יעלו ויבואו: חמישה עדי תביעהבבית המשפט המחוזי בתל אביב, ימשיכו היום בשמיעת עדי התביעה. יפתח בן יעקב, ימשיך בעדותו שנפסקה בשבוע שעבר

 בית המשפט המחוזי בתל אביב ישמע היום בבוקר את עדויותיהם של חמישה עדים: יפתח בן יעקב המשך עדות דניאל עמנואל ריימן פולט חוקר בכיר מיחאא אייל אליהו - איש עסקים מחולון. השופטת במשפט היא, לימור מרגולין - יחידי. אנו נעביר טקסטים מהדיון בשידור ישיר.

 התביעה: יש בעיה עם העד יפתח בן יעקב בהודעות בינו לבין דוידי. עדיין לא פתחנו את ההודעות האלה. אנחנו מבקשים לראות את ההתכתבויות בינהם ושהשופטת תאשר את עיכוב עדותו עד לשמיעת העדויות ומבקשים לדחות את עדותו.הפרקליטה מבקשת למחות על כך כי היא לא מוכנה לזה מאחר ורק הבוקר קיבלה את הידיעה הזו. יואל דוידי, ביקש לוותר על חיסיון בנושא ״יעדים״.

 התביעה: העד יפתח בן יעקב משתף פעולה ובחקירה חוזרת יהיה מיותר לחקור שוב.
השופטת: מציעה שהעד לא יגיע לדיון היום רק ל -14/11. ההצעה מתקבלת על ידי הצדדים.

העד ריימן פולט יהיה העד הראשון הבוקר

התביעה: מגישה את הודאות העד לבית המשפט. עו״ד ג’ין רובינשטיין מבקש הפסקה כי הוא לא מסכים להגשת ההודאות. חמש דקות הפסקה


 התביעה: מציגה את ריימן פולט. עבד בעירייה עד לפני חודשיים כמנהל חטיבה להתחדשות עירונית

ריימן פולט: הנסיבות שהביאו להפסקת עבודתי בעירייה. מניח שבגלל שבחרתי לא לשתף פעולה עם מנכ״ל החכ״ל לשעבר גלעד אורן. קיבלתי יום לאחר מכן מכתב לשימוע. טענו כלפיי שאני לא מגיע ליעדים שציפו ממני. הטענות אחרי הויכוח שלנו כנראה הביאו אותם לשימוע.
לפני כשנה נחקרתי במשטרה. למיטב הבנתי אני יכול לומר שאין שום קשר בין החקירות שנחקרתי.
בינואר 2017 אמרתי לחוקרת שרוצים לפטר אותי וביקשתי שתבדוק אם יש קשר להודאות שמסרתי בחקירה.
לא היה לי ניסיון בניהול של הפרוייקט להתחדשות עירונית. איתמר נתן לי את הפרוייקט כדי לגייס דיירים כי יש סיכוי לפרוייקט הזה.

פולט: הגעתי לתפקיד הזה כי כתבתי בקורות חיי את הפרטים שיכולים להיות רלוונטיים לצורך קבלת התפקיד. נענתי לפרסום וזה תפקיד שלא היה קיים קודם. התפקיד פורסם בתקופת כהונתו של איתמר שמעוני.
ההכרות שלי איתו החלה בשנת 2008 ואחר כך הצטרפתי לרשימה של איתמר שמעוני בבחירות. היה נתק מוחלט בהפסד ב 2008. בבחירות 2013 הודעתי שאני תומך בשמעוני.

