ועל כן, חשוב להבהיר שלא כדאי לזלזל בנושא הרישוי לעסק, ואף מומלץ להעסיק בעל מקצוע רציני בעל ניסיון רב בתחום הרישוי עסקים, הדבר כרוך בבדיקות מקדימות לנדל"ן מסחרי בין משרדי אדריכלים שונים המומחים בתחום הרישוי, אך ברגע שהגעת לבעל המקצוע הנכון, הוא ילווה אותך לאורך כל התהליך ואף במקרים מסוימים יפתור אותך מדרישות שגופים שונים דורשים ממך ללא כל צדק, ובכך הדבר יבוא לידי ביטוי בחסכון משמעותי והפחתת הוצאות שונות שללא הליווי של בעל המקצוע ייתכן והדבר היה מיותר.

בין האישורים ברישוי עסקים, ייתכן ויידרש ממך להכין תצהירים שונים, ולהעסיק יועצים נוספים אשר תצטרך בחתימתם, לדוגמא חניונים יידרשו חתימה ונספח תנועה של יועץ תנועה, עסקי המזון (בניהם בתי קפה ומסעדות) ועסקים המקבלים קהל יידרשו להמציא חתימות ואישורים של יועץ נגישות וכו'..
האדריכל לעסקים אותו שכרת ילווה אותך ויפנה אותך לבעלי מקצוע איכותיים שצברו ניסיון רב, בין הגופי איתם תצטרך להתמודד, נמצאים גם: שירותי הכבאות, משטרה, הנדסה, משרד הכלכלה, משרד החקלאות ומשרד הבריאות.


כל גוף וגוף יצטרך לתת את הדעת בעניין העסק אותו אתה מפעיל, על פי הטבלה בצו רישוי העסקים, שם מפורט את רשימת העסקים הנדרשים להיכנס להליך של רישוי עסקים, בטבלה יפורטו לאלו מהמפרטים יש צורך בהתייחסות מול כל גורם, לאחרונה נוסף טור ו', מסלול מקוצר לעסקים שלא מהווים כל סיכון ב"מסלול תצהיר" – דבר המקנה לעסק אישור אוטומטי בעת הבאת תצהיר כי מילא לאחר כל הדרישות וחתם מול עורך דין.