שאני חי מהפרוייקט.
ש: רוצה להראות לך מסמך ובו כתוב על הפניה של ההסכם שהכין ירון יטיב.
ת: כן וכתבתי יש פה הרבה מה לעבוד על זה
ש: אתה מעביר ביקורת
על ניהול ההסכם עלי שנוסח על ידי ירון יטיב.
ת: נכון וניסחתי מה שחשבתי ורציתי להדגיש שיטיב לא מבין מה הוא עושה. חייב לציין שהבנתי שהעסקה לא שלי.
ש: הסכם השיווק?
ת: התחושה שלי הייתה בשיא והייתי מאוכזב.
ש: משרדך העביר דיסק למשטרה ובו פרטי המסמך שעשית עבור דוידי. התחלת לעבוד על הקובץ בתחילת נובמבר 2015.
ת: אני את ההסכם של יעדים לא ראיתי כשהוכ חתום ולא התעניינתי בו.
 ש: דוידי אמר לך להכין הסכם בינו לבין עופר ודרור
ת: באפריל 2015 ערכתי תיקונים בהסכם

ש: בחקירה אתה אומר שבחודש מאמי 2015 אני מניח שנחתם ההסכם
ת: אני מניח שזה היה במאי
 ש: הם קיבלו 150 אלף שקלים מראש ובהמשך היה מקוזז מהמכירות שיעשו.
ת: זה היה ההסכם
 ש: אמרת בחקירה שיואל אמר לי שהוא יעשה איתם הסכם. איך זה מסתדר שבהסכם לא כתוב שהם קיבלו כסף.
ת: יואל אמר לי שזה לא בסדר שאין הסכם איתם תדאג שאני אהיה מאובטח. הכסף כבר שולם להם.

ש: רכשת משרד בבנין של דוידי ״סנטר״ (פאר), בספטמבר 2016, רצית קודם לכן לרכוש.
ת: בתחילת הפרוייקט ביקשתי לשמור לי משרד שם.
ש: את פרוייקט ״סילו״ אתה קיבלת לטפל בנושאים המשפטיים. דוידי אמר לך למה הוא עזב את עורך דין, אבנר הקר, שהיה עורך הדין לפניך.
ת: לא שאלתי
עורכת הדין, נוית נגב, מציגה את ההסכם וגם שיחות sma בין העד לדוידי. בין הייתר נכתב שם שראש העיר יעביר את הפרוייקט במסלול מהיר.
ת: נכון

לאחר מכן עלה לדוכן העדים, אליהו שמעוני, שעוסק אף הוא בתיווך. עדותו כהודאה שנמסרה מפיו לחוקרי המשטרה.

עדותו של דרור אלמלם, התקבלה כמו הודאתו במשטרה בזמן חקירת הפרשה ונמסר לו בשעות הבוקר, כאשר הוא בדרכו לבית המשפט, שאין צורך בבואו בית המשפט בשלב הזה להעיד והשימוש בהודאתו בחקירת המשטרה, תשמש אותם בכתב האישום.

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה