פרוטוקול מעצר החשודים בפרשיה המין והשוחד בעיריית אשקלוןבית המשפט האריך את מעצר ראש העיר ב 7 ימים ביחד עם עוד 3 חשודים נוספים, מעצרו של חשוד נוסף, הוארך ביום אחד

 לפני כבוד השופט מנחם מזרחי
המבקשת מדינת ישראל

נגד

החשודים 1. איתמר הנרי בנואה שמעוני

.2 עופר שמעוני

3. משה פונטה

.4 יואל דוידי

.5 דניאל עמנואל

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המבקשת רפ"ק אלישע קוגן ורפ"ק שירי דוידזון
ב"כ חשוד 1 עו"ד ירון לונדון
ב"כ חשוד 2 עו"ד זיו מילר
ב"כ חשוד 3 עו"ד ג'ורג'י עמיר
ב"כ חשוד 4 עו"ד שרון וקנין
ב"כ חשוד 5 עו"ד נרודצקי דוד, עו"ד רוני יאיר, עו"ד ולדימיר פישמן ועו"ד ולדימיר ליבוב
החשודים הובאו באמצעות שב"ס

פרוטוקול

בית המשפט מודיע לצדדים שאת הדוח הסודי הוא כבר קרא ביום 31/12/15, מעמד חתימה על הצוים.

ב"כ המבקשת:
אני חוזר על הבקשה.
מגיש דוח סודי מוגש ומסומן במ/1.
פרשיה חמורה לפי עבירות המין ועבירות השוחד. לפיהם לקח החשוד 1 שוחד מאנשים בעלי אינטרסים בעיר אשקלון שהם בעצם משלמים על עבירות המין שהוא ביצע בנשים. בעצם שאר החשודים סייעו לו באותם תשלומים וקבלת תשלומי השוחד, חלקם אף נתנו לו את הכספים כפי שמפורט בבקשה ובדוח הסודי בבית המשפט.

ב"כ חשוד 4:
מכיוון שמדובר בחמישה עצורים ושעילת המעצר מדברת על שיבוש בלבד, שקודם כל חברי יעשה לנו סדר.

ב"כ המבקשת משיב לב"כ חשוד 1:
ש. היחידה פשטה לפני חודש ומשהו על משרדי העריה, נכנסו לקחו חומרים, הייתה חקירה שהיא כבר לא סמויה.
ת. אולי משהו שלא קשור לעניין הזה.
ש. אז בעניין שלנו אתם מייחסים את השוחד רק לאותם תשלומים לכאורה שאתם טוענים שחשוד 1 קיבל על מנת לשלם הסכמים לכאורה?
ת. הוא קיבל שוחד ובין היתר השוחד נועד לצורך תשלומים.
ש. אני לא יכול לראות את חומר החקירה, יש מישהו שטוען, הרי החשוד מסר גרסה נכון?
ת. נכון.
ש. החשוד מסר בגרסתו שאכן היה זקוק לכסף?
ת. אתה רוצה לפרט את הגרסה? היא בפני בית המשפט.
ש. הוא נתן לך גרסה.
ת. הגרסה מופיע בפני בית המשפט.
ש. הוא אומר לך איך ללכת ולבדוק בגרסה שלו שלא מדובר בשוחד.
ת. הגרסה מצויה בפני בית המשפט.
ש. הוא נתן הסבר על השאלות האלה?
ת. מסר גרסה.
ש. זאת אומרת שמול הגרסה שלו יש לך איזה ראיה שאפשר להראות לבית המשפט ....
ת. כן. מצוי בפני בית המשפט.
ש. לגבי האשמה שאתם טוענים, על מספר נשים וכדומה, יש לכם מתלוננות?
ת. בפני בית המשפט.
ש. יש לכם מתלוננות?
ת. יש.
ש. לגבי המערכות יחסים עם אותן מתלוננות, החשוד מסר גרסה?
ת. מסר גרסה.
ש. הוא הסביר מה הייתה המערכת יחסים וכמה זמן היא נמשכה גם נכון?
ת. הסביר בגרסתו.
ש. הסביר את המערכת יחסים שהוא היה נתון בה ונתן להבין מה היה שם שזה מעבר למערכת יחסים במקום עבודה.
ת. אני יכול להפנות את בית המשפט לגרסה שלו המלאה.

ב"כ המבקשת משיב לב"כ חשוד 4:
ש. איזה עבירה אתה מייחס לחשוד 4 מכל העבירות?
ת. מתן שוחד ועבירות על פי איסור הלבנת הון.
ש. אז אנחנו מחשידים אותו בשתי עבירות?
ת. כן.
ש. בעילות המעצר?
ת. שיבוש בלבד.
ש. תראה לבית המשפט על פי חוק המעצר איך אתה יכול לבקש 12 יום כשעילת המעצרים שלך היא שיבוש?
ת. הגבלה של 5 ימים שיש נימוקים מיוחדים, זה לא העילה פה.
ש. אתה טוען שהוא נתן שוחד באמצעות אחיו של ראש העיר לראש העיר נכון?
ת. נכון.
ש. השוחד הזה איך ניתן בתמורה כספית?
ת. כסף.
ש. ניתן ישירות לחשוד 2?
ת. נכון.
ש. יש לך בתיק החקירה חוזה עבודה שנחתם בין חשוד 4 לחשוד 2?
ת. יכול להיות שיש כזה.
ש. יש או אין?
ת. הוא מסר גרסה.
ש. ביצעת היום חיפוש?
ת. כן.
ש. מצאת איזה הסכם?
ת. נניח שתפסנו.
ש. אני מבקש שתבדוק.
ת. אני אבדוק.
ש. ונניח שיש הסכם עבודה בינו לבין חשוד 2. מה טיבו של ההסכם? איזה מתן שירותים נותן חשוד 2?
ת. אני לא פה כדי לענות על שאלות כאלה. אני אומר שיש פה שוחד, אני מפנה את בית המשפט לדוח הסודי. הוא מסר את הגרסה שלו והיא בפני בית המשפט.
ש. אני מבקש שאם יש לך הסכם כזה שזה יהיה בפני בית המשפט.
ת. אין לי פה את ההסכם.
ש. אני אומר לך שההסכם הזה עוסק על מתן שירותים שחשוד 2 מתוקף תפקידו כנותן אותם?
ת. לא.
ש. חשוד 2 מתעסק בתיווך?
ת. חשוד 2 מתיימר בתיווך.
ש. בחוזה הזה חתום אדם נוסף נכון? מי החברה הנוספת שחתומה בחוזה?
ת. תגיד אתה.
ש. אני שואל אותך, תיתן אתה תשובות.
ת. מגיש בכתב לבית המשפט, התשובה מסומנת במ/23.
ש. נכון לומר לבית המשפט שהחברה הנוספת שחתומה מול אדון יואל דוד היא חברה מקובלת שעוסקת בתיווך נכון?
ת. יש תשובה בפני בית המשפט שאני לא יכול לענות אותה פה.
ש. בגרסת החשוד, מה שאני אומר כרגע עולה מהגרסה שלו נכון?
ת. נכון, בפני בית המשפט.
ש. החוזה הזה מן הסתם נחשפת אליו מכל חומרי החיפוש שבדקתם היום, אתה מכיר את החוזה הזה?
ת. שמעתי עליו.
ש. אתה חושב שהוא חשוב לבית המשפט?
ת. אני חושב שמספיק להסתפק בכך שנניח והוא קיים.
ש. האם ה150,000 ₪ שהתקבלו כתמורה לעבודה ומופיעים באותו חוזה מול אותו עופר שמעוני ומול חברה שעוסקת בתיווך יחדיו עמו ישנם כספים נוספים? בכמה אתה מחשיד אותו בשוחד?
ת. בכמה מאוד אלפי שקלים.
ש. בכמה?
ת. רבות.
ש. מה תוכן האזהרה לפני החקירה?
ת. חשד לביצוע עבירות של מתן שוחד ואיסור..
ש. ביקשת את גרסתו לכל אותן עבירות?
ת. הייתה חקירה ראשונית שמן הסתם תמשך, יש עוד פעולות רבות לבצע שכולן מופיעות בפני בית המשפט.
ש. אותו מתן שוחד הועבר במספר הזדמנויות אך ורק דרך חשוד 2 או דרכים נוספות?
ת. בפני בית המשפט. לפי החשד דרך חשוד 2.
ש. עקבתם אחרי מקור הכסף, שניתן מחשוד 4 לחשוד 2 יש לך את שרשרת הכסף והיא מופיעה בחומר החקירה?
ת. בפני בית המשפט.
ש. הכסף הזה, יש לך את המקור שבסוף הגיע לחשוד 1?
ת. הכל מופיע בדוח הסודי.
ש. לגבי השרשרת וההגעה של הכסף, הוא נתן אותו באמצעות המחאות נכון?
ת. נכון.
ש. ואתה טוען לפי תפיסת העולם שלך שדרך חשוד 2 צריך להגיע לחשוד 1.
ת. אני אומר שזה עבורו.
ש. איך חברת רימקס נכנסת לתמונה?
ת. בפני בית המשפט.
ש. חברת רימקס קיבלה כסף עבור עבודה שהייתה צריכה לבצע בשותפות עם חשוד 2, ולא לקחה והכסף הגיע לחשוד 1?
ת. בפני בית המשפט.
ש. כשחשוד 4 נותן כספים לעבודה לחשוד 2 אתה יודע שיש היכרות מוקדמת עוד לפני שחשוד 1 נהיה ראש עיר?
ת. כך הוא טען בגרסתו.
ש. נכון שהוא טוען גם שחשוד 2 לפני שאיתמר היה ראש עיר עבד אצלו לפני 5 שנים?
ת. גם זה מופיע בגרסתו וזה טעון בדיקה.
ש. כמה זמן הייתה החקירה הסמויה?
ת. כמה חודשים.
ש. החקירה הסמויה מתחילה על סמך איזה מידע או חשד שמגיע ליחידה שלכם. האם בחשד הראשוני שמו של חשוד 4 עולה?
ת. בפני בית המשפט. עלו החשדות עוד בחקירה הסמויה.
ש. אם עלה השם שלו לא נחתם על זרי הדפנה, האם בחקירה הסמויה התווספו ראיות שמבססות את החשד הסביר לאותה טענה כפי שמופיע בעובדה 3 בבקשה?
ת. לטעמנו כן.
ש. תפנה את בית המשפט.
ת. מופיע.
ש. אותן חשדות בחקירה הסמויה הוטחו בפניו היום בחקירה?
ת. הוטחו בו חשדות, אי אפשר להטיח הכל בבת אחת.
ש. והוא נתן לכם איזה שהוא הסבר.
ת. מסר גרסה.
ש. יש לך מחלוקת על כך שחשוד 2 עבד אצלו לפני 5 שנים?
ת. כך הוא טען.
ש. חשוד 2 נחקר על זה?
ת. גם הגרסה שלו מופיעה בפני בית המשפט, זה ייבדק וייחקר. אתה לא מצפה שבשעתיים נבדוק הכל.
ש . אם אותם כספים שהועברו לחברת רימקס, ולאותו עופר שמעוני לכספי תיווך, למה אני לא רואה במסגרת העצורים נציג מחברת רימקס?
ת. יש פעולות חקירה שאותן פירטנו.
ש. האם יש לך מהפעולות שמנית כוונה לעצור מישהו מחברת רימקס על קבלת שוחד או תיווך בשוחד?
ת. כל הפעולות בפני בית המשפט.
ש. נכון לומר שהכסף הזה ניתן בהמחאות? על ההמחאות האלה הוצאו חשבונות מס?
ת. נכון. נתקלנו גם בתיקים כאלו.
ש. החוזה מדבר על זה שהם צריכים לעשות שיווק של פרויקט יעדים?
ת. זה מה שהוא טוען.
ש. באיזה תאריך נחתם ההסכם?
ת. לא זוכר, תגיד לי אתה.
ש. פעולת החקירה לבדוק את החוזה הזה ולראות שהוא אמיתי ולא נחתם בדיעבד אתה רוצה 12 יום?
ת. אני רוצה 12 יום על הפעולות שמופיעות בפני בית המשפט.
ש. לגבי הלבנת הון, איזה הון הוא הלבין?
ת. את הכסף שהוא מסר כשוחד, הוא ניסה להסבות את זה.
ש. מי ניתן להסבות הנותן או המקבל?
ת. שניהם.
ש. האם אני נתתי בהמחאה, הכסף הזה יצא מחשבון בנק לגיטימי נכון?
ת. נכון.
ש. ואם על ההמחאה ניתנה חשבונית ושולם עליה גם מיסים....
ת. זו פעולת ההסתרה.
ש. הוא ניסה להסתיר את הכסף? חשוד 4?
ת. בדרך העברת הכסף כן.
ש. לפי חוק הלבנת הון א או 3ב?
ת. א. אולי גם ב, אבל אני מדבר על א.
ש. הכסף ניתן תמורת קידום של משהו נכון?
ת. נכון.
ש. אתה יכול לומר מה זה המשהו?
ת. בפני בית המשפט.
ש. שאלת אותו מה זה?
ת. הוא נחקר ומסר גרסה.
ש. יש לך איזה שהיא ראיה שהאיש הזה קודם בעריית אשקלון ולא ההפך?
ת. הכל מופיע בדוח הסודי.
ש. האיש הזה מסר בגרסתו שבעריית אשקלון הכל הולך לו קשה, שום דבר לא מקדמים לו, זה משהו שבדקת לפני?
ת. מופיע בדוח הסודי.
ש. מבחינת ראיות פורנזיות, יש לך איזה ראיה שיואל דוד מגיש לעריית אשקלון..?
ת. החקירה בתחילתה ובראשיתה, היום בוצעו חיפושים במקומות רבים, וצריך לבדוק דברים רבים.
ש. מן הסתם הלכתם ובדקתם לראות איך מקדמים את ענייניו בעריית אשקלון.
ת. יש ממצאים שמופיעים בדוח הסודי.
ש. מבחנת שיבוש מהלכי המשפט, בין חשוד 4 לבין מי אתה חושש שהוא ישבש? בין החשודים שעצורים כאן או בין אחרים שמשוחררים?
ת. גם וגם.
ש. כי הם עלו ביחד, ועלו למעצר ביחד.
ת. הם נמצאים בהפרדה. כרגע יש שוטרים שמשגיחים.
ש. כמה פעולות חקירה לעניין מתן השוחד יש לך בעניינו?
ת. כמה עשרות.
ש. אין מחלוקת שהכסף הזה ניתן, הוא לא מסתיר.
ת. לא מסתיר, מסר חשבוניות. אמרת כבר.
ש. כל הפעולות שמתעסקות בכלל אם הוא מסר או לא מתבטלות כי הוא מאשר.
ת. יש פעולות אחרות.
ש. לטובת מה ניתן הכסף הזה? הוא טוען שהוא נתן את זה לטובת עבודה, אתה אומר למשהו אחר.
ת. צריך לבדוק ולהוכיח, זו טבעה של חקירה, אנחנו בראשיתה של חקירה.

ב"כ המבקשת משיב לב"כ חשוד 2:
ש. מה אתה מייחס לחשוד?
ת. לקיחת שוחד בשביל חשוד 1, תיווך בשוחד ועבירות על פי איסור ההון.
ש. גם אצלו העילה היחידה זו שיבוש.
ת. כן.
ש. לשיטתך על פי סעיף 3 החשוד 4 העסיק את החשוד 2 נכון?
ת. נכון.
ש. כמה זמן לשיטתך?
ת. מספר חודשים.
ש. איך בא לידי ביטוי העסקה?
ת. הביא לו כסף.
ש. לפי מה שאתה יודע, לכל שקל שיצא יש גם חשבונית.
ת. נכון.
ש. בדקת את החשבוניות הן תואמות להעברות הבנקאיות לצ'קים?
ת. כן.
ש. כמה פעולות חקירה יש?
ת. כמה עשרות.
ש. כמה מהן ברות שיבוש?
ת. רבות מהן. מתן הסתם יש גם אנשים אחרים שצריך לחקור אותם ולבדוק דברים נוספים.
ש. החקירה הזו מתנהלת מספר חודשים.
ת. נכון, חקירה סמויה.
ש. במהלך החקירה הסמויה אני משער שעקבתם אחר אותם אינטרסים של חשוד 4 לעריית אשקלון נכון? יש איזה שהיא ראיה לכך שהאינטרסים שלו קודמו בעריית אשקלון מעבר לכל יזם אחר?
ת. יש ראיות שהאינטרסים קודמו זה מופיע בדוח הסודי.
ש. לגבי איזה פרויקט?
ת. לא יכול לומר. מופיע בדוח הסודי.
ש. ישנה איזה שהיא חלופת מעצר שאפשר?
ת. לא.

ב"כ המבקשת משיב לב"כ חשוד3:
ש. במה הוא נאשם? איזה עבירה ספציפית?
ת. לקיחת שוחד יחד עם חשוד 1.
ש. אני קורא את סעיף 4, זה העבירה?
ת. כן, הוא גייס בשבילו את כספי השוחד.
ש. המילה גייס, אתה יכול להגיד לי אם יש ראיה ללקיחת שוחד, מתן שוחד, עבירה שהתחילה בשוחד, מוגרת או שיש פעילות שכנועית, קידומית באוויר?
ת. יש ראיות ממש לא באוויר, והן בפני בית המשפט.
ש. מה שאתם כותבים בבקשה, אתה יכול להסביר לי? יש מידע קונקרטי או חשד קונקרטי שהוא לא פעל, אלא לקח מצד א והעביר לצד ב?
ת. בדוח הסודי.
ש. יש ראיה מי לקח ומי קיבל?
ת. מופיע בדוח הסודי.
ש. למה זה לא מופיע בבקשה?
ת. אני לא יכול לומר את שמות האנשים.
ש. הם חלק מהעצורים?
ת. הכל מופיע בדוח הסודי.
ש. יש מישהו ספציפי שנלקח ממנו ומישהו שניתן לו?
ת. כן. יש ראיה כזו וזה מופיע בפני בית המשפט.
ש. עצורים או לא עצורים?
ת. בפני בית המשפט.
ש. מי שקיבל או ממי שנלקח נמצא פה?
ת. מופיע בדוח הסודי.
ש. האם מדובר באירוע אחד?
ת. באירועים מסויימים.
ש. כמה אירועים?
ת. לא יכול להגיד.
ש. יותר מ10 אירועים?
ת. לא יכול להשיב.
ש. כל האירועים שאתה טוען נלקח שוחד מצד אחד וניתן לצד שני?
ת. כן.
ש. מה היקף הכספים שנלקחו מצד א לצד ב?
ת. מאות אלפי שקלים.
ש. מה העבירה שבה הוא מואשם?
ת. לקיחת שוחד לחשוד 1 ותיווך בשוחד.
ש. אתה מכיר את סעיף 275ב1?
ת. תיווך?
ש. לא, סעיף בעל השפעה. זה סעיף שהוא לא 10 שנות מאסר, אלא 3. מדובר על אדם שהוא עזר, קידם.
ת. אבל לא לזה אני התכוונתי. אני התכוונתי למשהו אחר.
ש. כמה פעולות חקירה דרושות ל 12 יום?
ת. עשרות פעולות חקירה.
ש. ממה החשש לשיבוש?
ת. שיבוש, יש אנשים שצריכים להיחקר ופעולות שצריכות להיעשות.
ש. שהם לא עצורים?
ת. גם עצורים וגם לא עצורים.

ב"כ המבקשת משיב לב"כ חשוד 5:
ש. במה החשוד שלי נחשד?
ת. במתן שוחד.
ש. עבירה יחידה?
ת. והלבנת הון.
ש. אנחנו מדברים על 50,000 ₪ נכון?
ת. בפני בית המשפט, יש דברים נוספים.
ש. החשוד הזה עובד כמנהל מרכז באשקלון בשכונת עתיקות נכון? זה התפקיד שלו?
ת. כן.
ש. יש לכם טענות לגבי קבלת התפקיד?
ת. בפני בית המשפט.
ש. אני אמור להסיק שיש או אין?
ת. מה שאתה רוצה, אני אומר שזה מופיע בפני בית המשפט. אני אחדד לבית המשפט, כותב תשובה בכתב ומגיש לבית המשפט - מסומן במ/24.
ש. הוא נחקר מעבר לעבירה של המתן שוחד, מה שמופיע בפני בית המשפט, והלבנת הון על משהו נוסף?
ת. לא.
ש. מדובר בעבירה אחת?
ת. מדובר במסכת עובדתית.
ש. זה כל התיק.
ת. לכל אחד יש תפקיד משלו.
ש. אני מדבר על חשוד 5, האם מסכת העובדות ביחס לחשוד 5 מדברת על עבירה אחת בסכום אחד מסוים?
ת. יש יותר מסכום אחד.
ש. אתם טענתם או למעשה אתם חקרתם אותו בחשד לנתינת שוחד.
ת. נכון.
ש. הסעיף שך נתינת שוחד זה אומר שנותן השוחד לעובד הציבור כביכול ראש העיר, אתם טוענים שחשוד 5 נתן בפועל כסף לחשוד 1, אין איש אמצע. זה מה שאתם טוענים?
ת. נכון. הוא נתן בשבילו, לא אמרתי שנתן לידיו.
ש. נתן בשבילו זה לא נתן לו.
ת. אז נתן בשבילו.
ש. הכסף ניתן מטעמים אחרים, הבן אדם איש משפחה של חשוד 1, איך זה קשור לתפקיד שלו?
ת. זה קשור לקבלת התפקיד שלו.
ש. המתת ניתן ב 2014, וזה קשור לתפקיד שלו.
ת. כך אנחנו טוענים.
ש. ואתם מבקשים עדיין 3 ימים, אתם לא רוצים לשחרר אותו.
ת. לא.
ש. העילה שלך להחזיק אותו במעצר זה בטח מעבר לחקירה נוספת זה החשש לשיבוש.
ת. נכון.
ש. אתה בטוח שהבן אדם הזה מסוגל לשבש?
ת. כך אנחנו טוענים. אני לא אמרתי שהוא שיבש.
ש. איזה הסכם שתיקה?
ת. מופיע בפני בית המשפט.
ש. החשוד מסר לכם גרסה מלאה?
ת. מסר גרסה.
ש. גרסה מלאה?
ת. לטענתו גרסה מלאה, הוא מסר גרסה.
ש. ואתם טוענים שיש דברים שהוא לא מסר, ויש לכם צורך לימים לחקירה?
ת. נכון.

ב"כ המבקשת מסכם:
אני חוזר על הבקשה.

ב"כ חשוד 1 מסכם:
אנחנו לא נמצאים בשלב ניהול הוכחות, אני רוצה להתרכז בעניין המעצר. אתם מבקשים 15 יום והטענה שלכם היא טענה של שיבוש הליכים. החשוד 1 שיתף פעולה בחקירה ומסר גרסה, יכול להיות שהגרסה לא מתאימה למשטרת ישראל והציור שרוצים לצייר, וההסבר.. אני חושב שדברים לא קרו לא אתמול ולא שלשום דברים הם דברים שקרו והיו ידועים, ואם אנחנו רוצים שהמשטרה תחקור ואנחנו רוצים שהמשטרה תחקור ושתגיע לממצאים הנכונים, אבל יחד עם זה המשטרה לא צריכה לחקור במעצר ובעניין כזה שהיה ידוע, זה לא משהו שנפל ויש מאחורי זה הסכמים ודיבורים, אין שום סיבה שבעולם שהאיש יהיה במעצר, אתם מכירים את כל העובדות, את הכספים והמקרה עצמו, יכול להיות שיש הסבר אחר גם. לא מדובר פה בשום דבר שמחייב מעצר, מדובר בראש עיר, אדם ללא עבר פלילי, לא טוענים למסוכנות. יש פה רק שיבוש. יש פסיקה של בית המשפט העליון של שיבוש.. צריך להיות אינדיקציה לשיבוש או מעשה כזה או אחר ולא מעשה אוטומטי. גם אם יש הרבה פעולות חקירה, החקירה מתנהלת כבר זמן מה, תמיד אפשר למצוא את הדרך לקצר. אפשר אפילו להתרחק מהמקום ולא לתת לו אפשרות לדבר עם אף אחד, אפשר למנוע את השיבוש ואפשר למנוע שדברים יפגעו בחקירה, הוא יעשה מה שצריך לא צריך לשלוח אותו מאחורי סורג ובריח. במידה ובית המשפט חושב שכן צריך, אז צריך לקצר את הימים ככל שניתן.

ב"כ חשוד 2 מסכם:
נשאל חברי על כל הפעולות שבוצעו, אנחנו מדברים על חשד לפעולה של תיווך לשוחד, לקיחת שוחד, עבירות שכביכול מיוחסות לחשוד 2. בכל חומר הראיות וגם התובע בעצמו אומר שאין שום ניסיון של להסתיר איזה פעולה שבוצעה בין חשוד 2 ליתר החשודים, כל פעולה שנעשתה נעשתה שהיא מגובה בהסכם או חשבונית מס כדין. פעולת חקירה שנמשכת מספר חודשים, אני חושב שיכלה לפתור וחברי התובע יכל לפתור את כל השאלות או פעולות החקירה שרצה לבצע באותה תקופה. אני מנסה להבין מה העילה לשיבוש בנוגע לחשוד שלי, אני לא יודע מה יש לשבש, לא מייחסים לו איזה פעולה או שהוא ניסה להסתיר משהו. כל פעולה נעשתה כחוק בהסכם וחשבונית. מה שמיוחס ללקוח שלי שנוגע גם לחשוד 4 אני לא חושב שהיחידה החוקרת שהוא מתקרב לעבירה מסוימת ולפי דעתי כל פעולה שהיחידה החוקרת תרצה לעשות היא תרצה לעשות, גם אם הלקוח שלי יהיה בחלופת מעצר, אין מניעה מחוץ לאשקלון או אי יצירת קשר. לחלופין אני חושב שצריך לצמצם את הימים.

ב"כ חשוד 3 מסכם:
אחיו של החשוד מתחתן היום בערב. דיברתי היום בצהריים כשהייתי ביחידה היום ואמרו לי לפנות עם זה בערב. אני מוכן ללוות אותו באופן אישי, אני מבקש לשחרר אותו לכמה שעות, לקחת אותו ולהחזיר אותו. הלקוח שלי גם לא ממש יודע במי מדובר, לא נאמר לנו למי הוא נתן ולמי הוא לקח, אם עצורים, משוחררים. מדובר בחקירה שתסיים עוד 3 ימים או 5 ימים, היא תסתיים בסופו של דבר. לכן ביקשתי מהיחידה החוקרת, אמרו שאין התנגדות ושבית המשפט יאשר. אני מבקש מבית המשפט שימצא מסגרת הגיונית, אני מוכן לקחת אותו ולהחזיר אותו.
מדובר בבקשה שבה החשוד 3 מואשם בעבירת שוחד שלא כתוב ממי לקח וממי נתן, אנחנו לא יודעים אם הם פה או חופשיים, אין לנו מושג ולא קיבלתי תשובה לזה. מהסיבה הזאת קשה לי להתגונן ביסוד סביר, כי אי לא יודע במי מדובר, לכן אני מבקש מבית המשפט שיעשה את העבודה שלי, לבדוק את הבקשה, הבקשה 12 יום שאני לא מבין, אני מבקש שבית המשפט יצמצם את זה, שיבחן את החשד ואם יש עילה לשיבוש, ושיאשר את היציאה לחתונה. כל חבורת העצורים הזאת, פרט לחשוד 1 הם סוג של הפעלת לחץ, אני לא רואה חקירה סמויה של מס' חשודים אין ראיות, הם מנסים להפעיל לחץ, אני לא חושב שקשור לרוב האישומים בכתב האישום. אני מבקש שבית המשפט ישמור על ההגינות והצדק.

ב"כ חשוד 4 מסכם:
מטבען של הארכות ימים אנחנו מתגוששים בעיניים עצומות. בית המשפט הזה נחשף לכל החומר במסגרת הישיבה בהוצאת הצווים ומן הסתם הוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים, ולכן הסיכומים מנסים לשכנע את בית המשפט על סמך מה שאנחנו סבורים ומה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים. העובדות המיוחסות לחשוד 4 שהוא נתן כספים לחשוד 1 במסגרת העסקתו. לפעמים הארכות מעצר, בטח שזה הארכת מעצר ראשונה נוטה בית המשפט להאריך, אבל בוא נבחן בהארכת מעצר זו מה כבר גלוי ומה יש מבחינה ראייתית. אותו מתן כספים של חשוד 4 לחשוד 2 הוא בכלל לא במחלוקת, הוא אומר נכון נתתי כספים, יש פה חוזה, הוא חתום על חוזה והוא לא חתום לבד, הוא חתום עם חברה נוספת. הוא אומר שהוא לא ניסה להסתיר את הכסף. הולכים לטיב הקשר בינו לבין חשוד 2, האם ההיכרות שלי איתו מתבססת רק כי אחיו הפך להיות ראש העיר, אז גם כן הוא מפזר את האשם והוא אומר שהוא עבד אצלו בעסק, אני נתתי לו עבודה וסיפקתי לו עבודה עוד הרבה לפני שאחיו נהיה ראש העיר. האם אנחנו באותה קונספירציה נתתי לחשוד 2 בדרך של הסוואה של סיפוק עבודה שיגיע לחשוד 1 שיקדם לי פרויקטים? גם כאן חשוד 4 מפזר את האשם, הוא אומר שמקשים עליו, ומפנה לפרויקטים. עכשיו נשאלת שאלה, הרי אם אני רוצה לתת שוחד לחשוד 1 שיקדם אותי למה אני צריך לעשות את זה במעגל כזה שיהיה לעיני כל? בחוזה, דרך אחי, הרי בשוחד אפשר שרק אני והוא יודעים, לא בדרך כזו. אם אלה באמת כספי שוחד, אז לאותו חוזה שנחתם יש צד נוסף שקיבל כסף. למה אני צריך מ 150,000 ₪ שסיפקתי שהם יתחלקו בין רילקס לעופר שווה בשווה? שניהם אמורים להחזיר מהפרומיל שהם יקבלו בעתיד את הכסף, אז איזה שוחד זה אם אני צריך להחזיר? אז עכשיו ניתן לבחון דבר אחד, הם צריכים להוכיח שחשוד 4 נתן את הכסף הזה בידיעה שהוא עובר בסופו של יום לחשוד 1 שהוא במסגרת תפקידו יכול לקדם לו את אותן פרויקטים שגם לא קודמו. אז במה מחשידים אותו? אין פה מסוכנות, הם לא טוענים למסוכנות. חברי טוען שהחשוד אמור לשבש אם הוא ישוחרר, הרי בכל העובדות הוא הודה בסופו של יום, בנתינת הכסף, בהיכרות עם חשוד 2, מה שהם צריכים להוכיח זה שהכסף הזה ניתן ככספי שוחד בידיעתו. הוא עשה חוזים, חתם עם האנשים, את מה הוא ישבש? את עצם הנתינה? פתחתי ואמרתי בית המשפט יודע יותר ממני, אני בעיניים עצומות. אבל אם לבית המשפט יש משהו שאני לא חשוף אליו והוא סבור שרק על זה, אז כל פעולת חקירה שעונה לאותה שאלה, זה חשוד שנתן גרסה שצריכה להיבדק, ועם יחידה כזו הגרסה יכולה להיבדק ב 3 שעות ושיבדקו הם יגיעו לכן או לא, לא צריך 12 יום. בטח לא כשהעובדות הן לא במחלוקת, איזה בקשה זו. כל פרטי העבירות שלא קשורות לו, למה זה בבקשה ?ליצור איזה נפח כדי שיצדיק את ימי הבקשה? הוא נותן גרסה שהיא גרסה הגיונית, חברי הסכים איתי שיש חוזה. וגם אם בית המשפט בסוף נעצר לבקשה, אז לכל היותר שניפגש כאן מחר, הייתה חקירה סמויה, או שיזמן אותו מהבית, אי יצירת קשר, הוא יגיע לחקירות מידי יום ויסיים את החקירה, למה איש כזה שעשה הכל פתוח על השולחן, בדרך גלויה צריך להיות עצור. זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. יש חלופה, אלה המקרים לחלופה, במקרים כאלה, אנשים כאלה. יש לנו כאן חלופה מצוינת.

ב"כ חשוד 5 מסכם:
אני רוצה להביא בפני בית המשפט את התמונה כמו שאני רואה אותה, אולי זה הקו שבית המשפט רואה שאני לא פוגע בהם אז שאולי יכוון אותנו, וזה לטובת החקירה. מדובר בחשוד שנשוי לגברת שהיא אחיינית של ראש העיר. הבן אדם הזה הוא פנסיונר של צה"ל, הוא הציע את עצמו בצורה חוקית, במכרז, ואני חושב שחשוד 1 לא היה מעורב וגם אין טענה בנושא הזה, והתקבל כתפקיד מאוד יפה. רעייתו של חשוד 1 פנתה לחשוד שלנו וביקשה סכום כסף מסוים שיעזור, הוא מכיר את הגברת, היה ראש הסניף של קדימה, מעולם לא דיבר עם הגברת עצמה אבל ידע על הסיפור. זה החלק הראשון שאנחנו רואים את הדברים. הבן אדם מסר גרסה, סיפר את כל הסיפור, מההתחלה ועד הסוף לא החסיר פרט, ניסיתי לדבר עם האישה, החשוד עומד על שלו, הוא אומר שחוץ ממה שעשה לא עשה כלום. ואפילו אני יכול להוסיף שהחשוד מסר בגרסה שלו שהוא ניסה לעשות מאין הפסקת קשר, הוא באמת ניסה להפסיק את הדברים והוא לווה לו 50,000 ₪. לעניין העבירה, מדובר בעבירה של מתן שוחד, אני קראתי את הסעיף עם חבריי וניסינו קצת להיכנס לסעיף עצמו, הסעיף לא פוגע בעבירה. סעיף העבירה הוא לא נכון. בן אדם בן 58 עם לחץ דם ובעיות בריאותיות, ללא עבר פלילי, איזה שיבוש הוא יכול לבצע? אבא ל 4 ילדים. הוא לא החשוד העיקרי, הוא בתחתית הסיפור שלנו פה, זה לא המקום. יש חלופת מעצר שהיא חלופה טובה, יש פה את החתן שלו שהוא מהנדס, אבל המקום שלו לא במעצר.

<#3#>
החלטה

בקשה ראשונה להארכת מעצרם של החשודים.

קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לחשודים. אני נסמך בעניין זה על דוח סודי וכן ראיות שסומנו על ידי ביום 31/12/15 במ/1 עד במ/16, ועל ראיות ומסמכים שסומנו היום במ/2 עד במ/22.

קיים יסוד סביר לחשש ששיחרור החשודים יוביל לשיבוש מהלכי החקירה, לאור טיב החקירה ופעולות החקירה המתבקשות.

יצוין, כי הובא לידיעתי, מהלך שהתרחש, שבמסגרתו קיים חשש שננקטה פעולה בעלת פוטנציאל משבש, ואפנה בעניין זה למסמכים שאותם סימנתי היום במ/2 עד במ/6.

יש לאפשר ליחידה החוקרת למצות את החקירה, להשלים את הפעולות המתבקשות, בלא חשש לשיבוש החקירה.

בשלב זה, למרות שניתן לבצע אבחנות כאלה ואחרות בין החשודים, לא ראוי לעשות כן.

אני מורה על הארכת מעצרם של החשודים 1-4 עד ליום 12/1/16 בשעה 16:00.

אני מורה על הארכת מעצרו של חשוד 5 עד ליום 7/1/16 בשעה 16:00.

יש לאפשר לחשודים לקבל ציוד קיום בסיסי.

בכל הקשור לבקשתו של חשוד 3 להשתתף בחתונת אחיו, אני דוחה את הבקשה.

 

ניתנה והודעה היום כ"ד טבת תשע"ו, 05/01/2016 במעמד הנוכחים.

