פרוטוקול הארכת המעצר של איתמר שמעוני ושאר החשודיםמה החליט שופט בית המשפט השלום בראשון לציון, מנחם מזרחי, ומה היו טענות המשטרה והסנגורים

  

 

לפני כבוד השופט מנחם מזרחי

 

המבקשת

 מדינת ישראל

 

 

נגד

 

החשודים

1. איתמר הנרי בנואה שמעוני

 

2. עופר שמעוני

 

3. משה פונטה

 

.4 יואל דוידי

 

5. חיים סופר

 

     

נוכחים:

ב"כ המבקשת רפ"ק ליאת שניידר ורפ"ק אלישע קוגן

ב"כ חשוד 1 עו"ד ירון לונדון

ב"כ חשוד 2 עו"ד זיו מילר

ב"כ חשוד 3 עו"ד ג'ורג'י עמיר

ב"כ חשוד 4 עו"ד שרון וקנין עו"ד חיים כהן

ב"כ חשוד 5 עו"ד יאיר רגב

החשודים הובאו באמצעות שב"ס / ליווי

 

פרוטוקול

 

ב"כ המבקשת:

אני חוזרת על הבקשה.

מגישה דוח סודי מוגש ומסומן במ/1.

אנחנו פה היום בהארכת מעצר שניה של החשודים 1-4 והארכת מעצר ראשונה של חשוד 5. מדובר בפרשיה חמורה שעניינה עבירות מין ועבירות שוחד השזורים אלה באלה וכן עבירות שוחד  העומדות בפני עצמן. במהלך הימים האחרונים מאז מעצרם של החשודים חלו התפתחויות בחקירה הנוגעות לכל המעורבים, כולל בשעה האחרונה לפני שהגענו לפה.

מגישה מסמכים לבית המשפט.

 

ב"כ המבקשת משיבה לב"כ חשוד 1:

ש. אנחנו נמצאים בהארכת מעצר שניה היום, היו 8 ימים, הייתה לכם הזדמנות להטיח במרשי את כל החשדות נגדו.

ת. הוא נחקר מספר פעמים, הגשתי את החקירות לבית המשפט ועדיין לא סיימנו את החקירה.

ש. אני שאלתי אם הייתה לכם הזדמנות להטיח בפניו את כל החומרים.

ת. יש מחשבה מאחורי כל חקירה.

ש. אם הייתם רוצים מבחינת הימים הייתם יכולים להטיח את כל החשדות.

ת. יש מספר אנשים שצריך לחקור. אם היה לי 24 שעות לחשוד שלך הייתי יכולה. בימים האחרונים ביצענו עשרות פעולות חקירה.

ש. כשאת אומרת שעל חלק מהדברים הייתה לכם הזדמנות, ערכתם איזה שהם עימותים, דיברתם על תלונה, מתלוננת, אונס, היה עימות?

ת. בפני בית המשפט מה בוצע ומה לא.

ש. אני מדבר עם מרשי. למה לא נעשה אף עימות עם אף אחת?

ת. כי עשינו פעולות חקירה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לבצע. עדיין לא בוצע.

ש. לא נערכו עימותים כי ככה החלטתם, ולא הספקתם להטיח בפניו את כל הראיות שיש לכם למרות שדברים כבר קיימים והייתה חקירה סמויה ובאתם לבית המשפט ביום הראשון והצגתם תמונה מחמירה. בנושא עבירות השוחד, למה לא ערכתם אף עימות עם אף אחד?

ת. אותה תשובה כמו שנתתי קודם.

ש. החלטתם לא לעשות את זה?

ת. אנחנו עושים כל דבר שאנחנו חושבים שנחוץ לחקירה בזמן שצריך.

ש. אתם טענתם לשיבוש, זאת הייתה עילת המעצר היחידה. האם הטחתם במרשי משהו באשר לשיבוש או איזה משהו בעניין הזה שהוא באופן אישי האשמתם אותו בשיבוש כלשהו בחקירה הזאת?

ת. לא זוכרת להגיד כרגע אם הוטח בפניו, החומר בידי בית המשפט, החקירות מאוד ארוכות אני יכולה לבדוק. נעשו מספר פעולות שיבוש בתיק כולל מה שהפניתי את בית המשפט. לא הוטח.

ש. האם ב 8 ימים האלה שבית המשפט נתן לכם עשיתם כל מה שצריך לעשות על מנת לאיין אפשרויות של שיבוש?

ת. מה אתה מתכוון?

ש. אני יכול להגיד לך, מספר חקירות ניהלתי בחיי כאלה וגם אחרות. אחד הדברים הכי חשובים שהייתי עושה זה קודם לדאוג לכך שאני עושה מה שצריך הכי מהר שלא ישבש לי את החקירה, כי יכול להיות שהוא לא צריך לשבת במעצר.

ת. אנחנו עובדים במלוא המרץ מבוקר עד לילה, כולל בסופי שבוע ואנחנו כמובן עושים ככל יכולתנו על מנת לסיים את החקירה יותר מהר לטובת כולם.

ש. מבין כל הפעולות שבהארכת המעצר הראשונה הצגתם לבית המשפט כתבתם שיש כמה פעולות שמבלי להשאיר אותו מאחורי סורג ובריח אי אפשר להמשיך את החקירה. כמה מהן ביצעתם כבר?

ת. אני יכולה לספור, חלק גדול מהפעולות בוצעו, חלקן לא בוצע, יש פעולות נוספות רבות שבוצעו שלא היו בפני בית המשפט.

ש. אם באים לבית המשפט ומבקשים להחזיק אדם במעצר ואומרים שיש מספר פעולות שמחייבות את המעצר זה הדבר הראשון שצריך לעשות, אי אפשר לבוא ולהגיד שלא עשינו.

ת. ביצענו עשרות פעולות, חלק בוצע משיקולי חקירה וחלק לא משיקולי חקירה. בית המשפט יכול להתרשם מקצב החקירה.

ש. האם מעבר למה שהצגתם בהארכת מעצר ראשונה יש משהו חדש?

ת. כן.

ש. שקשור למרשי?

ת. הכל קשור למרשך. החשודים מאוד קשורים אחד לשני, כולם קשורים לכולם. חלו התפתחויות והן מופיעות בפני בית המשפט.

ש. אני יושב עם מרשי ושומע כמה שיותר בזמן שניתן לי לפגוש אותו מה קורה בזמן החקירות. מההתרשמות שלי, ותעני לי אם זה נכון או לא, אתם מציגים בפניו איזה שהיא תאוריה, לא יורדים איתו לפרטים, לא מעמתים אותו, למשל אונס, מתי את מי איך למה כמה, כן אנסתי לא אנסתי, עשיתי לא עשיתי. בסדר, ביום הראשון לא עושים את זה, אבל בסוף בעבירה כזו חמורה אומרים אתה אנסת איקס במקום ווי, ותתייחס למה שקרה שם בינך לבינה. אותו דבר גם במקרים אחרים, ואני כל הזמן מבין שיש לכם תאוריה שנבנתה ואולי בצדק מבחינתכם. הייתי חקירה סמויה, נאספו דברים ,נאמרו דברים, אחרי זה יש מספר ראיות כאלה ואחרות שנאספו ואז יושבים ומציירים איזה שהיא תמונה. האיש הוא ראש הפירמידה, כולם עשו כי רצו לשחד אותו ולהיות איתו, והסיפור הוא סיפור מדהים. אבל אם אתה מחלק את הסיפור הזה לחלקים קטנים, וזה השלב שהיה צריך מזמן לעשות את זה אחרי 8 ימים, אז לאיש יש תשובות, הוא כל השבוע אומר לכם אני רוצה ל ענות אני לא שומר על זכות השתיקה, ההפך. מיד אחרי הארכת המעצר הוא אמר אין לי בעיה שיחקרו אני לא סותם את הפה, אני מוכן לעשות הכל. אבל אתם לא מאפשרים לו לרדת לפרטים בכל האשמות האלה שיש לכם נגדו, למה. ואומרים לו אנחנו לא עושים את זה כי יום אחד שנספר לך אתה תרים דגל אדום.

ת. כנראה שההתרשמות שלך לא נכונה, החקירות מאוד מפורטות ובית המשפט התרשם. אני יכולה לתת דוגמא קטנה רק כדי להראות שזה לא נכון בעמוד 11 עד מחצית העמוד לדוגמא, שכן מוטחים בפניו דברים והוא מוסר גרסה.

ש. אם יש ראיות אחרות למה אתם לא מטיחים בפניו. פה יש ראיה שסותרת את מה שאתה אומר?

ת. ההתרשמות שלך נכונה ואולי מר שמעוני לא מבין את המהות של ההטחה.

ש. אני אומר לך ואני מאמין לו לגמרי, צריך שבית המשפט יראה אם יש מקומות שהוא רוצה להיכנס לעומק לדברים וזה לא קורה.

ת. ולכן הגשתי את ההודעות המקוריות לבית המשפט.

ש. אונס זה פעולה אקטיבית, משהו קרה. צריך להעמיד אותו עם הדברים.

ת. הפניתי את בית המשפט בדוח הסודי 10 למטה ו 11 עד האמצע.

ש. אתם חוקרים אותו הרבה מאוד על מה שאחרים עשו, הרי בסופו של יום הוא עונה לכם, הוא לא אחראי על פעולות שאחרים עשו. אם היה לכם הייתם מציגים בפניו, יש לכם ראיות כאלה שדברים נעשו כי הוא זה שהחליט לעשות כך או אחרת?

ת. בפני בית המשפט.

ש. ביקשתם בדרך שיסיר חיסיון?

ת. כן.

ש. שידבר עם מישהו שיסכים לדבר אתכם? מישהו מהחשודים האחרים?

ת. אני לא יודעת על מה אתה מדבר.

 

ב"כ המבקשת משיבה לב"כ חשוד 4:

ש. אני מסתכל בבקשת המעצר ומשווה אותה לבקשת המעצר הקודמת נאי רואה שהחשדות לא השתנו נכון?

ת. החשדות לא השתנו, אני רק רוצה להגיד שהיו התפתחויות משמעותיות. לא רק החשדות האלה, אני מפנה את בית המשפט.

ש. אני רואה שחשוד 4 נחשד בעבירה של מתן שוחד, ויחד עם אחרים על חוק איסור הלבנת הון.
ת. בין היתר בהעסקה באמצעות אחיו. אני מפנה את בית המשפט לעמוד 3 סעיף ו, ז, ח, ט בעמוד אחרי.

ש. אני מבין נכון שישנן חשדות נוספות שאינן מופיעות בבקשת המעצר ואיני יודע עליהן?

ת. העבירה היא אותה עבירה, לעניין מספר המקרים וההתפתחויות יש התפתחות והוא גם נשאל עליהן.

ש. כשאת אומרת לי בעבירה של מתן שוחד אנחנו נשארנו בעבירה זו, אבל את מדברת על ריבוי מקרים שלא ידעת?

ת. כן. לא רק ריבוי מקרים, יותר פירוט על מקרים שידענו.

ש. הוא נשאל על כל מקרה ומקרה? אין מקרה שעדיין לא הטחתם בפניו נכון?

ת. לא, הוא לא נשאל עליהם.

ש. על כמה אירועים הוא לא נשאל? הוא נשאל לעניין העיתון נכון?

ת. אני לא רוצה לפרט פה על מה הוא נשאל ספציפית, זה מופיע בפני בית המשפט. לא סיימנו את החקירה.

ש. לעניין המקרים, אמרת שעכשיו התברר לעניין מקרים אחרים. כמה מקרים הוטחו בפניו שהוא סיפק להם גרסה?

ת. מספר מקרים.

ש. אנחנו יכולים להגיד 4 מקרים?

ת. לא. גם מה שהוא נחקר לגביו לא סיימנו את החקירה.

ש. חקרתם אותו לגבי מקרים נכון?

ת. כן.

ש. שלפי תפיסת העולם שלכם, לטעמכם זה קבלת טובות, הקלות בעירייה, זה המקרים שהטחת בפניו?

ת. הטחתי בפניו את החשדות וחלק מהראיות, לא סיימתי לחקור אותו ואני לא חושבת שבשלב הזה אנחנו צריכים לדבר מה הוטח ומה לא.

ש. את יכולה לאשר בבקשה לבית המשפט שמר דוידי נחקר לאחרונה ביום חמישי סיים את חקירתו בשעה 12:00 הוחזר למעברים, הוצא בפעם השניה רק ביום שני לחקירה של 4 שעות ובזה הסתיימו כל פעולות החקירה איתו ב 8 ימים?

ת. אני מסכימה אני רק מכירה שהוא חזר הגשתם ערר, היינו במחוזי. הוא נחקר ארוכות 4 פעמים ולא סיימנו את החקירה בעניינו, ויש מלא דברים לעשות ולחקור עוד אנשים.

ש. הערר הוגש ביום חמישי ונקבע ל 4 וחצי?

ת. כן.

ש. מאיפה הובא לערר, מאבו כביר נכון?

ת. אוקי.

ש. כלומר שהערר לא הפריע לחקירתו של דוידי.

ת. אוקי.

ש. הצגתם בפני בית המשפט בדיון הקודם מסמכים סודיים שסומנו במ/2 עד במ/6, את מודעת למסמכים האלה?

ת. כן.

ש. בית המשפט קבע בהחלטתו "יצוין כי הובא לידיעתי מהלך שהתרחש ובמסגרתו קיים חשש שננקטה פעולה...." האם במ/2 עד במ/6 מתייחסים למרשי מר יואל דוידי לעניין הפוטנציאל השיבוש מבחינתו?

ת. כן. רושמת לבית המשפט תשובה מסומנת במ/6

ש. כשבית המשפט אומר לי כן, האם במ/2 עד במ/6 מתבססים על אותו מקור ראייתי, וכדי שתביני את השאלה, לצורך הדוגמא- האם אני למד מתוך האזנות סתר שפלוני אלמוני ניסה לעשות איזה פעולה אקטיבית אז הייתה האזנת סתר ממקור ראייתי. האם במ/2 עד במ/6 מתבסס על מקור ראיות 1 או על מספר ראיות?

ת. מספר.

ש. האם במ/2 עד במ/6 כל אחד מהם זה דבר שונה? ואם כן איזה מהם מתייחס למר דוידי או כולם?

ת. אם אמרנו מספר זה לא אותו דבר, במ/2 עד במ/6 מתייחסים למר דוידי.

ש. מכיוון שזה פוטנציאל של שיבוש שהיה לו ניסיון לעשות בעבר, האם נתתם לו בחקירתו להתייחס או החשדתם אותו בשיבוש?

ת. לא החשדנו אותו בשיבוש.

ש. נכון, בשונה מחשוד 1 מר דוידי לא נחשד בעבירה של שיבוש.

ת. נעשה בתיק הזה מספר ניסיונות לשיבוש, במיוחד בחקירה מורכבת כזו שיש ריבוי של מעורבים, ריבוי פרשיות שהחשודים בקשרים אדוקים אחד עם השני.

ש. מבחינת החומר הראייתי שלך יש ביד, אתם סברתם שהחומר הראייתי שבידכם לא מתגבש לכדי חשד סביר להתקיימותה של עבירה של שיבוש ולכן אם זה היה הייתם רושמים את זה בבקשה.

ת. בעקבות ההתפתחויות האלה אולי נשקול לחקור אותו בחשד לשיבוש.

ש. את אומרת שההתפתחויות שהיו השבוע תשקלי לחזור בשיבוש, אבל במ/2 עד במ/6 הוצגו בשבוע שעבר.

ת. בפני בית המשפט. אני אומרת שבמ/2 עד במ/6 נחקר עתה.

ש. זה נצתא בחקירה אבל עוד לא הגעתם לשלב שזה קבלת גרסה מהחשודים?

ת. כן.

ש. מתי התחלתם לחקור את במ/2 עד במ/6?

ת. במהלך השבוע.

ש. באיזה יום?

ת. לא יכולה להגיד באיזה יום. זה נחקר במהלך הימים האחרונים בין כל הדברים האחרים שנחקרים.

ש. אתם לא צריכים את החשודים כי לראייה זה נחקר בהווה, אתם לא צריכים אותם ומבחירות שלכם בחרתם להתחיל את זה רק השבוע נכון?

ת. לא נכון.

ש. יכולתם מבחינה טכנית?

ת. מבחינה טכנית כן, יכולתי לגמור את כל החקירה מבחינה טכנית.

ש. זה נכון לומר שמר דוידי משתף איתכם פעולה בצורה מלאה ומספק גרסאות?

ת. מספק גרסאות.

ש. נכון לעת הזו יש לכם ראיות של ממש שסותרות את הגרסה של מר דוידי, למשל שאם לצורך הדוגמא הוא אמר שהוא נתן למר עופר שמעוני כספים עבור עבודות תיווך, יש לכם איזה שהיא ראיה שהוא נתן כספים ואותו עופר שמעוני לא סיפק לו שירותים?

ת. עופר שמעוני הוא עובד עם מר דוידי בענייני ציבור.

ש. על איזה סכום דיברנו בדיון הקודם והוא לא השתנה מן הסתם, דיברנו על 150,000 לא כולל מע"מ. אם חברתי רוצה שאני לא אכנס לפרטים שתגיד כבר עתה.

ת. תיזהר בלשונך.

ש. באופן כללי למר עופר שמעוני הועברו כספים, יש כסף שהועבר לא על ידי חשבונית?

ת. לא.

ש. כלומר שאנחנו יודעים על כל הכספים שמר יואל דוידי העביר למר שמעוני נכון?

ת. אוקי.

ש. כל חשבונית רשום עליה מן הסתם לצורך מה היא ניתנה.

ת. כן

ש. הלכת ובדקת שאם למשל חשבונית 416 ניתנה עבור פרויקט, האם בדקת שאותו פרויקט לא היה קיים והוצאת החשבונית באופן פיקטיבי או שבדקתם שכל העבודות אכן היו קיימות?

ת. בפני בית המשפט.

ש. אישרת לי שאין כסף שהועבר למר עופר שמעוני שלא באמצעות חשבונית נכון?

ת. אוקי.

ש. כל חשבונית שהוצאה מן הסתם מפרטת בחשבונית מתן שירותים כאלה או אחרים נכון?

ת. נכון.

ש. האם יש לך חשבונית אחת, שמלמדת שאותה חשבונית ניתנה עבור שירותים שלא היו קיימים ולא ניתנו?

ת. לא.

ש. כלומר את יכולה לאשר לי שכל הכסף שהועבר לשמעוני הועבר עבור שירותים שניתנו בפועל?

ת. לכאורה, אני מפנה את בית המשפט לדוח הסודי לעמודים 2-6, ולכן אני אומרת לכאורה.

ש. מה שכתוב בעמודים אלה הטחתם בדוידי והצגתם לו משהו ספציפי?

ת. כן הוא נשאל על כך.

ש. תתני לי דוגמא.

ת. מציגה לביצת המשפט.

ש. האם יש לך טענה שגובה הכספים שניתנו עבור השירותים הם לא בתקנת השוק ולא בגובה השירותים שניתנו?

ת. מציגה לבית המשפט מסמכים.

 

ב"כ החשוד 4:

מאוד קשה לי לייצג צורה הזאת את החשוד, יש לי דברים שאני למד ממנו, בגלל הבחירה של היחידה  החוקרת לאחד את הבקשה אני לא יכול לשאול אותם.

אני ארשום לעצמי מספר שאלות בכתב ואני אבקש שנציגת המבקשת תשיב תשובות בכתב ובית המשפט יסמן.

 

לשאלת בית המשפט:

ש. ביחס לחשוד 1, למה לא הגעתם למצב שלפחות מטיחים בו את העובדות שנוגעות לעבירת המין, שלפי הטענה הייתה בלי הסכמה, אומרים לו עם מי הוא ביצע את אותה עבירת מין בלי הסכמה, מתי, איפה. אולי יש לו אליבי או טענה קונקרטית בעניין הזה, זה החשד המרכזי פה שעולה, כי צריך שחשוד ידע למה בית המשפט חשב שהוא צריך להיות עצור.

ת. אני משיבה לבית המשפט, והתשובה מסומנת במ/7.

 

המשך:

ש. זאת אומרת שמבחינתך את מפנה את בית המשפט לעדויות אחרות נכון או לראיות אחרות?

ת. בדיוק.

ש. אז לעת הזו יש לך ראיות אחרות, את גרסת החשוד שלא מנסה להכחיש את מתן השירותים וזה בסופו של יום בעצם הסיומת. הטחת בפניו את הראיות הסותרות את הגרסה שלו?

ת. עוד לא סיימנו את החקירה. הראתי לבית המשפט בחקירה שלו מה הכוונה.

ש. מן הסתם בחקירה דינאמית שאני אומרת שאין מחלוקת שהכספים הועברו וניתנו עבור שירותים החקירה צריכה להתמקד בצורך מתן הכספים. איזה ראיה הוטחה בפניו שסותרת את הגרסה שלו?

ת. לא הכל הוטח בפניו וכשיש....

ש. את טוענת שהטענה שלו מופרחת. למה היא מופרחת?

ת. בפני בית המשפט.

ש. הכסף הזה הועבר לטעמכם לצורך קבלת הקלות בעריית אשקלון נכון?

ת. לצורך קידום אינטרסים.

ש. מה זה קידום אינטרסים? מה הוא רצה? הרי הוא יזם וקבלן, מה הוא רצה הקלות בבניה?

ת. אני מפנה את בית המשפט לפרק שמתחיל בעמוד 4, לדוגמא גם עמוד 6יא, 6י.

ש. מה שהופנה בית המשפט אליו זה דברים שדוידי התבקש לתת עליהם גרסה?

ת. על י לפחות כן.

ש. אז אם את יכולה להגיד לי אפילו בכתב, תרשמי.

ת. אני הפניתי את בית המשפט לתשובה.

ש. החשוד שלי טוען לאורך כל חקירותיו שלא רק שלא מקבל הקלה, בלשון המעטה עריית אשקלון מקשה עליו קשיים שקשה לו להתמודד איתם, זה נאמר בחקירותיו, את יכולה להציג לבית המשפט?

ת. אני לא זוכרת, אם כן אנחנו בודקים את הגרסאות כדי להגיע לחקר האמת.

ש. אני חושב שאתם בוחרים לחקור רק את מה שאתם מאמינים בו, אם בן אדם אומר שמקשים עליו, ומראה ששילם כפול, ושבמקרה אחר עשו את המוות ופנה פעמיים לבית המשפט, רק אחרי החלטת בית המשפט פתרו את הבעיה, אני כחוקר הייתי רץ ואומר שניה, או ששמעוני פעם נותן הקלות ופעם תוקע, האם בדקתם לפחות קושי אחד?

ת. לא שידוע לי. אני לא זוכרת שהוא העלה קושי.

ש. לעניין ההקלות שאתם טוענים שהוא קיבל, מן הסתם ניהלתם חקירה סמויה והפרוץ שלה היה לפני 8 ימים, הראיות שמלמדות אותכם שהוא קיבל הקלות נמצאות כבר בידכם נכון?

ת. לא בהכרח, חקרנו הרבה מאוד אנשים, הראיות ממשיכות לזרום, יש לנו פעולות חקירה נוספות לבצע בעניינים אלו, ולא כל הראיות היו בידינו.

ש. הראיות שזורמות יכולות לזרום ממחלקת הנדסה ומאמצעים שהשתמשתם בזה, זה כדי להוכיח את טעמכם שהוא קיבל הקלה בעירייה אתם הייתם צריכים לגבות את החשד הזה או בעדויות של אנשים מתוך העירייה מחוץ לעירייה, או בקבלת חומרים שצריך להפיק מכל מיני גורמים, שאי אפשר לשבש, עדים ידעתם ביום הפרוץ. נכון?

ת. לא.

ש. תראי לבית המשפט, בדוח הסודי שהגשתם היום לפחות 4 אנשים שיוכל דוידי יכול לשבש?

ת. לדוגמא פעולה 19, 35, 36, 38.

ש. תבדקי האם פעולות אלה הופיעו בדוח הסודי שהוגש בדיון הקודם?

ת. 35-38 לא, לגבי 19 אולי. 36 כן.

ש. יכולתם לדעת בדיון הקודם על הפעולות האלה מהחשד הסביר שהיה בידיכם?

ת. לא.

ש. באיזה יום ידעתם עליהם?

ת. במהלך השבוע.

ש. הקודם או השבוע הזה?

ת. הקודם.

ש. ובחרתם לא לעשות עד היום?

ת. בחרנו לעשות פעולות חקירה אחרות.

ש. אמרת שאתם חוקרים ניסיון שיבוש משהו מהשבוע, אמרת משהו כזה?

ת. כן.

 

לשאלת בית המשפט:

האם פעולות 35, 36, 38 לא היו בדוח הקודם?

ת. אני משיבה שלא.

ש. אני מראה לך את במ/1 מיום 31/12/15 עמוד 39, למשל פעולה 11.

ת. נכון, אני מתקנת את עצמי. 35 ו- 38 לא היו.

 

 

המשך:

ש. כלומר קיבלתם בעניינו של דוידי 8 ימים ובחרתם לא לבצע את פעולה 19 ו 36?

ת. תעדפנו את זה אחרת, נעשו פעולות חקירה אחרות.

ש. תיעדפתם אחרת את איון החשש לשיבוש?

ת. אוקי.

ש. נכון לומר שתעדפתם אחרת במיצוי המקסימלי של שהותו של יואל דוידי במעצר מבחינת חקירה, כי אם אני מסכם את שעות החקירה שלו הן מסתכמות ביום רביעי חימשי ויום שני ב 10 שעות חקירה בלבד.

ת. אוקי.

ש. אנחנו יכולים לומר חלבית המשפט שהתעדוף היה בניצול הזמן החקירתי בתיעדוף אחר לעניין המסוכנות?

ת. לא, נעשו עשרות פעולות חקירה בעניינו של דוידי, הוא נחקר 4 פעמים מיום שלישי והחקירה מורכבת שיש בה כל כך פעולות חקירה.

ש. בדוח הסודי שהגשת עכשיו, לא פעולות שחוזרות על עצמן, כמה פעולות בעניין שלו שהוא יכול לשבש, עם פוטנציאל שיבוש אמיתי שאת יכולה להציג לבית המשפט?

ת. לדוגמא 20-31 זה קשור אליו, יכול לשבש את כולן.

ש. אם 20-31 כולן גביית הודעות לאנשים שאם הוא ישוחרר למעצר בית..., אני אומר שיש פוטנציאל לשיבוש. אבל אם זה משהו שהוא לא יכול לשבש או פלט אז אין פוטנציאל שיבוש.

ת. אפשר לשבש. בפני בית המשפט.

ש. פעולה 20 יכולת לדעת עליה ביום שלישי שעבר?

ת. לא.

ש. מתי התעורר הצורך שלה?

ת. בימים האחרונים מאז הארכת המעצר.

ש. פעולה מס' 20 התעוררה במהלך השבוע וזה היה יום חמישי?

ת. אני לא יודעת באיזה יום, במהלך הימים האחרונים.

ש. ההרגשה שלי לא נוחה, ביצעתם מעצר של חשוד נוסף מס' 5 ממתי ידעתם על הצורך למעצר שלו? עשיתם מעצר של חשוד 5 כדי להצדיק את הארכת המעצר?

ת. כל חומר הראיות בפני בית המשפט.

ש. אני בדקתי לגבי הצוות שלכם חקרתם פרשיות מתוקשרות והוצאתי פסיקות, ראיתי שבהרבה חקירות למשל גם כשהיה חשש לשיבוש ושהעברות היו מתן שוחד, היו חקירות שהסתפקתם בזה שהחשודים ממשיכים להיות משוחררים.

ת. כל חקירה היא אמרת.

ש. גם בה היה פוטנציאל וחשש לשיבוש וגם אלו היו חקירות של שוחד. את יכולה לאשר לי?

ת. אני לא מדברת על חקירות אחרות.

ש. בית המשפט בדיון הקודם אמר "בשלב זה למרות שניתן לבצע אבחנות כאלה בין החשודים לא ניתן לעשות כן". זאת אומרת שבית המשפט כבר בדיון הקודם קבע שיש לעשות אבחנה בין החשודים. למה היום באתם עם בקשת מעצר יותר דרקונית מהקודמת כשאתם לא מאבחנים אף אחד. יואל דוידי לא שומר על זכות השתיקה, לא נחשד בעבירות מין, לא נחשד בשיבוש, לכל השאלות נתן תשובות, למה אתם לא מאבחנים כבר עתה את יואל דוידי?

ת. הוא נחשד בעבירות חמורות של שוחד במספר מקרים, יש התפתחויות בחקירה ולא סיימנו את החקירה ולכן ביקשנו את מה שביקשנו, על פי הערכתנו אלה הימים שאנחנו צריכים, ככל שתהיה התפתחות נבוא.

 

שאלות נוספות לב"כ המבקשת משיבה לב"כ חשוד 4:

ש. מתן השוחד הזה נועד לתת לחשוד 4 טובת הנאה בעצם עיסוקו כקבלן נכון?

ת. כן.

ש. אני שואל אתכם ואתם אומרים שהואר פעיל בעיר אשקלון נכון?

ת. כן.

ש. האם בדקתם את הפרויקטים ומה יכולה להיות טובת הנראה כלשהי שקיבל בפרויקטים? בדקתם?

ת. בפני בית המשפט.

ש. במקרה ובדקתם יש לכם ממצאים שאפשר להציג אותם של שוני כלשהו בין מצב חוקי של אותם פרויקטים לבין טובת הנאה? הראיתם שיש שוני וטובת הנאה?

ת. מפנה את בית המשפט לדוח הסודי.

ש. את יכולה להגיד לבית המשפט כמה פרויקטים בדקתם?

ת. בפני בית המשפט, ועדיין לא סיימתי את החקירה.

ש. כשאתם אומרים שיש חשד לשוחד אתם אומרים שוחד טובת הנאה של קבלן לצורך פרויקט מסוים, יש לכם את הרשימה הזו?

ת. חלק נבדקו וחלק לא.

ש. עוד לא בדקתם את כל הפרויקטים נכון?

ת. כן.

ש. יש לכם פרויקט אחד שהוא היה צריך להיות תוצאה א והתוצאה ב כי דוידי עשה בעיר אשקלון כפי שאתם אומרים?

ת. יש.

ש. והדוגמא הזו שאתם מדברים עליה על סמך איזה ממצאים אתם הבאתם לבית המשפט את המסקנה שהיה צריך לקבל א וקיבלו ב?

ת. באותה תשובה, כן.

 

מציג שאלה בכתב מבקש שתעני בכתב.

התשובה מוצגת לב"כ החשוד, מסומן במ/8.

 

המשך:

ש. אמרת שיש דוגמאות ויש ממצאים. אותם ממצאים לגבי פרויקטים ספציפיים הטחת בפני החשוד ושאלת את השאלה במקום א קיבלת ב?

ת. מה שהפניתי את בית המשפט מקודם הוטח בפניו.

ש. והחשוד ענה לכם על הדברים האלה?

ת. מוסר גרסה ולא שותק על אף שאלה.

ש. את הממצאים האלה קיבלתם מסמכים ועל סמך חקירה שביצעתם בעירייה?

ת. בפני בית המשפט.

ש. מבחינת חקירה בתחום הזה מיציתם את החקירה?

ת. לא.

ש. כיצד העובדה שהחשוד יהיה במעצר בית מנותק יפריע לכם לבדוק פרויקטים?

ת. הוא יכול לשבש.

ש. איך מסומן אלמנט שיבושי?

ת. נשאלתי על פעולות החקירה ואם אפשר לשבש, הפניתי את בית המשפט ואנחנו סבורים שבשלב זה מעצר בית לא מספיק.

ש. אמרת יכול לשבש, לגבי הפרויקטים האם יש אלמנט סימון, יש לך ממצא שאפשר לשבש?

ת. כן.

 

ב"כ המבקשת משיבה לב"כ חשוד 2:

ש. חקרתם את שמעוני על כל העבירות המיוחסות לו? על כל האירועים של השוחד, הוטחו בפניו?

ת. אני יכולה לבדוק. לא.

ש. כי לפני רגע אמרת לחברי שעבירות השוחד היחידות שמיוחסות מתייחסות לאותן עבירות שיש חשבוניות מס.

ת. לא אומר שלכל אחד אין עניינים משלו.

ש. העבירות לעופר שמעוני הן רק באמצעות יואל דוידי?

ת. לא. מפנה את בית המשפט לעמוד 2 סעיף ג שממשיך לעמוד 3, עמוד 4 סעיף ב, עמוד 6 סעיף יא, לדוגמא.

ש. אם הוא חשוד בעבירות נוספות למה זה לא מופיע בבקשה? סעיף 3 אומר שהלקוח שלי חשוד רק בקבלת שוחד מאת חשוד 4, למה לא מופיעים חשדות אחרים?

ת. מופיע בסעיף 5.

ש. איזה עבירה זה של הסתרת מקור השוחד?

ת. בנוגע להעברת הכספים. לקבלת הכספים.

ש. רשמתם סעיפי אישום שמיוחסים לכל אחד ואחד מן החשודים, מר עופר שמעוני למעשה מיוחס לקיחת שוחד, תיווך שוחד והלבנת הון.

ת. אוקי.

ש. מתוך הבקשה שלכם אני לא למד על חשדות אחרים של לקיחת שוחד או תיווך שוחד, האם קיימים כאלה או שהחשדות היחידים זה אך ורק במסגרת עבודתו אצל חשוד 4?

ת. אני יכולה להגיד שבעיקר מדובר על חשוד 4 ויש עוד מקרים ואתה צודק שזה לא מפורט, היה אפשר לעשות את זה יותר בהיר.

ש. הטחתם בעופר שמעוני את החשדות?

ת. חלק כן.

ש. מה שהטחתם הוא מסר גרסה מלאה?

ת. הוא מסר גרסה, לא יודעת מה זה מלאה. עונה על שאלות.

ש. העסקה של ה 150,000 ₪, אותה עסקה היה מעורב בה צד ג נוסף נכון?

ת. כן.

ש. אותו צד ג נחקר על ידכם?

ת. כן.

ש. נחקר בצורה שנתן גרסה ומסר עדות בלבד או באזהרה?

ת. בפני בית המשפט.

ש. צד ג נעצר?

ת. לא הוא לא עצור, לא ראינו צורך לעצור אותו. מפנה את בית המשפט לתוכן עצמו שהפניתי כבר קודם סעיף ג בעמוד 2 שגולש לעמוד 3.

ש. זאת אומרת ששחרתם אותו ממעצר, או למעשה לא עצרתם אותו שלדעתכם אין חשש לשיבוש מהלכי משפט ממנו?

ת. סברנו שאין צורך לעצור אותו.

ש. יש לך איזה שהן ראיות שהכסף שהועבר ממר עופר שמעוני לאחיו איתמר שימש כשימוש לשוחד עם מר יואל דוידי יש ראיות לכך או שזה בגדר חשד?

ת. חשד לא, אני סבורה שכן.

ש. אתה יכולה לאשר שכל הכסף שהועבר ממר דוידי למר עופר שמעוני ניתן בתמורה לפרויקטים או לעבודות שביצע?

ת. עסקאות כן.

ש. בדקתם אם העסקאות אמיתיות או פיקטיביות?

ת. זה בבדיקה ולא סיימנו עדיין את הבדיקה.

ש. תאשרי לי שאין לך ראיה לכך שאותן חשבוניות שבגינן שולמו למר עופר שמעוני כספים הן פיקטיביות נכון?

ת. זה לא מדויק. אני מפנה את בית המשפט לסעיף ב בעמוד 2, ולגרסאות החשודים בעניין.

ש. מה הסכום הכולל שלכאורה קיבל מר עופר שמעוני כדמי שוחד מאת מר יואל דוידי?

ת. בפני בית המשפט.

ש. החשד שלכם אומר שמר דוידי שילם כספים באמצעות מר עופר שמעוני לקבל אינטרסים שלו בעירייה, יש לכם ראיה לכך שקיימת סמיכות זמנים בין מועד מתן אותו שוחד לכאורה לבין קידום האינטרסים של מר דוידי בעירייה?

ת. מפנה את בית המשפט לדוח הסודי.

ש. יש פרויקט שאת יכולה לתת דוגמא לגביו?

ת. מפורט בדוח הסודי.

ש. כמה פעולות נשארו לביצוע בעניינו  של מר עופר שמעוני בלבד?

ת. קשה למנות את הפעולות בעניינו כי כל החשודים קשורים אחד לשני, מבצעים את העבירות שכולם קשורות אחת לשנייה.

ש. ומאותן פעולות שקשה להפריד כמה מתייחסות לעדים וכמה אפשר לסיים אותן בטכניים כמו מסמכים?

ת. לא ציינתי פעולות טכניות.

ש. כל הפעולות קשורים רק לעדים שצריכים להגיע ולהעיד?

ת. לא ציינתי פעולות טכניות.

 

ב"כ המבקשת משיבה לב"כ חשוד 3:

ש . יש חדש כלפי מי מבני המשפחה שלו לעבירה כלשהי? אביו אמו?

ת. אני חושבת שלא.

ש. הוטלו עיקולים במסגרת יום הפרוץ על חשבון אשתו ובתו, אני מבקש מחברתי שתבטל. למה הוטל עיקול על מי מהמשפחה?

ת. הייתה אפשרות בימים אלה להגיש בקשה. אם לא יהיה צורך נבטל את זה.

ש. בדיון הקודם האשמתם את החשוד שלי בסעיף שהוא אמירה כללית, פעל לקידום עניני שוחד. אני מסתכל על האישום היום, אין שום שינוי בעבירה. את יכולה להגיד שמסגרת החשד לא השתנתה מיום שלישי שעבר?

ת. לא יכולה לאשר.

ש. זה אומר שיש חשדות נוספים במהלך 8 ימים אלו?

ת. זה אומר שחלו התפתחויות, מפורט בדוח הסודי בעמוד 9. מוסיפה תשובה בכתב לבית המשפט מסומן במ/10.

ש. האם אני יכול להסיק מהתשובה שלך שבמסגרת השינוי בחזית החקירה למרשי השתנה החשד מתיווך לעבירה אחרת?

ת. לא אמרתי שהשתנה, אמרתי שיש התפתחות.

ש. תסתכלי בסעיפי האישום של מרשי, ביסוד העובדתי של הבקשה הוא מואשם בתיווך.

ת. אוקי. אני רואה גם לקיחת שוחד.

ש. אני מופלה לרעה כבר שבוע, זה מה שקיבלתי בבקשה הקודמת. אני לא יודע באיזה הקשר, פעל. אני חשבתי שאחרי 8 ימים לא תגידו פעל, שתגידו יותר. את יכולה להגיד לי אם הוא מואשם בקבלת שוחד, מתן שוחד או תיווך שוחד? הוא נאשם בלקיחת שוחד?

ת. כן.

ש. אז למה רשום פעל לגיוס כספי שוחד? מה זה?

ת.  לפני זה אולי נשאל אם החשוד עונה על שאלות, משתף פעולה עם החוקרים. הוא שמר על זכות השתיקה.

ש. התרחבה חזית האישומים כמו שאתם כותבים את זה היא נשארה אותו דבר. יש מסגרת אישומים חורגת?

ת. הפניתי את בית המשפט.

ש. כן או לא?

ת. הפניתי לבית המשפט.

ש. אז אני צריך להסתפק באמירה של 4 מילים, של פעל. פעל איפה?

ת. מציגה לבית המשפט מסמך, סומן במ/11.

ש. הוא הואשם בעבירת שיבוש?

ת. הוא לא נחקר בשיבוש.

ש. הרחבת המסגרת האישומים בעניינו התפתחה ביום יומיים האחרונים או שזה פועל יוצא של החקירה הסמויה ובמהלך החמישה שישי ימים הראשונים שלה חקירה שהיו עצורים?

ת. במהלך הימים הייתה התפתחות בחקירה וזה בפני בית המשפט.

ש. נחקר אבא שלו, נחקרו אשתו ביתו בנו, אחיו, חקירה שאין לה שום משמעות משפטית. הרי אי אפשר להעיד נגדו אף אחד מהם. עשיתם מצעד מחקרים בגלל שהוא שומר על זכות השתיקה. ניהלתם מסכת של נחקרים משפחתיים, אמא אבא בן דודה, מתוך כוונה להפעיל עליו לחת שיוותר על זכותו לשתוק ואת מבקשת מה עוד 10 ימים?

ת. אני מבקשת 10 ימים.

 

ב"כ המבקשת משיבה לב"כ חשוד 5:

ש. מתי נחקר החשוד לראשונה?

ת. ב 5/1 נחקר לראשונה.

ש. אפשר להציג לבית המשפט?

ת. כן (במ/12).

ש. מסר גרסה מפורטת ואני רוצה להבין מה השתנה היום?

ת. הגשתי דוח סודי בעניינו, השתנה סעיף 1, 2, 3. הטענה שהוא נקט פעולה של שיבוש חקירה.

ש. לא ראיתי שמאשימים אותו בסעיפי אישום בבקשה עצמה בסעיף 5 לא ראיתי שיבוש מהלכי חקירה לגבי חשוד 5, הוא לא מואשם בזה. אני מבין שהוא לא מואשם בשיבוש חקירה.

ת. הוא נחקר בחשד לשיבוש חקירה, אפשר להוסיף את זה. בחקירה שלו הוא נחקר לשיבוש.

ש. האם בשמונת הימים שבהם הוא היה משוחרר האם הוא עשה פעולה לשבש? תראי לבית המשפט מה הוא עשה ב 8 הימים לשבש את החקירה?

ת. הצגתי לבית המשפט בתחילת הדיון.

ש. האם בחקירה היום הוא נשאל לגבי זה? אמרו לו אתה חשוד בשיבוש, מה עשית? תציגי לבית המשפט את החקירה היום. האם נתנו לו זכות להגיב, להתגונן.

ת. מגישה לבית המשפט מסמך, מסומן במ/13.

ש. אני מבין ממך שכפי שקראת בחקירה שלו הוא לא נחקר לגבי שיבוש ולא שאלו אותו מה תגובתך.

ת. אני מחפשת את החקירה שלו מהיום.

ש. הוא מסר לכם גרסה לפני כ 8 ימים, האם בזמן שהוא מסר את הגרסה חשדתם במשהו שהוא מטעה? מרמה? משקר? מעליב? האם כבר אז היה לכם חשד מוקדם?

ת. אם הייתי חושדת הוא לא היה הולך הביתה.

ש. אם מדובר היום, הוא מגיע לחקירה וחוקרים אותו על אותה חקירה שהוא מסר לפני 8 ימים שוב ושוב, על אותה הלוואה שהוא נתן כהלוואה אישית לאחד החשודים פה. אותה הלוואה. הלוואה פרטית מכספו הפרטי באופן אישי, שהצגתם בפניו מסמכים היום. מה השתנה שצריך לעצור אותו? האם הוא חשוד במעשים שהוא עדיין לא יודע מהם?

ת. כן. לא סיימנו עדיין את החקירה.

ש. הוא חשוד במעשים שהוא לא יודע מהם?

ת. כן. לדוגמא עמוד 3 סעיף 4 למשל.

ש. האם מישהו מסר נגדו עדות שהוא ידע  בזמן מתן ההלוואה היה מודע לכך שלהלוואה יש מטרה פלילית כלשהי? האם יש איזה ראיה שבזמן מתן ההלוואה הוא  היה מודע לכך שהוא הולך לעשות משהו עם הכסף?

ת. הראיות שקושרות אותו בפני בית המשפט, מפנה את בית המשפט לדוח הסודי.

ש. אני מבין שיש ראיה כלשהי שהיה מודע?

ת. מגישה מסמך לבית המשפט מסומן במ/14.

ש. תראי לבית המשפט את דוח התשאול משעה 9 עד 11?

ת. אין לי פה דוח תשאול.

ש. איפה הדוח תשאול?

ת. ירשם.

ש. לגבי העובדה שלא אמרו לו בשום שלב עד בית המשפט שהוא קידם אינטרסים של יזמים וקבלנים שנתנו שוחד לחשוד מס' 1, לראש  העיר, וכן סייע לחשודים 1 ו 2 בהסתרת מקור כספי השוחד. תראי לבית המשפט אם נשאלה שאלה אחת בכיוון הזה, על החשד הזה.

ת. לא חייבים לשאול את הדברים בצורה ישירה.

ש. את יודעת שזה לא חוקי לא לתת לבן אדם זכות להתגונן.

ת. אנחנו נותנים לו להתגונן.

ש. אני אומר לך שזה לא חוקי לבוא לבית המשפט לבקש הארכת מעצר של אדם כאשר לא אומרים לו מה המעשים ומה מיוחס לו?

ת. אוקי. הוא נשאל שאלות, כתוב שהוא קידם..

ש. שאלו אותו שאלה אחת, קידמת אינטרסים של יזמים? שאלה אחת?

ת. ...

ש. האם את יודעת אם ניתנה לו הזדמנות להשיב, האם הסתרת את מקור כספי השוחד שחשוד 2 קיבל והעביר ל1? איך הוא מצטרף לעניין הזה?

ת. אנחנו בתחילתה של חקירה, הוא נעצר היום. זו הארכת מעצר ראשונה.

ש. לגבי הבקשה עצמה, את יודעת שהוא מנכל העירייה ובפעול היום הוא היחיד שנשאר בעירייה שיכול לחתום על הצ'קים.. ואם הוא איננו אף אחד לא יקבל את הכסף? ידוע לכם?

ת. אנחנו נגיע למסגרת שהעירייה לא תפגע בעניין הזה. לא חשבנו על זה.

ש. קראת את ההודעה שלו לפני שהגעת להארכת מעצר?

ת. מפקססים לנו אותה.

ש. זה נכון שהוא מסר לכם את הנייד שלו ואישר לכם את כל הפעולות?

ת. אני מאשרת את זה.

ש. איך את יכולה להראות לבית המשפט שיש חשד ממשי שהוא ישבש את החקירה למרות שהאנשים שמולם הוא אמור להיחקר עצורים, המעורבים האחרים נחקרו, איך הוא יכול לשבש את החקירה?

ת. הפניתי את בי ת המשפט.

 

ב"כ המבקשת מסכמת:

אני חוזרת על הבקשה.

 

ב"כ חשוד 1 מסכם:

אני סומך על בית המשפט הזה בעיניים עצומות, אבל מדאיג אותי. אני סומך על משטרת ישראל ואני חושב שצריך לחקור את התיק הזה, ואם מישהו עבר עבירה אז אפשר להגיש כתב אישום ובית המשפט יעניש אותו. אבל יש לי הרגשה לא טובה עם כל מה שקרה השבוע, ומה שאני שומע בסיפור הזה. היחידה החליטה שיש סיפור, ככה זה נראה. מין, כסף לשלם על מין, והסיפור הוא מדהים, אבל כל השבוע נמנעים מלהטיח דברים ולרדת לפרטים, לא רוצים שהעובדות יקלקל את הסיפור המצוין. הרבה דברים הלקוח שלי אמר לי שאם היו יורדים לפרטים היה מה להגיד להם ויכול להיות שהתמונה הייתה נראית אחרת. גם בעניין של ס' היה הרבה דברים לומר והם פשוט לא נתנו. ביום הראשון, שני, שלישי בסדר, אבל יש שלב לפני שמגיעים להארכת מעצר שניה. הוא רוצה לשתף פעולה, שישימו את הדברים על השולחן, אלא אם כן יש קצוות של ראיות ולא רוצים שמשהו יתקלקל בדרך. אם יש ראיות טובות אין בעיה, אפשר לחקור ולהגיע. אנחנו לא בתיק הוכחות, אנחנו במעצר ימים ובמעצר ימים צריך לראות אם האיש יכול להיות בתנאים מגבילים, אדם נורמטיבי, ראש עיר שיכול להיות בתנאים מגבילים בבית, לא לדבר עם אף אחד, ולא להשאיר אותו במעצר ולגלגל אותו ורק 50 אחוז מהזמן הוא נחקר ו 50 אחוז מתגלגל בדרכים.

אני סומך על בית המשפט, יש חקירות סבוכות ומעורבים ואפשר לעשות, לא תמיד הן מתפנצ'רות רק כי האיש לא נמצא  במעצר. הם קיבלו 8 ימים וזה המון זמן, אני לא יודע מה היה השיקולים שלהם, אני חושב שאם אני הייתי צריך להחליט שיקול הדעת שלי היה שונה. אני חושב שבאיזה שהוא מקום זלזלו בימים האלה ובזבזו הרבה מהם, אנחנו במצב שמבקשים עוד 10 ימים ואני לא בטוח שזה ישר או בתום לב.

אני פונה לבית המשפט לבדוק האם ההתנהלות מול מרשי והסגנון לשים הכל בכיס האחורי ולומר אני לא אגיד לך, תטיחו. דגל אדום, דגל לבן, כל מיני משפטים הזויים, שאני לא מצליח להבין את היחידה החוקרת בתיק הזה. כן צריך לחקור, אנחנו משתפים פעולה, אם חס וחלילה בסופו של יום יהיו ראיות כנראה שנצטרך להתמודד איתם, אבל כרגע אני לא חושב שהאיש  הזה צריך לשבת בתא עוד 10 ימים, זה מטורף. אני מבקש מבית המשפט למצוא חלופה ראויה, להרחיק אותו מבחינתי, לנתק מכל קשר ולהמשיך לחקור, הוא יעמת ויענה. הם אומרים לו נעבור נושא, למה, בוא נמצא את הנושא למה לעבור לנושא הבא. אנחנו מחפשים את האמת ואין שום בעיה מכבדים את משטרת ישראל ורוצים חקירה, ואני לא חושב שהוא צריך לשלם בתנאי מעצר, אפשר להמשיך את הכל לעשות בתנאים מגבילים. אני מבקש שבית המשפט ישקול את הדברים האלה ולבדוק אם יש אפשרות לחלופת מעצר ולהמשיך את החקירה ונשתף פעולה. ולחלופין לצמצם את ימי המעצר באופן משמעותי.

 

ב"כ חשוד 4 מסכם:

אני ממשיך את הדברים של חברי, זה ממשיך כחוט השני לחשוד 4. מבחינה עובדתית הוא טען את זה פעם קודמת היחידה החוקרת לא הייתה צריכה לבדוק אם הכספים הועברו. הוא הפנתה למתווכים אחרים ואמר להם למי לפנות ושיבדקו אם אותם סכומים זהים כפי האיש הזה. אז מה נשאר להם לבדוק? לראות אם קידמו לאיש הזה איזה פרויקט. דווקא על זה שזה החשד הסביר ולא נשאל על זה שאלה אחת, והינה זה חוזר ונקשר בחוט אחד עם דבריו של חברי עו"ד ירון. הוא אמר פה גם באמצע החקירה הנגדית אני רציתי לומר לחוקר, והחוקר אמר לו עצור כשיגיע השלב תדבר. בדרך כלל מעודדים שהנחקרים ידברו, הרי אם הוא יגיד משהו, והטענות שלהם על סמך ראיות אמיתיות אז שיגיד אמרת ככה אז תסביר לי למה זה ככה. אם יחקרו אותו היום בלילה ויביאו לבית המשפט את החקירה ויאספו את המסמכים בעניין הנושא הזה, איזה קשיים הערימו עליו ולא רק קשיים, בית המשפט תתחבר לו התמונה כמה הטענות לא הולמות את המצב שהיה בשטח. מבחינת דברים כאלה ואחרים שאם היחידה הייתה מטיחה בפניו והוא היה משיב, אז בית המשפט היה שואל את היחידה החוקרת שאלות קשות. הם ניצלו, עבדו קשה 8 ימים אני מאמין להם, אבל הם עשו תעדוף לא נכון, לבוא להארכת מעצר שניה ולהגיד שזו הייתה תחילת החקירה והיום מבססים את הטענות, הינה אמרנו שהוא קיבל טובת הנאה בעירייה, נשאנו עם אותם חשדות שהיו להם. הוא לא נשאל ולא נתן תשובה. הוא אומר שהקשו עליו, זו לא טענה שאחרי 8 ימים הייתה צריכה להיבדק?  הוא נחקר בסך הכל ברביעי חמישי ושני, בקושי מיצו איתו את ההליך החקירתי.

כשהאיש הזה בא ואומר שהוא נחשד בדבר אחד, החשבוניות מתאימות לעבודה שניתנה, אז מה עופר שמעוני עשה עבודות בחינם? הרי העבודות נעשו והיא אישרה את זה. הוא הפנה למתווכים נוספים בחקירה שלו וענה לגבי גובה המחיר.

סמיכות הזמנים, מתי הועברו הכספים למר עופר שמעוני. שיציגו זמנים. האיש הזה לא צריך להישאר עוד במעצר, וגם אם בית המשפט ראה את הפעולות 20-31 אי אפשר לשים אותו בחלופה, ושיבררו לפחות את הטענות שלו. יש לנו חלופה מאנשי צבא, אנשים נורמטיביים, משפחה נורמטיבית, הוא גם אדם נורמטיבי והם יכולים לעין את השיבוש. בעניין שלו צריך לאבחן, הוא נותן פרטים, הוא לא מנסה להסתיר כלום ומפנה להכל. הוא יתייצב כל יום בבוקר בשעה 7 וחצי ישב ביחידה החוקרת, ילך עם ערב שילווה אותו לישון בבית עד שיגידו לו שלא צריכים אותו. ב 8 ימים האלה לא נתנו לו להתגלח, לא להחליף חולה. אם עשה שיישאר, אם החשדות התחזקו ובית המשפט התרשם שצריך אז אין מה לעשות, אבל אם בית המשפט הבחין שמבחינת היחידה החוקרת... אז בטח שבית המשפט צריך לתת היום את הדעת ולאבחן בין חשוד זה לאחרים.

 

ב"כ חשוד 4 מסכם:

הנושא המרכזי, שזה הנושא לכאורה של טובת ההנאה בנושא השוחד החומר הזה היה צריך להיות בפני הרשות החוקרת. ממצאים שמראים באופן וודאי שיש טובות הנאה שקיבל החשוד בפרויקט כלשהו ולהטיח בחשוד.

כאשר מבקשים הארכת מעצר שניה ארוכה כל כך ומדובר במסמכים שיש בידי הרשות החוקרת והדברים לא נעשו בצורה ממצה צריך לשקול את שחרורו של החשוד. מעבר לזה החשוד נחקר בנושאים מאוד ספציפיים, אם מעיינים בחומר שבו החשוד נחקר בתשובות שהוא נתן אין שום חשש ממשי גם פעולות החקירה שעליהן דיברה חברתי אין חשש ממשי.

יש מקרים נוספים שהרשות החוקרת עצמה הסגירה פיתרון שבו ניתן למצות את החקירה בהליכים של מעצר בית מלא כפי שחברי דיבר. לכן אני חשוב שיש לשקול את חלופת המעצר בנסיבות העניין.

 

ב"כ חשוד 2 מסכם:

לצערי אני חושב שהתמונה כוללת אצל מרבית החשודים לפחות. אנחנו מדברים על הארכת מעצר שניה חאיר שניתנה ליחידה החוקרת הזדמנות, ובית המשפט החליט בדיון הקודם ש 8 ימי חקירה הם דיי ויותר. אני לא חושב שמונחת היום בפני בית המשפט איזה ראיה שיש בה להצדיק המשך החזקה במעצר. בעניינו של עופר שמעוני הוא "דיי פשוט", יש לנו כאן טענות למערכת שבמסגרתה מר עופר שמעוני שימש ככלי לקיבול כספי שוחד שאמורים לעבור לראש העיר, אבל זה המקרה היחיד שאני נתקלתי בו "שוחד" שניתן בצורה שהיא גלויה לעין, שכל תשלום שניתן למר עופר שמעוני יש הסכם או חשבונית מס כדין, יתרה מכך עבור כל חשבונית ישנה עבודה שבוצעה בפועל שהולמת גם את החשד. הטענה שלנו כמובן שכל התשלומים במסגרת מה שמקובל בשוק, אבל גם אם לא אני לא מכיר תקנות שקובעות אחרת. עבירת השיבוש היחידה או הסיכוי היחיד לשיבוש זה עבירת שוחד שאין לגביה שום ראיה, שמישהו הלך אליו בלילה ונתן לא כסף, במקרה שלנו כל "השוחד" מתועד במסמכים, בהמחאות ואני לא יודע מה יש לשבש פה, הם לא ימציאו, העד היחיד שהיה להם נחקר ושוחרר, מאחר וגם חברתי אישרה שלא קים חשש לשיבוש, בטח לא ממי ששוחר. אני שוב פעם אני די תוהה למה היום מבקשים עוד 10 ימים ולמה היום עוד 10 ימים אחרי שיש להם 8 ימים להגיע לאותם עדים שצריכים להעיד במקרה הספציפי הזה. גם אני סומך על בית המשפט ובטוח שהתמונה שמונחת בפני בית המשפט היא מספיק ברורה כדי להבין שבמקרה הספציפי הזה אין עילה למעצר. ככל שיש חשש כלשהו, והעילה היחידה למעצר הוא חשש לשיבוש, וניתן לעין את זה, במעצר בית, פיקוח של ערבים, איסור יצירת קשר, איסור שימוש בטלפון ואינטרנט או כל מדיה אחרת. אנחנו מדברים על אדם שהוא נשוי, אב ל 4 ילדים, נעדר כל עבר פלילי, זה פשוט מפרק משפחה שלמה שגם ככה המצב הכלכלי שם לא טוב, וזה מפרק משפחה שלמה שחוץ מחשדות שלפי דעתי לא מקימים עילה למעצר אין בהם כלום.

 

ב"כ חשוד 3 מסכם:

אני סומך על כוח השכנוע של חבריי, לפי טענת המשטרה כולם קשורים זה בזה ולכן אני סומך על חבריי שהצליחו לשכנע את בית המשפט לשחרר את החשודים לחלופת מעצר. הגענו לפני 8 ימים לא ידעתי במה הוא נאשם, סעיף האישום הוא כוללני, לא ברור במה הוא נאשם. מצד אחד תיווך מצד שני קבלת שוחד, והיום אחרי 8 ימים עדיין לא יודע. ב 8 ימים לא קרה שום דבר, לא השתנה סעיף האישום לא התרחבה חזית החשדות, הם עשו תהליך טקטי כדי לעצור את מנכל החברה. בגלל שהלקוח שלי שותק והוא שותק בהוראתי, הם חקרו את כל המשפחה, את ילדיו, אשתו, אמו, עשו תרגיל שיש חדשות נוספים הביאו את מנכל העירייה, כל המעצר של מרשי זה לנסות לדבר. ברור שכל מטרת המעצר או הבקשה להארכת המעצר היא ניסיון סחיטה, אז הניסיון הזה לא יצליח ולכן אני חושב שהיה ראוי שאת החקירה הזו יסיימו מהבית, בכל מקרה אני סומך על בית המשפט ועל חבריי שהצליחו לשכנע את בית המשפט.

 

ב"כ חשוד 5 מסכם:

מנכל העיריה נעצר היום לא בגלל התפתחות דרמטית שהייתה אלא מנוחיות של החקירה, ולכן אנחנו מבקשים מבית המשפט לחשוב איך ניתן לאזן מול הנוחיות והצרכים האמיתיים החקירתיים למול זכויות של חשוד. אני טוען שזה לא חוקי בעליל וזה אסור שזה יקרה בבית משפט שהמשטרה חוקרת מטעמים שוב פעם של נוחיות וטקטיקה חקירתית, לא יגידו לחשוד מה המעשים המיוחסים לו. להגיד בכותרת קבלת שוחד, שיבוש הטרדה זה יפה, אבל צריך לפרט מה המעשים המיוחסים. צריך להודיע לו במפורש כי זו הזכות הטבעית של בן אדם להתגונן. שיגידו לו מה המעשים שהוא עשה. מבחינה טקטית, זה לא חוקי ולא ניתן לבוא לבית המשפט על מעשים שהוא לא נחקר ושנציגת המשטרה אמרה במפורש אנחנו מתכוונים לחקור אותו, הוא אפילו לא יודע על מה בית המשפט מאריך את המעצר. אין יסוד סביר להניח שהוא ביצע עבירה, בעניין הזה מדובר בהלוואה לחשוד 3 שהוא מכיר אותו מילדות, חבר אישי, פנה אליו אמר לו אני רוצה 200,000 ₪. עניין של פיקוח נפש, הוא לא שאל אותו מה, זהו אדם עמיד, אופן אישי ומהחברות הוא לא חתם, ועובדה שהם מצאו אצל חשוד 3 את חוזה ההלוואה. והוא לא ידע בשום צורה שהיא בזמן שהוא נתן את הכסף למה זה נועד. והחקירה הייתה היום על הנושא הזה בעיקר. הוא בחקירה הזאת ספיח שולי וזניח הוא לא מרכז החקירה, ולכן אני אומר שאם אנחנו עושים איזונים מול מה שמיוחס לו למה שמנסים להוכיח לנזק שיכול להיגרם לעירייה, ולא ניתן לשלם לחברות הנוספות של העירייה, מול צדדים שלישיים, צ'קים. כאשר אנחנו מסתכלים מול מה אנחנו עומדים ומה מטרת המעצר עכשיו אחרי 8 ימים, מול העובדה שלוקחים אדם ללא עבר פלילי נורמטיבי לחלוטין עוצרים אותו והוא באופן אישי סובל ממחלות ולוקח כדורים, הוא סובל מדום נשימה בשינה ועוד כל מיני פרוצדורות של עניינים, השאלה אם באמת צריך להשאיר אותו במעצר כי צריך לחקור איזה מישהו, איזה ראיה לחשוף לו, כי היום לא חשפו בפניו שום דבר שהוא יכול לשבש שלא יכל לעשות לפני. יש לו משפחה מורחבת וגדולה, יכולה לשמור עליו, אני חושש שכן רוצים לקפח את זכותו, הם חוקרים אותו ולא רושמים דוח זיכרון דברים. בחקירות מסוג כזה לא ניתן לבצע משהו לא מתועד כי זה לא מקדם לשום מקום, לכן אני מבקש שבית המשפט ייקח את זה בשיקול כולל.

 

ב"כ חשוד 4:

אני רוצה להתחבר לטיעון של עו"ד זיו, אם מחברים את הטיעון הזה למה שטוענים עבירות השוחד, שני הדברים האלה ביחד זה מוריד לרמה מאוד נמוכה את השיבוש ואת החקירה לפני כן ואת ה 8 ימי מעצר שהיו כאן. זה ברור שאפשר פה חלופת מעצר.

 

 

 

 

 

 

 

<#3#>

החלטה

 

בקשה שניה להארכת מעצרם של חשודים 1-4, ובקשה ראשונה להארכת מעצרו של חשוד מס' 5.

 

כתמיכה לבקשה הוצגו מסמכים, ראיות (חלקן תשובות לשאלות) שסומנו במ/1 עד במ/13.

 

ראשית, לעניינו של חשוד מס' 5, ניתן לקבוע שקיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לו. אפנה בעניין זה לאמור בדוחות הסודיים שסומנו במ/1 עד במ/2.

 

בעניינו של חשוד 5 קיימת עילת מעצר, היא החשש שאם ישוחרר הוא ישבש את מהלכי החקירה, אפנה בעניינו לשיבוש כללי במסמך במ/1 סעיף ה, במ/2 סעיף 4 בעמוד השלישי, במ/3.

 

עניינו של חשוד 5 נקודתי, אך יש לאפשר את מיצוי החקירה.

 

סימנתי בחקירתו של חשוד מס' 5 (במ/13) תשובות שונות, שאינן מסתדרות עם חומרי ראיות אחרים.

 

אציין, כי חשוד 5 בחר לשמור על זכות השתיקה ביחס לשאלות מרכזיות.

 

ביחס ליתרת החשודים 1-4 המסמכים שהוצגו בפניי מצדיקים את הבקשה.

 

יחד עם זאת, יש אמת בטענות ב"כ החשודים, שהם לא הופגשו עם טענות קונקרטיות, עם ראיות, ובעיקר יפים הדברים בכל הקשור לחשוד 1, לא הוצגה בפניו הטענה המרכזית, שלפיה ביצע, לפי הטענה, עבירת מין בהעדר הסכמה, היכן ביצע, מתי, באופן שיאפשר לו להסיר עננה כבדה זו.

 

יכולה המבקשת להקפיץ את הכדור החקירתי, מטעמיה, אך יש לכך מחיר.

 

בחומר הראיות קיימות אינדיקציות לשיבוש החקירה, הגם שלא ניתן לשייך אותה במישרין לחשוד כזה או אחר, אך יש בכך הכבדה של ממש על ניהול החקירה באופן תקין.

 

בנסיבות אלה, אני סבור שיש לפקח על החקירה בצורה קפדנית יותר, שכן עד כה נמסרו מספר ימי חקירה נכבד ביותר.

 

אני מורה על הארכת מעצרם של החשודים עד ליום 17/1/16 בשעה 16:00.

 

יש לאפשר לחשודים לקבל ציוד קיום בסיסי, גם במעברים וגם מחוץ לשעות הרגילות.

 

רופא בית המעצר מתבקש להעניק לחשוד מס' 5 את הטיפול הרפואי הדרוש לו, ואם יתברר כי חשוד זה אינו מקבל את הטיפול הרפואי, ישמש הדבר עילה מידית לעיון חוזר.

 

מיותר לציין כי יש לאפשר לחשודים, מי מהם המבקש להתגלח באמצעות מכונה, לעשות כן.

 

<#6#>

 

ניתנה והודעה היום ב' שבט תשע"ו, 12/01/2016 במעמד הנוכחים.

 

 

 

מנחם מזרחי , שופט

 

הוקלד על ידי בתאל קשרי

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה