המחלוקת סביב בניין העירייה: שמעוני "ההחלטה על הבנייה לא לפני הנהלים", גלעד אורן "שמעוני לא מבין את הכתוב"המחלקות סביב בניית בניין העירייה החדש בעל 32 הקומות ובעלות של 320 מליון שקלים ממשיכה להלהיט את

המחלקות סביב בניית בניין העירייה החדש בעל 32 הקומות ובעלות של 320 מליון שקלים ממשיכה להלהיט את הצדדים, בעקבות במכתב תלונה ששיגר חבר המועצה איתמר שמעוני  נשלח מכתב ממשרד הפנים מרו"ח רובנישטיין הממונה על התאגידים העירוניים ובה ביקשה הבהרות להתנהלות החברה הכלכלית. החברה הכלכלית מסרה בתגובה "שמעוני לא הבין את מה שנכתב בפניית משרד הפנים" ובנוסף משגרת איום  בתביעת לשון הרע כנגד שמעוני.

בעקבות המכתב שנשלח ממשרד הפנים אומר שמעוני "כי החברה הכלכלית כלל לא פנתה כמתבקש למשרד הפנים לקבל אישור לנטילת ההלוואה לצורך הקמת בניין העירייההפרוייקט. כמו-כן, החברה פעלה בניגוד לנוהל אסדרת חברה עירונית, מאחר ולא העבירה לעיון משרד הפנים ובחינתו תוכנית אסטרטגית לפעולה המבוקשת, ניתוח חלופות לביצוע הפעולה, חוות דעת של גזבר העירייה וכדו'.

הגב' רובינשטיין מבקשת ממנכ"ל החברה הכלכלית לקבל לידיה את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון בה אושר הפרוייקט עד ל-13 לינואר 2013.

כזכור, לפני למעלה מחודשיים שיגרתי  מכתב לכל חברי דירקטוריון החברה הכלכלית לאשקלון בדרישה לבטל את פרוייקט בניין העירייה החדש, ולא, יהיו חשופים לתביעות אישיות במיליונים. שמעוני הפנה את מכתבו גם לראש העירייה, בני וקנין, המשמש כיו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית.

לפני מספר חודשים אישרה מועצת עיריית אשקלון את פרוייקט הקמת בניין העירייה החדש, פרוייקט שעלותו נאמדת בכרבע מיליארד שקלים. הפרוייקט הוטל לביצוע על החברה הכלכלית לאשקלון שהודיעה על כוונתה ליטול הלוואה בסכום זה כדי לממן את הקמתו.

הזהרתי  אז את חברי הדירקטוריון כי מדובר בהחלטה שמסכנת את עתידה הכלכלי של העיר ועלולה לשעבד את הדורות הבאים לחוב אימתני, שלא ברור כרגע מי יכסה אותו.

במכתב ששיגרתי  באמצעות עורך דיני , גיא בוסי ממשרד עורכי הדין בוסי אביאני, ציינתי כי מדובר בהחלטה אשר דגל שחור של העדר חוקיות מתנוסס בגאון מעליה, הן לגופא והן נוכח הדרך והאופן בה התקבלה. "החלטתכם זועקת חוסר אחריות ציבורית ורשלנות רבתי. מדובר בהחלטה שהתקבלה ללא דיון, אלא סתם כך במשיכת קולמוס".

[caption id="attachment_16179" align="alignright" width="314"]איתמר שמעוני איתמר שמעוני[/caption]

עורך דיני גיא בוסי  הביא במכתבו ציטוט מישיבת המועצה שבה אושר הפרוייקט, במהלכה צוטט חבר הדירקטוריון אבנר סויסה אמר: "לא ייתכן שאני חבר בדירקטוריון ולא יודע כלום על הפרוייקט הזה. זה פשוט מדהים. דיברנו על זה באוויר, בלי סכומים, בלי כספים, לא ירדנו לשטח. שמישהו פה יגיד לי שאני לא צודק. אני מרגיש מזולזל (הטעות במקור) ואין לי בעיה להצביע בעד, אבל אני לא רוצה שייקחו אותי כמובן מאליו".

עו"ד בוסי מציין כי בקבלת ההחלטה המטילה חבות של רבע מיליארד שקל על הקופה הציבורית באשקלון, הלכה למעשה שיעבדו חברי הדירקטוריון את עתיד ילדי, נכדי וניני תושבי העיר, אשר יישאו בהוצאה הכלכלית עוד שנים רבות.

 ביקשתי לברר במכתבו מה היו הטעמים שעמדו בבסיס קבלת ההחלטה האסורה, האם הוצגו חלופות להחלטה בדבר נטילת ההלוואה, האם נעשה סקר שוק טרם קבלת ההחלטה, האם נשקלו השיקולים כיצד תשפיע ההחלטה על תושבי העיר בכל הקשור בגביית מיסים, האם נלקחו בחשבון טרם קבלת ההחלטה האסורה מצבם של פרויקטים אחרים בעיר? מדוע לא אושר הפרוייקט בדרך של BOT (בנה, הפעל, העבר) שהיא דרך המלך המקובלת בפרוייקטים מהסוג הזה, וזה רק על קצה המזלג.

התרעתי בפני חברי הדירקטוריון כי הפרו את החובה המוטלת עליהם לפקח על פעילות החברה בכלל ובתום לב, הפרו את חובת הזהירות המוטלת עליהם וכי לא תעמוד להם כל טענת הגנה מפני כל נזק כלכלי כזה או אחר שייגרם לחברה הכלכלית. שמעוני דרש כי יורו על ביטולה המיידי של ההחלטה האסורה ובנוסף דרש מחברי הדירקטוריון שלא לבצע שום פעולה שיש בה כדי לקדם את הפרוייקט וההחלטה האסורה עד לקבלת אישור מאת הגורמים המוסמכים על כך במשרד הפנים, ובכלל זה פרסום מכרזים ו/או חתימה על חוזים וכיוצ"ב.

 הזהרתי את חברי הדירקטוריון כי אם לא יפעלו לביטול ההחלטה ולקבלת אישור כנדרש על פי חוק, לא יהסס לפעול בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותו כדי להביא לביטול ההחלטה. הוא אף התריע כי הצבעתם של חברי הדירקטוריון בעד ההחלטה חושפת אותם לתביעות אישיות עתידיות שעלולות להיות מוגשות נגד החברה הכלכלית ונגדם, במקרה שבו הפרוייקט ייקלע לקשיים או יוביל את החברה הכלכלית ועיריית אשקלון לגירעון תקציבי שישפיע על פעילות העירייה, חוסנה הפיננסי ופגיעה בשירות לתושבים.

איתמר שמעוני מוסיף "דווקא בימים כאלה, כאשר הורים שולחים בלב כבד את ילדיהם למוסדות החינוך החשופים בהיעדר מיגון, מתברר כי כבר החלו העבודות לקראת הקמת בניין העירייה החדש, פרוייקט שבעבורו עיריית אשקלון נוטלת על עצמה הלוואה אימתנית בסדר גודל כמעט חסר תקדים של 250 מיליון שקלים למימון הפרוייקט.

"כעת עולה ונשאלת השאלה: האם לא היה נכון יותר, בעת הזו, להפנות את מאות מיליוני השקלים הללו לטובת פרוייקט מקיף למיגון כל מוסדות החינוך בעיר, מבלי להמתין עוד לכספים שאולי יגיעו ממקורות אחרים? האם חייהם של ילדינו אינם חשובים יותר ממגדל עירייה נוצץ ככל שיהיה?".

"אני עומד על דעתי שיש להורות על הקפאת הפרוייקט הגרנדיוזי הזה ובמקומו להפנות את הכספים שיועדו לו לטובת הבטחת ביטחונם ושלומם של כל ילדי אשקלון. כל זאת כדי שבסבבי העימות הבאים, נוכל להיות רגועים יותר, גם עם החלטה לקיים לימודים תחת אש".

מנכ"ל החברה הכלכלית גלעד אורן מוסר בתגובה: [caption id="attachment_10280" align="alignright" width="299"]גלעד אורן - מנכ"ל החכ"ל גלעד אורן - מנכ"ל החכ"ל[/caption] עם כל הכבוד, אני חושש שמר שמעוני לא הבין את מה שנכתב בפניית משרד הפנים . בפניית משרד הפנים צוין בפירוש, כי פשוט התקבלה תלונה של מר שמעוני בנוגע לפרויקט מער אשקלון החדש וכי הם מבקשים לבדוק את התלונה. בשום מקום לא צוין, כי החברה הכלכלית לא נהגה על פי הנהלים. לא זו אף זו, בשיחה טלפונית, שנוהלה על ידי מנכל החברה הכלכלית, רו״ח גלעד אורן, עם משרד הפנים נאמר לו בפירוש, שפשוט הם מחויבים לבדוק כל פנייה גם אם מדובר בפנייה קנטרנית וחסרת כל בסיס. חבל ומצער, שמר שמעוני בוחר לשים את טובת הציבור ושיפור השירות לתושב בסדר עדיפות נחות ממאבקיו הפוליטיים . פרויקט מע"ר אשקלון החדש הינו פרויקט ייחודי, אשר ישפר פלאים את השירות לתושבי אשקלון וירכז את כלל שירותי העירייה במוקד אחד וזאת תוך הימצאות בבניין חדיש ומודרני , אשר יכבד ויבטא את הערכת עיריית אשקלון כלפי תושביה. לאחר שהבהרתי את העובדות בפתח דבריי אציין כעת את העובדות כדלקמן: 1. מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ, נפגש לפני כשנה עם הממונה על התאגידים העירוניים במשרד הפנים, רו"ח דודי ספיר, והציג לו את מתווה הפרויקט באופן כללי. 2. סוכם עם הממונה על התאגידים במשרד הפנים, שיגיע לסיור בפרויקט וכן הובהר לכל הצדדים, שברגע שהחברה הכלכלית ו/או עיריית אשקלון, תידרש להלוואה לפרויקט, הדבר יעשה על פי חוק ותיעשה פנייה בנדון למשרד הפנים. 3. נכון לרגע זה, טרם נלקחה כל הלוואה והפרויקט ממומן ממקורותיה העצמיים של החכ"ל ו/או עיריית אשקלון. 4. העובדה, כי בדירקטוריון החברה הכלכלית וכן במועצת העיר, אושרה באופן עקרוני לקיחת ההלוואות לטובת הפרויקט, הינה חלק מהתהליך, אשר נדרש למול משרד הפנים. אציין, כי בבקשת אישור ההלוואה למול משרד הפנים, חלק מהמסמכים הנדרשים הינם, אישור דירקטוריון החברה ואישור מועצת העיר וכך פעלנו. 5. יש להדגיש, כי דרישות משרד הפנים במכתב, הינן רלבנטיות אך ורק אם נלקחה ההלוואה בפועל. כל זמן שלא נלקחה הלוואה, אין צורך לספק את המסמכים הנדרשים, על פי נוהל האסדרה וכך פעלה עיריית אשקלון והחברה הכלכלית לאשקלון. 6. עיריית אשקלון והחברה הכלכלית לאשקלון בע"מ פועלות וימשיכו לפעול על פי כל דין לרווחת תושבי אשקלון ונציין, כי בניגוד למה שנאמר על ידי מר שמעוני, בניית מע"ר אשקלון החדש אינו בא במקום פרוייקטים אחרים, אשר מבוצעים ללא הרף בכל רחבי אשקלון. מאחר ומר שמעוני, ציין את נושא מיגון מוסדות החינוך, אני מזמין את מר שמעוני לסייר ביחד איתי במוסדות החינוך השונים ברחבי אשקלון, אשר מוקמים בהם בימים אלו מיגון על פי צרכי התלמידים, אשר פותרים באופן מלא את בעיית המיגון בבתי הספר ובגני הילדים. אציין, כי פרויקט זה מבוצע בשיתוף עם פיקוד העורף ועל פי המלצות אנשי המקצוע בתחום. לסיום, אני מציע למר שמעוני לפרגן לדברים החיוביים שקורים בעיר בשנים האחרונות תחת הגשת תלונות סרק, אשר במהותן אינן מוצדקות וגורמות לבזבוז משאבים חשוב של עיריית אשקלון בעצם ההתעסקות בהן. בנוסף  עורך הדין של החברה הכלכלית   אלי כהן, עו"ד ממשרד עורכי הדין גורניסקי מת"א מוסיפים "לאור הטענות אשר נועדו בעליל לבזות, להכפיש ולהוציא את דיבתם של הנמענים למכתבך, קל וחומר לאור התפוצה בה נשלח מכתבך, הרי שהתנהלות מרשך גם תיבחן בהתאם להוראות הדין בדבר איסור על לשון הרע בהתאם להוראות חוק איסור לשון הרע". שמעוני עונה לתגובה של החברה הכלכלית 

"לגלעד אורן מוכיח שהפך לתלמיד מצטיין של הבוס שלו בני וקנין. גם הוא כמו וקנין מספר סיפורי מעשיות מגובה 30 אלף רגל, עוטף אותם במילים יפות ומצפה שתושבי אשקלון יקנו את המעשיות האלה .

וכעת לעובדות: גלעד אורן מודה בפה מלא כי החל בנייה של פרוייקט בסדר גודל רבע מיליארד שקלים, מבלי שנסגרו סופית מקורות המימון ובטרם ניתן אישור לקבלתם מהגורמים המוסמכים, קרי משרד הפנים.

בנוגע לנושא המיגון, אני מזמין את גלעד אורן לסייר איתי בכל מוסדות החינוך באשקלון כבר מחר בבוקר ולהראות לי איפה הוא מחביא את כל הממ״דים שהוא מדבר עליהם.

מוסדות החינוך באשקלון אינם ממוגנים, וזו עובדה שעשרות אלפי הורים רואים במו עיניהם מידי יום. שום מעשייה של גלעד אורן או של הבוס שלו, לא תצליח לשנות את המציאות הזו. מעשים אולי כן."

מה שבטוח שהמשך יבוא.......
 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה