המחלקת האורטופדית הישנה משמשת כיום כמחלקה סגורה לחולי קורונה. הערב כבר הגיע מספר החולים שנקלטו בבית החולים ל- 23 חולים, מהם 4 במצב קשה.

העליה היא כמו הממוצע הארצי פחות או יותר ובו נמצאיו עד היום 2,693 חולים מהם נפטרו 8 בני אדם.
יתר המאושפזים בברזילי בשלבים שונים של מחלת ריאה. מרבית החולים בשנות החמישים עד השבעים.