מנחם מזרחי , שופט

הוקלד על ידי בתאל קשרי

 

 

 

לפני כבוד השופט מנחם מזרחי

 

המבקשת

 מדינת ישראל

 

 

נגד

 

החשודים

1.איתמר הנרי בנואה שמעוני

 

.2עופר שמעוני

 

3.משה פונטה

 

.4יואל דוידי

 

.5דניאל עמנואל

 

     

 

<#2#>

נוכחים:

ב"כ המבקשת רפ"ק אלישע קוגן ורפ"ק שירי דוידזון

ב"כ חשוד 1 עו"ד ירון לונדון

ב"כ חשוד 2 עו"ד זיו מילר

ב"כ חשוד 3 עו"ד ג'ורג'י עמיר

ב"כ חשוד 4 עו"ד שרון וקנין

ב"כ חשוד 5 עו"ד נרודצקי דוד, עו"ד רוני יאיר, עו"ד ולדימיר פישמן ועו"ד ולדימיר ליבוב

החשודים הובאו באמצעות שב"ס

 

פרוטוקול

 

בית המשפט מודיע לצדדים שאת הדוח הסודי הוא כבר קרא ביום 31/12/15, מעמד חתימה על הצוים.

 

ב"כ המבקשת:

אני חוזר על הבקשה.

מגיש דוח סודי מוגש ומסומן במ/1.

פרשיה חמורה לפי עבירות המין ועבירות השוחד. לפיהם לקח החשוד 1 שוחד מאנשים בעלי אינטרסים בעיר אשקלון שהם בעצם משלמים על עבירות המין שהוא ביצע בנשים. בעצם שאר החשודים סייעו לו באותם תשלומים וקבלת תשלומי השוחד, חלקם אף נתנו לו את הכספים כפי שמפורט בבקשה ובדוח הסודי בבית המשפט.

ב"כ חשוד 4:

מכיוון שמדובר בחמישה עצורים ושעילת המעצר מדברת על שיבוש בלבד, שקודם כל חברי יעשה לנו סדר.

ב"כ המבקשת משיב לב"כ חשוד 1:

ש. היחידה פשטה לפני חודש ומשהו על משרדי העריה, נכנסו לקחו חומרים, הייתה חקירה שהיא כבר לא סמויה.

ת. אולי משהו שלא קשור לעניין הזה.

ש. אז בעניין שלנו אתם מייחסים את השוחד רק לאותם תשלומים לכאורה שאתם טוענים שחשוד 1 קיבל על מנת לשלם הסכמים לכאורה?

ת. הוא קיבל שוחד ובין היתר השוחד נועד לצורך תשלומים.

ש. אני לא יכול לראות את חומר החקירה, יש מישהו שטוען, הרי החשוד מסר גרסה נכון?

ת. נכון.

ש. החשוד מסר בגרסתו שאכן היה זקוק לכסף?

ת. אתה רוצה לפרט את הגרסה? היא בפני בית המשפט.

ש. הוא נתן לך גרסה.

ת. הגרסה מופיע בפני בית המשפט.

ש. הוא אומר לך איך ללכת ולבדוק בגרסה שלו שלא מדובר בשוחד.

ת. הגרסה מצויה בפני בית המשפט.

ש. הוא נתן הסבר על השאלות האלה?

ת. מסר גרסה.

ש. זאת אומרת שמול הגרסה שלו יש לך איזה ראיה שאפשר להראות לבית המשפט ....

ת. כן. מצוי בפני בית המשפט.

ש. לגבי האשמה שאתם טוענים, על מספר נשים וכדומה, יש לכם מתלוננות?

ת. בפני בית המשפט.

ש. יש לכם מתלוננות?

ת. יש.

ש. לגבי המערכות יחסים עם אותן מתלוננות, החשוד מסר גרסה?

ת. מסר גרסה.

ש. הוא הסביר מה הייתה המערכת יחסים וכמה זמן היא נמשכה גם נכון?

ת. הסביר בגרסתו.

ש. הסביר את המערכת יחסים שהוא היה נתון בה ונתן להבין מה היה שם שזה מעבר למערכת יחסים במקום עבודה.

ת. אני יכול להפנות את בית המשפט לגרסה שלו המלאה.

 

ב"כ המבקשת משיב לב"כ חשוד 4:

ש. איזה עבירה אתה מייחס לחשוד 4 מכל העבירות?

ת.  מתן שוחד ועבירות על פי איסור הלבנת הון.

ש. אז אנחנו מחשידים אותו בשתי עבירות?

ת. כן.

ש. בעילות המעצר?

ת. שיבוש בלבד.

ש. תראה לבית המשפט על פי חוק המעצר איך אתה יכול לבקש 12 יום כשעילת המעצרים שלך היא שיבוש?

ת. הגבלה של 5 ימים שיש נימוקים מיוחדים, זה לא העילה פה.

ש. אתה טוען שהוא נתן שוחד באמצעות אחיו של ראש העיר לראש העיר נכון?

ת. נכון.

ש. השוחד הזה איך ניתן בתמורה כספית?

ת. כסף.

ש. ניתן ישירות לחשוד 2?

ת. נכון.

ש. יש לך בתיק החקירה חוזה עבודה שנחתם בין חשוד 4 לחשוד 2?

ת. יכול להיות שיש כזה.

ש. יש או אין?

ת. הוא מסר גרסה.

ש. ביצעת היום חיפוש?

ת. כן.

ש. מצאת איזה הסכם?

ת. נניח שתפסנו.

ש. אני מבקש שתבדוק.

ת. אני אבדוק.

ש. ונניח שיש הסכם עבודה בינו לבין חשוד 2. מה טיבו של ההסכם? איזה מתן שירותים נותן חשוד 2?

ת. אני לא פה כדי לענות על שאלות כאלה. אני אומר שיש פה שוחד, אני מפנה את בית המשפט לדוח הסודי. הוא מסר את הגרסה שלו והיא בפני בית המשפט.

ש. אני מבקש שאם יש לך הסכם כזה שזה יהיה בפני בית המשפט.

ת. אין לי פה את ההסכם.

ש. אני אומר לך שההסכם הזה עוסק על מתן שירותים שחשוד 2 מתוקף תפקידו כנותן אותם?

ת. לא.

ש. חשוד 2 מתעסק בתיווך?

ת. חשוד 2 מתיימר בתיווך.

ש. בחוזה הזה חתום אדם נוסף נכון? מי החברה הנוספת שחתומה בחוזה?

ת. תגיד אתה.

ש. אני שואל אותך, תיתן אתה תשובות.

ת. מגיש בכתב לבית המשפט, התשובה מסומנת במ/23.

ש. נכון לומר לבית המשפט שהחברה הנוספת שחתומה מול אדון יואל דוד היא חברה מקובלת שעוסקת בתיווך נכון?

ת. יש תשובה בפני בית המשפט שאני לא יכול לענות אותה פה.

ש. בגרסת החשוד, מה שאני אומר כרגע עולה מהגרסה שלו נכון?

ת. נכון, בפני בית המשפט.

ש. החוזה הזה מן הסתם נחשפת אליו מכל חומרי החיפוש שבדקתם היום, אתה מכיר את החוזה הזה?

ת. שמעתי עליו.

ש. אתה חושב שהוא חשוב לבית המשפט?

ת. אני חושב שמספיק להסתפק בכך שנניח והוא קיים.

ש. האם ה150,000 ₪ שהתקבלו כתמורה לעבודה ומופיעים באותו חוזה מול אותו עופר שמעוני ומול חברה שעוסקת בתיווך יחדיו עמו ישנם כספים נוספים?  בכמה אתה מחשיד אותו בשוחד?

ת. בכמה מאוד אלפי שקלים.

ש. בכמה?

ת. רבות.

ש. מה תוכן האזהרה לפני החקירה?

ת. חשד לביצוע עבירות של מתן שוחד ואיסור..

ש. ביקשת את גרסתו לכל אותן עבירות?

ת. הייתה חקירה ראשונית שמן הסתם תמשך, יש עוד פעולות רבות לבצע שכולן מופיעות בפני בית המשפט.

ש. אותו מתן שוחד הועבר במספר הזדמנויות אך ורק דרך חשוד 2 או דרכים נוספות?

ת. בפני בית המשפט. לפי החשד דרך חשוד 2.

ש. עקבתם אחרי מקור הכסף, שניתן מחשוד 4 לחשוד 2 יש לך את שרשרת הכסף והיא מופיעה בחומר החקירה?

ת. בפני בית המשפט.

ש. הכסף הזה, יש לך את המקור שבסוף הגיע לחשוד 1?

ת. הכל מופיע בדוח הסודי.

ש. לגבי השרשרת וההגעה של הכסף, הוא נתן אותו באמצעות המחאות נכון?

ת. נכון.

ש. ואתה טוען לפי תפיסת העולם שלך שדרך חשוד 2 צריך להגיע לחשוד 1.

ת. אני אומר שזה עבורו.

ש. איך חברת רימקס נכנסת לתמונה?

ת. בפני בית המשפט.

ש. חברת רימקס קיבלה כסף עבור עבודה שהייתה צריכה לבצע בשותפות עם חשוד 2, ולא לקחה והכסף הגיע לחשוד 1?

ת. בפני בית המשפט.

ש. כשחשוד 4 נותן כספים לעבודה לחשוד 2 אתה יודע שיש היכרות מוקדמת עוד לפני שחשוד 1 נהיה ראש עיר?

ת. כך הוא טען בגרסתו.

ש. נכון שהוא טוען גם שחשוד 2 לפני שאיתמר היה ראש עיר עבד אצלו לפני 5 שנים?

ת. גם זה מופיע בגרסתו וזה טעון בדיקה.

ש. כמה זמן הייתה החקירה הסמויה?

ת. כמה חודשים.

ש. החקירה הסמויה מתחילה על סמך איזה מידע או חשד שמגיע ליחידה שלכם. האם בחשד הראשוני שמו של חשוד 4 עולה?

ת. בפני בית המשפט. עלו החשדות עוד בחקירה הסמויה.

ש. אם עלה השם שלו לא נחתם על זרי הדפנה, האם בחקירה הסמויה התווספו ראיות שמבססות את החשד הסביר לאותה טענה כפי שמופיע בעובדה 3 בבקשה?

ת. לטעמנו כן.

ש. תפנה את בית המשפט.

ת. מופיע.

ש. אותן חשדות בחקירה הסמויה הוטחו בפניו היום בחקירה?

ת. הוטחו בו חשדות, אי אפשר להטיח הכל בבת אחת.

ש. והוא נתן לכם איזה שהוא הסבר.

ת. מסר גרסה.

ש. יש לך מחלוקת על כך שחשוד 2 עבד אצלו לפני 5 שנים?

ת. כך הוא טען.

ש. חשוד 2 נחקר על זה?

ת. גם הגרסה שלו מופיעה בפני בית המשפט, זה ייבדק וייחקר. אתה לא מצפה שבשעתיים נבדוק הכל.

ש. אם אותם כספים שהועברו לחברת רימקס, ולאותו עופר שמעוני לכספי תיווך, למה אני לא רואה במסגרת העצורים נציג מחברת רימקס?

ת. יש פעולות חקירה שאותן פירטנו.

ש. האם יש לך מהפעולות שמנית כוונה לעצור מישהו מחברת רימקס על קבלת שוחד או תיווך בשוחד?

ת. כל הפעולות בפני בית המשפט.

ש. נכון לומר שהכסף הזה ניתן בהמחאות? על ההמחאות האלה הוצאו חשבונות מס?

ת. נכון. נתקלנו גם בתיקים כאלו.

ש. החוזה מדבר על זה שהם צריכים לעשות שיווק של פרויקט יעדים?

ת. זה מה שהוא טוען.

ש. באיזה תאריך נחתם ההסכם?

ת. לא זוכר, תגיד לי אתה.

ש. פעולת החקירה לבדוק את החוזה הזה ולראות שהוא אמיתי ולא נחתם בדיעבד אתה רוצה 12 יום?

ת. אני רוצה 12 יום על הפעולות שמופיעות בפני בית המשפט.

ש. לגבי הלבנת הון, איזה הון הוא הלבין?

ת. את הכסף שהוא מסר כשוחד, הוא ניסה להסבות את זה.

ש. מי ניתן להסבות הנותן או המקבל?

ת. שניהם.

ש. האם אני נתתי בהמחאה, הכסף הזה יצא מחשבון בנק לגיטימי נכון?

ת. נכון.

ש. ואם על ההמחאה ניתנה חשבונית ושולם עליה גם מיסים....

ת. זו פעולת ההסתרה.

ש. הוא ניסה להסתיר את הכסף? חשוד 4?

ת. בדרך העברת הכסף כן.

ש. לפי חוק הלבנת הון א או 3ב?

ת. א. אולי גם ב, אבל אני מדבר על א.

ש. הכסף ניתן תמורת קידום של משהו נכון?

ת. נכון.

ש. אתה יכול לומר מה זה המשהו?

ת. בפני בית המשפט.

ש. שאלת אותו מה זה?

ת. הוא נחקר ומסר גרסה.

ש. יש לך איזה שהיא ראיה שהאיש הזה קודם בעריית אשקלון ולא ההפך?

ת. הכל מופיע בדוח הסודי.

ש. האיש הזה מסר בגרסתו שבעריית אשקלון הכל הולך לו קשה, שום דבר לא מקדמים לו, זה משהו שבדקת לפני?

ת. מופיע בדוח הסודי.

ש. מבחינת ראיות פורנזיות, יש לך איזה ראיה שיואל דוד מגיש לעריית אשקלון..?

ת. החקירה בתחילתה ובראשיתה, היום בוצעו חיפושים במקומות רבים, וצריך לבדוק דברים רבים.

ש. מן הסתם הלכתם ובדקתם לראות איך מקדמים את ענייניו בעריית אשקלון.

ת. יש ממצאים שמופיעים בדוח הסודי.

ש. מבחנת שיבוש מהלכי המשפט, בין חשוד 4 לבין מי אתה חושש שהוא ישבש? בין החשודים שעצורים כאן או בין אחרים שמשוחררים?

ת. גם וגם.

ש. כי הם עלו ביחד, ועלו למעצר ביחד.

ת. הם נמצאים בהפרדה. כרגע יש שוטרים שמשגיחים.

ש. כמה פעולות חקירה לעניין מתן השוחד יש לך בעניינו?

ת. כמה עשרות.

ש. אין מחלוקת שהכסף הזה ניתן, הוא לא מסתיר.

ת. לא מסתיר, מסר חשבוניות. אמרת כבר.

ש. כל הפעולות שמתעסקות בכלל אם הוא מסר או לא מתבטלות כי הוא מאשר.

ת. יש פעולות אחרות.

ש. לטובת מה ניתן הכסף הזה? הוא טוען שהוא נתן את זה לטובת עבודה, אתה אומר למשהו אחר.

ת. צריך לבדוק ולהוכיח, זו טבעה של חקירה, אנחנו בראשיתה של חקירה.

 

ב"כ המבקשת משיב לב"כ חשוד 2:

ש. מה אתה מייחס לחשוד?

ת. לקיחת שוחד בשביל חשוד 1, תיווך בשוחד ועבירות על פי איסור ההון.

ש. גם אצלו העילה היחידה זו שיבוש.

ת. כן.

ש. לשיטתך על פי סעיף 3 החשוד 4 העסיק את החשוד 2 נכון?

ת. נכון.

ש. כמה זמן לשיטתך?

ת. מספר חודשים.

ש. איך בא לידי ביטוי העסקה?

ת. הביא לו כסף.

ש. לפי מה שאתה יודע, לכל שקל שיצא יש גם חשבונית.

ת. נכון.

ש. בדקת את החשבוניות הן תואמות להעברות הבנקאיות לצ'קים?

ת. כן.

ש. כמה פעולות חקירה יש?

ת. כמה עשרות.

ש. כמה מהן ברות שיבוש?

ת. רבות מהן. מתן הסתם יש גם אנשים אחרים שצריך לחקור אותם ולבדוק דברים נוספים.

ש. החקירה הזו מתנהלת מספר חודשים.

ת. נכון, חקירה סמויה.

ש. במהלך החקירה הסמויה אני משער שעקבתם אחר אותם אינטרסים של חשוד 4 לעריית אשקלון נכון? יש איזה שהיא ראיה לכך שהאינטרסים שלו קודמו בעריית אשקלון מעבר לכל יזם אחר?

ת. יש ראיות שהאינטרסים קודמו זה מופיע בדוח הסודי.

ש. לגבי איזה פרויקט?

ת. לא יכול לומר. מופיע בדוח הסודי.

ש. ישנה איזה שהיא חלופת מעצר שאפשר?

ת. לא.

 

ב"כ המבקשת משיב לב"כ חשוד3:

ש. במה הוא נאשם? איזה עבירה ספציפית?

ת. לקיחת שוחד יחד עם חשוד 1.

ש. אני קורא את סעיף 4, זה העבירה?

ת. כן, הוא גייס בשבילו את כספי השוחד.

ש. המילה גייס, אתה יכול להגיד לי אם יש ראיה ללקיחת שוחד, מתן שוחד, עבירה שהתחילה בשוחד, מוגרת או שיש פעילות שכנועית, קידומית באוויר?

ת. יש ראיות ממש לא באוויר, והן בפני בית המשפט.

ש. מה שאתם כותבים בבקשה, אתה יכול להסביר לי? יש מידע קונקרטי או חשד קונקרטי שהוא לא פעל, אלא לקח מצד א והעביר לצד ב?

ת. בדוח הסודי.

ש. יש ראיה מי לקח ומי קיבל?

ת. מופיע בדוח הסודי.

ש. למה זה לא מופיע בבקשה?

ת. אני לא יכול לומר את שמות האנשים.

ש. הם חלק מהעצורים?

ת. הכל מופיע בדוח הסודי.

ש. יש מישהו ספציפי שנלקח ממנו ומישהו שניתן לו?

ת. כן. יש ראיה כזו וזה מופיע בפני בית המשפט.

ש. עצורים או לא עצורים?

ת. בפני בית המשפט.

ש. מי שקיבל או ממי שנלקח נמצא פה?

ת. מופיע בדוח הסודי.

ש. האם מדובר באירוע אחד?

ת. באירועים מסויימים.

ש. כמה אירועים?

ת. לא יכול להגיד.

ש. יותר מ10 אירועים?

ת. לא יכול להשיב.

ש. כל האירועים שאתה טוען נלקח שוחד מצד אחד וניתן לצד שני?

ת. כן.

ש. מה היקף הכספים שנלקחו מצד א לצד ב?

ת. מאות אלפי שקלים.

ש. מה העבירה שבה הוא מואשם?

ת. לקיחת שוחד לחשוד 1 ותיווך בשוחד.

ש. אתה מכיר את סעיף 275ב1?

ת. תיווך?

ש. לא, סעיף בעל השפעה. זה סעיף שהוא לא 10 שנות מאסר, אלא 3. מדובר על אדם שהוא עזר, קידם.

ת. אבל לא לזה אני התכוונתי. אני התכוונתי למשהו אחר.

ש. כמה פעולות חקירה דרושות ל 12 יום?

ת. עשרות פעולות חקירה.

ש. ממה החשש לשיבוש?

ת. שיבוש, יש אנשים שצריכים להיחקר ופעולות שצריכות להיעשות.

ש. שהם לא עצורים?

ת. גם עצורים וגם לא עצורים.

 

ב"כ המבקשת משיב לב"כ חשוד 5:

ש. במה החשוד שלי נחשד?

ת. במתן שוחד.

ש. עבירה יחידה?

ת. והלבנת הון.

ש. אנחנו מדברים על 50,000 ₪ נכון?

ת. בפני בית המשפט, יש דברים נוספים.

ש. החשוד הזה עובד כמנהל מרכז באשקלון בשכונת עתיקות נכון? זה התפקיד שלו?

ת. כן.

ש. יש לכם טענות לגבי קבלת התפקיד?

ת. בפני בית המשפט.

ש. אני אמור להסיק שיש או אין?

ת. מה שאתה רוצה, אני אומר שזה מופיע בפני בית המשפט. אני אחדד לבית המשפט, כותב תשובה בכתב ומגיש לבית המשפט - מסומן במ/24.

ש. הוא נחקר מעבר לעבירה של המתן שוחד, מה שמופיע בפני בית המשפט, והלבנת הון על משהו נוסף?

ת. לא.

ש. מדובר בעבירה אחת?

ת. מדובר במסכת עובדתית.

ש. זה כל התיק.

ת. לכל אחד יש תפקיד משלו.

ש. אני מדבר על חשוד 5, האם מסכת העובדות ביחס לחשוד 5 מדברת על עבירה אחת בסכום אחד מסוים?

ת. יש יותר מסכום אחד.

ש. אתם טענתם או למעשה אתם חקרתם אותו בחשד לנתינת שוחד.

ת. נכון.

ש. הסעיף שך נתינת שוחד זה אומר שנותן השוחד לעובד הציבור כביכול ראש העיר, אתם טוענים שחשוד 5 נתן בפועל כסף לחשוד 1, אין איש אמצע. זה מה שאתם טוענים?

ת. נכון. הוא נתן בשבילו, לא אמרתי שנתן לידיו.

ש. נתן בשבילו זה לא נתן לו.

ת. אז נתן בשבילו.

ש. הכסף ניתן מטעמים אחרים, הבן אדם איש משפחה של חשוד 1, איך זה קשור לתפקיד שלו?

ת. זה קשור לקבלת התפקיד שלו.

ש. המתת ניתן ב 2014, וזה קשור לתפקיד שלו.

ת. כך אנחנו טוענים.

ש. ואתם מבקשים עדיין 3 ימים, אתם לא רוצים לשחרר אותו.

ת. לא.

ש. העילה שלך להחזיק אותו במעצר זה בטח מעבר לחקירה נוספת זה החשש לשיבוש.

ת. נכון.

ש. אתה בטוח שהבן אדם הזה מסוגל לשבש?

ת. כך אנחנו טוענים. אני לא אמרתי שהוא שיבש.

ש. איזה הסכם שתיקה?

ת. מופיע בפני בית המשפט.

ש. החשוד מסר לכם גרסה מלאה?

ת. מסר גרסה.

ש. גרסה מלאה?

ת. לטענתו גרסה מלאה, הוא מסר גרסה.

ש. ואתם טוענים שיש דברים שהוא לא מסר, ויש לכם צורך לימים לחקירה?

ת. נכון.

 

 

ב"כ המבקשת מסכם:

אני חוזר על הבקשה.

 

ב"כ חשוד 1 מסכם:

אנחנו לא נמצאים בשלב ניהול הוכחות, אני רוצה להתרכז בעניין המעצר. אתם מבקשים 15 יום והטענה שלכם היא טענה של שיבוש הליכים. החשוד 1 שיתף פעולה בחקירה ומסר גרסה, יכול להיות שהגרסה לא מתאימה למשטרת ישראל והציור שרוצים לצייר, וההסבר.. אני חושב שדברים לא קרו לא אתמול ולא שלשום דברים הם דברים שקרו והיו ידועים, ואם אנחנו רוצים שהמשטרה תחקור ואנחנו רוצים שהמשטרה תחקור ושתגיע לממצאים הנכונים, אבל יחד עם זה המשטרה לא צריכה לחקור במעצר ובעניין כזה שהיה ידוע, זה לא משהו שנפל ויש מאחורי זה הסכמים ודיבורים, אין שום סיבה שבעולם שהאיש יהיה במעצר, אתם מכירים את כל העובדות, את הכספים והמקרה עצמו, יכול להיות שיש הסבר אחר גם. לא מדובר פה בשום דבר שמחייב מעצר, מדובר בראש עיר, אדם ללא עבר פלילי, לא טוענים למסוכנות. יש פה רק שיבוש. יש פסיקה של בית המשפט העליון של שיבוש.. צריך להיות אינדיקציה לשיבוש או מעשה כזה או אחר ולא מעשה אוטומטי. גם אם יש הרבה פעולות חקירה, החקירה מתנהלת כבר זמן מה, תמיד אפשר למצוא את הדרך לקצר. אפשר אפילו להתרחק מהמקום ולא לתת לו אפשרות לדבר עם אף אחד, אפשר למנוע את השיבוש ואפשר למנוע שדברים יפגעו בחקירה, הוא יעשה מה שצריך לא צריך לשלוח אותו מאחורי סורג ובריח. במידה ובית המשפט חושב שכן צריך, אז צריך לקצר את הימים ככל שניתן.

 

ב"כ חשוד 2 מסכם:

נשאל חברי על כל הפעולות שבוצעו, אנחנו מדברים על חשד לפעולה של תיווך לשוחד, לקיחת שוחד, עבירות שכביכול מיוחסות לחשוד 2. בכל חומר הראיות וגם התובע בעצמו אומר שאין שום ניסיון של להסתיר איזה פעולה שבוצעה בין חשוד 2 ליתר החשודים, כל פעולה שנעשתה נעשתה שהיא מגובה בהסכם או חשבונית מס כדין. פעולת חקירה שנמשכת מספר חודשים, אני חושב שיכלה לפתור וחברי התובע יכל לפתור את כל השאלות או פעולות החקירה שרצה לבצע באותה תקופה. אני מנסה להבין מה העילה לשיבוש בנוגע לחשוד שלי, אני לא יודע מה יש לשבש, לא מייחסים לו איזה פעולה או שהוא ניסה להסתיר משהו. כל פעולה נעשתה כחוק בהסכם וחשבונית. מה שמיוחס ללקוח שלי שנוגע גם לחשוד 4 אני לא חושב שהיחידה החוקרת שהוא מתקרב לעבירה מסוימת ולפי דעתי כל פעולה שהיחידה החוקרת תרצה לעשות היא תרצה לעשות, גם אם הלקוח שלי יהיה בחלופת מעצר, אין מניעה מחוץ לאשקלון או אי יצירת קשר. לחלופין אני חושב שצריך לצמצם את הימים.

 

ב"כ חשוד 3 מסכם:

אחיו של החשוד מתחתן היום בערב. דיברתי היום בצהריים כשהייתי ביחידה היום ואמרו לי לפנות עם זה בערב. אני מוכן ללוות אותו באופן אישי, אני מבקש לשחרר אותו לכמה שעות, לקחת אותו ולהחזיר אותו. הלקוח שלי גם לא ממש יודע במי מדובר, לא נאמר לנו למי הוא נתן ולמי הוא לקח, אם עצורים, משוחררים. מדובר בחקירה שתסיים עוד 3 ימים או 5 ימים, היא תסתיים בסופו של דבר. לכן ביקשתי מהיחידה החוקרת, אמרו שאין התנגדות ושבית המשפט יאשר. אני מבקש מבית המשפט שימצא מסגרת הגיונית, אני מוכן לקחת אותו ולהחזיר אותו.

מדובר בבקשה שבה החשוד 3 מואשם בעבירת שוחד שלא כתוב ממי לקח וממי נתן, אנחנו לא יודעים אם הם פה או חופשיים, אין לנו מושג ולא קיבלתי תשובה לזה. מהסיבה הזאת קשה לי להתגונן ביסוד סביר, כי אי לא יודע במי מדובר, לכן אני מבקש מבית המשפט שיעשה את העבודה שלי, לבדוק את הבקשה, הבקשה 12 יום שאני לא מבין, אני מבקש שבית המשפט יצמצם את זה, שיבחן את החשד ואם יש עילה לשיבוש, ושיאשר את היציאה לחתונה. כל חבורת העצורים הזאת, פרט לחשוד 1 הם סוג של הפעלת לחץ, אני לא רואה חקירה סמויה של מס' חשודים אין ראיות, הם מנסים להפעיל לחץ, אני לא חושב שקשור לרוב האישומים בכתב האישום. אני מבקש שבית המשפט ישמור על ההגינות והצדק.

 

ב"כ חשוד 4 מסכם:

מטבען של הארכות ימים אנחנו מתגוששים בעיניים עצומות. בית המשפט הזה נחשף לכל החומר במסגרת הישיבה בהוצאת הצווים ומן הסתם הוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים, ולכן הסיכומים מנסים לשכנע את בית המשפט על סמך מה שאנחנו סבורים ומה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים. העובדות המיוחסות לחשוד 4 שהוא נתן כספים לחשוד 1 במסגרת העסקתו. לפעמים הארכות מעצר, בטח שזה הארכת מעצר ראשונה נוטה בית המשפט להאריך, אבל בוא נבחן בהארכת מעצר זו מה כבר גלוי ומה יש מבחינה ראייתית. אותו מתן כספים של חשוד 4 לחשוד 2 הוא בכלל לא במחלוקת, הוא אומר נכון נתתי כספים, יש פה חוזה, הוא חתום על חוזה והוא לא חתום לבד, הוא חתום עם חברה נוספת. הוא אומר שהוא לא ניסה להסתיר את הכסף. הולכים לטיב הקשר בינו לבין חשוד 2, האם ההיכרות שלי איתו מתבססת רק כי אחיו הפך להיות ראש העיר, אז גם כן הוא מפזר את האשם והוא אומר שהוא עבד אצלו בעסק, אני נתתי לו עבודה וסיפקתי לו עבודה עוד הרבה לפני שאחיו נהיה ראשהעיר. האם אנחנו באותה קונספירציה נתתי לחשוד 2 בדרך של הסוואה של סיפוק עבודה שיגיע לחשוד 1 שיקדם לי פרויקטים? גם כאן חשוד 4 מפזר את האשם, הוא אומר שמקשים עליו, ומפנה לפרויקטים. עכשיו נשאלת שאלה, הרי אם אני רוצה לתת שוחד לחשוד 1 שיקדם אותי למה אני צריך לעשות את זה במעגל כזה שיהיה לעיני כל? בחוזה, דרך אחי, הרי בשוחד אפשר שרק אני והוא יודעים, לא בדרך כזו. אם אלה באמת כספי שוחד, אז לאותו חוזה שנחתם יש צד נוסף שקיבל כסף. למה אני צריך מ 150,000 ₪ שסיפקתי שהם יתחלקו בין רילקס לעופר שווה בשווה? שניהם אמורים להחזיר מהפרומיל שהם יקבלו בעתיד את הכסף, אז איזה שוחד זה אם אני צריך להחזיר? אז עכשיו ניתן לבחון דבר אחד, הם צריכים להוכיח שחשוד 4 נתן את הכסף הזה בידיעה שהוא עובר בסופו של יום לחשוד 1 שהוא במסגרת תפקידו יכול לקדם לו את אותן פרויקטים שגם לא קודמו. אז במה מחשידים אותו? אין פה מסוכנות, הם לא טוענים למסוכנות. חברי טוען שהחשוד אמור לשבש אם הוא ישוחרר, הרי בכל העובדות הוא הודה בסופו של יום, בנתינת הכסף, בהיכרות עם חשוד 2, מה שהם צריכים להוכיח זה שהכסף הזה ניתן ככספי שוחד בידיעתו.  הוא עשה חוזים, חתם עם האנשים, את מה הוא ישבש? את עצם הנתינה? פתחתי ואמרתי בית המשפט יודע יותר ממני, אני בעיניים עצומות. אבל אם לבית המשפט יש משהו שאני לא חשוף אליו והוא סבור שרק על זה, אז כל פעולת חקירה שעונה לאותה שאלה, זה חשוד שנתן גרסה שצריכה להיבדק, ועם יחידה כזו הגרסה יכולה להיבדק ב 3 שעות ושיבדקו הם יגיעו לכן או לא, לא צריך 12 יום. בטח לא כשהעובדות הן לא במחלוקת, איזה בקשה זו. כל פרטי העבירות שלא קשורות לו, למה זה בבקשה ?ליצור איזה נפח כדי שיצדיק את ימי הבקשה? הוא נותן גרסה שהיא גרסה הגיונית, חברי הסכים איתי שיש חוזה. וגם אם בית המשפט בסוף נעצר לבקשה, אז לכל היותר שניפגש כאן מחר, הייתה חקירה סמויה, או שיזמן אותו מהבית, אי יצירת קשר, הוא יגיע לחקירות מידי יום ויסיים את החקירה, למה איש כזה שעשה הכל פתוח על השולחן, בדרך גלויה צריך להיות עצור. זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. יש חלופה, אלה המקרים לחלופה, במקרים כאלה, אנשים כאלה. יש לנו כאן חלופה מצוינת.

 

ב"כ חשוד 5 מסכם:

אני רוצה להביא בפני בית המשפט את התמונה כמו שאני רואה אותה, אולי זה הקו שבית המשפט רואה שאני לא פוגע בהם אז שאולי יכוון אותנו, וזה לטובת החקירה. מדובר בחשוד שנשוי לגברת שהיא אחיינית של ראש העיר. הבן אדם הזה הוא פנסיונר של צה"ל, הוא הציע את עצמו בצורה חוקית, במכרז, ואני חושב שחשוד 1 לא היה מעורב וגם אין טענה בנושא הזה, והתקבל כתפקיד מאוד יפה. רעייתו של חשוד 1 פנתה לחשוד שלנו וביקשה סכום כסף מסוים שיעזור, הוא מכיר את הגברת, היה ראש הסניף של קדימה, מעולם לא דיבר עם הגברת עצמה אבל ידע על הסיפור. זה החלק הראשון שאנחנו רואים את הדברים. הבן אדם מסר גרסה, סיפר את כל הסיפור, מההתחלה ועד הסוף לא החסיר פרט, ניסיתי לדבר עם האישה, החשוד עומד על שלו, הוא אומר שחוץ ממה שעשה לא עשה כלום. ואפילו אני יכול להוסיף שהחשוד מסר בגרסה שלו שהוא ניסה לעשות מאין הפסקת קשר, הוא באמת ניסה להפסיק את הדברים והוא לווה לו 50,000 ₪. לעניין העבירה, מדובר בעבירה של מתן שוחד, אני קראתי את הסעיף עם חבריי וניסינו קצת להיכנס לסעיף עצמו, הסעיף לא פוגע בעבירה. סעיף העבירה הוא לא נכון. בן אדם בן 58 עם לחץ דם ובעיות בריאותיות, ללא עבר פלילי, איזה שיבוש הוא יכול לבצע? אבא ל 4 ילדים. הוא לא החשוד העיקרי, הוא בתחתית הסיפור שלנו פה, זה לא המקום. יש חלופת מעצר שהיא חלופה טובה, יש פה את החתן שלו שהוא מהנדס, אבל המקום שלו לא במעצר.

 >

החלטה

 

בקשה ראשונה להארכת מעצרם של החשודים.

 

קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לחשודים. אני נסמך בעניין זה על דוח סודי וכן ראיות שסומנו על ידי ביום 31/12/15 במ/1 עד במ/16, ועל ראיות ומסמכים שסומנו היום במ/2 עד במ/22.

 

קיים יסוד סביר לחשש ששיחרור החשודים יוביל לשיבוש מהלכי החקירה, לאור טיב החקירה ופעולות החקירה המתבקשות.

 

יצוין, כי הובא לידיעתי, מהלך שהתרחש, שבמסגרתו קיים חשש שננקטה פעולה בעלת פוטנציאל משבש, ואפנה בעניין זה למסמכים שאותם סימנתי היום במ/2 עד במ/6.

יש לאפשר ליחידה החוקרת למצות את החקירה, להשלים את הפעולות המתבקשות, בלא חשש לשיבוש החקירה.

בשלב זה, למרות שניתן לבצע אבחנות כאלה ואחרות בין החשודים, לא ראוי לעשות כן.

אני מורה על הארכת מעצרם של החשודים 1-4 עד ליום 12/1/16 בשעה 16:00.

אני מורה על הארכת מעצרו של חשוד 5 עד ליום 7/1/16 בשעה 16:00.

יש לאפשר לחשודים לקבל ציוד קיום בסיסי.

בכל הקשור לבקשתו של חשוד 3 להשתתף בחתונת אחיו, אני דוחה את הבקשה.

 

ניתנה והודעה היום כ"ד טבת תשע"ו, 05/01/2016 במעמד הנוכחים.

 


 

מנחם מזרחי , שופט

 

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה