אשקלונט

בשידור ישיר מסיבת העיתונאים של הפועל אשקלון, ההנהלה והצוות המקצועי