בחובות כספיים ענקיים? יש מה לעשותחובות אסטרונומיים, כולל לשוק האפור – לא סוף העולם כיצד ניתן להתמודד עם חובות בסך 3,000,000 ₪ ולבסוף

חובות אסטרונומיים, כולל לשוק האפור – לא סוף העולם

כיצד ניתן להתמודד עם חובות בסך 3,000,000 ₪ ולבסוף להפחיתם ל 900,000 ₪ ?

אפשרי ועוד איך אפשרי ... במאמרים הבאים, אציג לציבור הרחב- חייבים ונושים כאחד , את דרכי הפעולה העומדות בפניהם במצבים של חדלות פירעון. [caption id="attachment_14137" align="alignright" width="130" caption="עו"ד יואב בלייכר - היועץ המשפטי של האתר מייעץ"][/caption] לא אחת, נתקלתי במצבים בהם הופנו אלי לקוחות אשר לא הובאו בפניהם המידע הדרוש אודות דרכי פעולה אפשרויות במצב של חדלות פירעון, או שהם בחרו בדרך פעולה שאינה הולמת את נסיבות המקרה. כך למשל, לפני כשנתיים פנה למשרדי קבלן ידוע לאחר שהוכרז "חייב מוגבל באמצעים" באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. הכרזה זו משמעותה הטלת הגבלות שונות על החייב כגון: איסור על פתיחת חשבון בנק וכיוצ"ב . עקב כך הלקוח נאלץ להפסיק את פעילותו העסקית – מה שהביא לירידה בהכנסותיו. אילו היה הקבלן בוחר באופציה אחרת הרי שבוודאי היה ניתן להיטיב עם הנושים והחייב כאחד. כך למשל אילו היה הלקוח יודע על האפשרות לנקוט בהליך שנקרא "הסדר נושים" הרי שהיה יכול להמשיך ( לאחר מימוש ההסדר) לתפעל את העסק בבעלותו. ולהיטיב עמו ועם נושיו. שנית, באמצעות הסדר נושים ניתן להפחית משמעותית את גובה החוב וזאת לעיתים אף מבלי להיכנס בשעריו של הליך פשיטת הרגל. במקרה בו טיפלתי לאחרונה כנאמן בית המשפט לביצוע הסדר נושים, ממחיש עד כמה טיפול נכון בתביעות חוב, אפילו אסטרונומיות, עשוי להביא לפתרון שהוא טוב גם עבור החייב, גם עבור הנושים, ואפילו מאפשר להתמודד עם תביעות של השוק האפור. החייב במקרה זה, בעל מקצוע חופשי, קרוב לגיל 60, הסתבך בחובות של למעלה מ-3 מיליון ₪, בין החובות, חובות לבנקים, לשוק האפור, לרשויות המס ולגורמים נוספים והיה בהליכי פשיטת רגל. בנוסף לכך, נגנבו מהחייב שיקים אשר התגלגלו לגורמים מפוקפקים. במקרה הנ"ל, אמנם בהתחלה לא לווה החייב כספים מהשוק האפור, אלא ממוסדות בנקאיים וחברות ביטוח, אך משתפחו חובותיו נאלץ לפנות גם לשוק האפור. מיותר להזכיר כי חובות לשוק האפור נושאים ריביות "נשכניות" אשר אילצו את החייב ליטול הלוואות נוספות לצורך כיסוי אותן הלוואות מהשוק האפור, וכך מצא עצמו החייב בדרך ללא מוצא. החייב נקלע לסחרחורת של חובות, כשמצד אחד עומדים הנושים, ומצד שני רוכשים את אמונו גופים בשוק האפור ומפתים אותו ליטול הלוואות בתנאים בלתי הגיוניים, הנושאות ריביות גבוהות ביותר. כך הגיע החייב בתום לב וללא כוונת זדון, למצב בו לא יכל לעמוד בתשלום ההלוואות האמורות, עד כדי קריסה כלכלית מוחלטת. הלחצים הבלתי אנושיים החמירו את מצבו הבריאותי של החייב ובריאותו התדרדרה. נוכח מצבו נפגעה אנושות יכולתו לעבוד שעות ארוכות מדי יום, וממילא פחתה יכולתו להשתכר כפי שהיה ראוי ויכול לפני האירוע הבריאותי שעבר. חייב ביקש להכריז עליו כפושט רגל, והוחל בהליכים לכך. במקביל, למרות מצבו הבריאותי והנפשי הקשה, הוא עשה מאמצים רבים על מנת להתפרנס, כדי לשלם לנושיו הרבים את חובותיו. הוא גם פנה לנושיו הרבים לשם השגת הסדר באמצעות בית המשפט, שמינה אותי כנאמן לביצוע הסדר הנושים. לאחר ביצוע חקירה מפורטת של חובותיו השונים, הגעתי למסקנה כי במידה שיוכרז החייב פושט רגל יקבלו הנושים, במקרה הטוב (לאחר מכירת דירתו) כ-600,000 ש"ח, לאחר החזר משכנתא כבדה שרבצה על הדירה. החייב עצמו היה מוכרז פושט רגל על כל המשתמע מכך. לאחר מו"מ מפרך עם הנושים השונים, הגעתי להסדר לפיו יקבלו כ-30% מהחוב (למעלה ממיליון ש"ח), חלק ממכירת הדירה, וחלק באמצעות הסדר תשלומים ארוך טווח עם החייב. במקביל, נמנעה הכרזתו של החייב כפושט רגל והוא יכול להמשיך בחייו כרגיל. אחת הבעיות שעלתה בגיבוש הסדר הנושים היתה דרישתה של חברה להלוואות חוץ בנקאיות, מה שנקרא בלשון העם "שוק אפור". החברה דרשה מהחייב סכום של כ-400,000 ש"ח בעוד הוא טען שבסך הכל לקח מהחברה הלוואה של כ-100,000 ש"ח שהוחזרה במלואה. לאחר חקירה, התברר כי הוא שילם לחברה בשיקים של אביו המנוח, אמו ובתו יבדל"א. התברר גם כי שיטת ההלוואות של חברת ההלוואות לחייב עבדה בצורה של "הלוואה דורסת הלוואה". כלומר - במקום שהחייב ישלם את כל ההלוואה שניתנה לו, הוצעה לו הלוואה לפירעון ההלוואה הקודמת וכן הלוואה נוספת הכלולות באותה הלוואה. כך, נוצרה סחרחורת של הלוואות על גבי הלוואות לשוק האפור, שממנה לא הצליח החייב להיחלץ. בעת החקירה שביצעתי, עלה חשש כבד שחברת ההלוואות בחרה שלא להצהיר בצורה מסודרת על התקבולים שהגיעו לידיה מהחייב. בבדיקה התברר כי השיקים שמסרו החייב ובני משפחתו לחברת ההלוואות, סוחרו לחברות שאינן פעילות עוד, חברות מימון וחברות העוסקות במתן הלוואות חוץ בנקאיות. חלקן אף פתח כנגד החייב תיקי הוצאה לפועל. לא זו בלבד – בתביעת החוב הצהירה חברת ההלוואות כי היא דורשת ריבית של 5% לשנה בלבד, בעוד בהסכמים עם החייב צויין שיעור ריבית חריגה ביותר (מעל 30% לשנה). בתחילה, דחיתי לחלוטין את כל תביעת החוב של חברת ההלוואות עקב חוסר במסמכים ונוכח העובדה שלא הונחה דעתי כי מדובר בתביעת אמת הנתמכת בראיות מהימנות. הגעתי למסקנה כי חברת ההלוואות לא עמדה בתנאי חוק הלוואות חוץ בנקאיות התשנ"ג -1993, ואף מטעם זה ראיתי לנכון שלא לקבל את תביעת החוב כמות שהיא. חברת ההלוואות, באמצעות באי כוחה, ביקשה להוסיף מסמכים בטרם תהפוך החלטתי לחלוטה. נעניתי לבקשה ונתתי ארכה לשם הוספת המסמכים. חרף מסמכים אלו לא נחה דעתי ונותרה עננה כבדה על מהות התקבולים אותם לכאורה קיבל החייב מחברת ההלוואות. זימנתי את הצדדים לדיון בו ניסיתי לרדת לחקר האמת, זאת בנוסף לעובדה כי חברת ההלוואות בחרה לסחר את מרבית השיקים לצדדים שלישיים וטענה כי אינה יכולה לאתרם בנקל ואין היא יודעת מה גובהם. בנסיבות אלה, לאחר התרשמות מהצדדים ולאחר עימות בין גרסאותיהם, החלטתי לאשר שליש מתביעת החוב של חברת ההלוואות, ואף זאת בלב כבד. יש לציין שטענתו של החייב בדבר היותו נתון למרותו של הנושה מבחינת מצבו הכלכלי והלחץ הנפשי בו היה נתון, והם שהביאו אותו לחתום על מסמכים שאינם נכונים ואף לחתום על מסמכים מבלי לעיין בהם כלל, לא נראית מופרכת בעיני מיסודה. לבסוף, כאמור, שילם החייב מיליון ש"ח לנושיו ויוכל עם סיום כל תשלומי הסדר החוב לחיות כאחד האדם בלי הסטיגמה או אות הקיין שמתלווה לתואר פושט רגל.

ניתן לעלות שאלות בנושא חובות בטוקבק ולקבל תשובה כללית בנושא

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית, אין באמור ו/או שאינו באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, ההסתמכות על המידע היא באחריות המשתמש בלבד, לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה