עו"ד אלון גורן:" עיריית אשקלון "שכחה" להודיע על הפקעת שטח של הציבור"עו"ד אלון גורן יו"ר אגודת חברת המתנחלים, הגיש עתירה בשם חבריה מינהלית נגד עירית אשקלון לפיצוי בסך

עו"ד אלון גורן יו"ר אגודת חברת המתנחלים, הגיש עתירה בשם חבריה מינהלית נגד עירית אשקלון לפיצוי בסך 23.5 מליון שקל הטענה המרכזית שהשטחי המכללה והשטחים הסובבים אותה הופקעו מחברת "המתנחלים" לא לפי החוק.

סיפור הדברים:

חברת המתנחלים במגדל אשקלון (52) בע"מ, הינה חברה המאגדת בתוכה עשרות ומאות אזרחים, אשר בימיה הראשונים של המדינה בחרו להשקיע בעיר אשקלון, שהיתה אז בגדר שממה מוחלטת, וזאת מתוך שיקולים אידיאליסטיים טהורים; מכאן גם השם התמים כלשהו מאותם ימים, "חברת המתנחלים".

[caption id="attachment_15233" align="alignright" width="273" caption="מכללת אשקלון - בנויה על שטח שהופקע "מהמתנחלים""][/caption]

אותם תושבים, הנמנים על מלח הארץ, כל ה"מי ומי" של מייסדי המדינה, לרבות ראשוני ובוני מדינת ישראל, בהם קצינים בכירים של צה"ל ואישי ציבור רמים (אף הנשיא יצחק הרצוג רכש אז קרקע חקלאית באשקלון מאותה סיבה באותם ימים!) - הקדישו ממון רב לשם המטרה הנעלה של הפרחת שממונה של העיר אשקלון, בראשית ימיה של המדינה, ורכשו קרקעות בסכומי עתק של אותם ימים. יש להזכיר כי אשקלון מנתה אז מספר בתים במגדל, ומספר בתים באפרידר; כל השאר היה חולות, דיונות והרבה תנים...

הם בחרו להתאגד בחברה אשר כינתה עצמה בשם האידיאי "חברת המתנחלים במגדל אשקלון (52) בע"מ". המגרש שבבעלותה השתרע מגבולו הדרומי מרחוב אלי כהן, ומצפון כמעט עד שד' בגין דהיום. אגב, גם שכונת נוה רז היתה במקור חלק ממגרש זה.

איתרע מזלם של אותם אזרחים, שציפו להפשרה מהירה של מגרש זה, הממוקם ללא ספק במיקום אסטרטגי מבטיח ביותר, אחד המקומות המרכזיים והמרתקים של העיר אשקלון, שהינו למעשה חלק אינטגרלי של שכונת אפרידר – ולמרבה צערם, הפשרתו של מיתחם זה לבניה נתעכבה במשך עשרות בשנים, כך שעד היום הינו מיתחם המוקף בניני מגורים, בעוד הוא עצמו נותר חלקה חקלאית מיותמת ובלתי מופשרת.

חברי האגודה הפסידו ממון רב בהשקעה זו, שנעשתה כאמור מתוך מניעים ציוניים ואידיאולגיים של הפרחת חולות העיר אשקלון משממונה בראשית קום המדינה. זקני החברים מספרים כי במחיר של דונם קרקע חקלאית במיתחם זה, יכלו באותה עת לרכוש לפחות בית מגורים אחד, אם לא יותר, בשכונת אפרידר של אותם ימים.

עירית אשקלון לטשה עיניים למגרש זה בהיותו ממוקם במיקום אסטרטגי בלב העיר, ואט אט החלה לנגוס בו חלקים חלקים, תוך כך שנמנעה מלפצות את חברי האגודה אף במה שמגיע להם על פי דין בגין ההפקעות השונות. זאת, כדרכה בקודש, כמסתבר לאחרונה.

כך, לפני כ-15 שנה, הפקיעה העיריה שטח של כ-70 דונם לטובת הקמת מיכללת אשקלון. בשנים האחרונות הופקע שטח נוסף לטובת סלילת רחוב צפניה החוצה את מגרשה של חברת המתנחלים. ועוד.

עד עצם היום הזה לא פוצו חברי האגודה ולו באגורה אחת בגין ההפקעות הרבות של המגרש על ידי העירייה.

חברי האגודה מרגישים עשוקים מכל כיוון: לא די בכך שהשקעתם מלפני כשישים שנה נותרה כאבן שאין לה הופכין ולא נשאה פרי, אלא שהעיריה הרבתה להתעלל בהם בכך שקיצצה מחלקתם נתח אחר נתח, כך שבסופו של דבר חלק ניכר מהמגרש מופקע לצרכי ציבור, כאשר העיריה לא טרחה לשלם לחברים ולו אגורה (!) בגין המגיע להם כדין, בניגוד לחוק!

עו"ד אלון גורן המנהל את האגודה ומייצגה בענין זה: "שוב ושוב אנו נתקלים בתופעה של ניצול ציני של תמימותם של אזרחים. כבר התרענו על כך שעירית אשקלון מפקיעה נכסי תושבים בהיחבא ותעלולים בניגוד לחוק, ואף נמנעת מלמסור על כך מידע כדין. עיריה לא אמורה לשחק משחקים. אם מפקיעים – משלמים. גם מיוזמתה. כתוצאה מכך, ראש העיר, בהתנהלותו, גורם נזק הן לתושבים והן לקופת העיריה!"

כך עלה גם מעתירה מינהלית שהגיש לפני כשבועיים עו"ד אלון גורן יו"ר עמותת דין ומשפט האגודה הישראלית לפיקוח והגנה על זכויות האזרח - נגד עירית אשקלון.

באותו מקרה עלה כי ממסמך שבידי עו"ד אלון גורן,  עולה כי העיריה מודה שבניגוד לחוק "שכחה" להודיע לאזרחים כחוק על הפקעת רכושם!

עו"ד גורן קבל כי באשקלון מפקיעים נכסים בסתר ובמחשך כבמשטרים דיקטטוריים אפלים.  נכסיי התושבים אינם הפקר!

"כל פניותיי נתקלות בחומה בצורה של שתיקה. ואם זו 'טעות', כפי שהעיריה עצמה מודה - אז מדוע ראש העיריה נמנע מלתקן הטעות ולבצע מתחילה הליך כשר ותקין?! אם הכל כשר ואם אין לעיריה מה להסתיר - מדוע ראש העיר מתחמק מליתן מידע ופרטים על פי חוק חופש המידע?!

יעלה על הדעת כי עיריה, שאינה שוכחת לגבות ארנונה בגין כל מטר של דירה או חנות, ועבור כל סנטימטר של שלט – 'שוכחת' להודיע על הפקעת נכסי נדל"ן של תושביה?!

כיצד תקבל העיריה, במקרה הפוך, 'הסבר' של תושב ש"שכח" לשלם? או למלא כל חובה אחרת שלו על פי חוק?! האם או אז תגלה העיריה סלחנות דומה כלפי התושב?!

"ראש העיר נמנע מלבטל את ההפקעה הלא חוקית, וגם חומק מלמסור פרטים גם על פי חוק חופש המידע. כל פניותיי לקבל הבהרה והסברים נתקלו בחומה אטומה של הסתרה!

יואיל נא בטובו ראש העיר הנכבד להסביר כיצד ייתכן שזו נראית כשיטה! במקרה הקודם הצבענו על כך שלגבי מספר מגרשים, מפקיעה העירה את נכסיהם-מגרשיהם לצורך סלילת כביש, ולגבי כולם ללא יוצא מן הכלל, לא מבצעים אף אחת מדרכי הפירסום וההודעה על פי חוק, היינו: לא מציבים שלט במגרש, וגם לא מודיעים לתושבים?!

האמנם זו טעות? ובכלל איזו מין טעות זו מצד רשות ציבורית? האם כל זה מקרי? האם סביר שזו טעות תמימה לגבי כל כך הרבה מקרים ביחד?!  ואם זו טעות - אז מדוע לא בוטל ההליך השגוי?! וחמור מכך, מדוע שותקים, מתעלמים, לא מגיבים ולא נותנים פרטים כחוק? האם נכסי התושבים הפקר?!

היעלה על הדעת, להרדים את האזרח, וכשמגיעה עת ההפקעה – גוזלים אותו במחשכים!!  וידגש: מדובר בפגיעה בקנינו של אזרח המעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחרותו.

עו"ד גורן: איך אפשר לקבל שעיריה היודעת היטב את מענו של האזרח כדי לגבות ארנונה, 'שוכחת להודיע' כאשר נוקטת בצעד הבוטה ביותר כלפי האזרח - הפקעת רכושו!

מה יש לראש העיר להסתיר?! מהם מניעיו? אם הכל כשר - מדוע נמנע בני וקנין במפגיע מלמסור פרטים ולהשיב כחוק בהתאם לחוק חופש המידע?! מדוע נמנע להשיב לאף פניה בנדון, אף לא למכתבים ולא לפניות רשמיות כחוק?

הערת שוליים

"לפי חוק דיני ההפקעות רשאית העירייה \ מדינה להפקיע 40 אחוז מהשטח ולתת פיצוי של 60 אחוז מערך השטח, לטענת העותרים לא התבל שום פיצוי בגין ההפקעות שבוצעו ולא ניתן לעותרים שום הודעה על הכוונה להפקיע ובכך נפגע זכותם לפנות לערכאות משפטיות ולקבל פיצוי ראוי."

נוסיף עוד שבימים אלו נדון בבית המשפט תביעה של חברת אפרידר ששייכת לאיש העסקים אלי אלעזרא ע"ס 130 מליון שקלים שקלים בגין הפקעות קרקע שביצעה העירייה בעבר.

תגובת עיריית אשקלון:

העירייה איננה נוהגת לנהל דיונים משפטיים על גבי העיתון. התשובות לתביעות תוגשנה לבית המשפט במועד הקבוע בחוק, לאחר לימוד ובדיקת הנתונים ע"י היועץ המשפטי.

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה