יריחון  חודשי של גמלאי אשקלון במגוון נושאים, פסלים תערוכה ואנשים שכדאי להכיר. https://www.youtube.com/watch?v=wpCSol8HGlQ