סרטון שקיבלנו מחברת "עמיגור מראה מה זורקים התושבים לתוך האסלות חברת "עמיגור" ומנהל השכונה, שלמה פרץ שהגיעו אתמול לרחוב יוספטל כדי לבדוק מדוע יש שוב סתימה בביוב, נדהמו לגלות שלתוך הצנרת השליכו דיירים סמרטוטים גדולים שגרמו לסתימה בביוב. "אנחנו מבקשים מהדיירים לשים לב למה שהם זורקים. אי אפשר לזרוק לשם סמרטוטים כמו שמצאנו בתוך הביוב ואחר כך לבוא בטענות". אומר, שלמה פרץ, שבאמת הגיע מיד כאשר נודע לו על הסתימה .