באגף הרווחה בעיריית אשקלון, החליטו לציין את יום העובד הסוציאלי באמירת תודה לכל עובד ועובד במחלקה, על ידי נתינת פרח וברכה מיוחדת ממנהלת האגף, שולה מימון. רווחה 3 רווחה 2 רווחה 1