ועד ההורים: יש שביתה. פורום ההורים: אין שביתההבלבול סביב השבתת בתי הספר מהחטיבה ועד כיתות יב', ממשיכה לגרום לחוסר ודאות בין פורום ההורים לוועד ההורים. ההורים יצטרכו לקבל החלטה למי להקשיב. הכל סביב נושא הבגרויות והחלטת משרד החינוך לשנות את הנהלים לבחינות הבגרות, כפי שמובאת כאן

הודעת וועד ההורים העירוני:

בעקבות החלטת משרד החינוך בנוגע לבחינות הבגרות, פורום וועדי ההורים היישוביים יחל - החל ממחר - בהשבתה מדורגת ומבוקרת של הלימודים במקומות שונים בארץ.

אביבית סימני

במקביל - יפעל הפורום בערוץ המשפטי וידרוש כבר מחר את התערבות היועץ המשפטי לממשלה.
הפורום רואה בהחלטת משרד החינוך טעות ניהולית עד חריגה מהוראות החוק - חוק זכויות התלמיד. 
היישובים בהם לא יתקיימו מחר לימודים כסדרם הינם: נצרת עלית, שער הנגב, נתניה, אשקלון, קריית אונו. 
יודגש כי הכנות לבגרות ומתכונות - יתקיימו ללא פגיעה. 
לפרטים נוספים
איתי לביא שער הנגב - 054-4556224
שמעון יום טוב - יו"ר חולון 054-7700771
יניב שחר - יו"ר גני תקווה - 050-7652934
אביבית סימני - יו״ר אשקלון
054-5277477
הודעת פורום ההורים:
מוסדות החינוך בעיר אשקלון יפעלו מחר (יום א') ללא שינוי.
הורים ותלמידים יקרים,
סופי חוטובלי
בניגוד לכל המסרים המועברים באמצעות הרשתות החברתיות , ולאחר בירור עם מינהל החינוך, הלימודים מחר יתקיימו כרגיל בכל מוסדות החינוך בעיר.
לסוגיה סביב מבחני הבגרות, ימצא פתרון סביב שולחן הדיונים אך לא על גבם של התלמידים .
אמצעי ההשבתה הנו אמצעי אחרון ויש להפעילו רק לאחר שמוצו כל הדרכים האחרות.
עד למציאת פתרון שיהיה מקובל על כל הצדדים, הרשות תסייע לכלל ציבור עובדי ההוראה, ההורים והתלמידים על מנת לקיים את בחינות הבגרות בצורה הראויה.
בברכת שבוע טוב 
ובהצלחה לתלמידים במבחני הבגרות.
סופי חוטובלי פנחס
יו"ר פורום הורים 
אשקלון.
על מה ולמה המהומה. הודעת משרד החינוך: 

בעקבות הדלפת שאלוני הבגרות משרד החינוך נערך אחרת לביצוע בחינות הבגרות, כבר ממועד הקיץ הנוכחי (תשע"ה).

מנהלי בתי הספר קיבלו הנחיות מפורטות על אופן יישום הנהלים החדשים.

השינויים ייכנס לתוקפם כבר ממועד הבחינה הקרוב (בגרות בשפות), שייערך ביום ב' 18.5.2015

 מנהלי בתי הספר קיבלו הנחיות מפורטות על אופן יישום הנהלים החדשים.

 • השינויים ייכנס לתוקפם כבר ממועד הבחינה הקרוב (בגרות בשפות), שייערך ביום ב' 18.5.2015
 • התלמידים ייכנסו לחדרי הבחינה 45 דקות לפני תחילת הבחינה תוך הקפדה על סדר במקומות הישיבה ותוך הקפדה על מניעת חומרי עזר שאינן מותרים בשימוש.
 • שאלוני הבחינה יישלחו לבית הספר, באמצעות רשת האינטרנט, 45 דקות לפני תחילת הבחינה. נציג מוסמך של בית הספר יצלם את השאלון, יצרף את הנספחים הנדרשים ויעבירם לתלמידים הנבחנים.
 • בהתאם לזאת, במועדי הבחינות הבאים לא יהיה צורך בהבאת השאלונים מסניפי הדואר, אלא אם כן המשרד ינחה אחרת.
 • בתי הספר יצטיידו מראש באמצעים הדרושים לצילום שאלונים. יש לוודא, כי מערכות אלו עובדות היטב וכי ישנה כמות מספקת ואף עודפת לצורך שכפול שאלונים.

מנכ"לית משרד החינוך מיכל כהן: "במהלך השבועות האחרונים אנו עדים להתנהגות פושעת של קומץ עברייני פורע חוק. קומץ, אשר אינו בוחל בשום דרך ובלבד שתושג מטרה פסולה אחת, הדלפתן של שאלוני הבגרות ופגיעה במערכת החינוך הישראלית כולה. משרד החינוך לא יכול להשלים עם מציאות זו ועל כן אנו עורכים שינוי במתכונת ביצוע בחינות הבגרות של קיץ תשע"ה. מדובר בשינוי המצריך הערכות מיוחדת ואת התגייסותם של בתי הספר, הצוותים החינוכיים, הרשויות המקומיות וגופים נוספים. אנו נחושים לעשות הכל כדי לאפשר את המשך קיומן של בחינות הבגרות במועדן ולשמור על טוהר הבחינות".  

הנהלים החדשים לקיומן של בחינת הבגרות:

 

על פי המתכונת החדשה, משרד החינוך ישגר ביום הבחינה באמצעות האינטרנט את שאלוני הבגרות, כך שיגיעו באופן ישיר אל בתי הספר. השאלון ישוגר לבתי הספר 45 דקות לפני תחילת הבחינה, כאשר בית הספר ידאג לשכפל את השאלון ולהגישו לתלמידים הנבחנים בשעת הבחינה הרלוונטית. בהתאם לזאת, במועדי הבחינות הבאים לא יהיה צורך בהבאת השאלונים מסניפי הדואר, אלא אם כן המשרד ינחה אחרת. כמו כן, משרד החינוך יפנה לרשויות המקומיות והבעלויות כדי שאלו יסייעו בהערכות החדשה.       

מנהלי בתי הספר יהיו אחראים על תהליכי ההיערכות לבחינה, כאשר נציג משרד החינוך יעמוד לצידם, ילווה ויסייע בניהול התקין של המועד. בבתי ספר שהוגדרו במסלול הצהוב, הנאמן החיצוני יפקח על התהליך הבית ספרי כולו. בתי ספר שהוגדרו במסלול האדום ומרכזי בחינות אקסטרניים (לרבות בתי הספר של משרד הכלכלה) יקבלו את השאלונים בדיוור ישיר ותהליך זה אינו רלוונטי עבורם.

במסגרת השינוי, המשרד ירחיב את פעילות חדר מצב במטה הבחינות, הפנייה תעשה באופן אינטרנטי או בטלפון שמספרו: 02-5604222 (המספר הינו רב קווי). חדר המצב יפעל שעה לפני תחילתו של מועד הבחינה ועד שעה לאחר סיום הבחינה האחרונה. במקביל, יפתחו חדרי מצב במחוזות. חדרי המצב ילוו את בתי הספר, ישיבו על שאלות ויעניקו להם כל סיוע נדרש.

      בתי הספר יערכו למלא אחר ההנחיות הבאות:

מספר ימים לפני הבחינה:

 1. בית הספר יצטייד באמצעים הדרושים לצילום שאלונים (דפי צילום, טונר וכיו"ב). יש לוודא, כי מערכות אלו עובדות היטב וכי ישנה כמות מספקת ואף עודפת לצורך שכפול שאלונים. בתי הספר מתבקשים לברר מהו קצב הצילום/שכפול של המכונות המצויות ברשותם ולהתאים את המכונות למספרי הנבחנים ולהיקף הנדרש. יש להקפיד על שכפול מדויק ככל האפשר, כזה שיאפשר לתלמידים לקרוא את הבחינה בצורה נאותה.
 2. יש לוודא, כי מערכות התקשורת של בית הספר מתפקדות היטב (אינטרנט, קווי טלפון/פקסימיליה וכיו"ב), שכן השאלון ישוגר באופן אינטרנטי ומערכות כגון טלפקס ישמשו רק כגיבוי למקרה של תקלה. על בתי הספר לדאוג לקיומה של תשתית תקינה של מחשבים המחוברים באופן מאובטח ועל פי כללי אבטחת מידע למערכת המתוקשבת של משרד החינוך.
 3. בית הספר יוודא, כי הוא מקושר ל"מערכת מטה הבחינות" וכי יש לבעלי התפקיד המוסמכים לכך הרשאות וסיסמא, המאפשרות להם להיכנס למערכת ולהוריד את קבצי ההנחיות והשאלונים. מומלץ שבית הספר יבצע הדרכה מוקדמת והתנסות בתפעול, על מנת להימנע מתקלות ביום הבחינה.
 4. מנהל בית ספר ימנה צוות קבוע לניהול התהליך במהלך מועדי הקיץ. צוות זה יהיה היחיד שייחשף לתהליך השיגור, לשאלונים עצמם ולתפעול הצילומים.
 5. הצוות החינוכי יקיים הדרכה מסודרת לתלמידים על השינוי במתכונת בחינות הבגרות והסיבות שבעטיין הוחלט על השינוי. הדרכה והסברה טובה לתלמידים תסייע בקיומה התקין של הבחינה.  

ביום הבחינה:

 1. בית הספר ידאג להודיע לתלמידים הנבחנים להגיע לחדרי הבחינה 45 דקות לפני תחילת הבחינה, תוך הקפדה על סדר במקומות הישיבה, מניעת שימוש בחומרי עזר שאינם מותרים בשימוש, הוצאתם של כל הטלפונים הניידים מחדרי הבחינות וכל אמצעי תקשורת אלקטרוני אחר.
 2. צוות המורים יסייע בהושבתם של התלמידים בכיתות. המשגיחים ישובצו בחדרי הבחינות ויהיו אחראים על הסדר ועל קיום תהליך בחינה תקין, על פי הכללים שנקבעו על ידי אגף בכיר בחינות. עם כניסת המשגיחים לא יותר למורים לשהות בכיתות.
 3. ביום הבחינה משרד החינוך ישלח לבית הספר, באמצעות "מערכת מטה הבחינות" את שאלון הבחינה, 45 דקות לפני תחילת הבחינה. נציג מנהל בית הספר יצלם את השאלון, יהדק אותו על כל מרכיביו, בסיכת הידוק ויצרף את הנספחים הנדרשים. כמו כן, הוא יעבירם לתלמידים הנבחנים בחדרי הכיתות ביחד עם מחברות הבחינה הריקות, עליהן ישיבו התלמידים תשובותיהם, בהתאם להנחיות המצויות בכל שאלון בחינה ובכל מקצוע בו הם נבחנים. במידה שהשאלונים או הנספחים מודפסים בצבע, בתי הספר רשאים לשכפל את השאלונים גם בצבע המקורי שנשלח. 
  מודגש, כי בתי הספר חייבים להכניס את התלמידים לחדרי הבחינות, ולא לאפשר להם תנועה במסדרונות בית הספר בעת בה מתבצע תהליך השכפול/צילום.
 4. הנאמן שנקבע על ידי בית הספר, בתיאום עם אגף הבחינות, יסייע בכל תהליך הצילום, יסייע בהידוק באמצעות סיכה ובבקרה על שלמות השאלונים על כל הדפים.
 5. התלמידים ישיבו על גבי מחברות בחינה ריקות אשר מיועדות לסריקה (עם סיכת אומגה ופס טשטוש פנימי שאין לכתוב עליו). המחברות יארזו במנת מחברות לפי ההנחיות הרגילות ויצורף אליה דו"ח בחינה (9502) מדויק ועל פי סדר הישיבה בחדרי הבחינה, כך שניתן יהיה לבדוק ולספור את מספר המחברות בזיקה לתלמידים ולמספרי תעודת הזהות שלהם. כל זאת על פי הכללים וההנחיות של אגף בכיר בחינות.
 6. אחרי השלמת הבחינה המחברות תימסרנה לנאמן של בית הספר. חל איסור לפתוח את מנת המחברות ואיסור בשינוי המבנה כפי שנבנה בחדר הבחינה על ידי המשגיחים שהיו בכתות וחתמו על דו"ח הבחינה.
 7. בתי הספר יקפידו שכל התלמידים ישיבו על גבי מחברות ריקות ובהתאם לכללים אותם קבע אגף הבחינות שכן, באמצעות המחברות הסרוקות ניתן לבצע תהלכי ערעור על הערכה ועל חשד באי קיום טוהר בחינות.
 8. סיום הבחינה (סיום הבחנות בכל שאלון):
  תהליך סיום ההבחנות אינו שונה מהמוכר. ביום בו מתקיימים מספר שאלונים, יש לדאוג לחזרה על נוהל זה, בהתאם ללוחות הזמנים שיפרסם המשרד, באמצעות אגף הבחינות.
 9. בחינת תלמידים לקויי למידה נבחנים בעלי לקויות למידה יקבלו את ההתאמות בשיטות ההבחנות כפי שהיה נהוג עד כה.

 יותר מ-50 מנהלי תיכונים ברחבי הארץ הודיעו כי לא יקיימו מחר את ההוראה שהוציא משרד החינוך לקיים את ניסוי הנהלים החדשים לבחינות הבגרות. המנהלים מתכוונים להפגין בזמן שנועד לניסוי יחד עם התלמידים תחת הכותרת "פה לא מבצעים ניסויים בתלמידים". זאת בהמשך להודעה כי התלמידים יחויבו להיכנס לכיתה 45 דקות לפני תחילת הבחינה.

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה