במכתב שהגיע הבוקר ״לאשקלונט״ ממשרד הפנים, אישורו של חבר המועצה רמי סופר, כסגן רשא העיר, הותנתה באישורו על ידי הועדה לניגוד עניינים במשרד המשפטים, שכבר אמש פרסמנו שהחליטה לא לאשר אותו כסגן ראש העיר.

המכתב המלא מוצג כאן לראשונה ומובא בפני כולם. סופר באמצעות עוזרו, הציגו מצג שווא וניסיון להטעות את העתונאים, בהצגת מסמך שהיה חצוי ובוא לא היה החלק התחתון של המכתב ובו ההתניה.

משרד הפנים: מצ"ב המכתב המלא מה31.8 בנוגע לרמי סופר. תשומת ליבכם להבהרה במכתב. משכך, מינויו לא אושר.