דיון נוסף עם עדים במשפט שמעוניהיום תשמע עדותה של סיגל דואניס, מנהלת עיתון ״קול אשקלון. הסנגוריה ויתרה על חקירה נגדית מלאה ותסתפק בפרוטוקולים של חקירת העדים. עו״ד נגב היא פרקליטתו של יואל דוידי. העד השני, פרדי אברג׳ל מנהל אגף פיקוח בבניה

אשקלונט

העדה סיגל דואניס תהיה העדה הראשונה. השופטת היא לימור מרגולין יחידי.

הפרקליטות: יש בפרוטוקולים טעויות רבות מהעבר. ביקשנו קלטת אחת להתאמה עם הפרוטוקול. יש המון דברים חסרים מהתמלול.

השופטת: לבדוק אם יש דברים שלא הוקלדו או שבכלל לא הוקלטו ואז אין מה לעשות. 

setImageBanner('4deee06c-cc6c-4b26-96ad-f22e7a73e371','/dyncontent/2019/3/25/03928e1d-f19b-4a82-899c-5d6b53cadad0.jpg',7742,'',510,80,false,27130);

הפרקליטות: מבקשת דלתיים  סגורות 

אני, מתנגד והשופטת אומרת בשלב הזה שהעדות פתוחה כבקשתי.

השופטת אומרת לעדה שהיא משאירה את עדותה בדלתיים פתוחות בשלב הזה.

דואניס: אני מנהלת שני עיתונים של דוידי קול אשקלון וסקופ.

הסנגורית, עוד נגב: השבת בחקירה אמת בחקירת הפרקליטות?

דואניס: כן

סנגורית: נשאלת מה יואל הנחה אותך בנגע לאיתמר שמעוני, אמרת שאני מפרגנת לראש העיר ואנחנו הולכים על דרך החיוב ולא על דרך השלילה.

דואניס: לעולם לא נאמר לי על ידי דוידי לפרגן למישהו מסויים והוא רצה שנכתוב על דברים חיוביים ואם היו כתבות שליליות הוא היה מאבד שיווי משקל בגלל זה.

סנגורית: לגבי שמעוני את אומרת בחקירה, החוקר אמר לך שזה לא היה פרגון אלא תמיכה ויואל גם אמר לך שהוא תומך בראש העיר וצריך לפרגן לו. 

השופטת: דוידי בעדו זה מה שאמרת בחקירה.

סנגורית: הקו כלפי ראש העיר, זה כלל ברור וידוע בעיתונים? לך זה היה ידוע?

דואניס: שיהיו כתבות חיוביות ולא שליליות גם לגבי הקוראים.

סנגוריה: אמרת יואל אמר לך שלא רוצה שיהיה עיתון צהוב ונשכני.

דואניס: שהעיתון באופן כללי לא יהיה צהובון . בחרנו כך ולא רכלני.

סנגוריה: דוגמאות, באפריל 2015 מה ההנחיות שקיבלת מדוידי יש עיתון  ריווחי ושלא יהיה  צהוב. 

דואניס: ריווחי

סנגוריה: נהגת לשלוח ליואל דודי תמונות של השער שעתיד להתפרסם. ככלל שלחת שערים לפני שעתידים היו להתפרסם?

דואניס: לא

סנגוריה: רוצה להציג הודעות בין דוידי לדואניס.

הפרקליטות מתנגדת. השופטת שואלת למה הבקשה.

סנגורית: הדפסתי את כל ההודעות ואתן לפרקליטות את ההודעות.

השופטת: לאחר שעוד נגב, הצהירה אני מתירה להציג את הקישורים. יש פה פרטים ואני לא רואה סיבה למנוע את הצגת הקישורים. תגישי את המסמכים הרלוונטיים לפרקליטות.

עוד נגב: אני אציג בשלבים את הקישורים.

פרקליטות: מה יקרה אם חסרים קישורים שתציג עוד נגב.

השופטת: נוצרה סיטואציה מורכבת ואני מנסה עם שכלי הישר להתנהל בכל נקודת זמן באופן שבו אני חושבת שהיא הכי נכונה. ברגע שתהיו מוכנים אני אחזור לאולם.

הפסקה  בדיון.

חזרה לדיון

 עוד נגב:  החומרים שיובאו לפני בית המשפט חשובים גם לבית המשפט, לכם מבקשת להקריא את ההודעות.

הפרקליטות: חברתי אמרה שנקבל הודעות mms וחסרה הודעה אחת לפחות. יש בעיה.

השופטת: יש הודעה אחת שלא הצליחו לפתוח.

סנגוריה: מגישים את כל התכתובות כקובץ עם מספרי קישורים ותמונות של ההודעות. הכל לפי סדר רץ ולאחר מכן כל הודעות בין דוידי לדואניס. חסרה הודעה אחת שאנחנו מחפשים אותה אולם מבחינתו היא לא רלוונטית.

השופטת: מאשרת את הקראת ההודעות.

עוד נגב: מההודעות ניתן ללמוד על הקשר בין השניים. הראתי לעדה את האישור ומפנה אותך לעמוד 26 שם מופיעה כתבה.  (דואניס מזהה את הכתבה). יואל כותב לך, שילחי לי שער והוא אומר שזה לא מתאים לו לשער. אז כדאי שתדבר עם איילת ואין לה משהו חזק יותר. יש סיבה להתנגדותך? אשלח לך את הכתבה למייל.

דואניס: כן זוכרת את הכתבה והשער.

עוד נגב: שלחת ליואל קישור נוסף על עיר הנוער והוא כותב לך בסדר.זוכרת משהו על מנהל בית ספר על הטרדה מינית ויואל ביקש שלא לפרסם את זה. 

דואניס: כן הוא מכיר את המנהל ולא רצה שנפרסם.

עוד נגב: דוידי אמר לך שתשימי לב שלא יכתבו על זה. דוידי לא רצה להתנגח באף אחד. זוכרת על מקרים אחרים?

דואניס: גם על עסקים הוא העיר לי דברים שלא היו לרוחו. היו דברים שהוא קיבל עליהם הערות והעיר לי.

עוד נגב: יואל כתב לך, היי 38 עמודי פרסום חייבים לבדוק איך מעלים את אחוזי הפרסום, תחשבי על זה. ועוד הוא אומר לך, השער על הפנים. ענית, יש לי כמה רעיונות נחשוב על זה כשתתפנה. יוסי המנכל של קניון גירון, לא אהב את הכתבה על השמירה והאבטחה בקניון.

דואניס: יוסי לא אהב את הכתבה על הקניון והייתי אצלו ושיניתי תכנים הכתבה מתוך כוונה שלא יבואו בטענות.

עוד נגב: החוקר שאל על חומרים שהיו נוגעים לשמעוני. ענית לפעמים נכנסתי לפארנויה בגלל שלא ידעת איך יואל יגיב.

דואניס: כן

עוד נגב: למה את צריכה כתבות שטובות לאיתמר, ויואל לא רוצה שהוא יתלונן בפניו. איילת טפירו אמרה כאן בבית המשפט שהעדה שיקרה בעדות שלה. 

דואניס: לא היה לי שום קשר עם איתמר שמעוני, רק עורכי העיתונים היו בקשר איתו. 

עוד נגב: תחת אחריותך העורכים והכתבים?  העלת בפני יואל על הכל? את היית אחראית על השערים העיתון? 

 דואניס: כן, הוא דיבר עם העורכים רק בקצרה.

עוד נגב: עד כמה את מעורבת בעריכה, זה תקין או לא תקין, ברעם ויקיר אמרו שזה לא תקין שמנהלת עיתון מעורבת בזה.

דואניס: זה אולי נהוג בעיתונים גדולים ולא בעיתונים קטנים.

עוד נגב: עסקת בצד המסחרי של העיתון.

דואניס:  כן והיו לי סוכני מכירות. יואל היה בודק מי פרסם ומי לא מפרסם. היו הנחיות של יואל לגבי חומרי המערכת שלא יהיו צהובים.

עוד נגב: ניהלת שיחה עם שמעון בן חיים על נושא הפרסום?

דואניס כן ואמרתי לו שלא מפסידים בפרסום.

עוד נגב: יואל רצה תמיד לראות את העיתון לפני הפרסום.

השופטת: למה, הוא לא רצה להיות מופתע?

דואניס: הכתבה על הניאוף למשל הוא לא הסכים שתעלה. יש לו דעה ברורה על העיתון ומה שבתוכו.

השופטת: מה שהוא אומר זה מה שקורה במקומון? 

דואניס : כן

עוד נגב: האם התקבלו החלטות לפי שיקול שלא לפגוע באיתמר שמעוני?

דואניס: יכול להיות שהיו דברים שביקשתי מגרפיקאית להוריד כדי לא לפגוע באיתמר שמעוני.

עוד נגב: את הכתבות שהעברת ליואל דוידי, היו גם בתכתובות בינכם. את אמרת שלפעמים היית בפארנויה מיואל. מה הוא יחשוב על השער בעיתון. יואל שאל אותך אם העירייה העבירה פרסום. הייתה כתבה על חיים סופר שהשמטת אותה כדי שלא תיווצר בעיה איתו.

דואניס: כן

בהמשך להחלטות שניתנו לגבי אייל טפירו ואיריס ברעם. עם קבלת תמלול השיחות תערך השחרה של התמלול.

השופטת מבקשת ממני לצאת לכמה דקות מהאולם.

חוזר לאולם.

עוד נגב: אמרת שאף פעם לא קיבלתי הנחיה איך להתנהג בעיתון וסמך עלי שאעבוד לפי מה שהוא חושב.

דואניס: כן באופן כללי

עוד נגב: האם עיקר דאגתו של דוידו היתה לגבי איתמר שמעוני.

דואניס: לגבי כל דבר שלילי הוא לא רצה בכלל כולל הכתבה על הממזר וכתבה על הנדלן.

עוד נגב:  לגבי הכתבה על דומרני, יואל אמר לך שבגלל יגאל חכמון הוא רוצה להוריד את הכתבה. יואל אמר לך תתייחסו בקלילות רבה לכתבה. יואל אמר שלא צריך לכתוב עליו.

השופטת: למה בגלל יגאל חכמון הוא לא רצה להכניס.

דואניס: לא יודעת למה.

עוד נגב: תבהירי מי זה דומרני

השופטת: אין צורך להבהיר מי זה דומרני.

עוד נגב: האם זה נכון שאיתמר שמעוני ניהל איזה קרב נגד דומרני.

דואניס: לא יודעת

עוד נגב: אמרת שיואל אמר להתייחס לכתבה על דומרני בקלילות.

דואניס: כן 

עוד נגב: יש תכתובת ווטצאפ בינך לבין דוידי ובו את כותבת, השבוע בידיעות את שולחת לי תמונה והם ללא ספק יותר טובים מהשער שלנו. תדהמה באשקלון בקשר לאלבר וזה לא נכנס לעיתון שלכם?

דואניס: זה תואם את הקו שלא להכניס דברים מהסוג הזה.

עוד נגב: שלחת ליואל תמונה של שער עם חתונה לבנה. שלחת לו תמונה כתבה הנושא ״אביאל״, הוא אמר לך שזה משעמם והוא לא מתחבר אליו.

דואניס: לא כולם מתעניינים בפוליטיקה לכן חשבתי על שער אחר ואמרתי לו.

עוד נגב: חשבת שהוא מתכוון לפוליטיקה. 

דואניס: אבל העורכות אמרו לי שלא חייב תמיד שערים פוליטיים ויואל אמר לי שהוא לא התכוון לשער פוליטי. 

עוד נגב: נכון שבמקומונים נדון הנושא המוניציפאלי. מעניין את האנשים לקרוא על הנושאים האלה.

דואניס: כן אנשים רוצים לדעת מה קורה בעיר.

עוד נגב: יואל רצה לעשות כתבה עם איתמר. איריס עסקה בזה. יואל שאל אם כדאי להגדיל את הבאנר על הראיון עם איתמר.

דואניס: אנשים ראו את ראש העיר בשער וזה עיתון מוכר. יואל שאל אותי אם כדאי להגדיל את הבאנר וענית לו שזה בסדר בגודל.

עוד נגב:  שלחת שער חדש והוא היה השער על העיתון ויואל כותב לך שילחי למייל, אמרת לו שלחתי. הוא אומר לך תבדקי שאיילת לא כתבה משהו נגד ראש העיר. 

דואניס: סביר להניח שלא קראתי את כל הכתבה אלא רק את הכותרות.

עוד נגב: שמעוני כתב ליואל שהוא מביע תרעומת על הכתבה שעשו עליו. זוכרת? אמרת שלא זוכרת כתבה על איתמר שהוא זעם עליה. יואל זעם על הכתבה? 

דואניס:כן

השופטת: הכל מונח בפני אז אין צורך בהקראה ארוכה.

עוד נגב: יש כתבה שנשאלת על כתבת פיצוי שנתתם. 

 דואניס: אני לא רואה בכתבה השניה פיצוי. לא ראיתי בכתבה השניה פיצוי.

עוד נגב: יואל אמר על הכתבה הזו שהיא כתבה רדודה.

דואניס: כן

השופטת: אמרת שהיו כתבות צהובות שהורדו. דיברת על נדלן ומקרקעין 

דואניס: הוא לא ראה בכתבה הזו כאילו היא ברמה גבוהה כי לא פרסמו למתווכים.

השופטת: היו עוד התערבויות של יואל בכתבות? זה לא קשור לאיתמר שמעוני?

דואניס: לא

הפסקה קצרה.

חזרה לדיון.

עוד נגב: ראית משהו טוב ברכישת אתר האינטרנט ״אשקלונים״?

דואניס: כן, זה היה בתחילת ההעסקה שלי ובסופו של דבר זה לא יצא אל הפועל. 

עוד נגב: יואל שלח לך הודעה שהוא רוצה לשנות את הסלוגן במקום המקומון של אשקלון פוסט, נחשוב עד הגיליון הבא למשהו אחר.

דואניס: היה לו דין ודברים על אופן רכישת  האתר של איילת יקיר.

עוד נגב: מה קרה בהמשך לגבי האתר של איילת, ״אשקלון פוסט״ דואניס: לא הסתדרו והאתר לא נרכש.

עוד נגב: האם ידעת שיואל ידע מה שדךובר בינהם

דואניס: ידעתי ממה שאמרו לי יואל ואיילת, שאולי יהיה סידור לרכישת חלק מהאתר וניסינו לקדם את זה עת ידי פרסום באנרים של האתר.

עוד נגב: דווח לך על האפשרות לרכוש את ״אשקלון 10״

דואניס: נפגשתי עם רועי רביב ויפתח בן יעקב על הרכישה ודיברתי עם אביב על החפיפה. רביב אמר לי שהוא נוסע לחול לנסיעה ארוכה, אז קבענו חפיפה קודם. במעמד הפגישה עם רביב הוא ביקש מקום לא המוני ואז קבענו שנשב למעלה במערכת.

הוא העביר לגרפיקאי ססמאות של האתר והיו בעיות עם המידע שהוא נתן לנו והוא לא השלים את העברת הבעלות ונסע לחול.

עוד נגב: מתי אתר אשקלון 10 יצא לחופש?

דואניס: על האתר היה כתוב שיצאו לחופש לא אנחנו עשינו את זה.

השופטת: מתי ראית שהאתר היה כתוב שיצאו להתרעננות,

דואניס: עוד לפני שנרכש והכיתובית הייתה הרבה זמן באויר.

עוד נגב: האם הוראת למישהו לשים כתובית באתר?

דואניס: רק אחרי  הרכישה

עוד נגב: יואל אמר לך להשתמש בפלטפורמה הזו למכור פרסום לעסקים.

דואניס: כן זו הייתה הכוונה

עוד נגב: אמרת שביום שיואל רכש הוא הורה לשים את הכיתובית ״יצאנו להתרעננות״.

דואניס: לא 

עוד נגב: אמרה העורכת שהייתה עתידה להיות, ג׳ני פרנקל שהמשא ומתן איתה לא צלח בסופו של דבר שהביאה כמה רעיונות.

דואניס: ישבתי איתה כדי שתהיה העורכת.

עוד נגב: שמתם באתר כתובית ״חוזרים בהקדם״. 

דואניס: כן

עוד נגב:  יואל ביקש לשלוח לו למייל את ״אשקלון 10״  האם שמת האתר כיתובים ״קמינג סון״ 

דואניס:כן  

עוד נגב: לאחר כמה ימים יואל כותב לך האם התקדמת עם אשקלון 10,  והאם התקדמת עם הסלוגן.

דואניס: לא מחקנו את החומר שהיה בו קודם ורציתי לקבל ממנו אור ירוק.

עוד נגב: חיפשתם עורכת לאתר ותכתובת שלך עם ג׳ני לגבי העריכה.  

דואניס: כן

עוד נגב: החוקר אומר לך על ההתכתבות בינך לבין יואל. את אומרת שלא עלה לאויר בגלל שאין אור ירוק מיואל.  

דואניס: כן

השופטת: למה את חוזרת לשם שוב עוד נגב? למה את חוזרת להתכתבות? כשאמרת סופית למה התכוונת?

דואניס: שיואל לא נתן לי אור ירוק לעלות לאויר.

עוד נגב: בחקירה שלך ראינו שסנצ גניס נכנס לחקירה לקבלת עדכון לגבי גרסתה, ושאל אם נעשו שינויים באתר?

דואניס: נכון

הסתיימה חקירתה של סיגל דואניס על ידי הסנגורים.

חקירה חוזרת של הפרקליטות.

פרק׳: בחקירה שלך את אומרת דברים שונים ממה שאמרת כאן.

התנגדות הסנגוריה. השופטת מתירה את השאלה.

פרק׳: דוידי בעד ראש העיר ואמרת את זה גם לברעם וגם ליקיר.

דואניס: כן

שוב דלתות סגורות. יוצא החוצה.

עכשיו נכנס העד הבא, פרדי אברג׳ל, מנהל אגף רישום ופיקוח בעיריית אשקלון.

עוד רפופורט: כשאיתמר  נכנס מה אתה יכול להגיד בתקופה שלך.

פרדי: שיפור השרות לתושב ולהסיר חסמים

עוד : מדיניות לכל הקבלנים?

פרדי: כן

עוד: השתתפת ברוב הישיבות עם ראש העיר ומנגח העירייה והשתתפות בהם. מכיר את שרון עטיה נכון. ראש העיר שולח את הלוז שלו לאפריל 2015, זכורה לך ישיבה במהלך מאי2014, זוכר?

פרדי: יכול להיות הייתי חודשיים בתפקיד.

עוד: הפקידות של המנכל פנו אליך בבקשה לקבל צפי הכנסות?

פרדי: בוודאי לא זוכר מתי

עוד: היו פניות בפרוייקטים אסטרטגיים ?

פרדי: לא יודע מה זה אומר. אני עושה את הדברים בצורה הכי טובה.

עוד: היו פניות של הפקידות לגבי פרוייקטים ספציפיים.

פרדי: לא זוכר

עוד: האם התבקשת להגדיל הכנסות?

השופטת: יש לך השפעה על הגדלת התקבולים?

פרדי: אין השפעה על זה

עוד: האם זו הקלה על יזמים:

פרדי: כל מה שנדרש אני מקדם בצורה חוקית.

החקירה הסתיימה.

השופטת: עד כמה במסגרות החוקיות יש ציפיה למעורבות של מנכל, ראש עיר ומהנדס עיר?

פרדי: במקום שאני יושב זה צריך לעניין את כולם, כי זה מגדיל הכנסות כאשר יש אישורים.

הפרקליטות: יש לך אישורים שבהם מעורב בהם ראש העיר

פרדי: היו פגישות שראש העיר עם יזמים כדי להכיר אותם.

פרק׳: אני מדברת על משהו ספציפי האם זכור לך מקרה שבו הזמינו את מהנדס העיר בתשע בלילה לעירייה. בהיתר בניה?

פרדי: לא נתקלתי במעורבות כזו.

סיום הדיון. הדיון הבא ב 3/10

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה