שמעוני נגד התמודדות אחיו של רה"ע ליו"ר ועד העובדיםאיתמר שמעוני פנה במכתב למבקר המדינה השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס  בדרישה למנוע את התמודדותו של

איתמר שמעוני פנה במכתב למבקר המדינה השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס  בדרישה למנוע את התמודדותו של ארמו וקנין אחיו של רה"ע בני וקנין לבחירות ליו"ר ועד העובדים שתתקיים בעוד כשבועיים, הפנייה נעשתה לאחר שלפי שמעוני כי כלל הגורמים האמונים על שמירת החוק בעיריית אשקלון " עוצמים עיניהם"' , העירייה בתגובתה "שמעוני ממשיך למחזר סיפורים. בעבר העלה זאת  בפני התקשורת  והתשובה הייתה ונותרה בעינה. העירייה פועלת על פי החוק ועל פי הכללים".

להלן מכתבו של איתמר למבקר המדינה כלשונו

הנדון: פנייה בהולה ודחופה למניעת מעשה אסור ברשות מקומית - חשש לניגוד עניינים חמור עקב השתתפות אחיו של ראש עיריית אשקלון בבחירות לתפקיד יו"ר ועד עובדי העירייה

ראשית נבהיר, כי פנייה זאת אליכם מתבצעת הואיל ונדמה כי כלל הגורמים האמונים על שמירת החוק בעיריית אשקלון ובכלל זה, היועץ המשפטי לה, עוצמים עיניהם ואוטמים כולם אוזניהם, בשעה שמשאבים ציבוריים עומדים למרמס, ופעולות אשר כבר מקדמת דנא מתנוסס מעליהם דגל שחור הופכים למחזה נפרץ בעיריית אשקלון.

בשבועות הקרובים צפויות להתקיים הבחירות לתפקיד יו"ר ועד עובדי עיריית אשקלון וחברי הוועד.

[caption id="attachment_15319" align="alignright" width="300" caption="הקרב על הטיולים: מימין ארמו וקנין עם סגנו רוברט גז בטיול לתיאלנד"][/caption]

ממידע שהגיע אליי באחרונה עולה כי מי שמכהן כיום כיו"ר ועד העובדים בעירייה, ארמו וקנין, שהינו אחיו של ראש העירייה המכהן, בני וקנין, הודיע על כוונתו להתמודד שוב על כס יו"ר ועד העובדים.

אני סבור כי יש למנוע בכל דרך חוקית את התמודדותו של ארמו וקנין בבחירות לתפקיד יו"ר הוועד, בשל ניגוד העניינים החמור הקיים כיום ועתיד להחריף אם יתמודד על התפקיד ויזכה בו.

כזכור לכם, כבר בתאריך 12.7.09 פניתי בכתב לוועדה והתרעתי בפני קיומו של ניגוד העניינים החמור בעיריית אשקלון. בעירייה מתקיימת מציאות שלא תעלה על הדעת שאח אחד הינו יו"ר ועד העובדים ואילו האח האחר הינו ראש העירייה, ואין פוצה פה.

עובדים המבקשים להלין על הנהלת העירייה בפני יו"ר הוועד או מי מראשי הוועד, חוששים לעשות זאת פן יבולע להם, שכן הם חרדים כי כל מידע שיעבירו נגד הנהלת העירייה, יגיע מיד לאוזניו של ראש העירייה, שהוא אחיו של יו"ר הוועד, וזה עלול לסמן אותם כעובדים בעייתיים ולבוא עמם חשבון ביום מן הימים.

טענתי אז, ואני טוען גם כיום, כי מציאות שכזו אסור שתתקיים בשום תנאי, ובוודאי שלא בארגון כמו עיריית אשקלון המעסיקה אלפי עובדים. מצב של ניגוד עניינים חמור שכזה פוגע קשות בזכויות העובדים, אינו מאפשר להם להלין על תנאי העסקתם, ובעצם מסרס את כל מטרת קיומו של וועד העובדים, שאמור להיות כתובת לכל עובדי העירייה, וכיום משמש בעיקר כלי להפחדה, כל עוד בראש הארגון עומד אחיו של ראש העירייה.

לשמחתי, ביום 14.02.10 קיבלה הוועדה את כל הטיעונים שהעליתי במכתב התלונה שהגשתי ובמהלך דיון שקיימה בנושא קבעה הוועדה בהחלטה תקדימית שראש העירייה לא יוכל לעסוק בענייני עובדים בעירייה, כל עוד אחיו מכהן כיו"ר הוועד באותה רשות.

בעקבות זאת, הטילה הוועדה על ראש העירייה שורה של הגבלות הנוטלות ממנו סמכויות לעסוק בכל הנוגע לנושא העובדים בעירייה, כולל דיונים פורמאליים ולא פורמאליים של המועצה או ועדה מוועדות העירייה העוסקת בנושאים הללו. הוועדה הורתה לראש העירייה גם להימנע מנוכחות פיזית בדיונים העוסקים בעובדי העירייה, ובכל עת שמתקיים דיון בנושאים הללו.

"ראש העירייה עלול למצוא עצמו בניגוד עניינים כאשר יידרש לטפל בענייני העסקת עובדי העירייה אשר ארגונם מיוצג בידי אחיו", קבעה הוועדה, ולפיכך, הורתה לראש העירייה להימנע מטיפול בכל נושא המטופל על ידי ועד העובדים ובנושאים אחרים, שמטבעם אמורים להיות בטיפול הוועד, זאת בהתאם לכלל 11 לכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות.

הוועדה קבעה כי חובת ההימנעות הנדרשת מראש העירייה היא מכל טיפול ודיון בנושאים האמורים, בכל מסגרת, ולאו דווקא במסגרת הדיונים הפורמאליים של המועצה או ועדה מוועדותיה. כמו-כן, על ראש העיר להימנע מנוכחות פיזית בדיונים הפורמאליים ובכל עת שמתקיים דיון בנושאים הללו.

הוועדה המליצה לראש העירייה, על מנת להימנע מניגוד עניינים, למנות לעצמו ממלא מקום, ולהאציל לו את סמכותו לטפל בעניינים בהם הוא מנוע מלטפל.

אם לא די בכך, הרי שחודשים ספורים לאחר שהתקבלה אותה החלטה, התברר עד כמה מוצדקים היו החששות שהעלתה הוועדה בנושא, כשהתברר שבתו של ארמו וקנין, יו"ר ועד העובדים בעירייה, התקבלה לעבודה במחלקת הפיקוח בעירייה.

גם במקרה זה קם קול זעקה ובעקבות פנייה שיזמתי לועדת השירות לעיריות, זו החליטה בישיבתה מיום 10.8.11 שלא לאשר את העסקתה של אחייניתו של ראש העירייה, לירז בן דוד, כפקחית בעיריית אשקלון, זאת בשל הקירבה המשפחתית לראש העירייה, בני וקנין, ועובדת היותה בתו של יו"ר ועד העובדים בעירייה, ארמו וקנין.

וזו הפרשה בתמצית: לירז בן דוד נבחרה במכרז פומבי לתפקיד פקחית בעירייה ב-31.1.10. עוד קודם לכן, החל מה-9.11.07 הועסקה לירז בעירייה כפקחית סטודנטית בחוזה אישי לשנה עם אופציה להארכה. בשנת 2007 לא כיהן עדיין דודה, בני וקנין, כראש עיריית אשקלון. בן דוד המשיכה לעבוד בעירייה ללא חידוש חוזה, אך בהתאם לו.

בסוף שנת 2008 נבחר בני וקנין לראשות העירייה. וקנין הוא דודה של בן דוד. בסוף שנת 2009, כחלק משינוי המדיניות של העירייה לעניין אופי העסקת פקחים, פרסמה העירייה מכרז פומבי למשרת פקחים בעירייה. לירז נתקבלה במסגרת מכרז זה יחד עם מועמדים רבים נוספים ואף קיבלה על כך הודעה רשמית.

בעקבות טענות שהעליתי כנגד העסקתה לאור הקרבה המשפחתית שלה לראש העירייה וליו"ר ועד העובדים, שהיא בתו, הודיע מנכ"ל העירייה למועמדת על הפסקת עבודתה. ועד העובדים התנגד לפיטורין ואף פנה בעניין להסתדרות. עניין הפיטורין הובא לבוררות בראשותה של הממונה האזורית על יחסי העבודה במשרד התמ"ת, עו"ד מירב הלוי יצחקי

בפסק הבוררות נקבע כי הפיטורין נעשו שלא כדין וכי על הרשות להחזיר את לירז לעבודה. טענות ההסתדרות נגד פיטוריה נגעו לפיטורין ללא שימוע ובניגוד לחוק דמי מחלה. כמו-כן, טענה ההסתדרות כי מדובר בעובדת שהחלה בעבודה לפני בחירתו של ראש העיר, כך שסעיף 174 לפקודת העיריות לא חל בעניינה.

העירייה פעלה בהתאם לפסק הבוררות, אך ביקשה את אישור ועדת השירות להמשך העסקתה. היועצת המשפטית לעירייה סברה כי אין מניעה להמשיך ולהעסיק את העובדת בתפקידה הנוכחי, וזאת משום שעבדה בעירייה במשך שנה שלמה בטרם נבחר דודה לראשות העיר, ובהתאם לכך ניתן לראותה כעובדת קבועה. כמו-כן טענה כי זכייתה במכרז אינה מעלה ואינה מורידה ממעמדה טרם הזכייה, ומשכך אין לראות בה כמי שהתקבלה לעבודה או כמי שמונתה למשרה, שכן המשיכה לשמש באותו תפקיד. לדברי היועצת המשפטית לעירייה הוראות סעיף 174א' לפקודת העיריות אינם חלים בעניין קרבתה ליו"ר ועד העובדים, שכן הם אינם עובדים באותה יחידה בעירייה וכי אין ביניהן יחסי כפיפות כלשהם.

עוד טענו בעירייה כי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011 המרחיב את רשימת המקרים בהם אין להעסיק עובד קרוב משפחה ברשות מקומית, ללא אישור ועדת השירות, אינו יכול לחול רטרואקטיבית.

על אף טענות המחלקה המשפטית של עיריית אשקלון, החליטה הוועדה שלא לאשר את העסקה של לירז בן דוד כפקחית בעירייה. נימוקי הוועדה היו שחוזר המנכ"ל האמור אינו מוסיף על הוראות החוק אלא מבהיר אותן, ועל כן הוא תואם את ההנחיות החלות על עובדי המדינה. מעבר לכך, עדיין קיימת מציאות של קרבה משפחתית אותה יש להסדיר, ובמקרה זה סבורה הוועדה שאין דרך להסדירה.

הוועדה קבעה עוד כי קבלה של בן דוד לעבודה מלכתחילה ולו באופן זמני, למרות קרבתה ליו"ר ועד העובדים יש בה טעם לפגם ולא ניתן להוכיח שלא הייתה השפעה על מינוייה כתוצאה מכך.

כמו-כן צויין כי מדובר בתפקיד עם סמכויות שלטוניות שבו יש להיזהר עוד יותר ממצבים של ניגודי עניינים היכולים להיווצר באופן יומיומי ולפגוע בעבודה השוטפת של העובד.

הוועדה סברה שלא ניתן לאשר מינוי של קרוב משפחה ליו"ר ועד העובדים, אלא במקרים חריגים מאוד. במקרה האמור לא מדובר רק בקרבה ליו"ר ועד העובדים אלא אף בקרבה לראש העיר שבתקופתו נבחרה במכרז.

הוועדה קבעה עוד כי לא מדובר בעבודה הדורשת כישורים מיוחדים, כך שלא נראה שלא נמצא מועמד אחר לביצועה, ולא מדובר במועמד בעל כישורים מיוחדים שרק הוא מסוגל לבצע את העבודה.

הוועדה הוסיפה כי לא ניתן לראות בבן דוד עובדת קבועה, בניגוד לחוות דעתה של היועצת המשפטית, שכן היה ברור לה ולכל הסטודנטים שהועסקו כפקחים, שמדובר במשרות זמניות. הוועדה מציינת עוד כי טענה זו הייתה צריכה להיות מועלית על ידי העובדת לפני פרסום המכרז בדרישה שלא לפרסם מכרז על משרתה. "טענה זו המועלית כיום מעידה על חוסר תום לב במידה מסויימת", סיכמו חברי הוועדה.

על אף העובדה שהחלטת הוועדה ניתנה כבר בראשית חודש אוגוסט האחרון והועברה להנהלת העירייה, אחייניתו של ראש העירייה עדיין לא פוטרה מעבודתה.

בעבר ציינה הוועדה לניגוד עניינים כי בשל העובדה שהינה דנה במצב נתון, שבו יו"ר ועד העובדים כבר מכהן בתפקידו, וכך גם ראש העירייה, אין דרך למנוע את ניגוד העניינים, לבד מביצוע הפעולות שהכתיבה. עם זאת, בימים אלה, בהם מתמודד אחיו של ראש העירייה שוב על כס יו"ר ועד העובדים, זו הזדמנות פז לא לאפשר לו להתמודד לתפקיד ולמנוע כל חשש נוסף של ניגוד עניינים עתידי, בינו לבין בתו שעדיין מועסקת בעירייה, ובינו ובין אחיו, שעדיין מכהן כראש העירייה.

אבקש כי תשקלו סוגיה זו בכובד ראש, נוכח ניגוד העניינים החמור העולה מהמציאות בה נתונה העירייה, ותורו ליו"ר ועד העובדים המכהן, אחיו של ראש העירייה, שלא להשתתף בבחירות הקרובות לוועד.

תגובת העירייה

"שמעוני ממשיך למחזר סיפורים. בעבר העלה זאת  בפני התקשורת  והתשובה הייתה ונותרה בעינה. העירייה פועלת על פי החוק ועל פי הכללים. בעניין בחירות לוועד עובדים אין לעיריית אשקלון כמו שאין לשום עירייה או גוף ממסדי –סמכות-אחר להתערב או לקבוע את זהות נבחרי הוועד או יושב ראש הוועד. אלו בחירות עצמאיות שמפוקחות על ידי ההסתדרות וכל נושא הבחירות לוועד מטופל ומוסדר על ידי חוקת ההסתדרות וניתן אף לפנות אליהם בעניין זה.  ביחס להחלטת הוועדה לניגוד העניינים. להזכיר כי מייד לאחר בחירתו של בני וקנין לראשות העיר הוא היה ער לעניין ומייד העביר והאציל את סמכויותיו לממלא מקומו  שלמה כהן שיטפל בענייני עובדים כך שהוועדה שקבעה מה שקבעה עשתה זאת לאחר שוקנין הדיר עצמו מכך בשל החלטה אישית נכונה ועצמאית עוד בתחילת הקדנציה וכל ניסיון לטשטש עובדות מקורן בהטעיה מכוונת של מר שמעוני".

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה