אין כמעט הבדל בין הזבל לבין מתקני מחזור הקרטון הפזורים ברחבי העיר, למרות הכוונות הטובות של שמירה על איכות הסביבה ומחזור חומרים, המתקנים הללו הפכו לממש למפגע סביבתי חמור, השילוב בין ונדליזם לבין איכות מוצר גרוע יצרו יצור כלאים שמכער את הסביבה, אין כמעט שכונה שהמתקנים הללו לא מותקנים ובכל שכונה ניתן לראות שהמתקנים הללו פרוצים שרופים או פשוט מקומטים.  על זה נאמר הזול עולה ביוקר, החיסכון ביצור מתקנים זולים עולים לבסוף יקר לסביבה ולתושב. יודגש שמתקנים אלו לא שייכים לעירייה אלה של זכיין שזכה במכרז לפינוי הקרטונים. [caption id="attachment_13039" align="aligncenter" width="448" caption="פח מחזור במגדל"][/caption] [caption id="attachment_13040" align="aligncenter" width="448" caption="פח מחזור שרוף במגדל"][/caption]