פולט: מכח זה שאנחנו עושים פרוייקטים גדולים היינו צריכים לקבל את אישור ראש העיר איתמר שמעוני.
השופטת: מכח מה הייתם צריכים אישור של שמעוני, כך הבנתי מפיך.
פולט: עברתי דאך המזכירה של איתמר נורית, אם קיבלתי ממנה אוקיי המשכנו בתהליך.
התביעה: אתה אומר שהסיכום לא היה עם ראש העיר, אני מפנה אותך לחקירה שלך במשטרה, בה אמרת..... העד קורא את ההודאה ומשיב.
פולט: יום אחד הוזמנתי לפגישה רחבת משתתפים. והשאלתי שאלות ושלחתי מייל ששלחתי לאיתמר שמעוני. לפגישה אחרת כבר לא זומנתי.
התביעה: שלחת מייל בתחילת הקדנציה של שמעוני, האם אתה זוכר?
פולט: שלחתי מייל בתחילת הרגליה לנורית מנהלת הלשכה.
התביעה: הייתה לך תקשורת
אחרת עם ראש העיר לפני תחילת הקדנציה.
פולט: לא
התביעה: עם מי דיברת עוד בתחילת הקדנציה.
פולט: היה בלאגן
התביעה: למה מועברת בקשות של יזמים
לפני שתיאמו איתם?
פולט: עברתי דרך נורית.
התביעה: מראה לך את
המיילים ששלחת לאיתמר שמעוני.
פולט: כן אבל עובר דרך נורית.

פולט: שלושת הפרוייקטים הלהיבו אותם ולכן דיברתי והתייחסתי רק לראש העיר.
התביעה: איזה כח יש לראש העיר?
פולט: אחרי אישור ראש העיר זה יורד לבדיקות המקובלות. ראש העיר יכול להניע את המערכת ולא הייתה מדיניות ולכן כעסתי על איתמר ורבתי איתו במסדרון על כל שאין מדיניות בעירייה. כל מה שצויין לגבי המדיניות היא כדי שלראש העיר יהיה יותר קל.
התביעה: מי יודע מה המדיניות?
פולט: אף אחד לא יודע
התובעת: איזה השפעה יש לעמדה של ראש העיר בעמדה של לוחות זמנים אם בכלל?
פולט: ראש העיר יכול לעבוד אצלו יותר מהר. ההמלצה של ראש העיר למחלקות העירייה והם בהחלט יכולים לעבוד מהר יותר.

 התביעה: יש השפעה של ראש העיר על הגורמים המקצועיים?
פולט: יש השפעה של ראש העיר
התביעה מרעננת את זכרונו של העד על מה שאמר בהודאתו במשטרה.
פולט: אם ראש העיר רוצה לקדם פרוייקטים הוא יכול לעשות את זה
התביעה: מה ההכרות שלך עם משה פונטה?
פולט: הכרתי אותו שנים רבות ובבחירות ב 2013 הכרתי אותו יותר. הוא ידע להקשיב לאנשים וגם לי. גם על נשים דיברנו.
התביעה: מה ידעת על העיסוק של משה פונטה?
פולט: לא הרבה. הוא אדם
עצמאי.
התביעה: היה לך קשר כשהיית בתפקיד?
פולט: לא משהו מיוחד . נכנסתי למשרד ושם היו זין ושרון מילר עם משה פונטה. שרון אמר חי אני זז והלך.
נשארתי עם משה וזיו. כתבתי ובשיחה הם התעניינו בכמה בניינים באיזור, 192 דירות והתעניינו מה צריך לעשות. אמרתי להם הכל לצורכי הפרוייקט.
התביעה: מה היה החלק של פונטה בשיחה.
פולט: לא הרבה ושאל אותי מה העירייה יכולה לסייע לנו, כמו כל יזם אחר. להבנתי גם זיו וגם פונטה היו מעורבים בפרוייקט.
התביעה: ידעת שהאחים מילר מעורבי בעסקאות עם פונטה?
פולט: לא
התביעה: מי התעניין בנושא של עמיגור?
פולט: לא זוכר.
התביעה: אני ארענן את זכרונך.
פולט: פונטה שאל אותי מה המדיניות של עמיגור הפרוייקט הזה.
התביעה: הפגישה לא התקיימה במועד שהעד אמר אלא שבועיים קודם לכן. הייתה פגישה נוספת. זיו מעיר בא אליי למשרד ושאל על התחדשות עירונית.
התביעה: מבקשת לרענן את זכרונו של העד. ״אני נזכר שמשה פונטה שאל על הפרוייקטים באשקלון״. מה אמר לך פונטה?
פולט: הוא היה מסוייג בגלל התכנות כלכלית נמוכה.
התביעה: תאר לי את השיחות עם פונטה.
פולט: מניח שדיברנו על הפרוייקטים.
התביעה מציגה לעד מה אמר בחקירתו.
התביעה: זה מזכיר לך?
פולט: יכול להיות שהוא שאל אותי איפה שווה להשקיע. הוא שאל אותי אם להכנס לתמ״א 38. כל מה שאמרתי בחקירה נכון.
התביעה: מה חשבת כשראית את פונטה בפגישה?
פונט: חשבתי שהוא שם כיזם ולא התפלאתי. (לעד מוצגת ההודאה במשטרה). התפלאתי שפונטה מתעניין בפרוייקט הזה והיה בפגישה וגם מתעניין בפרוייקט בינוי פינוי.
התביעה: שהעד יספר מה שהיה.
פולט: התפלאתי משני דברים שהוא מכיר את איתמר ושאין התכנות כלכלית. שאלתי למה פונטה צריך את זה?. אין הטבות שהוא יכול לקבל מאיתמר.
התביעה: מה שמעת מפונטה על הנושא ובגללו התפאלת?
פולט: משה פונטה היה סקפטי לאורך כל הדרך.
התביעה: אתה אמרת שפונטה התעסק עם פינוי ובינוי והוא הצהיר בפניי שנוא לא רוצה להכנס לשום פרוייקט באשקלון כי אז יקשרו בינו לראש.
התביעה: מה אתה יודע על הקשר בין פונטה לשמעוני?
פולט: פונטה ואיתמר יש בינהם הערכה הדדית.
התביעה: מרעננת
על מידת הידיעה שלך בין איתמר למשה.
פולט: מאשר שהם קרובים
התביעה: איזה פגישות בינך לבין פונטה.
פולט: הייתה לנו פגישה אישית בצומת עד הלום. הוא לא רצה דנפגש ואז אמר לי תגיע לעד הלום ושם סיפרת לו שאני רוצה גם פרוייקטים קצרי טווח ועל הכעס שלי על איתמר. כמה המנכל לא מסייע לי לקדם כלום. פונטה מנסה לסייע.
התביעה: מה ביקשת ממנו באותה פגישה?
התביעה מבקשת להוציא את העד.
התביעה: העד פונה לפונטה כדי להגיע לראש העיר. הוא צריך לפנות לחבר של ראש העיר כדי לפתור מצוקה שלו כדי לקבל פגישה עם ראש העיר. העד אומר: רציתי לקבל פרוייקטים גם לטווח הקצר.
פולט חוזר לאולם: רציתי לקבל פרויקטים דרך פונטה לטווח הקצר בפגישות שלהם יחד.
השופטת: מה האינטנסיביות של הקשר שלך עם איתמר.
פולט: כמנהל חטיבה ניסיתי להפגש עם איתמר ולא הצלחתי רק בפגישות כלליות.
התביעה: למה ביקשת לקבל פרוייקטים לטווח קצר.
פולט: מה ועדה עד שיעשו את הפרוייקטים הגדולים שמתמשכים 6 שנים ומה אני אעשה בינתיים?. רציתי להראות שאני עושה דברים.
התביעה: ניסית לפנות לראש העיר ומה אמר לך משה הפגישה בעד הלום?
פולט: הוא מקשיב ואמר לי שהוא ינסה לעשות אבל הוא לא בטוח שהוא יכול, כי הוא לא מצליח לתקשר עם איתמר בזמן האחרון.
התביעה: למה הלכת לפונטה?
פולט: הוא חבר של איתמר.
השופטת: האם העד בהודאתו אמר משהו לגבי
אמירה או משהו לגבי יכולת?
התביעה: זה גם וגם. מה פונטה ענה לך?
פולט: שהוא ינסה לעשות משהו ולעזור
התביעה: האם הפגישה הביאה לך עבודות?
פולט: נתנו לי משהו בקשר לשכונת מגדל והשוק העירוני. יש שם מישהו שמנהל אותה ולכתוב נוהל ולעזור בשיפוץ.
התביעה מראה לפלוט את הודאתו המשטרה:
פולט: הפרוייקט הזה של השוק אחרי הפגישה עם פונטה. לא לזה התכוונתי.
התביעה: האם במקרה הזה היה טיפול חריג?
פולט: היא הלכה לפגישה עם ראש העיר ועם מנהלי אגפים.
התביעה: בהודאה אתה מתייחסת לחבורה שלמעלה. מי אלה?
פולט: גם פונטה היה שם


 הפסקה בדיון

חקירה נגדית:
עו״ד אבי חימי: כמה זמן אתה מכיר את שרון מילר?
פולט: המשרד שלהם לידי.
חימי: נפגשת פעמיים עם זיו לגבי תוכנית בתמ״א שהוא דיבר עליה. פעם אצלך ופעם אצלם במשרד. חוץ ממילות נימוסים שרון לכ הזכיר את המילה תמ״אז
פולט: נכון

אבי חימי: זיו מילר ומשה פונטה מקיימים איתך פגישה ראשונית. כמה אנשים פונים אליך בעניין.
פולט: כמאה איש
חימי: מתוך המאה פגישות שלושה מיזמים יצאו אל הפועל. כ שפונטה יושב בשיחה עם זיו ואתה מבין שיש להם גבר משותף לעניין.
פולט: כך הבנתי
חימי: פונטה היה לדעתך בפרוייקטים כאלה באשדוד
פולט: כן, דיברנו על כך שהוא התעסק עם פרוייקטים כאלה באשדוד
חימי: האם הם ביקשו לדעת? החזרת להם תשובה שכל יזם אתה מוכן להפגש איתו אבל בסוף לפני שזה עולה, הוא צריך להביא שלושה תנאים כדי לדעת מה מידת הרצינות של האנשים. עד היום הם לא הביאו לך אף אחד מהדברים האלה.
פולט: הם לא הביאו כלום
חימי: מי שלא עומד בדרישות לא ממשיכים איתו הלאה. אתה הכרת את זיו ושרון מילר, וזו עסקה של 100 מיליון שקל. חשבת שלהם אין את היכולת להרים פרוייקט כזה.
פולט: יש יזמים והם היו מבחינת יזמים.
חימי:היה ברור לך שהם לא מסוגלים להרים פרוייקט כזה והם הפוליטיקאים שבחבורה.
פולט: כל מי שפנה אליי ולא השלימו את התהליך הם בשבילי ברמת התעניינות בלבד.
חימי: הם לא ניסו להסתיר את הפגישות ומתעניינים משהו באופן משותף.
פולט: לא
חימי: אתה במשטרה סיפרת שיש פרוגרמה וזה עולה להצבעה. אתה אמרת לנורית על האנשים שיהיו בפגישה ובמידה שזה יהיה מקובל על איתמר שמעוני אז זה יעלה להצבעה מבין אנשי המקצוע.
פולט: בוחנים את כל ההיבטים כולל התשתיות המקומיות אם הם מתאימות לפרוייקט ואם אין אז מה לעשות.
חימי: אמרת בחקירה שאתה בטוח שבשל ההכרות בין פונטה לשמעוני, אז איתמר לא יעסוק בפרוייקט הזה.
פולט: לא יכול להיות שאיתמר יאשר את זה
חימי: ישבת עם פונטה וזיו האם נרמז שאל תדאג שאנחנו בקשר טוב עם שמעוני.
פולט: אין השפעה על זה משמעוני

  חימי: מפרוייקט כזה אתה יודע שהיא בגדר גורם ממליץ והועדה המחוזית מאשרת.
פולט: יש תמ״א 38 אבל פה יש בינוי פינוי ובהצלחה של הועדה המקומית זה עובר למחוזית.
חימי: הצטרפת למחנה של שמעוני וידעת שפונטה חבר טוב של איתמר
פולט: ידעתי שפונטה מעורב בקמפיין של שמעוני
חימי: אתה בכית לפונטה והוא אמר לך שהוא סיים את מערכת הבחירות ב 2013 ופונטה התעסק עם בעלי החוב.
פולט: לא הייתי ממש מעורב ופונטה היה עסוק בצרות של הרשימה.
חימי: כשישבתם בצומת עד הלום והוא אמר לך על הספקים שאוכלים לו את הקורקבן. בחקירה נשאלת ״האם אתה מתעד את החקירה הזו״ ופתאום אתה אומר אני רוצה להוסיף שהאחים מילר העבירו את המשרד שלהם לידי.
פולט: האוירה הייתה שם ולהגיע למוקד החקירות הכי גבוה בישראל ויש שיטות שעובדים עליך ואני פחדתי מהשאלות.
פולט: לא ידעתי על המעורבות של מילר בפרשה.
חימי: למה אתה מזכיר את מילר בפרשה?
פולט: השורה שהזכרת אינה שייכת כרונולוגית למה שקרה שם. לא זוכר שהחוקרים כיוונו אותי בחקירה.
חימי: כשנפגשו עם פונטה ידעת שספקים לוחצים את פונטה לשלם על מה שהזמינו בבחירות.
פולט: לפחות שלוש פעמים שמעתי את פונטה מדבר על הבעיות.
עו״ד מנחם רובינשטיין המייצג את איתמר שמעוני: ניה מכרז על התפקיד שלך?פולט: כן וזכיתי בו
רובינשטיין: באותה תקופה יש רוח חדשה מעיריית אשקלון. ידעת מהדברים שרצו לעשות בעיר. הרגשת שאתה צריך לעבוד קשה לפרוייקטים. אתה לא באת למנכ״ל החכל טוב בעיניים, מחשש שתתפוס את מקומו ומכיוון שכך הוא ניסה להצר את צעדיך ואתה רצית להוכיח את עצמך. לא הצלחת בתפקיד.
פולט: צריך למדוד את זה בצורה אחרת ולמה זה לא צלח.
רובינשטיין: הקשר שלך עם שמעוני באותם ימים אמרת בחקירה שאתה לא עוסק עם איתמר שמעוני ביום יום ענית ״אני לא יודע ואני לא הייתי מהמקורבים שלו״.
פולט: לא הייתה לי תגובה כי לא הייתה לי מדיניות בעירייה לפיתוח.
רובינשטיין: אתה אמרת
שיתנו לך כלים לעבוד. אז מגיע ישיבות השולחן העגול, זה מוסד שתבע אותו איתמר שמעוני וזה נועד ליזמים.
פולט: לקצר להם תהליכים
רובינשטיין: האם הבנת שזו העמדה שלו?
פולט: הבנתי ולא הסכמתי איתה.
  רובינשטיין: אל היזם נראה רציני והגיוני אז יש התכנות לביצוע ואז ניתן
 רובינשטיין: אל היזם נראה רציני והגיוני אז יש התכנות לביצוע ואז ניתן
 רובינשטיין: אם היזם נראה רציני והגיוני אז יש התכנות לביצוע ואז ניתן האישור להמשך
 (זה הנכון)
 פולט: אדריכל העיר כל דבר היה אומר לנו לא קראתי לו לאב סטורי
 רובינשטיין: דיברת בחקירה על סער רשף ויוסי מלול. נשאלת אם פונטה שלח אותם?
פולט: לא ידעתי
רובינשטיין: יש לי כאן, (מציג לעד עדותו) פגישה בנושא שכונת שמשון,
  (המשך )רובינשטיין: יש הזמנה לישיבה בעירייה ואתה מוזמן אליה.
השופטת: קיבלת העתק מהישיבות האלה?
פולט: כן
רובינשטיין: אתה מוזמן וכתוב שם מי יהיה שם ובפרוטוקול כתוב גם ובסוף הישיבה מחלקים תפקידים, כך היה? מבקש להגיש את זה.
פולט: כן
[14:18, 31/10/2017] יוסי פרטוק 2: רובינשטיין: ישיבה נוספת זוכר אותה? על מאי השקעות ופינוי בינוי שכונת שמשון.
השופטת: הפרוטוקול מוגש ואחר כך יאושר עם נאשם מספר 1, איתמר שמעוני.
רובינשטיין: סיפרת לנו שכתוצאה מהמרת
הצעדים שלך מצד מנכל החכל ואף פנית למשרד מבקר המדינה לקבל צו הגנה. העניין נגמר שעזבת את תפקידך?
פולט: פלוס מינוס כן
רובינשטיין: איך הדברים מתנהלים המישור של בעלי מקצוע בעירייה. מהנדס העיר למשל
פולט: מבחינת הנושא שלי הועדה המחוזית מבקשת את אישור ראש העיר ולא רק מהנדס העיר.
 מי שהיה דומיננטי יותר היה אדריכל העיר
 רובישטיין: הייתה לך התרשמות שמהנדס העיר רוצה להשאיר את העיר כמו בעבר.
פולט: כן
רובינשטיין: הייתה גם היועצת המשפטית?
פולט בציניות: הייתה כזו?
 חקירה נגדית של עורך הדין עמיר ג׳ורג׳י פרקליטו של משה פונטה.
ג’ורג’י: דיברת עם פונטה אחרי הפגישות האלה?
פולט: לא היו שיחות נוספות
ג’ורג’י: יש לי תחושה מרוב דיבורים על פרוייקט פינוי בינוי ואני רוצה לדבר על הצד המקצועי. האם נתקלת בשמונים אחוז חתימות כדי לבצע את פרוייקט בינוי בינוי.
פולט: אף פרוייקט לא הצליח להביא 80% חתימות.
ג’ורג’י: ידוע אם בעבר

  עימנואל: מתנכלים לי בעירייה וזה כבר ארבעה חודשים שמרגיש את זה. עו״ד אוחיון לא מסכים לשאלות כלפי העד ושואל את העד אל יש כוונה להעביר אותך מתפקידך או לפטר אותך: אתה לא יודע את הסיבות להנחיה הזו .

עימנואל: לא יודע רובינשטיין: אתה קרוב של אשתו של איתמר שמעוני. אתה ואשתך הייתם אבא ואמא של אשתו של שמעוני, נחקרת כחשוד במשטרה במתן שוחד והפרת אמונים ואפילו נעצרת והיום הודיעו לך שהתיק נגדך נסגר מחוסר אשמה ואת ה 50 אלף ש״ח נתת לרויטל אשתו של שמעוני, כדי שיהיה שלום הבית בביתו של שמעוני, בגלל הפרשה עם הבחורה. לפני 4 שנים נתת הלוואה של 80 אלף ש״ח ואחרי הבחירות קיבלת את הכסף בחזרה. קיבלת את הכסף בחזרה גם האחרון, אחרי הברית מילה של הילד של שמעוני.

עימנואל: כן קיבלתי רובינשטיין: יצא לך לדבר עם איתמר על הכסף? עימנואל: אף פעם לא רובינשטיין: בחקירה נתת כסף ואמרת בחקירה שנתת לטובת שלום הבית שלה. נכון? עימנואל: נכון 

רובינשטיין: מה רצו החוקרים ממך?

עימנואל: נעצרתי וסבלתי עמה ימים טובים ולא הבנתי מה רצו. הייתי בצבא.

הסתיימו העדויות להיום

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה