מסיבת העיתונאים עם, ריקי שי, הייתה צפויה אחרי שבשעות הבוקר, קיבלה מכתב הדחה מתפקידה כיושבת ראש רשת המתנסים העירוניים. זו הפעם השניה שהיא מודחת מהתפקיד אחרי שבפעם הראשונה אחרי ההדחה, היא נקראה לשוב לתפקידה וראש העיר ומנכ"ל משרדו חזרו בהם מהכוונה.
 
"השאלות שאני שואלת אותם הן שאלות קשות. יש לי אחריות כדירקטורית  גם אחריות משפטית וגם אחריות פלילית ואני לא נותנת לדברים האלה יד" יש כאן דברים שנעשים תוך כדי אי סדרים". יכול להיות אגיש תלונה במשטרה על הנוגעים בדבר כי יש כאן מעשים פליליים".
סרט הוידאו לפניכם מביא הצצה מה חושבת חברת מועצה מסיעתו של ראש העיר, על התנהלותו והתנהלות מנכ"ל העירייה, חיים סופר. האם המשטרה תתערב בהאשמות החמורות שהעלה חברת מועצת העיר? ימים יגידו.

תגובת העירייה: הדחתה של חברת המועצה, ריקי שי, מתפקיד יו"ר דירקטוריון רשת המתנ"סים הינה חוקית. היא תתבצע על פי כל כללי המינהל התקין ובגיבוי חוות דעת של יועץ משפטי.
חברת המתנ"סים הינה חברה סוכנותית, ולכן מינוי או הדחה של חברי דירקטוריון בה, 
אינם מצריכים את אישור מועצת העיר.