בפגישה שהתקיימה היום אצל רשם העמותות, הגיעו הצדדים לסיכום זמני. הקבוצה תקבל עד יום שלישי ארכה להגשת מסמכים. במידה והמסמכים יאושרו, הקבוצה תקבל אישור ניהול זמני ולאחר מכן קבוע ואז תוכל לקבל את הכספים מהעירייה (2 מיליון שקלים) והמנהלת (1/2 מיליון).

אולם אם יתברר לרשם העמותות שהמסמכים שביקש אינם עונים על דרישותיו, יחולטו כספי הערבויות ברשות לבקרה תקציבית והשחקנים יקבלו את שכרם.

איתן קסנטיני, יושב ראש הקבוצה: "יצאנו מרשם העמותות בהרגשה טובה. מקווים שנקבל אתהאישור הקבוע על ניהול תקין בשבוע הבא".