יריחון מצולם חודשי על החיים בעיר אשקלון 1. יעיש גיאת. 2. שקט מצלמים. 3. קתדרה בשישי. 4. סתם יום של חול. https://www.youtube.com/watch?v=-3kpJwwSlO8