pixabay

נוטריון ספרדית הינו עורך דין השולט בשפה הספרדית ומוסמך לאשר ולאמת מסמכים אשר יכולים לעשות שימוש כראיות בבית המשפט הישראלי או להציגן בפני רשויות אחרות גם בחו"ל וגם בארץ. כיום כל אזרח זקוק מתישהו במשך חייו לשירותיו של עורך דין או נוטריון ובמיוחד כאשר מדובר בעולים חדשים. אפשר לומר כי ישראל היא ארץ קולטת עלייה, ואזרחים רבים חיים כאן בישראל כאשר שפת העברית לא שגורה בפיהם. בשנים האחרונות מדינת ישראל קלטה עלייה גדולה במיוחד מארצות דרום אמריקה וארצות שונות שם דוברים ספרדית. מומלץ עבור ציבור זה, להשתמש בשירות של נוטריון ספרדית על מנת לאמת את מסמכיהם והצגתם בארץ ישראל, הארץ החדשה שלהם.

מה תפקידו של נוטריון ספרדית ?

אך טבעי הוא הדבר, שדוברי השפה הספרדית יעדיפו לבחור בשירותים של נוטריון ספרדית - הדובר את השפה מאשר להשתמש במתורגמן ובנוטריון הדובר עברית. נוטריון הדובר ספרדית הוא בעל מקצוע העוסק בתחומים עדינים ורגישים, תחומים בהם לדקויות של כל מילה יש משמעות חשובה ורבה. לדוגמא, בהסכמים שבין בני זוג, יש חשיבות לדיוק במונחים המקצועיים. לעיתים נקודה או פסיק אשר אינם במקומם עלולים לשנות את משמעות המשפט. רק נוטריון דובר ספרדית או  במלים אחרות עורך דין דובר ספרדית השולטים בצורה מושלמת בשפה, יכולים להסביר בדיוק לבני הזוג מה המשמעות של כל נקודה, פסיק ומילה ועל מה הם חותמים. השימוש בשירותים של נוטריון ספרדית משרה על הלקוח דובר השפה ביטחון.

setImageBanner('f5f1d48b-1705-4277-beb3-09f2fe09089c','/dyncontent/2019/3/25/03928e1d-f19b-4a82-899c-5d6b53cadad0.jpg',7742,'',510,80,false,37984);

אישורים של נוטריון ספרדית

קיימים אנשים רבים אשר החליטו ללמוד במדינות דוברות ספרדית – כלומר ישראלים שיצאו לחו"ל, להבדיל מאלה הנקלטים בישראל כעולים חדשים. ישנם סטודנטים ישראלים המסיימים את התואר בחו"ל וכאשר הם בוחרים לחזור לישראל ולהציג את התעודות, הם גם זקוקים לשירותיו של נוטריון. מבלי אישור על התרגום, חלק ממוסדות הלימוד לא יכירו בתואר שנלמד.

חשוב לציין כי גם אנשים אשר אינם דוברים ספרדית יכולים להיזדקק לנוטריון ספרדית. ובכן, מסמכים רבים נחתמים מול רשויות משפטיות בחו"ל ותאגידים, גם במדינות אשר השפה הרשמית הינה ספרדית. על מנת להקל על הקשר עם הגורמים העסקיים והמשפטיים במדינות האלו, רצוי מאוד להיעזר בשירותים כמו יפוי כח נוטריוני על ידי נוטריון דובר ספרדית. על הנוטריון לאמת ולאשר את המסמכים האלו. נוטריון אשר שולט בשפה הספרדית יכול לתרגם את המסמכים הנדרשים בצורה מקצועית.  לרוב, נוטריון ספרדית השולט היטב בשפה מונע את הצורך בשכירת שירות של מתרגם וכך חוסך ללקוחותיו עלויות משמעותיות.