איך קופת גמל להשקעה עשויה להגדיל את החיסכון לפנסיהרוצים לקבל קצבה פנסיונית גבוהה יותר בשנות הפרישה? קופת גמל להשקעה היא אחת הדרכים להגדיל את הקצבהרוצים לקבל קצבה פנסיונית גבוהה יותר בשנות הפרישה? קופת גמל להשקעה היא אחת הדרכים להגדיל את הקצבה

קרדיט תמונה Shutterstock

דניס לר

לאורך השנים, ובמיוחד בגילאים צעירים, קשה להבין באמת כמה חשובות ההפקדות החודשיות שלנו לחיסכון הפנסיוני. האסימון נופל באמת כשאנחנו מתקרבים לגיל הפרישה, או כשכבר פרשנו, ואנו מביטים על קצבת הפנסיה החודשית שלה אנו זכאים. מי שהפקידו סכומים נמוכים מעמיתיהם בקרן הפנסיה, יקבלו קצבה נמוכה יותר ויצטרכו להסתפק במועט. ההפקדה הרציפה לחיסכון הפנסיוני היא חשובה, ובתוך כך – המיקסום של ההפקדות ושל הכספים שיוכלו להימשך כחלק מהקצבה חשוב כפליים.

בכתבה זו נסקור את מבנה ההפרשות הפנסיוניות שהוא בגדר חובה בישראל, ונבין את השפעת סכומי ההפקדה על הקצבה שנקבל בפרישה. בנוסף, נפרט שתי דרכים עיקריות המקובלות להגדלת החיסכון הפנסיוני באופן יזום. הגדלת ההפקדות החודשיות בתלוש השכר וחיסכון בערוצי משנה, כמו קופת גמל להשקעה , שיכול להיות מנותב לקצבה החודשית.


הפקדות לפנסיה בישראל

כל עובד בישראל – בין אם מדובר בשכיר או בעוסק עצמאי – מחויב על פי חוק להפריש חלק מהכנסתו לחיסכון פנסיוני: קרן פנסיה, קופת גמל לתגמולים או ביטוח מנהלים. מטרת החלת החובה היא להבטיח שלכל אדם שמגיע לגיל פרישה בישראל יהיה חיסכון, ולו מינימלי, שיוכל לקיים אותו בכבוד אל תוך שנות הפרישה, לאחר היציאה לגמלאות.

החוק מגדיר את שיעורי ההפקדה לפנסיה המינימליים עבור שכיר: 6.5% מהשכר מופקד לרכיב תגמולי מעסיק; 6% מהשכר לרכיב פיצויים; ו-6% מהשכר לרכיב תגמולי העובד. ההפרשות האלה מבוצעות מתוך "השכר המבוטח" – זהו שכר העובד, ללא רכיבים נוספים כמו שעות נוספות, דמי הבראה שווי שימוש ברכב וכדומה.

עבור עצמאי, ההפרשות המינימליות הן 4.45% על הכנסה עד חצי מהשכר הממוצע במשק (עד 71,220 שקלים); ו-12.55% עבור כל יתר ההכנסה ועד לגובה השכר הממוצע במשק בשנת המס (עד 142,440 שקלים, נכון ל-2023). הכנסת העצמאי לנושא ההפרשות תחושב לאחר הניכויים המותרים לפי חוק, ולפני הפרשות לקרן השתלמות או לפנסיה. אלה הם כמובן לא בהכרח סכומי הפרשה מקסימלית לפנסיה.

איך משפיעות ההפקדות על הקצבה

הפקדות נמוכות יותר, משמעותן קצבה נמוכה יותר. חיסכון פנסיוני פועל כך: העובד והמעסיק מפקידים לקרן פנסיה או לפוליסת ביטוח מנהלים. הכספים מושקעים בשוק ההון ומשיאים תשואה. גם התשואה מושקעת, לטובת ריבית דריבית וכלל הכספים שמצטברים בקרן לאורך השנים מגיעים לחוסכים בצורת קצבת זקנה בשנות הפרישה. כמובן, ככל שמתחילים להפקיד בגיל מאוחר יותר, הקצבה נפגעת.

בעולם הפנסיה קיים המונח "שיעור תחלופה" – זהו האחוז מהשכר החודשי האחרון של העובד, שאותו מהווה קצבת הזקנה. למשל, עובד שהשתכר 10,000 שקלים בתלוש השכר האחרון שלו, ומקבל קצבת זקנה של 4,000 שקלים – שיעור התחלופה שלו הוא 40%. השאיפה של כל חוסך היא כמובן לקרב את שיעור התחלופה ל-100% עד כמה שניתן. לפי נתונים מגופים שונים, שיעור התחלופה בישראל סובב סביב 50%-70% , ונמצא במגמת ירידה.

חיסכון לפנסיה פועל כך שמי ששכרו נמוך, מן הסתם יחסוך פחות. עם זאת, הקצבה הנמוכה יותר שהוא צפוי לקבל תהיה ככל הנראה קרובה יחסית לשכר שאליו הוא הורגל, כלומר, שיעור תחלופה גבוה יחסית, למרות שהקצבה עצמה קטנה.

לעומת זאת, במקרים שבהם העובד מרוויח מעל השכר הממוצע במשק באופן משמעותי, ההפרשה הנמוכה יחסית תגרום לכך שהקצבה הקטנה תגלם שיעור תחלופה קטן. כלומר, ההכנסה החודשית של הפורש תפחת, ורמת החיים שאליה התרגל תרד.

בשני המקרים, אפשר להגדיל את ההפרשות הפנסיוניות גם בשלבים מוקדמים של הקריירה.


איך מגדילים את החיסכון הפנסיוני

דרך ראשונה: הגדלת הפרשה לפנסיה

מבנה ההפרשות לפנסיה שהוזכר למעלה הוא הבסיס החוקי המהווה את חובת ההפרשה. עם זאת, ניתן לבקש מהמעסיק בכל שלב להגדיל את ההפרשה שנוגעת לרכיב תגמולי העובד. במקום להפקיד רק 6% מהשכר המבוטח כפי שמורה החוק, יכול העובד לבקש הפרשה של 7% מהשכר. נקודת אחוז אולי נשמעת כמו הבדל מינורי, אך בהתאם לרמת השכר ולאורך שנים – יש לכך השפעה ניכרת על החיסכון ועל הקצבה.

בנוסף, ניתן להפקיד לפנסיה באופן עצמאי על שכר שאינו מבוטח (אותו שכר שאינו פנסיוני, כמו שעות נוספות ובונוסים) ובכך גם להגדיל את החיסכון וגם לנצל פוטנציאלית הטבות מס. כדי לבדוק האם מהלך כזה הוא כדאי עבורנו, נפנה לחשב שכר, יועץ מס או לבעל רישיון פנסיוני. יש מעסיקים שמאפשרים זאת כשרות לעובד (מוכר בשם סעיף 47) ואז מעניקים לעובד את ההטבה בתלוש השכר במקום הגשת דו"ח שנתי.

דרך שנייה: תכנון נכון של קרן הפנסיה הכללית

חוסך רשאי להפקיד בחודש לקרן הפנסיה הרגילה (המקיפה) סכום של עד 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. נכון ל-2023, השכר הממוצע עומד על 11,870 שקלים. כך, סכום ההפקדה החודשי המקסימלי לקרן המקיפה הוא 4,867 שקל. כל שקל שיופקד מכבר לכך, יגלוש באופן אוטומטי לקרן פנסיה אחרת, קרן פנסיה כללית.

עבור שכירים בעלי שכר גבוה, תכנון נכון של גלישת הכספים לקרן הפנסיה הכללית יכול להוות צעד קריטי לביטוח מלוא השכר לצד הגדלת קצבת הפנסיה בימי הפרישה.

דרך שלישית: חיסכון בקופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון שאינו "פנסיוני", אך הוא עדיין מהווה גיבוי מוצלח להגדלת הקצבה בשנות הפרישה. קופ"ג להשקעה מאפשרת הפקדה חודשית החל מ-100 שקלים ועד לתקרה של 76,449 ש"ח בשנה קלנדרית. כמו בקרן פנסיה או קופת גמל, הכספים מושקעים בשוק ההון וצוברים תשואה. בניגוד לפנסיה וגמל, בקופ"ג להשקעה ניתן למשוך את הכסף בכל עת.

בהגעה לגיל 60, ניתן למשוך את הכספים מקופ"ג להשקעה כקצבת זקנה. כל שצריך לעשות הוא לנייד את הכסף לקופה משלמת קצבה (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים). כך משמשת הקופה כערוץ משנה, שבסוף הדרך יעבה את קצבת הזקנה ויקרב אותנו לשיעור תחלופה גבוה יותר. הקצבה שתשולם תהיה פטורה ממס לחלוטין ולכן בעקיפין כל הרווחים שנצברו לאורך השנים פטורים ממס. יש לזכור, שבניגוד להפקדות לפנסיה, הפקדות לקופ"ג להשקעה אינן מזכות בהטבות מס במעמד ההפקדה, אלא רק במעמד המשיכה.  

דרך רביעית: הימנעות ממשיכת פיצויים והקפדה על רצף הפקדות

בעת עזיבת עבודה, פיטורים או החלפת עבודות, נפתחת האופציה עבור החוסך למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו עבורו על ידי המעסיק עד לאותו הרגע. עם זאת, כספי פיצויים שלא יימשכו יוותרו כחלק מהחיסכון הפנסיוני, ובאופן טבעי יגדילו את הקצבה בבוא היום. לכן משיכת הפיצויים נחשבת לצעד שעדיף להימנע ממנו. אפילו משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני.

דבר נוסף שכדאי לשים אליו לב הוא שמירה על רצף ביטוחי בעת מעבר בין עבודות. במצב כזה, חשוב לשמור על רציפות הביטוח, על ידי המשך תשלום עלות הביטוח בהסדר (ריסק) מול הקרן עד שיהיה מעסיק חדש שימשיך את ההפקדות. בקרן הביטוח ממשיך 5 חודשים באופן אוטומטי, ואפשר לבקש להמשיך אותו באופן אקטיבי עד שנתיים.

דרך חמישית: הפקדה על מלוא השכר

כאמור, השכר המבוטח, זה שעל פיו מחושבים שיעורי ההפקדה לפנסיה, פעמים רבות אינו כולל רכיבים כמו שעות נוספות, דמי הבראה, בונוסים וכן הלאה. ואולם, לפי בחירת המעסיק, הוא יכול לכלול בשכר המבוטח גם את הרכיבים הללו. במסגרת חוזה העבודה, ניתן לכלול את כלל רכיבי השכר בהגדרת השכר המבוטח, ובכך להגדיל את ההפקדות החודשיות.


סיכום

כשנתחיל לקבל קצבת זקנה, אחד הדברים החשובים ביותר עבורנו יהיה התשובה לשאלה: כמה קרובה הקצבה שלנו לשכר החודשי שאליו התרגלנו? גם עבור בעלי הכנסה גבוהה וגם עבור בעלי הכנסה נמוכה, חשוב לחפש דרכים להגדיל את הקצבה שנקבל. הגדלת ההפרשות בשילוב של חיסכון בערוצי משנה לחיסכון הפנסיוני – יכולים לתת את המענה.

 

* אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי הלקוח

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה